EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

تقدیم به پدر و مادرم:

 

سرهنگ بازنشسته شادروان ابوالفضل آهنخواه

 

و

 

فرهنگی بازنشسته نیر محسنی زنوزی

این کتاب اولین بار در سال 1381 توسط آموزش و پرورش شهرستان تهران چاپ، تکثیر و در مدارس تهران توزیع شده است.

 

دیباچه

چرا اتوکد؟

اتوکد برای چه کسانی؟

چرا به مطالعۀ این کتاب و کتاب‌های مشابه نیاز داریم؟

برای تماس با نویسنده...

برای برقراری تماس با بقیۀ علاقمندان به اتوکد و دیگر برنامه‌های کاربردی فنی و مهندسی (CAD)...

تشکر از همکاران

 

فصل 1- یادآوری‌هایی دربارۀ ویندوز و آشنایی با چگونگی نصب اتوکد 2000

این فصل را چه کسانی باید بخوانند؟

ویندوز 95, 98, NT, ME, 2000 یا XP, کدامیک مناسبترند؟

اشکال موجود در ویندوز 98 عربی (و فارسی) نشر اول و چگونگی رفع آن

بخش های مختلف میز کار ویندوز (Desktop)

چگونه برنامه ای را نصب کنیم؟

چگونه نام کامل پرونده ها را مشاهده کنیم؟

چگونه از نصب برنامه ای اطمینان پیدا کنیم؟

چگونه پرونده ای را برروی هارد دیسک بیابیم؟

چگونه برنامه نصب شده ای را اجرا کنیم؟

چگونه میانبر (Shortcut) بسازیم؟

چگونه محل جاری اجرای یک میانبر را تعیین کنیم؟

چگونه برنامۀ نصب شده‌ای را از ویندوز حذف (Uninstall) کنیم؟

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای نصب اتوکد 2000 کدامند؟

نصب اتوکد 2000

تغییر شکل و عملکرد مکان نما در ویندوز

تغییر حالت نوار وظایف

پرسش

تحقیق

 

فصل 2- با اتوکد آشنا شویم...

دعوت به سفر!

چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2000)

پنجرۀ گفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup)

صفحۀ تصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد

آشنایی با ماوس و دکمه های آن

- تقه زدن (فشردن دکمۀ سمت چپ ماوس و بلافاصله رها کردن آن: Click)

- تقۀ راست (فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس: right click)

- تقۀ وسط (فشردن دکمۀ وسط ماوس)

- فشار و کشش (press and drag) یا کشش و رها سازی (drag and drop)

شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد

اجرای اولین فرمان در اتوکد 2000 (Help)

اندازه نمایی (درشت نمایی و ریزنمایی: Zoom)

جابجایی تصویر (Pan)

اندازه نمایی قبلی (Zoom previous)

اندازه نمایی با انتخاب پنجره (Zoom Window)

نماد فضای کاغذ (Paper Space Icon)

نماد دستگاه مختصات (UCS Icon)

گشودن یک نقشه در داخل اتوکد (Open)

دید هوایی (دوبعدی) (Plan)

گشودن (Open) نقشه‌ای دیگر

تبدیل نماد سه بعدی به دوبعدی (Shademode)

کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام‌های اتوکد

خاموش کردن دید پرسپکتیو

بار دیگر گشودن پروندۀ ترسیمی  (Open) این بار بدون کمک گرفتن از ماوس (با کلیدهای ترکیبی)

گشودن مجدد پرونده گشوده شده

منوی گشودنی Window

بستن پرونده‌ها (Close)

اتوکد بدون نقشه؟!... به بی نمکی نان بی پنیر است!

شروع یک ترسیم جدید (New)

یک نکتۀ شایان ذکر در ارتباط با رنگ ناحیۀ ترسیمی

حالت تک‌پرونده و چند‌پرونده

خروج از اتوکد (Exit یا Quit)

ورود دوباره به اتوکد

نمایش مجدد پنجرۀ گفتگویی آغازی اتوکد 2000

پایان سفر

پرسش

تحقیق

 

فصل 3- آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد

اولین قدم...

فرمان رسم پاره خط (LINE)

روش های مختلف اجرای فرمان LINE

فرمان LINE

گزینه های فرمان یا کلمات کلیدی

روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان

فرمان پاک کردن (Erase)

مربع انتخابگر و موضوعات موجود در اتوکد

شروع یک کار جدی در اتوکد

مبدأ مختصات

خاموش کردن نماد دستگاه مختصات (UCS icon)

فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

منوی ابزار فرعی

بزرگنمایی گستره ها (Zoom Extents)

درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out)

مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian)

مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian)

مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar)

مختصات قطبی نسبی (Relative Polar)

پرسش

تحقیق

تمرین

 

فصل 4- ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه‌کشی)

می خواهیم سرعت و دقت را افزایش دهیم...

روش های ورود مستقیم مختصات

روش های دیگر: استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی

اولین یاری رسان: نشانگر مختصات (Coordinate Indicator)

ابزارهای پرش (Snap) و شبکه (Grid)

ابزار عمودکش (Ortho)

استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید در انتخاب نقطه

ابزار قطبی (Polar)

پرسش

تحقیق

تمرین

 

فصل 5- ترسیم اشکال هندسی

با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟

فرمان CIRCLE (دایره)

روش 1- مرکز ، شعاع (Center،Radius)

روش 2- مرکز ، قطر (Center،Diameter)

روش 3- 2 نقطه (2 points)

روش 4- 3 نقطه (3 points)

روش 5- مماس ، مماس ، شعاع (Tan، Tan،Radius)

روش 6- مماس ، مماس ، مماس (‌‌Tan، Tan،Tan)

فرمان REGEN (بازسازی ترسیم)

فرمان ARC (کمان)

روش 1- 3 نقطه (3 points)

روش 2- شروع، مرکز، انتها (Start، Center،End)

روش 3- شروع، مرکز، زاویه (Start، Center،Ange)

روش 4- شروع، مرکز، طول وتر (Start، Center،Length)

روش 5- شروع،  انتها، زاویه (Start، End،Angle)

روش 6- شروع، انتها، جهت (Start، End،Direction)

روش 7- شروع، انتها، شعاع (Start، End،Radius)

روش 8- مرکز، شروع، انتها (Center، Start،End)

روش 9- مرکز، شروع، زاویه (Center، Start،Angle)

روش 10- مرکز، شروع، طول وتر (Center، Start،Length)

روش 11-  ادامه (Continue)

فرمان POINT (نقطه)

فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه)

فرمان ELLIPSE (بیضی)

روش اول - Center: (مرکز بیضی ، شعاع اول ، شعاع دوم)

روش دوم - Axis، End

روش سوم - ابتدا ، انتها ، زاویه حول محور اصلی

روش چهارم - رسم کمان بیضوی (Elliptical Arc)

فرمان DONUT (حلقه)

فرمان TRACE (نوار)

انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

فرمان FILL (توپرسازی)

ترسیم دقیق تر: باز هم ابزار کمک رسم

ابزار OSNAP (پرش موضوعی)

ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی)

فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS

پرسش

تحقیق

تمرین

 

فصل 6- فرمان‌های ویرایشی برای ایجاد موضوعات جدید و تغییر ترسیمات

بهانه‌ای برای آشنایی

گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط)

گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله)

گزینۀ Through

گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی)

گزینۀ Radius

برای گوشه زنی:

گزینه‌های دیگر

گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET

گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی)

گزینۀ Undo

گزینه‌های دیگر

گام ششم: فرمان TRIM (برش)

گزینۀ Undo

گزینه‌های دیگر

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

تمرین

 

فصل 7- به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)

شروع اولین کار جدی

گام 1: ورود به اتوکد

گام 2: گزینۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch)

گام 3: اجرای فرمان UNITS (واحدها)

گام 4: اجرای فرمان LIMITS (محدوده‌ها)

گام 5: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده‌ها)

گام 6: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده)

گام 7: دیگر موارد ضروری برای بررسی ...

گام 8: اطمینان از اینکه در حال «تک‌پرونده» هستیم.

شروع به ترسیم نقشه

گام‌های 1 و 2 و 3 و 4: ورود به اتوکد با گزینۀ Use a Wizard (افسونگر)

گام 5: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده‌ها

گام 6: ذخیرۀ پرونده

گام 7: تنظیم ابزارها

گام 8: بررسی اینکه آیا در حالت تک‌پرونده هستیم؟

در پایان ... آشنایی با نقشه‌خوانی معماری

پیشنهادی برای یک شروع خوب

پرسش

تحقیق

تمرین

 

فصل 8- فرمان‌های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب

با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم!

فرمان RECTANG (مستطیل)

گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل):

گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی)

گزینۀ Chamfer (پخ زنی)

گزینۀ Fillet (گوشه زنی)

گزینۀ Width (پهنا)

فرمان POLYGON (چند ضلعی منتظم)

روش‌های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم)

روش اول: تعیین دو رأس یکی از اضلاع

روش دوم: تعیین مرکز چند ضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محیطی (گزینۀ I)

روش سوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محاطی (گزینۀ C)

فرمان PLINE (چند خطی)

گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) در هنگام ترسیم خط و کمان

گزینۀ Close یا CLose (بستن)

گزینۀ Undo (لغو)

گزینۀ Width (پهنا)

گزینۀ Halfwidth (نیم‌پهنا)

گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line)

زیرگزینۀ Arc (کمان) از Line

زیرگزینۀ Length (طول) از Line

گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc)

زیرگزینۀ Line (خط) از ِArc

زیرگزینۀ Angle (زاویه) از Arc

زیرگزینۀ Center از Angle

زیرگزینۀ Radius از Angle

زیرگزینۀCEnter از Arc

زیرگزینۀ Angle از CEnter

زیرگزینۀ Length از CEnter

زیرگزینۀ Direction از Arc

زیرگزینۀ Radius از Arc

زیرگزینۀ Angle از Radius

زیرگزینۀ Second pt از Arc

فرمان SOLID (جامد 2 بعدی)

فرمان RAY (نیم خط)

فرمان XLINE (خط)

گزینه های فرمان XLINE (خط)

گزینۀ Hor (افقی: Horizontal)

گزینۀ Ver (عمودی: Vertical)

گزینۀ Ang (زاویه: Angle)

گزینۀ Bisect

گزینۀ Offset (تعیین فاصله)

فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

گزینه‌های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

Pen (قلم)

Erase (پاک کردن)

Connect (اتصال)

eXit و Quit (خروج)

Record (سابقه)

فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی)

فرمان MLINE (خطوط چندگانه)

توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) – REGEN برای بازسازی ترسیم

پرسش

تحقیق

 

فصل 9- ابزارهای گزارشگیری

آنچه تاکنون آموخته‌ایم و آنچه در این فصل می‌آموزیم…

ابزار گزارشگیری یا پرسشی (Inquiry tools)

فرمان LIST (فهرست مشخصات)

فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم)

فرمان DIST (فاصله)

فرمان AREA (مساحت)

گزینه‌های فرمان AREA

گزینۀ Object

گزینۀ Add

گزینۀ Subtract

فرمان TIME (ساعت)

گزینه‌های فرمان TIME

گزینۀ Display

گزینۀ ON

گزینۀ OFF

گزینۀ Reset

فرمان STATUS (وضعیت)

نام مستعار فرمان‌ها

پرسش

تحقیق

تمرین

 

فصل 10 - روش‌های انتخاب اجسام (مقدماتی)

آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد

جسم یا موضوع (Object)

انتخاب اجسام(Select objects)

انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point)

پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select object:)

گروه انتخابی (Selection Set)

انتخاب (Select) جسم

حذف (Remove) جسم

مربع انتخابگر (Pick box)

درخشانسازی (Highlighting)

روشهای انتخاب اجسام

1- انتخاب تکی

الف) انتخاب مستقیم

ب) انتخاب جسم از میان اجسام نزدیک بهم

2- انتخاب گروهی

الف) پنجره (Window)

ب) پنجرۀ متقاطع (Crossing)

حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی

پرسش

 

فصل 11 - فرمان‌هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)

اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم

فرمان COPY (همتاسازی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای کپی

مرحله 2- انتخاب یا تعیین نقطۀ مبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- انتخاب یا تعیین نقطۀ مقصد

گزینه Multiple

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀ مبدأ

مرحله 4 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀ دوم

مرحلۀ 5 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تکرار مرحلۀ 4

اشکال اتوکد 2000 در نمایش پیغام فرمان COPY

فرمان MOVE (جابجایی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای جابجایی

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀ مبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- تعیین نقطۀ دوم

فرمان ROTATE (چرخش)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای دوران

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀ مبدأ

مرحلۀ 3- تعیین زاویۀ دوران

گزینۀ Reference

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀ مرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀ دوم

فرمان SCALE (تغییر اندازه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای تغییر اندازه

مرحلۀ 2 –  تعیین نقطۀ مبدأ

مرحلۀ 3 – تعیین ضریب بزرگنمایی

گزینۀ Reference

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول مرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول جدید

فرمان MIRROR (آینه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای قرینه‌سازی

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀ اول خط آینه

مرحلۀ 3 – تعیین دومین نقطه روی خط آینه

مرحلۀ 4 – پاسخ به این پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟

مخفف فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

فصل 12 - روش‌های انتخاب اجسام (تکمیلی)

چگونه گزینه‌های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟

گزینه‌های نهفتۀ Select objects:

انتخاب مستقیم

(Window) W – پنجره

(Crossing) C – پنجرۀ متقاطع

(WPolygon) WP – پنجرۀ چندضلعی

(CPolygon) CP – چندضلعی متقاطع

(Fence) F – حصار، پرچین

(Remove) R – حذف

(Add) A – افزودن

(Last) L – آخرین

(Previous) P – قبلی

(SIngle) SI – تکی، منفرد

ALL – همه

BOX – جعبه

AU (Auto) – خودکار

(Undo) U – لغو

(Multiple) M – چندتایی

یک اشکال (bug) در اتوکد 2000

(Group) G – گروه

تحقیق

تمرین

 

فصل 13 - باز هم ویرایش

فرمان‌های مفید برای ویرایش

فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی)

حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم

حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم

شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن

فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول)

انتخاب جسم بدون دادن گزینه

گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Delta - زاویه

گزینۀ P (Percent) – درصد طول

گزینۀ T (Total) – طول مطلق

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Total - زاویه

گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک

چگونگی انتخاب جسم

پیغام‌های خطای فرمان LENGTHEN

فرمان CHAMFER (پخ‌زنی)

پیغام‌های خطای فرمان CHAMFER

گزینه‌های فرمان CHAMFER

گزینۀ Method

گزینۀ Distance

گزینۀ Angle

گزارش های فرمان CHAMFER

گزینه‌های مشترک فرمان‌های CHAMFER و FILLET

گزینۀ Polyline

گزینۀ Trim

زیرگزینۀ Trim از گزینۀ Trim

زیرگزینۀ No trim از گزینۀ Trim

فرمان ARRAY

گزینۀ R - آرایۀ متعامد (Rectangular)

فرمان STRETCH

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

فصل 14 - لایه‌ها و ویژگی‌های اجسام

کاغذ کالک در نقشه‌کشی دستی

لایه (Layer) در اتوکد

فرمان ایجاد لایه‌ها (LAYER یا DDLMODES)

چند نکته

تعیین خصوصیات جاری

فرمان COLOR برای تعیین رنگ جاری

منظور از Bylayer (لایه‌ای) چیست؟

فرمان LINETYPE برای تعیین نوع‌خط جاری

فرمان LWEIGHT برای تعیین وزن‌خط جاری

زبانۀ LWT در نوار وضعیت

منوی ابزار ویژگی‌های اجسام (Object Properties)

تعیین لایه، رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط جاری به کمک منوی ابزار ویژگی‌های اجسام

تغییر لایه، رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط اجسام به کمک منوی ابزار ویژگی‌های اجسام

تغییر تنظیمات مربوط به لایه‌ها به فهرست‌جهشی لایه‌ها واقع در منوی ابزار ویژگی‌های اجسام

تغییر لایۀ اجسام نقشۀ شکل 14-1

ویژگی‌های عمومی و ویژگی‌های اختصاصی

فرمان PROPERTIES برای مشاهده و تغییر ویژگی‌های عمومی و اختصاصی

فرمان AI_MOLC برای تعیین لایۀ جاری با انتخاب جسم

فرمان MATCHPROP برای تطبیق خصوصیات با ویژگی‌های جسم انتخابی

گزینۀ Settings

محل فرمان‌ها در منوی گشودنی Format

پرسش

تحقیق

 

فصل 15 - هاشورزنی و پرکردن محدوده‌های بسته

3 دلیل برای استفاده از هاشور

پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم...

فرمان BHATCH برای هاشورزنی

رنگ زدن نواحی به کمک هاشور

هاشورزنی ساده

آنچه با هاشورزنی ایجاد می‌شود

جسم مرکبی به‌نام HATCH (هاشور)

فرمان EPLODE برای تجزیۀ هاشورها و دیگر اجسام مرکب

تغییر ویژگی‌های عمومی هاشور

فرمان HATCHEDIT برای تغییر ویژگی‌های اختصاصی هاشور رسم شده

اثر فرمان‌های ویرایشی بر روی هاشور

اثر فرمان‌های ویرایشی بر روی مرزهای هاشور

ترسیم چندخطی‌مرزی با فرمان BOUNDARY

باز هم نقشۀ قدیمی

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify

پرسش

تحقیق

 

فصل 16 - متن‌نویسی

«چگونه‌نوشتن» را بیاموزیم!

فرمانی برای نوشتن: TEXT

فرمان DTEXT (نوشتۀ پویا: Dynamic Text)

فرمان STYLE برای تعریف شیوۀنوشتاری 

گزینه‌های فرمان TEXT

گزینۀ نهفته در فرمان TEXT

فرمان DDEDIT  برای ویرایش متن‌های تک‌سطری (Text) و پاراگرافی (Mtext)

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw  و Modify

پرسش

تحقیق

 

فصل 17 - بلوک‌ها

یک شمال برای همه

اول ترسیم شمال

فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک

رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK

فرمان INSERT برای درج بلوک

مزایای استفاده از بلوک‌ها

فرمان WBLOCK برای ذخیرۀ بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر

RENAME برای تغییر نام بلوک

بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک‌ها

فرمان REFEDIT یا ویرایش مرجع (Reference Edit) برای تغییر شرح بلوک

فرمان REFCLOSE

منوی ابزار Refedit

مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center))

رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط بلوکی (Byblock)

تجزیۀ بلوک به کمک فرمان EXPLODE

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

فصل 18 - اندازه‌گذاری

چرا اندازه‌گذاری؟

پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات!

موارد کاربرد فرامین اندازه‌گذاری

فرمان DIMLINEAR

گزینه‌های فرمان DIMLINEAR

فرمان DIMALIGNED

فرمان DIMORDINATE

گزینه‌های فرمان DIMORDINATE

فرمان DIMRADIUS

فرمان DIMDIAMETER

فرمان DIMANGULAR

فرمان QLEADER

فرمان DIMCENTER

فرمان DIMBASELINE

فرمان DIMCONTINUE

جنس جسم اندازه‌گذاری چیست؟

DDEDIT برای تغییر متن‌اندازه (Dimension Text)

تعریف شیوۀاندازه‌گذاری با DIMSTYLE

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

فصل 19 - چاپ (Plot)

وقت نتیجه‌گیری از زحماتمان!

معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز

معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد

فرمان PLOTTERMANAGER برای تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود

فرمان STYLESMANAGER (مدیریت شیوۀ پلات)

فرمانPREVIEW برای دیدن یک پیش‌نمایش‌چاپ از نقشه

فرمان PLOT برای چاپ نقشه

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

مهرداد آهن خواه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۴:۰۸

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده