EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 2 - با اتوکد آشنا شویم...
دعوت به سفر! - چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2000) - پنجرۀ گفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار - صفحۀ تصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد - آشنایی با ماوس و دکمه های آن - شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد - اجرای اولین فرمان در اتوکد 2000 (Help) - اندازه نمایی جابجایی تصویر - اندازه نمایی قبلی - اندازه نمایی با انتخاب پنجره - نماد فضای کاغذ - نماد دستگاه مختصات - گشودن یک نقشه در داخل اتوکد - دید هوایی (دوبعدی) - گشودن نقشه‌ای دیگر - تبدیل نماد سه بعدی به دوبعدی - کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام‌های اتوکد - خاموش کردن دید پرسپکتیو - بار دیگر گشودن پروندۀ ترسیمی این بار بدون کمک گرفتن از ماوس - گشودن مجدد پرونده گشوده شده - منوی گشودنی Window - بستن پرونده‌ها - اتوکد بدون نقشه؟!... به بی نمکی نان بی پنیر است! - شروع یک ترسیم جدید - یک نکتۀ شایان ذکر در ارتباط با رنگ ناحیۀ ترسیمی - حالت تک‌پرونده و چند‌پرونده - خروج از اتوکد - ورود دوباره به اتوکد - نمایش مجدد پنجرۀ گفتگویی آغازی اتوکد 2000 - پایان سفر - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 2- با اتوکد آشنا شویم...

 

دعوت به سفر!

چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2000)

پنجرۀ گفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup)

صفحۀ تصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد

آشنایی با ماوس و دکمه های آن

- تقه زدن (فشردن دکمۀ سمت چپ ماوس و بلافاصله رها کردن آن: Click)

- تقۀ راست (فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس: right click)

- تقۀ وسط (فشردن دکمۀ وسط ماوس)

- فشار و کشش (press and drag) یا کشش و رها سازی (drag and drop)

شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد

اجرای اولین فرمان در اتوکد 2000 (Help)

اندازه نمایی (درشت نمایی و ریزنمایی: Zoom)

جابجایی تصویر (Pan)

اندازه نمایی قبلی (Zoom previous)

اندازه نمایی با انتخاب پنجره (Zoom Window)

نماد فضای کاغذ (Paper Space Icon)

نماد دستگاه مختصات (UCS Icon)

گشودن یک نقشه در داخل اتوکد (Open)

دید هوایی (دوبعدی) (Plan)

گشودن (Open) نقشه‌ای دیگر

تبدیل نماد سه بعدی به دوبعدی (Shademode)

کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام‌های اتوکد

خاموش کردن دید پرسپکتیو

بار دیگر گشودن پروندۀ ترسیمی  (Open) این بار بدون کمک گرفتن از ماوس (با کلیدهای ترکیبی)

گشودن مجدد پرونده گشوده شده

منوی گشودنی Window

بستن پرونده‌ها (Close)

اتوکد بدون نقشه؟!... به بی نمکی نان بی پنیر است!

شروع یک ترسیم جدید (New)

یک نکتۀ شایان ذکر در ارتباط با رنگ ناحیۀ ترسیمی

حالت تک‌پرونده و چند‌پرونده

خروج از اتوکد (Exit یا Quit)

ورود دوباره به اتوکد

نمایش مجدد پنجرۀ گفتگویی آغازی اتوکد 2000

پایان سفر

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

دعوت به سفر!

بیایید با هم به یک مسافرت تفریحی برویم: «سفری بر فراز اتوکد!»... و مروری سریع بر فنون استفاده از آن داشته باشیم. در طول این سفر خواهیم آموخت که چگونه به دیدنی های اتوکد دسترسی یابیم و نیز درخواهیم یافت که راههای متعدد و بعضاً متفاوتی برای رسیدن به یک نتیجۀ واحد در اختیارمان قرار دارد. این ویژگی اتوکد که آن را در حال حاضر پرقدرت ترین برنامۀ همه منظورۀ تبر (معادل فارسی CAD، یعنی «ترسیم به کمک رایانه» یا Computer Aided Design) ساخته به علت این واقعیت است که اتوکد برای نیازهای افراد مختلف با سلیقه های متفاوت ساخته و طراحی شده است.

در اتوکد این قانون حاکم است که: «هرجا درخواستی هست راهی نیز وجود دارد.» یا «جوینده یابنده است.» بشرط آنکه بیاموزیم چگونه خواسته هایمان را با اتوکد مطرح کنیم و نیز با زبان اتوکد در بیان درخواستها و پاسخگویی هایش آشنا شویم.

انعطاف پذیری اتوکد در اصطلاح نرم افزار نویسی به نام «معماری باز» (Open Architecture) شناخته می‌شود. عبارت «معماری باز» به این معنی است که اتوکد ابزاری را در اختیار کاربران می‌گذارد تا به کمک آن بتوان نیازها و سلیقه های مختلف را برآورده کرد.

پس از آنکه مدتی با اتوکد کار کردیم، خواهیم آموخت که چگونه از معماری باز اتوکد استفاده کنیم. اما قبل از هر چیز برای کاربرد روش های مناسب باید یک پی مستحکم بسازیم. این پی شناخت مفاهیم بنیادین اتوکد است.

چه در اتوکد تازه کار باشیم و چه به عنوان یک کاربر کهنه کار آن بخواهیم با اتوکد 2000 کار کنیم، در هر دو صورت بهتر است با اصطلاحات و مفاهیم این فصل آشنا شویم. شاید بهتر باشد پیش از آنکه به یک زبان مشترک با اتوکد برسیم با زبان نویسندۀ این کتاب نیز بیشتر آشنایی پیدا کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2000)

در فصل پیش چگونگی نصب اتوکد را آموختیم. فرض بر این است که همزمان با آغاز مطالعۀ این کتاب، اتوکد را هم نصب می‌کنیم. اگر اتوکد را قبلاً نصب کرده ایم (یا پیکربندی آن با آنچه در فصل پیشین پیشنهاد شده متفاوت باشد) ممکن است تصاویری که در این کتاب مشاهده می‌کنیم دقیقا مشابه آنچه بر صفحۀ مونیتورمان می‌بینیم نباشد.

روی میز کار ویندوز (desktop) نماد (icon) اتوکد 2000 را می‌یابیم. مکان نمای (cursor) ماوس را بروی آن برده با دوبار تقه زدن سریع (double click) آنرا اجرا (run) می‌کنیم (شکل 2-1). همینطور می‌توانیم هر کدام از روش های ذکر شده در فصل اول را به کار برده اتوکد 2000 را اجرا نماییم.

 

02-01

شکل 2-1) نماد میانبر اتوکد 2000 در روی میز کار ویندوز

 

تصویر زیبایی را برای لحظاتی در صفحۀ نمایش مشاهده می‌کنیم (شکل 2-2)...

 

02-02

شکل 2-2) لوگوی آغازی اتوکد

 

... در پی آن پنجرۀ گفتگویی (dialog box) آغازی اتوکد 2000 ظاهر می‌گردد. (شکل 2-3)

اکنون وارد اتوکد 2000 شده ایم و اتوکد گوش به فرمان ماست تا به او بگوییم چه کند.

 

شکل 2-3) جعبه گفتگویی آغازی اتوکد (Startup) - انتخاب پیش فرض «گشودن یک نقشۀ موجود» (Open a Drouing)

1.     نوار عنوان: آغاز به کار (Startup)

2.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه مکان نما به شکل علامت سوال درمی آید. اکنون با انتخاب هر قسمت توضیح کوتاهی دربارۀ آن مشاهده می‌کنیم.

3.     دکمۀ Close: برای خروج بدون در نظر گرفتن تنظیمات و انتخاب ها این دکمه را می‌زنیم.

4.     دکمۀ Open a Drawing (گشودن یک پروندۀ ترسیمی ‌موجود)

5.     دکمۀ Start from Scratch (شروع از ابتدا)

6.     دکمۀ Use a Template (استفاده از پروندۀ الگو)

7.     دکمه Use a Wizard (استفاده از افسونگر)

8.     در این قسمت با انتخاب هر کدام از دکمه های 4و5و6و7 نام آن مشاهده می‌گردد. (در این پنجره: Open a Drawing)

9.     ناحیۀ انتخاب پرونده: این ناحیه شامل 2 ستون است: ستون اول نام پرونده و ستون دوم محل پرونده. با انتخاب هر کدام از دکمه های موجود در سطر اول این ناحیه فهرست موجود بترتیب الفبایی آن ستون مرتب می‌شود.

10. در این بخش فهرست نام پرونده‌هایی که قبلاً باز کرده ایم مشاهده می‌شود که می‌توانیم پروندۀ مورد نظر را از بین آنها انتخاب کنیم. هنگام اولین اجرای اتوکد که هنوز پرونده ای را باز نکرده ایم این قسمت خالی است.

11. ناحیۀ پیش دید (preview): در این ناحیه با انتخاب هر کدام از نقشه‌هایی که نامشان در فهرست مشخص شده با شمارۀ 10 انتخاب می‌‌گردد“ یک پیش نمایش از نقشۀ انتخابی مشاهده می‌شود. (در این تصویر جون اتوکد را به تازگی نصب کرده‌ایم و برای اولین بار است که آنرا اجرا می‌کنیم و نام هیچ نقشه‌ای در فهرست مورد نظر نیست تصویری نیز مشاهده نمی‌گردد.)

12. نوار لغزشی افقی و نوار لغزشی عمودی: در این قسمت ها در صورتی که در فهرست ذکر شده در ردیف 10 نامی وجود داشته باشد و حجم نوشته ها از پنجرۀ مربوطه بزرگتر باشد نوارهای لغزشی مشاهده می‌شود که می‌توانیم به کمک آنها در فهرست حرکت کنیم. در این شکل به علت خالی بودن فهرست نوار لغزشی عمودی به چشم نمی‌خورد.

13. برای جستجوی پروندۀ ترسیمی ‌دکمۀ Browse… را انتخاب می‌کنیم.

14. در این ناحیه اندازۀ پرونده ای که در ناحیۀ شماره 10 انتخاب کرده ایم مشاهده می‌شود.

15. در این ناحیه تاریخ پروندۀ انتخابی به نمایش درمی آید.

16. برای اینکه پنجرۀ گفتگویی آغازی (همین پنجره) در ابتدای ورود به اتوکد ظاهر شود باید این جعبۀ کنترلی روشن باشد (در داخل مربع جلوی نوشته علامت (ü) مشاهده شود.) در غیر این صورت این پنجرۀ گفتگویی ظاهر نمی‌شود.

17. دکمۀ OK (تأیید): برای گشودن پروندۀ انتخابی دکمۀ OK را می‌زنیم.

18. دکمۀ Cancel (انصراف): در صورتی که این دکمه را انتخاب کنیم بدون گشودن پروندۀ ترسیمی ‌وارد صفحۀ خالی اتوکد می‌شویم.

 

بالای صفحه (Top)

پنجرۀ گفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup)

همچنانکه در شکل 2-3 مشاهده می‌شود پنجرۀ گفتگویی آغازی 4 گزینه در اختیار کاربر می‌گذارد. هر کدام از این گزینه ها با انتخاب نمادهایی که در گوشۀ بالایی سمت چپ پنجرۀ گفتگویی قرار دارند قابل انتخاب می‌باشند. انتخاب پیش فرض اتوکد «گشودن یک نقشۀ موجود» (Open a Drawing) است (دکمۀ اول از سمت چپ). با انتخاب این گزینه می‌توانیم  نقشه‌ای را که قبلاً رسم شده «باز» (Open) کنیم و ضمن مشاهدۀ آن تغییرات مورد نظر را بروی آن اعمال نماییم. اما پیش از انتخاب یک نقشه، دیگر گزینه ها را مرور کنیم. دکمۀ دوم «آغاز یک نقشۀ جدید» (Start from Scratch) را در همین فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. دکمه های سوم و چهارم که به ترتیب عبارتند از «استفاده از الگو» (Use a Template) و «استفاده از افسونگر» (Use a Wizard) امکاناتی را به کار می‌گیرند که پس از آشنایی بیشتر با اتوکد دوباره به سراغ آنها خواهیم آمد. (اشکال 2-4، 2-5 و 2-6)

 

شکل 2-4) انتخاب دکمۀ دوم در جعبه گفتگویی آغازی اتوکد: «شروع از ابتدا« (توضیحات شکل 2-3 مکمل این بخش می‌باشند.)

1.     دکمۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch) - با فشردن این دکمه بخش های دیگر پنجره تغییر می‌کند.

2.     در این قسمت با انتخاب دکمۀ «شروع از ابتدا» کلمات Start from Scratch مشاهده می‌گردد.

3.     ناحیۀ تنظیمات پیش فرض شامل 2 عدد دکمۀ رادیویی

4.     در صورت انتخاب این دکمۀ رادیویی دستگاه اندازه گیری انگلیسی (فوت و اینچ) (English) به عنوان واحد پیش فرض در نظر گرفته می‌شود.

5.     با انتخاب این دکمۀ رادیویی دستگاه اندازه گیری متریک (Metric) به عنوان واحد پیش فرض انتخاب می‌گردد. (در ایران دستگاه Metric کاربرد دارد و این دکمه را انتخاب می‌کنیم.)

6.     ناحیۀ پیش دید (preview) که هنگام انتخاب Start from Scratch به این صورت دیده می‌شود.

7.     ناحیۀ نکته (Tip)- در این ناحیه توضیحاتی دربارۀ هر کدام از دکمه های رادیویی که در ناحیۀ 3 انتخاب کرده ایم داده می‌شود.

8.     با انتخاب OK (تأیید) وارد صفحه اتوکد می‌شویم در حالی که یکی از دستگاه های انگلیسی یا متریک در نظر گرفته شده است.

9.     با زدن دکمۀ انصراف (Cancel) آخرین تنظیم قبل از ورود اخیر به اتوکد در نظر گرفته می‌شود.

 

02-05

شکل 2-5) انتخاب دکمۀ سوم - «استفاده از پروندۀ الگو» (Use a Template)

این گزینه را بعداً بررسی خواهیم کرد.

 

02-06

شکل 2-6) انتخاب دکمۀ چهارم - «استفاده از افسونگر» (Use a Wizard)

با این گزینه در فصل های بعدی بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

اتوکد برای نشان دادن قدرت خود به افراد تازه کار و نیز کسانی که به این ضرب المثل چینی اعتقاد دارند که «یک تصویر به هزار گفته می‌ارزد» به هنگام ارائۀ هر نسخه تعدادی نقشۀ ترسیم شده توسط نسخه های قبلی را عرضه می‌کند.

اگر شما هم موفق به ترسیم نقشۀ منحصر بفردی با اتوکد شدید فراموش نکنید که آن را برای کمپانی سازندۀ اتوکد (اتودسک) بفرستید. چه بسا نقشۀ شما هم به همراه نسخه های بعدی اتوکد به سرتاسر جهان ارسال شود. پرونده‌های ترسیمی ‌که در بالا ذکر آنها رفت به هنگام نصب اتوکد در فهرستی بنام Sample کپی می‌شوند. یعنی اگر اتوکد در این محل نصب شده باشد:

C:\Program Files\AutoCAD 2000

ترسیمات نمونه در محل زیر کپی می‌شوند:

C:\Program Files\AutoCAD 2000\Sample

دیدن این پرونده‌های ترسیمی ‌(که از این به بعد آنها را نقشه نیز می‌نامیم) هم فال است و هم تماشا. پس برای انتخاب یک نقشه و گشودن آن گام های زیر را برمی داریم:

 

گام1.      اگر برای مشاهدۀ عملکرد نمادهای دوم، سوم و چهارم هر کدام از آنها را انتخاب کرده ایم دوباره نماد اول یعنی Open a Drawing را انتخاب می‌کنیم. (شکل 2-3)

 

گام2.      بروی دکمۀ Browse… تقه می‌زنیم (کلیک (click) می‌کنیم.)

 

گام3.      اکنون یک پنجرۀ گفتگویی مشابه جعبه های گفتگویی استاندارد ویندوز برای «گشودن پرونده» باز می‌شود که نشان دهندۀ پرونده‌های ترسیمی ‌موجود در «فهرست جاری اتوکد» است. «فهرست جاری اتوکد» همان محلی است که اتوکد در آن نصب شده است یعنی جایی که ACAD.EXE قرار دارد.

 

گام4.      بروی فهرست (folder) Sample دو تقه می‌زنیم (double click می‌کنیم.)

 

گام5.      فهرستی از پرونده‌های ترسیمی ‌مشاهده می‌کنیم (شکل 2-7)

 

شکل 2-7) پنجرۀ گفتگویی انتخاب پروندۀ ترسیمی : با انتخاب دکمۀ Browse… در هنگام برگزیدن Open a Drawing (شکل 2-3) این پنجرۀ گفتگویی ظاهر می‌گردد:

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: انتخاب پرونده

2.     محل جستجوی پرونده‌های ترسیمی

3.     این دکمه ها مربوط به ویندوز می‌باشند.

4.     در این ناحیه فهرست اسامی پوشه ها و پرونده‌های ترسیمی ‌به چشم می‌خورد که با 2 بار تقه زدن روی نام هر کدام از پوشه ها، پوشۀ انتخابی باز شده وارد آن می‌شویم.

5.     پرونده‌های ترسیمی دارای علامتی به رنگ قرمز می‌باشند. با یکبار تقه‌زدن روی نام پرونده، نمایی از آن در سمت راست پنجره دیده می‌شود.

6.     نمای پیش دید: تصویر پروندۀ ترسیمی ‌انتخابی در این ناحیه دیده می‌شود.

7.     نام پروندۀ انتخابی در اینجا مشاهده می‌شود و می‌توانیم نام مورد نظرمان را در اینجا تایپ کنیم.

8.     نوع پروندۀ ترسیمی را می‌توانیم در این قسمت انتخاب کنیم. نوع (پسوند) پیش فرض dwg است.

9.     دکمۀ Open برای باز کردن پروندۀ انتخاب شده در ناحیۀ 4 این دکمه را می‌زنیم.

10. در صورت انصراف دکمۀ Cancel را می‌زنیم.

11. برای جستجوی پرونده به کمک موتور جستجوی ویندوز این دکمه را می‌زنیم.

12. برای ورود نام و مسیر کامل پروندۀ ترسیمی ‌این دکمه را می‌زنیم.

 

گام6.      برای دیدن یک نمای کلی از پرونده‌های ترسیمی ‌مکان نمای ماوس را بروی پروندۀ مورد نظر برده تقه می‌زنیم. لحظاتی صبر می‌کنیم تا نمای نقشۀ انتخابی را در پنجرۀ پیش دید (Preview) واقع در سمت راست پنجرۀ گفتگویی ببینیم. زمان انتظار ما به عوامل متعددی بستگی دارد.

 

عوامل اصلی عبارتند از:

·         سرعت کامپیوتر: سرعت بیشتر کامپیوتر سبب می‌شود تا زمان انتظار ما کمتر باشد.

·         حجم پروندۀ ترسیمی: هرچه پرونده بزرگتر باشد زمان بیشتری طول می‌کشد تا پیش دید را مشاهده کنیم.

·         محل پروندۀ ترسیمی: اگر پرونده روی دیسک سخت (هارد دیسک) قرار داشته باشد سرعت دسترسی به آن مناسب است ولی اگر نقشه را از روی فلاپی دیسک می‌خوانیم باید به کامپیوتر فرصت بیشتری برای نمایش آن بدهیم. در شرایط عادی مشاهدۀ نمای پیش دید نقشه تقریبا همزمان با انتخاب آن صورت می‌گیرد.

 

گام7.      برای ادامۀ سفر پرونده ای مشابه آنچه در شکل 2-7 می‌بینیم انتخاب می‌کنیم. یعنی "1st floor.dwg"پرونده‌های ترسیمی ‌(نقشه) که توسط اتوکد خوانده و ذخیره می‌گردند دارای پسوند dwg می‌باشند ولی در اکثر موارد ویندوز پسوند dwg را حذف می‌کند (البته فقط به هنگام نمایش نام پرونده). برای دیدن پسوند نام پرونده‌ها باید تغییراتی در پیکربندی ویندوز بدهیم که در فصل قبل چگونگی انجام این تغییرات را دیدیم.

 

گام8.      بروی دکمه Open (گشودن) تقه می‌زنیم و صبر می‌کنیم تا پس از بسته شدن پنجرۀ گفتگویی Open Drawing صفحۀ اصلی اتوکد ظاهر شود.

 

بالای صفحه (Top)

صفحۀ تصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد

برای آشنایی با بخش های مختلف صفحۀ اصلی اتوکد شکل 2-8 و توضیحات ذیل آن را نگاه می‌کنیم.

صفحۀ اصلی اتوکد را اصطلاحا GUI (مخفف Graphics User Interface) می‌نامیم که معنی آن «رابط گرافیکی کاربر» است. در حال حاضر هر برنامه ای دارای GUI مشخصی است. ویژگی مهم و منحصر بفرد این صفحه آن است که هر کاربری به محض مواجهه با آن می‌تواند حدس بزند که در کدام برنامه است. (رابط گرافیکی کاربر ویندوز همان «میز کار» (desktop) است.)

 

شکل 2-8) بخش های مختلف صفحۀ اتوکد 2000

1.     نوار عنوان اتوکد (Title bar): در این نوار علامتی که نشان‌دهندۀ اتوکد 2000 است و در کنار آن نام برنامه AutoCAD 2000 مشاهده می‌شود.

2.     دکمۀ کمینه سازی (Minimize): با فشردن این دکمه صفحۀ اتوکد ناپدید شده فقط نماد اتوکد 2000 در روی نوار وظایف باقی می‌ماند.

3.     دکمۀ تغییر اندازۀ پنجرۀ اتوکد (Restore Down یا Maximize)

4.     دکمۀ بستن اتوکد (Close)

5.     نوار منو (Menu bar): روی این نوار نام منوهای گشودنی به چشم می‌خورد.

6.     نوار ابزار استاندارد (Standard Toolbar): دکمه هایی که در این قسمت به چشم می‌خورند هر کدام قابل انتخابند.

7.     نوار ابزار ویژگی های موضوعات یا خصوصیات اجسام (Object Propeties Toolbar): با این نوار ابزار بعداً خیلی سروکار خواهیم داشت.

8.     نوار ابزار ترسیم (Draw Toolbar)

9.     نوار ابزار ویرایش (Modify Toolbar)

10. نوار عنوان پروندۀ ترسیمی ‌(Drawing titlebar)

11. دکمه کمینه سازی پروندۀ ترسیمی ‌(Minimize)

12. دکمۀ تغییر اندازۀ پنجرۀ پروندۀ ترسیمی ‌(Maximize یا Restore Down)

13. دکمۀ بستن پروندۀ ترسیمی ‌بدون خروج از اتوکد (Close)

14. ناحیۀ کار (Work area) یا ناحیۀ ترسیم (Drawing area)

15. مکان نما (Cursor): مکان نما در اتوکد دارای اشکال مختلفی است که دقت به آنها می‌تواند به ما در هنگام کار کمک های شایان توجهی بکند.

16. نوار طومارزنی (Scroll bar) یا نوار لغزشی عمودی ترسیم

17. نوار طومارزنی یا نوار لغزشی افقی ترسیم

18. نماد فضای کاغذ

19. نوار چیدمان (Layout): برای تعریف نحوۀ چاپ نقشه در روی کاغذ به فضای کاغذ می‌رویم (Paper Space) ولی ترسیم را در فضای مدل (Model Space) انجام می‌دهیم.  انتخاب زبانۀ Model سبب ورود به فضای مدل و انتخاب زبانه های دیگر باعث ورود به فضای کاغذ می‌شود. در این تصویر ما در فضای کاغذ هستیم.

20. ناحیۀ فرمان (Command area): در این ناحیه فرمان ها را وارد می‌کنیم و اتوکد پیغام های خود را به نمایش می‌گذارد. به صورت استاندارد این ناحیه دارای 3 سطر می‌باشد.

21. نوار طومارزنی یا نوار لغزشی عمودی ناحیۀ فرمان

22. نوار طومارزنی یا نوار لغزشی افقی ناحیۀ فرمان

23. نوار وضعیت که در برگیرندۀ نشانگر مختصات و دکمه های مربوط به ابزارهای کمک رسم می‌باشد.

24. نماد اتوکد در نوار وظایف

 

بالای صفحه (Top)

آشنایی با ماوس و دکمه های آن

 

بالای صفحه (Top)

- تقه زدن (فشردن دکمۀ سمت چپ ماوس و بلافاصله رها کردن آن: Click)

اکنون بکمک ماوس مکان نما را به روی بخش های مختلف صفحۀ اتوکد که در قسمت قبل با نام هر یک آشنا شدیم می‌بریم و تقه می‌زنیم یعنی دکمۀ سمت چپ آن را فشار می‌دهیم. دکمۀ سمت چپ ماوس را دکمۀ اول آن می‌دانیم. شکل 2-9 و توضیحات همراه آن عملکرد دکمۀ اول ماوس را در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد توضیح می‌دهند. پس از مشاهدۀ نتیجۀ زدن دکمۀ ماوس در هر قسمت برای بازگشت به حالت عادی یکبار دکمۀ Esc (در گوشۀ بالای سمت چپ صفحه کلید) را می‌زنیم.

 

شکل2-9) با زدن دکمۀ اول (سمت چپ) ماوس در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد نتیجه را بررسی می‌کنیم:

 

02-09-01

شکل 2-9-1) با تقه زدن روی نوار عنوان و روی نماد اتوکد این منو باز می‌شود.

 

شکل 2-9-2) تقه زدن روی دکمۀ - (Minimize) سبب ناپدید شدن پنجرۀ اتوکد می‌شود و تنها یک نماد (icon) در نوار وظایف مشاهده می‌شود. با تقه زدن روی این نماد پنجرۀ اتوکد دوباره باز می‌شود.

 

02-09-03

شکل 2-9-3) در صورت تقه زدن روی این دکمه (Restore Down) پنجرۀ اتوکد کوچکتر می‌شود و اگر دوباره روی آن تقه بزنیم (Maximize) پنجرۀ اتوکد همۀ صفحه تصویر را در برمی گیرد.

 

01-01-b

شکل 2-9-4) تقه زدن روی علامت ضربدر (T) سبب بسته شدن اتوکد (EXIT) می‌گردد.

 

02-09-05

شکل 2-9-5) با تقه زدن روی نوار منو، عناوین منوی گشودنی ظاهر می گردند و با انتخاب هر کدام از گزینه های این منو یک فرمان اجرا می گردد.

 

02-14

شکل 2-9-6) با انتخاب هر کدام از دکمه های موجود روی منوی ابزار فرمان مربوط به آن اجرا می‌گردد.

 

02-09-07

شکل 2-9-7) در صورتی که روی علامت فلش رو به پایین در ناحیۀ مشخص شده تقه بزنیم فهرستی باز می شود که بزودی با آن آشنا می شویم.

 

02-09-08

شکل 2-9-8) تقه زدن روی نوار عنوان پروندۀ ترسیمی ‌در روی نماد اتوکد سبب باز شدن این منو می شود.

 

02-09-09

شکل 2-9-9) تقه زدن روی دکمۀ (-) یا Minimize باعث می شود پنجرۀ پروندۀ ترسیمی ‌به یک نماد (icon) تبدیل شود. با انتخاب این نماد دوباره پنجره باز می شود.

 

02-09-10

شکل 2-9-10) با تقه زدن روی دکمۀ Maximize پنجرۀ پروندۀ ترسیمی ‌بزرگ می‌شود و با تقۀ مجدد روی آن که اینک Restore Down نام دارد به حالت قبلی برمی گردیم.

 

2-9-11) برای بستن پروندۀ ترسیمی ‌بدون خروج از اتوکد دکمۀ ضربدر (T) را انتخاب می‌کنیم.

 

02-09-12

شکل 2-9-12) تقه زدن روی ناحیۀ ترسیمی ‌سبب باز شدن پنجره ای می‌شود که با تقه زدن مجدد در نقطۀ دیگری از ناحیۀ ترسیمی  این پنجره بسته می‌شود. برای خروج از این حالت می‌توانیم دکمۀ ESC (روی صفحه کلید) را فشار دهیم.

 

02-09-13

شکل 2-9-13) با تقه زدن روی نوار لغزشی عمودی تصویر نقشه به بالا و پایین حرکت می‌کند.

 

02-09-14

شکل 2-9-14) تقه زدن روی نوار لغزشی افقی تصویر نقشه را به چپ و راست حرکت می‌دهد.

 

02-09-15

شکل 2-9-15) تقه زدن روی نوار چیدمان سبب تغییر صفحۀ کار می‌شود. در اینجا زبانۀ Model انتخاب شده است.

 

03-01

شکل 2-9-16) با تقه زدن روی دکمه های نوار وضعیت ابزار مربوطه روشن یا خاموش می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

- تقۀ راست (فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس: right click)

مکان نما را به بخش های مختلف صفحۀ اتوکد می‌بریم و این بار دکمۀ سمت راست ماوس را فشار می‌دهیم (تقۀ راست). شکل 2-10 نمایانگر نتایجی است که با این عمل به دست می‌آوریم.

 

شکل 2-10) زدن دکمۀ سمت راست ماوس (دکمۀ دوم ماوس) در بخش‌های مختلف صفحه اتوکد 2000

 

02-10-01

شکل 2-10-1) تقۀ راست روی نوار عنوان اتوکد سبب باز شدن منویی می‌شود که «منوی پیش‌فرض نام دارد.

 

02-10-02

شکل 2-10-2) تقۀ راست روی منوی ابزار - در این صورت منویی ظاهر می‌شود که شامل نام کلیۀ منوهای ابزار می‌باشد و می‌توانیم منوی ابزار دلخواهمان را از میان آن انتخاب کنیم. (منوهای انتخاب شده با علامت تیک مشخص شده اند)

 

02-10-03

شکل 2-10-3) تقۀ راست روی ناحیه ای خارج از منوی ابزار و در اطراف آن

 

02-10-04

شکل 2-10-4) تقۀ راست روی ناحیۀ ترسیم سبب ظهور منوی بلادرنگ Popup)) یا میانبر (Shortcut) می‌گردد.

 

02-10-05

شکل 2-10-5) تقۀ راست روی نوار چیدمان و در روی هر کدام از زبانه ها سبب ظاهر شدن منوی بالا می‌گردد.

 

02-10-06

شکل 2-10-6) تقۀ راست روی ناحیۀ فرمان

 

02-10-07

شکل 2-10-7) تقۀ راست روی بخش نشانگر مختصات در نوار وضعیت (Status bar)

 

02-10-08

شکل 2-10-8) تقۀ راست روی دکمۀ Snap در نوار وضعیت

 

02-10-09

شکل 2-10-9) تقۀ راست روی دکمۀ Grid در نوار وضعیت

 

02-10-10

شکل 2-10-10) تقۀ راست روی دکمۀ Ortho در نوار وضعیت

 

02-10-11

شکل 2-10-11) تقۀ راست روی دکمۀ Polar در نوار وضعیت

02-10-12

شکل 2-10-12) تقۀ راست روی دکمۀ Osnap در نوار وضعیت

 

02-10-13

شکل 2-10-13) تقۀ راست روی دکمۀ Otrack در نوار وضعیت

02-10-14

شکل 2-10-14) تقۀ راست روی دکمۀ LWT در نوار وضعیت

 

بالای صفحه (Top)

- تقۀ وسط (فشردن دکمۀ وسط ماوس)

کسانی که دارای ماوس سه کلیده می‌باشند می‌توانند فشردن دکمۀ سوم آن را نیز در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد آزمایش کنند، مشروط بر آنکه پیش از اجرای اتوکد برنامۀ مخصوصی را که به کاربر ویندوز توانایی استفاده از دکمۀ وسط ماوس را می‌دهد اجرا کنیم. اتوکد عمل فشردن همزمان دکمۀ SHIFT در روی صفحه کلید و دکمۀ دوم ماوس را مشابه با فشردن دکمۀ سوم ماوس در نظر می‌گیرد. شکل 2-11 نشان دهندۀ عملکرد کلید سوم ماوس (یا کلید دوم ماوس + SHIFT) است.

 

02-11

شکل 2-11) زدن دکمۀ سوم ماوس (دکمۀ دوم + Shift) در ناحیۀ ترسیم سبب باز شدن منوی پرش های موضوعی (Object Snap) می شود.

 

بالای صفحه (Top)

- فشار و کشش (press and drag) یا کشش و رها سازی (drag and drop)

چنانچه در شکل 2-12 مشاهده می‌شود، اگر در بخش هایی از صفحۀ اتوکد دکمۀ چپ ماوس را بزنیم و آن را به همان صورت فشرده نگه داشته حرکت دهیم، برخی از دیگر ویژگی های عملکرد ماوس را مشاهده می‌کنیم. این ویژگی ها مختص اتوکد نیستند و اکثر برنامه های تحت ویندوز کمابیش ماوس را به روش های مشابه به خدمت می‌گیرند.

 

02-12-01

شکل 2-12-1) فشردن دکمۀ ماوس روی منوی ابزار و کشیدن آن به داخل صفحۀ ترسیمی

 

02-12-02

شکل 2-12-2) رها کردن دکمۀ ماوس پس از کشیدن منوی ابزار به درون ناحیۀ ترسیمی

 

02-12-03

شکل 2-12-3) جابجایی منوی شناور - مرحلۀ اول

 

02-12-04

شکل 2-12-4) جابجایی منوی شناور - مرحلۀ دوم

 

02-12-05

شکل 2-12-5) تغییر شکل منوی شناور

 

02-12-06

شکل 2-12-6) جابجایی تصویر، فشردن و نگهداشتن دکمۀ ماوس روی علامت های فلش در روی نوار لغزشی

 

بالای صفحه (Top)

شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد

با حرکت دادن ماوس و جابجایی مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد می‌توانیم شکل های متفاوتی از مکان نما را مشاهده کنیم. پس از آموختن تعدادی از فرمان های اتوکد شکل های مختلف مکان نما را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

02-13

شکل 2-13) پنجرۀ راهنما (Help) اتوکد

 

بالای صفحه (Top)

اجرای اولین فرمان در اتوکد 2000 (Help)

هیچکس بهتر از یک «راهنما» نمی‌تواند به ما که در حال گشت و گذار هستیم «کمک» (Help) کند. برای صدا زدن راهنما کافی است کلید F1 را فشار دهیم. زدن F1 سبب احضار فرمان HELP می‌شود. راهنمای اتوکد مانند دیگر برنامه های تحت ویندوز شامل اطلاعات دسته بندی شده و مصوری است که به هر انگلیسی زبانی کمک می‌کند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. اگر با زبان انگلیسی میانۀ چندان بدی نداریم چه بسا با راهنمایی گرفتن از خود اتوکد به کشفیاتی نایل شویم که در این کتاب و کتاب های دیگر به آنها حتی اشاره ای هم نشده باشد. (شکل 2-3) برای بستن راهنما: در اتوکد 2000 کافی است کلید (Escape) را فشار دهیم ولی در اتوکد 2002 باید دکمۀ سمت راست بالای صفحه (علامت ضربدر یا T) را بزنیم.

اما برای رفع خستگی هم شده نگاهی به نقشۀ انتخابی مان بیندازیم و آن را از نزدیک ورانداز کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

اندازه نمایی (درشت نمایی و ریزنمایی: Zoom)

مکان نمای ماوس را بروی منوی ابزار استاندارد می‌بریم (با این منو هنگام مطالعۀ توضیحات شکل 2-8 آشنا شدیم.) منوی «اندازه نمایی زمان اجرا» (Zoom Realtime) را انتخاب می‌کنیم. برای دیدن نام منوهای ابزار کافی است روی منوی ابزار حرکت کرده روی یک یک نمادها کمی مکث کنیم. در این صورت کلمه ای مشاهده می‌کنیم که نمایانگر نام گزینۀ انتخابی است. (این کلمه را «نکتۀ ابزار» (Tool tip) می‌نامیم.) وقتی روی منویی که تصویر یک ذره بین با علامات به اضافه و منها در کنار آن دارد رسیدیم کلمۀ Zoom Realtime را مشاهده خواهیم کرد. (شکل 2-14)

 

شکل 2-14) نوار ابزار استاندارد

1.     New برای شروع یک ترسیم جدید

2.     Open برای گشودن یک پروندۀ ترسیمی ‌موجود

3.     Save برای ذخیرۀ پروندۀ ترسیمی

4.     Plot برای چاپ گرفتن

5.     Print Preview برای پیش دید

6.     Find and Replace برای جستجو بدنبال کلمۀ مورد نظر در نقشه

7.     Cut To Clipboard مانند Cut در ویندوز

8.     Copy To Clipboard مانند Copy در ویندوز

9.     Paste from Clipboard مانند Paste در ویندوز

10. Match Properties برای تطبیق ویژگی ها با جسم انتخابی

11. Undo برای لغو آخرین فرمان اجرا شده

12. Redo برای انصراف از لغو آخرین فرمان اجرا شده

13. Insert Hyperlink فرمان HYPERLINK را اجرا می‌کند

14. Temporary Tracking Point ابزار کمک رسم (دارای منوی فرعی)

15. UCS مربوط به دستگاه های مختصات

16. Distance فاصلۀ بین دو نقطه را می‌دهد (دارای منوی فرعی)

17. Redraw All برای پاکسازی صفحه تصویر از علامات موقتی

18. Display Viewports Dialog مربوط به دریچه های دید

19. Named Views منظره (نظرگاه)

20. 3d Orbit حرکت 3 بعدی تصویر

21. Pan Realtime جابجایی تصویر در زمان اجرا

22. Zoom Realtime اندازه نمایی زمان اجرا

23. Zoom Window بزرگنمایی پنجره (دارای منوی فرعی)

24. Zoom Previous اندازه نمایی قبلی

25. AutoCAD Design Center مرکز طراحی اتوکد

26. Properties ویژگی های موضوعات

27. dbconnect فرمان DBCONNECT

28. Help فرمان HELP (راهنما)

 

شکل 2-15) اجرای فرمان Realtime Zoom (اندازه نمایی زمان اجرا)

 
پس از انتخاب این منو مکان نما را به داخل صفحۀ تصویر (ناحیۀ کار) می‌بریم و با فشردن و نگه داشتن دکمۀ ماوس و سپس حرکت آن تصویر را به جلو عقب حرکت می‌دهیم. برای بزرگ شدن تصویر ماوس را به بالا حرکت می‌دهیم و برعکس با کشیدن ماوس سمت پایین، تصویر کوچک می‌شود. برای پایان بخشیدن به این عمل کلید Enter یا Esc را می‌زنیم. (شکل 2-15). مکان نما در ناحیۀ ترسیمی  به شکل ذره بین در می‌آید.

 

02-15

شکل 2-15) اجرای فرمان Realtime Zoom (اندازه نمایی زمان اجرا)

 

بالای صفحه (Top)

جابجایی تصویر (Pan)

اکنون منوی ابزار سمت چپ Zoom Realtime را انتخاب می‌کنیم یعنی جابجایی تصویر در زمان اجرا (Pan Realtime) (شکل2-14) مکان نما را به داخل ناحیۀ کاربرده دکمۀ سمت چپ ماوس را فشرده نگه داشته ماوس را حرکت می‌دهیم (شکل 2-16) مکان نما به شکل یک دست در می‌آید. اکنون با زدن Enter یا Esc از فرمان PAN خارج می‌شویم.

 

02-16

شکل 2-16) اجرای فرمان Realtime Pan (جابجایی تصویر زمان اجرا)

 

بالای صفحه (Top)

اندازه نمایی قبلی (Zoom previous)

برای بازگشت به دیدهای قبلی از منوی ابزار استاندارد بزرگنمایی قبلی (Zoom previous) را انتخاب می‌کنیم (شکل 2-14)

 

بالای صفحه (Top)

اندازه نمایی با انتخاب پنجره (Zoom Window)

با انتخاب گزینۀ Zoom Window از منوی ابزار استاندارد (شکل 2-14) و سپس انتخاب نقطه ای در ناحیۀ کار و پس از آن جابجایی ماوس در همان ناحیه پنجره ای مشاهده می‌کنیم که یک گوشۀ آن با حرکت مکان نما جابجا می‌شود. می‌توانیم گوشۀ مقابل پنجره را در هر نقطۀ دلخواهی انتخاب نماییم. در پی آن اتوکد پنجرۀ انتخابی را آنقدر بزرگ می‌کند که کل ناحیۀ ترسیمی ‌را در بر بگیرد. (اشکال 2-17- الف و ب)

 

شکل 2-17-الف) انتخاب پنجره برای بزرگنمایی پنجره (Zoom Window)

 

02-17-2

شکل 2-17-ب) نتیجۀ اجرای Zoom Window

 

بالای صفحه (Top)

نماد فضای کاغذ (Paper Space Icon)

با نگاهی به گوشۀ سمت چپ و پایین ناحیۀ ترسیمی  «نماد فضای کاغذ» را مشاهده می‌کنیم. (شکل 2-18 الف). در اتوکد دو فضای کار وجود دارد: «فضای کاغذ» و «فضای مدل». در بارۀ فضای کاغذ بعدها مفصلا صحبت خواهیم کرد. اما تا آن زمان همۀ کارهایمان را در فضای مدل انجام می‌دهیم. برای انتقال به فضای مدل در روی نوار چیدمان (Layout) زبانۀ (tab) Model را انتخاب می‌کنیم. فضای مدل جایی است که عملیات طراحی و ترسیم را در آن انجام می‌دهیم.

 

02-18-a

شکل 2-18- الف) نماد فضای کاغذ

 

02-18-b

شکل 2-18- ب) نماد فضای مدل - نماد دستگاه مختصات

 

02-19

شکل 2-19) محل فرمان Open در منوی گشودنی File

 

بالای صفحه (Top)

نماد دستگاه مختصات (UCS Icon)

به علامتی که اکنون در گوشۀ سمت چپ و پایین ناحیه ترسیمی ‌مشاهده می‌شود «نماد دستگاه مختصات» (UCS Icon) می‌گوییم. (شکل 2-18 ب)

 

بالای صفحه (Top)

گشودن یک نقشه در داخل اتوکد (Open)

به داخل منوی گشودنی File رفته گزینۀ Open را انتخاب می‌کنیم. (شکل 2-19). همان پنجرۀ گفتگویی که در شکل 2-7 مشاهده کردیم ظاهر می‌شود. این بار پروندۀ "EXPO Headquarter model.dwg" را انتخاب می‌کنیم. با انتخاب زبانۀ Model بروی نوار چیدمان وارد فضای مدل می‌شویم (شکل 2-20)

به علامت گوشۀ پایین در سمت چپ ناحیۀ کار (ناحیه ترسیم) توجه می‌کنیم. نماد دستگاه مختصات با آنچه در شکل 2-18- ب دیدیم متفاوت است. این علامت بیانگر آن است که نقشه به صورت سه بعدی نمایش داده می‌شود. برای مشاهدۀ جزئیات نقشه باز هم می‌توانیم از منوهای ابزار Zoom، Pan و... که اکنون به خوبی با آنها آشناییم کمک بگیریم.

 

02-20

شکل 2-20) نقشۀ EXPO Headquarters model

 

بالای صفحه (Top)

دید هوایی (دوبعدی) (Plan)

از آنجا که ترسیم و نمایش اشکال به صورت سه بعدی در زمرۀ دروس پیشرفتۀ اتوکد می‌باشند و در این کتاب همۀ کارها در سطح دو بعدی انجام می‌گیرد و نگاه ما نیز به اشکال از دید هوایی می‌باشد ضروری است دید را از حالت سه بعدی به دو بعدی تبدیل کنیم. برای این منظور منوی گشودنی View را باز می‌کنیم، منوی فرعی 3d Views را انتخاب کرده سپس Plan View و در پی آن World UCS (شکل 2-21) در این کتاب این مراحل را بعد از این بصورت زیر نشان می‌دهیم:

View w 3d Views w Plan View w World UCS

 

02-21

شکل 2-21) تعیین دید هوایی از طریق منو: View w 3d Views w Plan View w World UCS

 

همچنین می‌توانیم از فرمان PLAN کمک بگیریم. در سطر فرمان (در مقابل کلمۀ :Command در ناحیۀ فرمان) کلمۀ PLAN را تایپ کرده Enter را می‌زنیم. از این به بعد هرگاه خواسته می‌شود فرمانی را وارد کنیم منظور این است که پس از تایپ کلمۀ مورد نظر کلید Enter را بزنیم. باید توجه داشته باشیم در صورتی می‌توانیم فرمان را وارد کنیم که در آخرین سطر موجود در ناحیۀ فرمان کلمۀ :Command را مشاهده نماییم. مشاهدۀ هر کلمه یا جمله ای غیر از :Command در محل اشاره شده نشانگر این است که فرمان دیگری در حال اجرا است و فرمان مورد نظر ما بدرستی اجرا نخواهد شد. برای دیدن کلمۀ :Command در سطر فرمان (البته در صورتی که این کلمه را در آن محل مشاهده نمی‌کنیم) دوبار کلید Esc (escape) را که واقع در گوشۀ سمت چپ و بالای صفحۀ کلید است فشار می‌دهیم.

پس از صدور فرمان PLAN نوشته هایی در ناحیۀ فرمان ظاهر می‌گردد. فعلا به آنها اهمیتی نمی‌دهیم و بازدن کلید Enter از فرمان خارج می‌شویم. عمل زدن Enter در مقابل بعضی از پیام ها (از جمله پیام مربوط به فرمان PLAN) به معنی انتخاب پیش فرض می‌باشد که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بالای صفحه (Top)

گشودن (Open) نقشه‌ای دیگر

این بار در منوی استاندارد به سراغ دکمۀ Open می‌رویم (شکل 2-14). اکنون پروندۀ ترسیمی "Truck model.dwg" را انتخاب می‌کنیم (شکل 2-22- الف). با وجودی که در فضای مدل قرار داریم ولی نماد فضای مدل با آنچه تاکنون دیده ایم تفاوت دارد. این نماد رنگی و سه بعدی است و ما می‌خواهیم آنرا به حالت استاندارد تبدیل کنیم.

 

02-22-a

شکل 2-22 - الف) نقشۀ Truck model

 

بالای صفحه (Top)

تبدیل نماد سه بعدی به دوبعدی (Shademode)

برای تبدیل نماد سه بعدی به دو بعدی مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

1.     منوی گشودنی دید (View) را باز می‌کنیم.

2.     منوی فرعی Shade را انتخاب می‌کنیم.

3.     گزینۀ 2d Wireframe را می‌گزینیم. (شکل 2-22- ب)

4.     اکنون نماد دوبعدی فضای مدل را می‌بینیم.

ولی این هم با آنچه ما می‌خواستیم متفاوت است. (شکل 2-22- پ) نمادی که می‌بینیم «نماد پرسپکتیو» خوانده می‌شود.

با استفاده از منوهای ابزار Zoom و Pan در این نقشه نیز به گشت و گذار می‌پردازیم...

... ولی مثل اینکه دکمه های Zoom Realtime و Pan Realtime از کار افتاده اند ؟ Zoom و Pan اجرا نمی‌شوند. با نگاهی به ناحیۀ فرمان، علت را در می‌یابیم.

پیام اتوکد این است:

 

**That command may not be invoked in a  perspective view **

 

اتوکد در نمای پرسپکتیو نمی‌تواند اعمال اندازه نمایی (Zoom) یا جابجایی تصویر (Pan) را انجام بدهد. البته درست تر است که بگوئیم با فرمان های ZOOM و PAN نمی‌تواند. غیر از این دو فرمان، فرمان ها و اعمال بیشماری هستند که در نمای پرسپکتیو نمی‌توانند اجرا گردند. منظور از نمای پرسپکتیو، دید سه بعدی با نقطۀ فرار (نقطۀ گریز) است. در این مورد هنگام ورود به بحث اتوکد سه بعدی بیشتر خواهیم پرداخت.

 

02-22-b

شکل 2-22- ب) انتخاب گزینۀ View w Shade w 2d Wireframe

 

02-22-c

شکل 2-22- پ) نمای پرسپکتیو (3 بعدی با نقطۀ فرار)

 

بالای صفحه (Top)

کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام‌های اتوکد

اتوکد بیشتر پیام های خود را در ناحیۀ فرمان در معرض دید ما قرار می‌دهد. در صورتی که پیام ها در ناحیۀ فرمان جا نگیرند می‌توانیم با فشردن کلید تابعی F2 به «صفحۀ نوشتاری» (text screen) برویم. در این صورت حتی پیام های پیشین را هم مشاهدهمی کنیم. برای بازگشت به «صفحۀ گرافیکی» (graphics screen) باز هم کلید F2 را فشار می‌دهیم. کلید F2 که دو کار مختلف را در یک حلقه تکرار می‌کند اصطلاحاً «کلید دوکاره «، «کلید دو منظوره» یا «ضامن» نامیده می‌شود. بعضی از «ضامن ها» بیش از دو عمل انجام می‌دهند که بزودی با آنها نیز آشنا خواهیم شد. (کلمۀ ضامن معادل toggle می‌باشد.)

 

02-22-d

شکل 2-22- ت) نمای سه بعدی (با خطوط موازی)

 

بالای صفحه (Top)

خاموش کردن دید پرسپکتیو

اما عجالتا برای اینکه بتوانیم در طول مطالعۀ این کتاب و با اطلاعات محدودی که بدست می‌آوریم با هر پروندۀ ترسیمی ‌کار کنیم بترتیب:

1.     این فرمان را در سطر فرمان (درجلوی کلمۀ :Command در ناحیۀ فرمان) وارد می‌کنیم:

 

DVIEW

2.     در برابر پیام در خواست (prompt) زیر:

 

Select objects or < Use DVIEWBLOCK >:

 

Enter را می‌زنیم (یعنی آنچه را که در میان پرانتزهای شکسته نوشته شده می‌پذیریم.)

 

3.     این عبارت به چشم می‌خورد:

*** Switching to the WCS ***

 

و در پی آن اتوکد درخواست بعدی را مطرح می‌کند:

 

Enter option

[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]:

 

4.     اکنون در مقابل پیام بالا کلمۀ off را نوشته Enter را می‌زنیم. این عمل «انتخاب یک گزینه» نام دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت. (فرمان DVIEW را در بخش اتوکد سه بعدی بررسی خواهیم کرد.)

 

5.     دوباره Enter را می‌زنیم تا از فرمان خارج شویم.

 

با اجرای فرمان بالا از حالت پرسپکتیو خارج می‌شویم. (شکل 2-22- ت). اکنون می‌توانیم منوهای Zoom و Pan را به کار ببریم و در این نقشه نیز گشت و گذاری داشته باشیم.

 

برای داشتن دید هوایی فرمان PLAN را به طریقی که قبلاً شرح داده شد اجرا می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

بار دیگر گشودن پروندۀ ترسیمی  (Open) این بار بدون کمک گرفتن از ماوس (با کلیدهای ترکیبی)

این بار نیز می‌خواهیم  نقشه‌ای را باز کنیم اما نه یک نقشۀ دیگر ! ضمنا نمی‌خواهیم برای این کار (اجرای فرمان Open) از ماوس کمک بگیریم. کلید Ctrl را فشرده نگه می‌داریم و حرف O را تایپ می‌کنیم. این عمل برای اتوکد به معنای انتخاب گزینۀ Open… از منوی گشودنی File است. اگر به شکل 2-19 نگاه کنیم می‌بینیم که اتوکد اینرا در همان منو به آگاهی ما رسانده است.

 

بالای صفحه (Top)

گشودن مجدد پرونده گشوده شده

از پنجرۀ گفتگویی Open drawing پروندۀ "1st floor.dwg" (همان پروندۀ آشنا) را انتخاب کرده بروی دکمۀ Open تقه می‌زنیم.

 

02-23

شکل 2-23) در این پنجره به آگاهی کاربر رسانده می‌شود که پرونده ای که تمایل به گشودن آن دارد در حال حاضر باز است و یا اینکه دارای شناسۀ Read Only است و این پرونده فقط به صورت Read Only قابل باز شدن است.

 

پنجرۀ گفتگویی شکل 2-23 ظاهر می‌گردد.

اگر به معنی جملۀ نوشته شده توجه کنیم درمی‌یابیم که پرونده ای را که گشوده ایم قبلاً باز شده و اتوکد از ما می‌پرسد آیا آن را به صورت «فقط ویژۀ خواندن» (read only) باز کند یا نه؟

 

02-24

شکل 2-24) نوار عنوان پروندۀ 1st floor.dwg که برای بار دوم گشوده شده است. در مقابل نام پرونده عبارت Read Only مشاهده می شود.

 

در صورت انتخاب پاسخ منفی (NO) دوباره به پنجرۀ گفتگویی Open… برمی گردیم ولی در صورت تأیید (انتخاب دکمۀ Yes) نقشه باز می‌شود ولی این بار به صورت فقط ویژۀ خواندن. این موضوع در جلوی نام پرونده در نوار عنوان نقشه به چشم می‌خورد

(شکل 2-24). ما می‌توانیم این نقشه را تغییر دهیم ولی نمی‌توانیم با نام فعلی اش آنرا ذخیره کنیم و باید نام آن را هنگام ذخیره تغییر دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

منوی گشودنی Window

و اما یک سوال: هربار که  نقشه‌ای را باز کردیم نقشه و نقشه های قبلی به کجا رفتند؟

کلیۀ نقشه هایی که از ابتدای این فصل باز کرده ایم در حافظۀ اتوکد قرار دارند. برای مشاهدۀ فهرست نام نقشه ها و احضار هر کدام از آنها منوی گشودنی Window را باز می‌کنیم. این منو در بیشتر برنامه های تحت ویندوز وجود دارد و در همگی عملکردی تقریبا مشابه دارد. شکل 2-25 و توضیحات ذیل آن ما را کاملا با منوی Window آشنا می‌کند.

 

شکل 2-25) گزینه های منوی گشودنی Window

1.     روی هم چینی (شکل 2-25-1)

2.     چیدن زیر هم (شکل 2-25-2)

3.     چیدن در کنار یکدیگر(شکل 2-25-3)

4.     مرتب سازی نمادها (شکل‌های 2-25-4 و 5)

5.     نام پروندۀ ترسیمی 1st floor ، چون 2 بار این پرونده باز شده در جلوی نام آن شماره 1 نوشته شده است.

6.     نام پروندۀ ترسیمی ‌EXPO Headquarters model

7.     نام پروندۀ ترسیمی Truck model

8.     نام پروندۀ ترسیمی ‌1st floor که برای بار دوم آن را باز (Open) کرده ایم و به همین علت در جلوی نام آن عبارت Read Only دیده می‌شود. علامت تیک در کنار نام آن بیانگر این است که در پنجرۀ اتوکد این نقشه را می‌بینیم.

 

02-25-01

شکل 2-25-1) انتخاب گزینۀ (1) Cascade (روی هم چینی)

 

02-25-02

شکل 2-25-2) انتخاب گزینۀ (2) Tile Horizontally برای 2 پرونده

 

02-25-03

شکل 2-25-3) انتخاب گزینۀ (3) Tile Vertically برای 2 پرونده

 

02-25-04

شکل 2-25-4) در صورت انتخاب گزینۀ (4) Arrange Icons، نمادهای مربوط به نقشه‌ها مرتبسازی می‌شوند.

 

02-25-05

شکل 2-25- 5) نمادهای نقشه ها مرتب شده اند.

 

02-26

شکل 2-26) گزینۀ Close (بستن پروندۀ ترسیمی ) در منوی File

 

بالای صفحه (Top)

بستن پرونده‌ها (Close)

برای بستن پرونده‌ها می‌توانیم به یکی از روش های زیر عمل کنیم:

·         بروی دکمۀ T  در نوار عنوان نقشۀ مورد نظر رفته آن را انتخاب می‌کنیم.

·         در منوی گشودنی File گزینۀ Close را انتخاب می‌نماییم (شکل 2-26)

·         در سطر فرمان دستور CLOSE را وارد می‌کنیم.

 

همۀ پرونده‌ها را به همین ترتیب می‌بندیم. اگر با پیامی مشابه شکل 2-27 مواجه شدیم پاسخ منفی (NO) می‌دهیم.

 

02-27

شکل 2-27) اگر پروندۀ ترسیمی ‌تغییر یافته باشد، هنگام بستن آن اتوکد از ما می‌پرسد که آیا می‌خواهیم آن را ذخیره کنیم یا نه ؟

 

بالای صفحه (Top)

اتوکد بدون نقشه؟!... به بی نمکی نان بی پنیر است!

صفحۀ اتوکد به صورت شکل 2-28 در می‌آید و دیگر اثری از سطر فرمان، ناحیۀ ترسیمی ‌و... نیست. تنها منوهای در دسترس نیز Open، New و... هستند.

 

02-28

شکل 2-28) اتوکد در حالی که هیچ پرونده ای برای ترسیم در آن موجود نیست.

 

بالای صفحه (Top)

شروع یک ترسیم جدید (New)

منوی New را انتخاب می‌کنیم (شکل 2-29)

 

02-29

شکل 2-29) انتخاب دکمۀ ابزار New (نقشۀ جدید)

 

یک پنجرۀ گفتگویی مشابه شکل 2-4 ظاهر می‌گردد. برای شروع یک ترسیم جدید باید واحد اندازه گیری نقشه را انتخاب کنیم. در امریکا و انگلیس و برخی از کشورهای مشترک المنافع سیستم فوت و اینچ (امپریال یا سلطنتی) مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالیکه دیگر کشورهای اروپایی و اکثر دیگر کشورها از جمله ایران، سیستم متریک را به عنوان سیستم جاری اندازه گیری پذیرفته اند. پس ما هم دکمۀ رادیویی Metric را انتخاب می‌کنیم. اما این بار می‌خواهیم یک چیز دیگر را نیز امتحان کنیم. پیش از زدن دکمۀ OK جعبۀ کنترلی Show Startup dialog را از حالت انتخاب شده درمی آوریم (شکل 2-30). می‌خواهیم ببینیم با خاموش کردن این گزینه چه اتفاقی می‌افتد. اکنون وارد صفحۀ اصلی اتوکد می‌شویم ولی در ناحیۀ ترسیمی ‌هیچ  نقشه‌ای وجود ندارد. این صفحۀ سیاهرنگ ناحیه ای است که ما می‌توانیم کارمان را در آن شروع کنیم.

 

02-30

شکل 2-30) پنجرۀ گفتگویی New. در این پنجرۀ گفتگویی که مشابه آنچه در شکل 2-4 دیدیم است، دکمۀ اول  (Open a Drawing) غیرقابل انتخاب می‌باشد.

 

02-31

شکل 2-32- الف) اجرای فرمان Options از منوی گشودنی Tools

 

بالای صفحه (Top)

یک نکتۀ شایان ذکر در ارتباط با رنگ ناحیۀ ترسیمی

از آنجا که صفحۀ سیاهرنگ در مونیتور همانقدر چشم نواز و به صرفه است که صفحۀ سفیدرنگ در روی کاغذ، از این به بعد در ترسیمات این کتاب زمینه سفید در نظر گرفته می‌شود. برای تغییر رنگ زمینه، اتوکد امکاناتی در اختیار ما می‌گذارد که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بالای صفحه (Top)

حالت تک‌پرونده و چند‌پرونده

اتوکد پیش از ظهور نسخۀ 2000 دارای حالت «تک‌پرونده» (single document) بود یعنی در یک زمان تنها می‌توانستیم با یک نقشه کار کنیم و در صورت تمایل به گشودن یک نقشۀ دیگر می‌بایستی نقشۀ جاری را می‌بستیم. اتوکد 2000 دارای حالت «چند‌پرونده» (multiple document) نیز هست ولی برای سازگاری با نسخه های قبلی گزینه ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که به کمک آن اتوکد 2000 نیز به حالت تک‌پرونده در می‌آید. برای جلوگیری از اشتباه افراد مبتدی و نیز برای راحتی کسانی که با نسخه های قبلی اتوکد کار کرده اند و به حالت تک‌پرونده عادت دارند توصیه می‌شود اتوکد را به حالت تک‌پرونده درآورند. به این منظور گام های زیر را برمی داریم.

1.     به داخل منوی گشودنی Tools می‌رویم.

2.     گزینۀ آخر یعنی Options… را انتخاب می‌کنیم (شکل 2-31) که در پی آن یک پنجرۀ گفتگویی به نام Options ظاهر می‌گردد (شکل 2-32- الف)

3.     زبانۀ System را بروی آن انتخاب می‌کنیم.

4.     جعبۀ کنترلی (check box) اول که در ناحیۀ واقع در ستون سمت راست است یعنی (£Single-drawing comatibility mode) را انتخاب می‌کنیم تا در داخل مربع مقابل آن علامت تیک (ü) را مشاهده کنیم. (شکل 2-32- ب)

5.     با زدن دکمۀ OK از پنجرۀ گفتگویی خارج می‌شویم.

 

02-32-a

شکل 2-32- الف) پنجرۀ گفتگویی Options

 

02-32-b

شکل 2-32- ب) پنجرۀ گفتگویی فرمان OPTIONS در حالتی که زبانۀ System را انتخاب کرده ایم.

 

بالای صفحه (Top)

خروج از اتوکد (Exit یا Quit)

منوی گشودنی File را باز کرده آخرین گزینۀ آن (Exit AutoCAD) را انتخاب می‌کنیم. در صورتی که اتوکد از ما در مورد ذخیره یا عدم ذخیرۀ پروندۀ ترسیمی ‌سوال کرد به آن پاسخ منفی می‌دهیم.

... اما سفر ما هنوز پایان نیافته است...

 

بالای صفحه (Top)

ورود دوباره به اتوکد

باز هم اتوکد 2000 را اجرا کرده وارد آن می‌شویم. این بار برخلاف دفعۀ قبل اثری از پنجرۀ گفتگویی اولیه نمی‌بینیم. علت این است که همچنانکه در شکل 2-30 نشان داده شد پس از اجرای فرمان NEW در داخل پنجرۀ گفتگویی «شروع به کار» (Startup) گزینۀ Show startup dialog را خاموش کردیم.

 

بالای صفحه (Top)

نمایش مجدد پنجرۀ گفتگویی آغازی اتوکد 2000

برای نمایش مجدد پنجرۀ گفتگویی آغازی اتوکد باید باز هم از فرمان OPTIONS کمک بگیریم.

1.     از منوی ابزار (Tools) گزینۀ...Options را انتخاب می‌کنیم.

2.     اگر زبانۀ System فعال نیست، بروی آن تقه می‌زنیم. (شکل 2-32- ب)

3.     دومین جعبۀ کنترلی در ستون سمت راست (£Show Startup dialog) را انتخاب می‌کنیم تا در مربع مقابل آن علامت تیک (ü) را مشاهده کنیم.

4.     دکمۀ OK را انتخاب می‌کنیم.

برای مشاهدۀ نتیجۀ اقدامات بالا کافی است یکبار دیگر از اتوکد خارج و دوباره وارد شویم.

 

بالای صفحه (Top)

پایان سفر

کم کم داریم به پایان سفر نزدیک می‌شویم. امیدوارم از آن لذت برده باشید. پس فعلا تا بعد!

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     گزینه‌های پنجرۀ گفتگویی آغازی اتوکد (Startup) را نام رده شرح دهید.

2.     چگونه می‌توانیم راهنمای اتوکد (Help) را احضار کنیم؟ چگونه از آن خارج گشته، به اتوکد بازمی‌گردیم؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     فرمان‌های مختلف را از طریق منوها اجرا کنید و شکل مکان نما را در بخش‌های مختلف صفحه تصویر و در فرمان‌های اجرا شده مشاهده کرده نتیجۀ مشاهدات خود را یادداشت کنید. برای خروج از هر فرمان دو بار کلید Esc را بزنید.

2.     پرونده‌های موجود در فهرست Sample واقع در محل نصب اتوکد را باز کنید و هر کدام که نماد دستگاه مختصات آن به شکل استاندارد نیست، به وضعیت استاندارد در آورید.

3.     از منوی Draw گزینۀ Line را انتخاب کرده کلید F1 را بزنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده