EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 3 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد
اولین قدم... - فرمان رسم پاره خط (LINE) - روش های مختلف اجرای فرمان LINE - فرمان LINE - گزینه های فرمان یا کلمات کلیدی - روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان - فرمان پاک کردن (Erase) - مربع انتخابگر و موضوعات موجود در اتوکد - شروع یک کار جدی در اتوکد - مبدأ مختصات - خاموش کردن نماد دستگاه مختصات (UCS icon) - فرمان ZOOM (اندازه نمایی) - منوی ابزار فرعی - بزرگنمایی گستره ها (Zoom Extents) - درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out) - مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian) - مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian) - مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar) - مختصات قطبی نسبی (Relative Polar) - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 3- آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد

 

اولین قدم...

فرمان رسم پاره خط (LINE)

روش های مختلف اجرای فرمان LINE

فرمان LINE

گزینه های فرمان یا کلمات کلیدی

روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان

فرمان پاک کردن (Erase)

مربع انتخابگر و موضوعات موجود در اتوکد

شروع یک کار جدی در اتوکد

مبدأ مختصات

خاموش کردن نماد دستگاه مختصات (UCS icon)

فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

منوی ابزار فرعی

بزرگنمایی گستره ها (Zoom Extents)

درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out)

مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian)

مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian)

مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar)

مختصات قطبی نسبی (Relative Polar)

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

اولین قدم...

در این فصل می‌خواهیم با برخی از مفاهیم بنیادی و قراردادها در اتوکد آشنا شویم. اما برای درک مفاهیم بهتر است ابتدا فرمانی ساده و پرکاربرد را فرا بگیریم. اگر داخل اتوکد نیستیم آن را اجرا کرده Start from Scratch را انتخاب می‌کنیم و پس از برگزیدن دکمۀ رادیویی Metric دکمۀ OK را می‌زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان رسم پاره خط (LINE)

ساده ترین و عمومی ترین فرمان ترسیمی در اتوکد LINE است. به کمک این فرمان می‌توانیم پاره خط هایی رسم کنیم. ولی پیش از آنکه به سراغ فرمان ترسیم پاره خط برویم برای جلوگیری از بروز هر اتفاق ناشناخته ای وضعیت را به ساده ترین حالت در می‌آوریم. منظور این است که ابزارهایی را که نمی‌شناسیم کنار می‌گذاریم. برای این کار به کمک ماوس مکان نما را به روی نوار وضعیت (Status line) برده بجز دکمۀ Model بقیۀ دکمه ها را خاموش می‌کنیم. (شکل 3-1)

 

03-01

شکل 3-1) نوار وضعیت (Status line) در حالی که همۀ دکمه ها بجز Model خاموشند.

 

برای اجرای فرمان LINE به یکی از روش های زیر عمل می‌نمائیم:

 

بالای صفحه (Top)

روش های مختلف اجرای فرمان LINE

 

منوی گشودنی Draw را باز کرده گزینۀ Line را از میان آن انتخاب می‌کنیم. (شکل 3-2) (این کار را می‌توانیم هم به کمک ماوس و هم به کمک صفحه کلید انجام دهیم.) این عمل را در این کتاب به این صورت نشان می‌دهیم:

Draw w Line

 

03-02

شکل 3-2) محل فرمان LINE در منوی گشودنی Draw   ((Draw w Line

 

در منوی ابزار Draw بروی اولین گزینه تقه می‌زنیم (کلیک می‌کنیم). (شکل 3-3)

 

03-03

شکل 3-3) محل فرمان LINE در منوی ابزار Draw

 

در ناحیۀ فرمان و در مقابل پیغام حاضر اتوکد نام کامل فرمان (یعنی LINE) را می‌دهیم. اتوکد با پیغام حاضر یاCommand:  به ما می‌گوید «گوش به فرمان است.» در مقابل این کلمه نام فرمان را وارد می‌کنیم.

در اتوکد هم مانند دیگر برنامه های کاربردی ، بزرگی و کوچکی حروف تأثیری در نتیجۀ کار ندارد. در این کتاب در میان متن نام فرمانها با حروف بزرگ لاتین نوشته شده است ولی هنگام نشان دادن ورودی ها در سطر فرمان حروف کوچک لاتین به کار می‌رود. یک قرارداد دیگر را هم از این به بعد رعایت می‌کنیم:

کلماتی که با حروف معمولی چاپ شده اند پیام های اتوکد می‌باشند و هرآنچه توسط ما وارد می‌شود با حروف ضخیم (bold) نوشته می‌شود.

 

Command: line

 

مانند روش قبل عمل می‌کنیم ولی این بار به جای LINE حرف L را وارد می‌کنیم.

 

حرف L را اصطلاحاً نام مستعار یا مخفف (alias) فرمان LINE می‌نامیم. اتوکد برای فرمان هایی که مکرراً مورد استفاده قرار می‌گیرند نام مستعار تعریف کرده است تا سرعت عمل کاربر را بالا ببرد. معرفی alias یا نام مستعار توسط کاربران نیز عملی است و تحت عنوان «خصوصی سازی اتوکد» آموزش داده می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان LINE

اکنون فرمان LINE اجرا شده است و نوبت اتوکد است که از ما درخواستی بکند.

* پیام درخواست اتوکد این است:

 

Specify first point:

یعنی « نقطه ابتدای پاره خط را مشخص کنید:»

 

شکل مکان نما نیز تغییر می‌کند و به صورت دوخط عمود برهم درمی آید. (شکل 3-4)

 

03-04-01

شکل 3-4-الف) (راست) شکل مکان نما در ناحیۀ ترسیم در حالت عادی

03-04-02

شکل 3-4-ب) (چپ) شکل مکان نما در ناحیۀ ترسیم هنگام درخواست اتوکد برای وارد کردن نقطه (در فرمان LINE)

 

مکان نما را به نقطۀ دلخواهی در ناحیۀ ترسیمی می‌بریم و تقه می‌زنیم.

 

* درخواست بعدی اتوکد این است:

 

Specify next point or [Undo]:

یعنی « نقطۀ بعدی را مشخص کنید یا ] لغو [: »

 

مکان نما را بدون آنکه نقطه ای را مشخص کنیم حرکت می‌دهیم. پاره خطی را مشاهده می‌کنیم که از نقطۀ انتخابی قبلی به محل مکان نما وصل شده است. با حرکت مکان نما انتهای این پاره خط نیز جابجا می‌شود. این پاره خط را  «شبح» (rubber band) و این عمل را «رسم شبح» (dragging) می‌نامیم. بدین ترتیب کاربر می‌تواند پیش از انتخاب نقطۀ بعدی نتیجۀ تقریبی کار را ببیند. نقطه ای در ناحیۀ ترسیمی انتخاب می‌کنیم (با تقه زدن در یک محل دلخواه در میان ناحیۀ ترسیمی.)

پیغام بعدی عینا مشابه پیغام بالا است:

 

Specify next point or [ Undo ]:

نقطۀ سوم را مشخص می‌کنیم.

 

در مقابل پیام زیر نقطۀ چهارم را تعیین می‌کنیم:

Specify next point or [Close/Undo]:

 

عمل تعیین نقاط را تا هر زمانی که بخواهیم می‌توانیم ادامه دهیم. برای پایان بخشیدن به فرمان ترسیم پاره خط کلید Enter یا Space را می‌زنیم. (شکل 3-5)

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان یا کلمات کلیدی

دوباره نگاهی به پیغام های درخواست اتوکد می‌اندازیم.

 

03-05

شکل 3-5) چند پاره خط ترسیم شده در اتوکد به کمک فرمان LINE

 

به کلماتی که در داخل کروشه ها قرار دارند گزینه (Option) یا کلمۀ کلیدی (Keyword) می‌گوییم.

اگر تعداد گزینه ها بیش از یکی باشد با علامت "/" (اسلش Slash) از یکدیگر جدا می‌شوند.

در صورت انتخاب هر کدام از گزینه ها از اتوکد می‌خواهیم که مسیر خود را تغییر و عمل دیگری انجام دهد. اما چگونه می‌توانیم گزینۀ مورد نظرمان را انتخاب کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان

برای انتخاب گزینه ها می‌توانیم به یکی از روش های زیر عمل کنیم:

 

کلمۀ مورد نظر را به طور کامل در سطر فرمان و در مقابل پیغام درخواست وارد کنیم:

Specify next point or [Undo]: undo

 

حرف یا حروف بزرگ لاتین (Capital) گزینۀ انتخابی را در سطر فرمان وارد کنیم:

Specify next point or [Close/Undo]: u

همانگونه که قبلا اشاره شد بزرگی یا کوچکی حروف در هنگام وارد کردن آنها توسط ما تفاوتی ندارند ولی اتوکد با بزرگ و کوچک نوشتن حروف در نام گزینه ها به ما امکان سرعت عمل بیشتری در تشخیص مخفف نام هر گزینه و انتخاب آن می‌دهد.

 

دکمۀ راست ماوس را در ناحیۀ ترسیمی یکبار فشار می‌دهیم. منوی مکان نما (cursor menu) یا بلادرنگ (popup menu) ظاهر می‌شود. گزینۀ مطلوب را از میان منو انتخاب می‌کنیم. (شکل 3-6)

 

اکنون ببینیم گزینه های موجود در فرمان LINE چه عملی انجام می‌دهند:

گزینۀ Undo: با انتخاب گزینۀ Undo (لغو) آخرین پاره خط ترسیم شده حذف می‌گردد و یک مرحله در داخل فرمان LINE به عقب برمی گردیم ولی از فرمان LINE خارج نمی‌شویم.

گزینۀ Close: با انتخاب گزینۀ Close (بستن) اتوکد انتهای آخرین پاره خط را به ابتدای اولین پاره خط وصل می‌کند و به فرمان LINE پایان می‌دهد.

 

03-06

شکل 3-6) منوی بلادرنگ (Popup) یا منوی مکان نما (Cursor) در درون فرمان LINE

 

پس اکنون معلوم می‌شود چرا تا زمانی که حداقل 3 پاره خط ترسیم نکرده ایم گزینه ای به نام Close نداریم.

 

حالا که با فرمان LINE آشنا شدیم به سراغ فرمان دیگری می‌رویم که این یکی نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرمانی برای «پاک کردن» آنچه قبلا رسم کرده ایم.

 

03-07

شکل 3-7) محل فرمان ERASE در منوی گشودنی Modify   (Modify w Erase)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان پاک کردن (Erase)

برای اجرای فرمان ERASE نیز می‌توانیم به یکی از روش های 4 گانه مشابه آنچه برای LINE گفته شد عمل کنیم.

 در مقابل اعلان فرمان اتوکد ERASE را وارد کنیم:

Command: erase

 فقط حرف E را وارد کنیم که نام مستعار (مخفف) ERASE است:

Command: e

 از منوی گشودنی Modify گزینۀ Erase را انتخاب کنیم. (شکل 3-7):

Modify w Erase

 از منوی ابزار Modify گزینۀ Erase (شکل پاک کن) را انتخاب کنیم. (شکل 3-8):

 

اکنون که فرمان ERASE اجرا شد، پیغام درخواست

Select objects:

 

03-08

شکل 3-8) محل فرمان ERASE در منوی ابزار Modify

 

را مشاهده می‌کنیم و مکان نما (کرسر) به شکل یک مربع کوچک درمی آید که آن را «مربع انتخابگر» (pick box) می‌نامیم.

 

بالای صفحه (Top)

مربع انتخابگر و موضوعات موجود در اتوکد

مربع انتخابگر(pick box) علامتی است که به کمک آن اتوکد به کاربر می‌گوید برای ادامۀ عملیات باید موضوع یا جسمی را انتخاب کند.

 

موضوع (object) یا جسم (entity) به هرچیزی که در داخل صفحۀ ترسیمی (ناحیۀ کار) وجود دارد گفته می‌شود.

 

برای انتخاب موضوعات کافی است به کمک ماوس مربع انتخابگر را بروی موضوع مورد نظر برده دکمۀ اول ماوس (دکمۀ چپ) را فشار دهیم (تقه بزنیم یا کلیک کنیم).

اگر مربع انتخابگر را به نقطه ای از صفحۀ ترسیمی که موضوعی در آن قرار ندارد برده تقه بزنیم و سپس ماوس را حرکت دهیم یک چهار ضلعی در میان ناحیۀ کار مشاهده می‌کنیم که با حرکت ماوس ابعاد آن تغییر می‌کند. این پنجره‌ای است که با انتخاب نقطه ای دیگر در میان ناحیۀ ترسیمی بسته می‌شود. اگر پنجره با خطوط ممتد و توپر نشان داده شود موضوعاتی که در داخل آن قرار دارند انتخاب می‌شوند ولی اگر خطوطی که نمایانگر پنجره هستند به شکل خط چین باشند هر موضوعی که حتی قسمتی از آن نیز در داخل پنجره باشد انتخاب می‌گردد. اگر نقطۀ انتخابی اول در سمت چپ نقطۀ انتخابی دوم قرار داشته باشد حالت اول (پنجره = Window) و اگر نقطۀ انتخابی اول در سمت راست نقطۀ دوم باشد حالت دوم (پنجرۀ متقاطع = Crossing) در نظر گرفته می‌شود. در این باره بعداً به تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد.

 

فعلا به روش های گفته شده پاره خط های ترسیم شده را انتخاب می‌کنیم. پس از آنکه همۀ موضوعات انتخاب شدند کلید Enter یا Space را می‌زنیم. موضوعات انتخاب شده از صفحه پاک می‌شوند و فرمان ERASE پایان می‌یابد.

 

بالای صفحه (Top)

شروع یک کار جدی در اتوکد

03-09

شکل 3-9) برای ترسیم این مستطیل از روش قائم مطلق استفاده می‌کنیم.

 

این بار می‌خواهیم به جای انتخاب نقاط غیرمشخص و بی هدف، مختصات را از طریق صفحه کلید وارد کرده اشکال هندسی با ابعاد معلوم رسم کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

مبدأ مختصات

نقطه ای که به عنوان مبدأ در نظر گرفته می‌شود و دیگر نقاط نسبت به آن سنجیده می‌شوند، مبدأ مختصات نامیده می‌شود. مختصات مبدأ 0،0 است. دیگر نقاط با فاصلۀ افقی (X) و عمودی (Y) نسبت به این مبدأ مشخص می‌گردند. چون در اتوکد مقدماتی نقشه های دو بعدی رسم می‌کنیم لذا در اینجا ذکری از فاصلۀ ارتفاعی (Z) به میان نمی‌آوریم. فاصلۀ ارتفاعی یا بلندی یا تراز در بحث اتوکد سه بعدی مطرح می‌گردد.

 

در شکل 3-9 مختصات رئوس مستطیل A1 A2 A3 A4  نوشته شده است. مثلا (3و5) بیانگر این است که نقطۀ مورد نظر به فاصلۀ افقی 5 واحد و فاصلۀ عمودی 3 واحد از مبدأ مختصات قرار دارد. (X=5،Y=3)

 

برای ترسیم این مستطیل فرمان LINE را اجرا می‌کنیم و به ترتیب مختصات A1 و A2 و A3 و A4 را وارد کرده ، در پایان حرف C را برای انتخاب گزینۀ Close می‌دهیم.

 

Command: line

Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 5,0

Specify next point or [Undo]: 5,3

Specify next point or [Close/Undo]: 0,3

Specify next point or [Close/Undo]: c

 

همانطور که مشاهده می‌شود بین  xو y مربوط به هر نقطه یک علامت کاما (ویرگول) قرار دارد و هیچ فضای خالیی بین آنها نیست.ممکن است نماد دستگاه مختصات که در گوشۀ پایین سمت چپ ناحیۀ ترسیمی قرار دارد نگذارد تا خطوط ترسیم شده را به طور کامل ببینیم.

چون در اتوکد مقدماتی به صورت دوبعدی کار می‌کنیم و نیز در فضای مدل قرار داریم پس نیازی به دیدن نماد دستگاه مختصات نداریم و می‌توانیم آن را خاموش کنیم.

 

03-10

شکل 3-10) 4 پاره خط ترسیم شده اند ولی بسیار کوچک می‌باشند و در گوشۀ پایین سمت چپ صفحۀ ترسیم مشاهده می‌شوند.

 

بالای صفحه (Top)

خاموش کردن نماد دستگاه مختصات (UCS icon)

برای خاموش کردن این نماد فرمان UCSICON را اجرا می‌کنیم و در مقابل پیغام درخواست اتوکد گزینۀ off را انتخاب می‌کنیم.

 

Command: ucsicon

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] : off

 

برای روشن کردن دوبارۀ نماد دستگاه مختصات دوباره فرمان UCSICON را اجرا کرده این بار گزینۀ on را انتخاب می‌کنیم:

 

Command: ucsicon

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] : on

 

این عمل را می‌توانیم از طریق منوی گشودنی View نیز انجام دهیم:

 

View w Display w UCS Icon w On

 

اگر در کنار کلمۀ on علامت چوبخط (تیک) وجود داشته باشد یعنی نماد دستگاه مختصات روشن است و برعکس. برای تغییر حالت این نماد از روشن به خاموش یا از خاموش به روشن کافی است روی گزینۀ on دکمۀ ماوس را بزنیم. (شکل 3-11)

 

03-11

شکل 3-11) منوی گشودنی برای خاموش کردن نماد دستگاه مختصات (View w Display w Ucs Icon w On)

 

اگر باز هم مستطیل ترسیم شده واضح نیست به فرمان های ZOOM و PAN نیازمندیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

در فصل قبل با فرمان ZOOM تا حدودی آشنا شدیم و دیدیم که برای ریزنمایی و درشت نمایی تصویر به کار می‌رود. بزرگنمایی زمان اجرا (Zoom Realtime) ، بزرگنمایی با انتخاب پنجره (Zoom Window) و بزرگنمایی قبلی (Zoom Previous) را هم دیدیم و به کار بردیم. هر کدام از موارد ذکر شده یک گزینه از فرمان Zoom محسوب می‌شوند. برای آشنایی با برخی از دیگر گزینه های فرمان Zoom به سراغ منوی ابزار استاندارد (Standard Toolbar) که در شکل 3-12 مشاهده می‌شود می‌رویم. با نگاهی دقیقتر به منویی که به کمک آن Zoom Window را اجرا کردیم یک مثلث کوچک در گوشۀ سمت راست پایین آن می‌بینیم. این علامت بیانگر چیست؟

 

03-12

شکل 3-12) منوی ابزار استاندارد ، دکمۀ Zoom (منوی فرعی)

 

بالای صفحه (Top)

منوی ابزار فرعی

این مثلث کوچک در گوشۀ راست و پایین منوی ابزار بیانگر این است که منوی مورد نظر دارای گزینه های دیگری نیز هست. کافی است مکان نما را بروی آن برده دکمۀ ماوس را فشار داده نگه داریم. در این صورت منوی ابزار جدیدی باز می‌شود که اگر منوی اصلی افقی باشد منوی فرعی عمودی و اگر منوی اصلی عمودی باشد منوی جدید افقی خواهد بود. با حرکت دادن مکان نما بر روی گزینه های منوی باز شده و کمی مکث بروی هریک نام هر گزینه را مشاهده خواهیم کرد. اگر بروی هر کدام از گزینه های منوی فرعی دکمۀ ماوس را رها کنیم آن گزینه انتخاب و اجرا شده در منوی اصلی جایگزین گزینۀ قبلی می‌گردد و برای انتخاب دوبارۀ آن نیازی به باز کردن منوی فرعی نیست. (شکل 3-12)

 

بالای صفحه (Top)

بزرگنمایی گستره ها (Zoom Extents)

با انتخاب Zoom Extents هرآنچه که در صفحۀ اتوکد ترسیم کرده ایم به بزرگترین اندازۀ ممکن نمایش داده می‌شود. یعنی اگر اجسام خیلی ریزند یا بالعکس آنقدر بزرگند که در صفحۀ ترسیمی جا نمی‌شوند در معرض دیدمان قرار می‌گیرند.

 

بالای صفحه (Top)

درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out)

با انتخاب Zoom In درشت نمایی انجام می‌گیرد و همه چیز 2 برابر بزرگتر دیده می‌شود.

با انتخاب Zoom Out ریزنمایی صورت می‌گیرد و اندازۀ تصویر نصف می‌شود.

برای مشاهدۀ مستطیلی که رسم کرده ایم ابتدا Zoom Extents را اجرا می‌کنیم و سپس تصویر را کمی به عقب می‌بریم یعنی Zoom Out را اجرا می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian)

مختصاتی که در بالا مورد بررسی قرار گرفت مختصات دکارتی ، کارتزین ، قائم یا متعامد خوانده می‌شود. در این روش فاصلۀ افقی (طول یا X) و فاصلۀ عمودی (عرض یا y) نسبت به یک مبدأ سنجیده می‌شوند. اگر مبدأ 0،0 باشد مختصات قائم مطلق خوانده می‌شود.

 

حال مستطیلی به طول 5 واحد و عرض 3 واحد رسم می‌کنیم (یعنی یک مستطیل به ابعاد آنچه رسم کرده ایم) ولی این بار می‌خواهیم نقطۀ A1 را در صفحۀ ترسیمی و به کمک ماوس (در یک نقطۀ دلخواه) تعیین نماییم.

پس از اجرای فرمان LINE نقطه ای اختیاری در ناحیۀ ترسیمی انتخاب می‌کنیم. با روش ورود مختصات مطلق اکنون کارمان بسیار مشکل و تقریبا غیر عملی خواهد بود ، چرا که اولا مختصات دقیق نقطۀ  A1را نداریم و ثانیا پیش از ورود مختصات نیاز به جمع و تفریق و احتمالا استفاده از ماشین حساب نیز داریم. در اینگونه موارد اتوکد امکان کاربرد روش دیگری را می‌دهد.

 

بالای صفحه (Top)

مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian)

در روش تعیین مختصات نسبی ، مختصات هر نقطه نسبت به آخرین نقطه سنجیده می‌شود یعنی نقطۀ A2 نسبت به A1،، A3 نسبت به  A2و A4 نسبت به A3 و...

مختصات نسبی را با علامت @ نشان می‌دهیم (@x،y)

 

03-13

شکل 3-13) برای ترسیم این مستطیل از روش قائم نسبی استفاده می‌کنیم.

 

اکنون می‌توانیم مستطیل مورد نظر را در محلی دلخواه در ناحیۀ ترسیمی رسم کنیم.

 

Command: line

Specify first point:

نقطۀ دلخواهی را به کمک ماوس در صفحۀ ترسیمی مشخص می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: @5,0

Specify next point or [Undo]: @0,3

Specify next point or [Close/Undo]: @-5,0

Specify next point or [Close/Undo]: @0,-3

Specify next point or [Close/Undo]:

برای پایان بخشیدن به فرمان Enter یا Space را می‌زنیم

 

03-14

شکل 3-14) برای ترسیم این چند ضلعی نمی‌توانیم از روش های مختصات قائم استفاده کنیم و به سراغ روش قطبی مطلق می‌رویم.

 

می توانستیم بجای وارد کردن مختصات @0،-3 گزینۀ Close را انتخاب کنیم تا دیگر نیازی به زدن Enter در مرحلۀ بعدی هم نداشته باشیم.

 

اکنون به سراغ شکل 3-14 می‌رویم. ظاهرا با دو روش بالا (مختصات قائم مطلق و قائم نسبی) نمی‌توانیم این شکل را رسم کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar)

با روش ورود مختصات قطبی چند ضلعی بالا براحتی ترسیم می‌شوند. در روش قطبی فاصلۀ نقطه از مبدأ مختصات و زاویۀ خط واصل بین مبدأ و نقطۀ مورد نظر نسبت به محور X سنجیده می‌شوند. همانگونه که در شکل مشاهده می‌شود مختصاتA، B، C، D و ... به صورت زیر تعیین می‌گردند. (در اتوکد برای نشان دادن زاویه از علامت "<" استفاده می‌شود.)

 

A (1<0)           B (1<45)          C (1<90)         D (1<135)       E (1<180)        F (1<225)        G (1<270)       H (1<315)

 

پس برای ترسیم چند ضلعی به این صورت عمل می‌کنیم:

Command: line

Specify first point: 1<0

Specify next point or [Undo]: 1<45

Specify next point or [Undo]: 1<90

Specify next point or [Close/Undo]: 1<135

Specify next point or [Close/Undo]: 1<180

Specify next point or [Close/Undo]: 1<225

Specify next point or [Close/Undo]: 1<270

Specify next point or [Close/Undo]: 1<315

Specify next point or [Close/Undo]: c

 

همینطور برای ترسیم پاره خط های شکل 3-15 گام های زیر را برمی داریم:

 

03-15

شکل 3-15) روش قطبی مطلق برای ترسیم این شکل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

Command: line

Specify first point: 1<0

Specify next point or [Undo]: 1<180

Specify next point or [Undo]:

Enter را می‌زنیم.

Command:    

Enter را می‌زنیم. این عمل سبب می‌شود فرمان LINE اجرا شود

Specify first point: 1<30

Specify next point or [Undo]: 1<210

Specify next point or [ Undo ]:

Enter را می‌زنیم

 

و به همین ترتیب پاره خطهای زیر را نیز ترسیم می‌کنیم:

 

1<60    ~     1<240

1<90    ~     1<270

1<120  ~     1<300

1<150  ~     1<330

 

باز هم شکل‌هایی وجود دارند که هنوز با روش‌های بالا قابل رسم نمی‌باشند.

 

03-16

شکل 3-16) برای ترسیم این چند ضلعی از روش قطبی نسبی استفاده می‌کنیم.

 

برای ترسیم شکل 3-16 به سراغ یک روش دیگر می‌رویم:

 

بالای صفحه (Top)

مختصات قطبی نسبی (Relative Polar)

در تعیین مختصات به روش قطبی نسبی فاصلۀ هر نقطه نسبت به آخرین نقطه و زاویۀ خط واصل بین نقطۀ قبلی و نقطۀ مورد نظر نسبت به جهت مثبت محور x ها سنجیده می‌شود:

Command: L

LINE Specify first point:

نقطۀ دلخواهی را در صفحۀ ترسیمی انتخاب می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: @10<0

Specify next point or [Undo]: @5<30

Specify next point or [Close/Undo]: @7<140

Specify next point or [Close/Undo]: @9<200

Specify next point or [Close/Undo]:

کلید Enter را می‌زنیم

 

این هم از روش مختصات قطبی نسبی که پایان بخش این فصل بود.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     روش‌های مختلف اجرای فرمان‌ها را برای فرمان‌های LINE و ERASE امتحان کنید.

2.     گزینه یا کلمۀ کلیدی چیست؟

3.     روش‌های مختلف انتخاب گزینه‌های فرمان‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

4.     برای روشن و خاموش کردن نماد دستگاه مختصات چه کاری باید انجام دهیم؟

5.     انواع روش‌های ورود مختصات را نام برده و مثال بزنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     اگر پس از اجرای فرمان LINE و در مقابل اعلان Specify first point:  از مختصات نسبی استفاده کنیم این مختصات نسبت به کدام نقطه در نظر گرفته می‌شود؟

2.     برای تکرار آخرین فرمان اجرا شده در اتوکد می‌توانیم کلید Enter یا Space را در مقابل پیام آماده به کار اتوکد (Command: ) فشار دهیم. امتحان کنید که هنگامی که تازه وارد اتوکد نشده‌ایم و هنوز فرمانی را اجرا نکرده‌ایم در صورت زدن کلید Enter یا Space چه اتفاقی می‌افتد؟

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

شکل زیر را بکشید. برای مشاهدۀ فاصله‌ها دوایری به فواصل افقی و عمودی 1 واحد چیده شده است. نیازی به ترسیم دایره‌ها نیست و فقط خطوط ترسیم شوند.

 

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده