EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 6- فرمان‌های ویرایشی برای ایجاد موضوعات جدید و تغییر ترسیمات
بهانه‌ای برای آشنایی - گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط) - گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله) - گزینۀ Through - گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی) - گزینۀ Radius - برای گوشه زنی: - گزینه‌های دیگر - گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET - گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی) - گزینۀ Undo - گزینه‌های دیگر - گام ششم: فرمان TRIM (برش) - گزینۀ Undo - گزینه‌های دیگر - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 6- فرمان‌های ویرایشی برای ایجاد موضوعات جدید و تغییر ترسیمات

 

بهانه‌ای برای آشنایی

گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط)

گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله)

گزینۀ Through

گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی)

گزینۀ Radius

برای گوشه زنی:

گزینه‌های دیگر

گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET

گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی)

گزینۀ Undo

گزینه‌های دیگر

گام ششم: فرمان TRIM (برش)

گزینۀ Undo

گزینه‌های دیگر

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

بهانه‌ای برای آشنایی

می خواهیم به بهانۀ ترسیم شکل 6-1 با فرمانهایی بسیار مفید و کاربردی آشنا شویم.

 

06-01

شکل 6-1) در این فصل می‌خواهیم این نقشه را با روش های جدید ترسیم کنیم. (اعداد داده شده در بالا برای کمک به ما در ترسیم مورد استفاده قرار می‌گیرند

 

این شکل را می‌توانیم به کمک فرمان هایی که تا کنون یاد گرفته‌ایم ترسیم کنیم و ابزارهای ترسیمی ‌مناسبی نیز در اختیارمان قرار دارند ولی پس از آشنا شدن با فرمان های دیگر به طریقی ساده تر و سریع تر این کار را انجام خواهیم داد.

تنها فرمان ترسیمی‌ای که در این فصل مورد استفاده قرار می‌دهیم LINE است و برای ادامۀ ترسیم از فرمان‌های ویرایشی استفاده می‌کنیم.

مراحل انجام عملیات در شکل 6-2 به نمایش گذاشته شده اند.

 

06-02

شکل 6-2) گام هایی که باید برداریم تا از یک مستطیل ساده به شکل 6-1 برسیم در این شکل به نمایش گذاشته شده‌اند.

 

بالای صفحه (Top)

گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط)

در اولین قدم یک مستطیل ترسیم می‌کنیم که بیرونی ترین خطوط را دربر بگیرد (شکل 6-3).

Command: Line

Specify first point:

نقطه ای دلخواه در صفحۀ ترسیم انتخاب می‌کنیم.

Specify next point or [ Undo ]:

ابزار عمودکش (Ortho) را روشن می‌کنیم و ماوس را به سمت راست حرکت داده عدد 200 را وارد می‌کنیم.

Specify next point or [ Undo ]:

ماوس را به سمت بالا حرکت می‌دهیم و عدد 100 را وارد می‌کنیم.

Specify next point or [ Close / Undo ]:

ماوس را به سمت چپ حرکت داده عدد 200 را وارد می‌کنیم.

Specify next point or [ Close / Undo ]: c

 

06-03

شکل 6-3) ترسیم مستطیل به کمک فرمان LINE

·         فرمان LINE را اجرا می‌کنیم.

·         به ترتیب نقاط 1، 2، 3 و4 را انتخاب می‌کنیم.

·         گزینۀ C به معنی Close را وارد می‌کنیم.

·         پایان مرحلۀ اول

 

اکنون به مرحلۀ نشان داده شده در شکل 6-3 رسیده ایم.

 

بالای صفحه (Top)

گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله)

حالا برای رسیدن به شکل 6-4 از فرمان OFFSET کمک می‌گیریم.

فرمان OFFSET عمل «کپی با تعیین فاصله» را انجام می‌دهد که به آن «کپی موازی» هم می‌گوییم.

این فرمان دارای 4 مرحلۀ اصلی است:

Command: Offset

Specify offset distance or [Through] :

1- فاصله ای را وارد می‌کنیم. برای این منظور می‌توانیم یک عدد حقیقی وارد کنیم یا 2 نقطه در صفحۀ ترسیمی ‌انتخاب کنیم. اتوکد فاصلۀ بین این دو نقطه را اندازه گیری می‌کند و عدد به دست آمده را به عنوان پاسخ درخواستش می‌پذیرد.

Select object to offset or :

2- در این زمان مکان نما به شکل مربع انتخابگر (Pickbox) درمی آید و اکنون می‌توانیم یک موضوع را انتخاب کنیم.

·         موضوعی که در این مرحله می‌توانیم انتخاب کنیم می‌تواند خط، کمان، دایره یا ... باشد. (فرمان OFFSET بر روی موضوعاتی همچون Trace و ... نمی‌تواند عمل کند.)

·         در صورت انتخاب موضوعی که OFFSET نمی‌تواند از آن کپی ایجاد کند با پیام زیر مواجه می‌شویم:

Cannot offset that object.

و اتوکد منتظر می‌ماند تا موضوع دیگری را انتخاب کنیم.

·         در صورت انتخاب موضوع اتوکد آن را به صورت خط چین نشان می‌دهد. در این حالت می‌گوییم جسم انتخابی درخشان (highlight) شده است. اتوکد به این طریق به کاربر کمک می‌کند تا از انتخاب خود مطمئن گردد.

 

Specify point on side to offset:

3- اکنون باید سمت مورد نظر برای کپی را تعیین کنیم. این عمل را با اشاره به محلی در روی صفحه تصویر که می‌خواهیم موضوع جدید در آن سمت کپی شود انجام می‌دهیم. پس نقطه‌ای در یکی از دو سوی موضوع انتخاب می‌کنیم.

Select object to offset or < exit >:

4- دوباره به مرحلۀ 2 برمی گردیم. بازهم می‌توانیم موضوعی را انتخاب کرده سپس با مشخص کردن سمت مورد نظر کپی دیگری از آن بدست آوریم. در صورت زدن Enter یا Escape فرمان OFFSET پایان می‌یابد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Through

در صورتی که در مرحلۀ 1 گزینۀ Through را انتخاب کنیم، فاصلۀ offset هنگام تعیین سمت مورد نظر برای کپی تعیین می‌گردد. این فاصله برابر با مسافت بین نقطه‌ای که با انتخاب آن موضوع را انتخاب کرده‌ایم و نقطۀ جدیدی که انتخاب کرده‌ایم محاسبه خواهد شد.

 

به کمک شکل 6-3 و توضیحات ذیل آن فرمان OFFSET  را اجرا می‌کنیم.

 

06-04

شکل 6-4) کپی با تعیین فاصله (OFFSET)

·         اجرای فرمان OFFSET

·         ورود عدد 10 به عنوان فاصله

·         انتخاب نقاط 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 (نقاط 1، 3، 5 و 7 روی خطوط موجود قرار دارند و خطوطی که پهن‌تر رسم شده اند پس از تعیین نقاط 2، 4، 6 و8 بوجود می‌آیند.)

·         زدن Enter برای پایان بخشیدن به فرمان

·         پایان مرحلۀ دوم

 

بالای صفحه (Top)

گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی)

حال می‌خواهیم کمان های گوشه های خطوط بیرونی و درونی را رسم کنیم و قسمت های اضافی خطوط را حذف کنیم.

برای ترسیم کمان ها به کمک فرمان ARC اطلاعات ما کامل نیست. تنها چیزی که می‌دانیم این است که کمان ها بر خطوط دوطرف خود مماسند و شعاع آنها برابر مقدار معلومی (در اینجا 10 و 20) است.

فرمانی که در اینگونه مواقع به کار گرفته می‌شود FILLET است.

FILLET در فارسی به معنای «گوشه زنی»، «گرد کردن گوشه ها» و «راکوردزنی» آمده است. در این کتاب آنرا «گوشه زنی» می‌نامیم.

این فرمان خطوط و کمان ها و... را با یک کمان به یکدیگر متصل می‌کند.

پس از اجرای فرمان FILLET اتوکد گزارشی از تنظیمات موجود در آن را می‌دهد و در پی آن از کاربر می‌خواهد که اولین موضوع و سپس دومین موضوع را انتخاب کند و در پی آن عمل گوشه زنی با توجه به تنظیمات موجود انجام می‌گیرد. می‌توانیم به جای انتخاب اولین موضوع گزینه های داده شده را انتخاب کنیم.

در صورتی که شعاع پیش فرض FILLET با شعاع مورد نظر ما یکی نباشد باید آن را عوض کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Radius

برای تغییر شعاع (Radius) گوشه زنی:

Command: Fillet

Current Settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r

1- گزینۀ Radius را انتخاب می‌کنیم چون شعاع پیش فرض 10 است و می‌خواهیم آنرا با 20 عوض کنیم.

Specify fillet radius <10.0000>: 20

2- عدد یا فاصله ای که در مقابل این درخواست وارد می‌کنیم شعاع کمانی است که بین دو موضوع انتخابی ترسیم می‌گردد.

 

برای آنکه خطوط انتخابی مستقیما به یکدیگر امتداد داده شوند و کمانی بین آنها ترسیم نگردد باید مقدار شعاع را برابر صفر بدهیم.

 

اکنون فرمان FILLET پایان می‌یابد و برای انجام گوشه زنی باید آنرا دوباره اجرا کنیم. (در اتوکد 2002 نیازی به اجرای دوبارۀ فرمان نیست ولی در اتوکد 2000 باید فرمان FILLET را دوباره اجرا کنیم.)

می توانیم بدون وارد کردن نام فرمان Enter را بزنیم تا آخرین فرمان مجددا اجرا گردد.

 

بالای صفحه (Top)

برای گوشه زنی:

Command: Fillet

Current Settings: Mode = TRIM, Radius = 20.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:

1-اولین موضوع را انتخاب می‌کنیم. موضوع انتخاب شده به صورت درخشان (خط چین) درمی آید.

Select second object:

2- موضوع دوم را انتخاب می‌کنیم.

 

اگر اتوکد عمل گوشه‌زنی را بتواند انجام دهد فرمان پایان می‌یابد. در غیر این صورت پیغامی مشابه پیام زیر می‌دهد.

No valid fillet with radius 20.0000

و دوباره منتظر انتخاب موضوع دوم می‌شود.

فرمان FILLET بروی همۀ موضوعات کار نمی‌کند. موضوعاتی که قابل گوشه زنی هستند عبارتند از خط، کمان، دایره

در صورتی که موضوعی غیر از موارد بالا انتخاب گردد، اتوکد این پیغام را می‌دهد و منتظر انتخاب موضوع درست می‌ماند:

Fillet requires 2 lines, arcs, or circles.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های دیگر

گزینه‌های دیگر (یعنی Polyline و Trim) را بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد.

با استفاده از فرمان FILLET به مرحلۀ نشان داده شده در شکل 6-5 می‌رسیم.

 

06-05

شکل 6-5) گوشه زنی (FILLET)

·         اجرای فرمان FILLET

·         ورود گزینۀ R به معنی Radius

·         ورود عدد 20

·         اکنون فرمان FILLET پایان یافته است.

·         زدن کلید Enter برای تکرار فرمان FILLET

·         انتخاب نقاط 1و2

·         فرمان FILLET پایان می‌یابد

·         زدن مجدد کلید Enter برای تکرار فرمان FILLET

·         انتخاب نقاط 3و4 (پایان فرمان FILLET)

·         زدن Enter

·         ورود گزینۀ R به معنی Radius

·         ورود عدد 10 (فرمان FILLET پایان می‌یابد)

·         زدن Enter

·         انتخاب نقاط 5و6

·         زدن Enter

·         انتخاب نقاط 7 و 8

·         زدن Enter

·         ورود گزینۀ R به معنی Radius

·         ورود عدد صفر

·         زدن Enter

·         انتخاب نقاط 9و10

·         پایان مرحلۀ سوم

 

بالای صفحه (Top)

گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET

با نگاهی به شکل 6-6 و توضیحات ذیل آن و استفاده از فرمان OFFSET این گام را نیز برمی داریم.

 

شکل 6-6) باز هم کپی با تعیین فاصله (OFFSET)

·         اجرای فرمان OFFSET

·         ورود عدد 60 به عنوان فاصله

·         انتخاب نقاط 1و2 و زدن Enter

·         زدن Enter برای تکرار فرمان OFFSET

·         ورود عدد 40 به عنوان فاصله

·         انتخاب نقاط 3و4 و زدن Enter

·         تکرار فرمان OFFSET

·         ورود عدد10

·         انتخاب نقاط 5و6 و سپس زدن Enter

·         تکرار فرمان OFFSET

·         ورود عدد 60

·         انتخاب نقاط 7و8 و سپس زدن Enter

·         پایان مرحلۀ چهارم

 

بالای صفحه (Top)

گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی)

فرمان EXTEND به معنی «گسترش» یا «امتداددهی» برای امتداد دادن موضوعات تا مرز تعیین شده به کار می‌رود. این فرمان به شکل زیر اجرا می‌گردد:

 

Command: extend

Current Settings: Projection = UCS Edge = None

Select boundarg edges…

 

اتوکد گزارشی از تنظیمات مربوط به فرمان EXTEND می‌دهد و سپس می‌خواهد لبه های مرزها را مشخص کنیم. موضوعاتی که می‌توانیم انتخاب کنیم خط، دایره، کمان و ... می‌باشند.

 

Select objects:

1- موضوعات مرزی را انتخاب می‌کنیم.

Select objects:

این مرحله تا زمانی که همۀ موضوعات مرزی را انتخاب کنیم ادامه می‌یابد. برای پایان بخشیدن به این مرحله کلید Enter را می‌زنیم.

 

لبه‌های انتخاب شده به صورت درخشان (خط چین) درمی آیند.

 

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:

2- با انتخاب مستقیم موضوع، جسم انتخابی تا مرزهای مشخص‌شده امتداد داده می‌شود.

 

اتوکد انتهایی را که به محل انتخابی نزدیکتر است در نظر می‌گیرد و موضوع را از همان سمت امتداد می‌دهد.

در صورت غیر عملی بودن امتداددهی این پیام ظاهر می‌شود:

 

Object does not intersect an edge.

 

یا اگر موضوعی انتخاب شود که قابل امتداددهی نیست (موضوعاتی که می‌توانند امتداد داده شوند خط، کمان و... می‌باشند.) و این پیام داده می‌شود:

 

Cannot EXTEND this object.

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:

مرحلۀ انتخاب موضوع برای امتداد دهی تکرار می‌شود، تا زمانی که کلید Enter یا Space را بزنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Undo

در مرحلۀ 2 در صورت بروز اشتباه در هنگام انتخاب موضوعات می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم. در این صورت آخرین عمل امتداددهی لغو می‌شود ولی از فرمان EXTEND خارج نمی‌شویم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های دیگر

گزینه‌های دیگر (Project و Edge) را بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

با نگاهی به شکل 6-7 و توضیحات آن و اجرای فرمان EXTEND از این مرحله نیز می‌گذریم.

 

شکل 6-7) امتداددهی موضوعات (EXTEND)

·         اجرای فرمان EXTEND

·         تعیین مرز با انتخاب نقطه 1 و زدن Enter برای پایان دادن به مرحلۀ تعیین مرزها

·         انتخاب نقاط 2و3 و زدن Enter برای پایان بخشیدن به فرمان EXTEND

·         زدن Enter برای تکرار فرمان EXTEND

·         تعیین مرز با انتخاب نقطۀ 4 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقطۀ 5 و سپس زدن Enter

·         تکرار فرمان EXTEND

·         تعیین مرز با انتخاب نقطۀ 4 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقطۀ 5 و سپس زدن Enter

·         تکرار فرمان EXTEND

·         تعیین مرز با انتخاب نقطۀ 6 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقاط 7و8 و سپس زدن Enter

·         پایان مرحلۀ پنجم

 

بالای صفحه (Top)

گام ششم: فرمان TRIM (برش)

برای برش اجسام بین مرزهای تعیین شده از فرمان TRIM (به معنای قیچی) بهره می‌گیریم.

شکل پیام های فرمان TRIM و مراحل اجرای آن شباهت زیادی به فرمان EXTEND دارد.

 

Command: trim

Current Settings: Projection = UCS Edge = None

Select boundarg edges...

 

اتوکد گزارشی از تنظیمات مربوط به فرمان EXTEND می‌دهد و سپس می‌خواهد لبه های مرزها را مشخص کنیم. موضوعاتی که می‌توانیم انتخاب کنیم خط، دایره، کمان و ... می‌باشند.

Select objects:

1- موضوعات مرزی را انتخاب می‌کنیم.

Select objects:

این مرحله تا زمانی که همۀ موضوعات مرزی را انتخاب کنیم ادامه می‌یابد. برای پایان بخشیدن به این مرحله کلید Enter را می‌زنیم.

 

لبه‌های انتخاب شده به صورت درخشان (خط چین) درمی آیند.

 

Select object to trim  or [Project/Edge/Undo]:

2- با انتخاب مستقیم موضوع، جسم انتخابی بین مرزهای برش قیچی می‌شود.

 

اگر بخشی از موضوع در بین دو مرز حذف شود آن موضوع به 2 موضوع تبدیل می‌شود.

 

در صورت غیر عملی بودن برش این پیام ظاهر می‌شود:

Object does not intersect an edge.

 

یا اگر موضوعی انتخاب شود که قابل برش نیست (موضوعاتی که می‌توانند بریده شوند خط، کمان و... می‌باشند.) و این پیام داده می‌شود:

Cannot TRIM this object.

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

تا زمانی که کلید Enter یا Space را نزده ایم مرحلۀ انتخاب موضوع برای امتداد دهی تکرار می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Undo

در مرحلۀ 2 در صورت بروز اشتباه در هنگام انتخاب موضوعات می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم. در این صورت آخرین عمل برش لغو می‌شود ولی از فرمان TRIM خارج نمی‌شویم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های دیگر

گزینه‌های دیگر (Project و Edge) را بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

شکل 6-8 و توضیحات همراه آن ما را در بکارگیری فرمان TRIM و رسیدن به شکل نهایی یاری می‌کنند.

 

شکل 6-8) برش موضوعات (TRIM)

·         اجرای فرمان TRIM

·         تعیین مرزها با انتخاب نقاط 1و2 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقاط 3 و 4 و زدن Enter

·         تکرار فرمان TRIM

·         تعیین مرزها با انتخاب نقاط 5و6 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقطۀ 7 و زدن Enter

·         تکرار فرمان TRIM

·         تعیین مرز با انتخاب 8 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقطۀ 9 و زدن Enter

·         تکرار فرمان TRIM

·         تعیین مرزها با انتخاب نقاط 10و11 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقاط 12و13 و زدن Enter

·         تکرار فرمان TRIM

·         تعیین مرز با انتخاب نقطۀ 14 و سپس زدن Enter

·         انتخاب نقطۀ 15 و زدن Enter

·         پایان مرحلۀ ششم

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل های 6-9-الف و ب محل فرمان های EXTEND، OFFSET، FILLET و TRIM در منوهای گشودنی و ابزار نشان داده شده اند.

 

        

شکل‌های 6-9- الف و ب) محل فرمان های ویرایشی OFFSET, TRIM, EXTEND و FILLET در منوهای گشودنی و  ابزار Modify:

1.     فرمان OFFSET (کپی موازی)

2.     فرمان TRIM (برش)

3.     فرمان EXTEND (امتداددهی)

4.     فرمان FILLET (گوشه زنی)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     گزینۀ Through در فرمان OFFSET را چه زمانی مورد استفاده قرار می‌دهیم؟

2.     در فرمان FILLET چه گزینه‌هایی در اختیارمان قرار دارند؟ گزینه‌ای را که می‌شناسید شرح دهید.

3.     گزینۀ Undo در فرمان‌های EXTEND و TRIM چه می‌کند؟

4.     شباهت‌ها و تفاوت‌های فرمان‌های EXTEND و TRIM را بنویسید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     چند پاره‌خط به صورت پراکنده بکشید به طوری که با یکدیگر متقاطع باشند. فرمان‌ EXTEND را اجرا کنید. در برابر پیغام درخواست اول یعنی:

Select boundarg edges...

Select Objects:

بدون انتخاب موضوعی، فقط کلید Enter را بزنید. چه اتفاقی می‌افتد. در برابر پیغام‌های بعدی موضوعاتی را انتخاب کنید و نتیجه گیری کنید.

2.     آنچه در بالا برای فرمان EXTEND آزمایش کردید برای TRIM نیز امتحان کنید.

3.     در خط موازی رسم کنید. فرمان FILLET را اجرا کنید و در خط موازی را برای گوشه‌زنی انتخاب کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

4.     فرمان‌ EXTEND را اجرا کنید و پس از تعیین موضوعات مرزی، گزینۀ Edge را انتخاب کنید و در برابر پیغام بعدی پاسخ E  به معنی Extend را بدهید:

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: e

Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] : e

اکنون به انتخاب موضوعات بپردازید. مرزهای گسترش (extend)  چگونه در نظر گرفته می‌شوند؟

5.     آزمایش قبل را برای فرمان TRIM تکرار کنید. مرزهای برش (trim) چگونه در نظر گرفته می‌شوند؟

6.     بررسی کنید که اکنون پس از اجرای فرمان‌های EXTEND و TRIM در سطری که تنظیمات جاری (Current settings) نوشته می‌شود لبه‌‌ها (edge)  به  چه صورتی در نظر گرفته می‌شوند؟ در صورت لزوم تنظیمات را تغییر دهید.

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

تمرین‌های فصل قبل را، این بار به کمک فرمان‌هایی که در این فصل آموخته‌اید ترسیم کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده