EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 10 - روش‌های انتخاب اجسام (مقدماتی)
آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد - جسم یا موضوع (Object) - انتخاب اجسام(Select objects) - انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point) - پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select object:) - گروه انتخابی (Selection Set) - انتخاب (Select) جسم - حذف (Remove) جسم - مربع انتخابگر (Pick box) - درخشان‌سازی (Highlighting) - روش‌های انتخاب اجسام - 1- انتخاب تکی - الف) انتخاب مستقیم - ب) انتخاب جسم از میان اجسام نزدیک بهم - 2- انتخاب گروهی - الف) پنجره (Window) - ب) پنجرۀ متقاطع (Crossing) - حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی - پرسش

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 10 - روش‌های انتخاب اجسام (مقدماتی)

 

آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد

جسم یا موضوع (Object)

انتخاب اجسام(Select objects)

انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point)

پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select object:)

گروه انتخابی (Selection Set)

انتخاب (Select) جسم

حذف (Remove) جسم

مربع انتخابگر (Pick box)

درخشانسازی (Highlighting)

روشهای انتخاب اجسام

1- انتخاب تکی

الف) انتخاب مستقیم

ب) انتخاب جسم از میان اجسام نزدیک بهم

2- انتخاب گروهی

الف) پنجره (Window)

ب) پنجرۀ متقاطع (Crossing)

حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی

پرسش

 

بالای صفحه (Top)

آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد

در این فصل می‌خواهیم با روش‌های انتخاب اجسام آشنا شویم. اما در ابتدا با تعریف برخی از کلمات و اصطلاحات آشنا شویم:

 

جسم یا موضوع (Object)

با این کلمه پیش از این آشنا شده‌ایم. هر چیزی که در اتوکد ایجاد شده باشد (مانند خط، دایره، کمان و ...) یک «جسم» یا «موضوع» (Object) یا «شیئ» (Entity) نامیده می‌شود.

 

انتخاب اجسام(Select objects)

تعیین اجسامی را که می‌خواهیم عمل ویرایش بروی آنها انجام گیرد «انتخاب اجسام» می‌گوییم.

 

انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point)

انتخاب یک نقطه بروی صفحه ترسیمی ‌یا ورود مختصات را «تعیین نقطه» می‌گوییم.

 

پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select object:)

با اجرای برخی (و اغلب) فرمان های ویرایشی اولین پیغامی که ظاهر می‌گردد این است:

Select Objects:

 

هنگام مواجهه با این پیغام باید جسم یا اجسام مورد نظر را با تعیین نقطه ای در روی صفحۀ ترسیمی ‌انتخاب کنیم. (گزینه‌هایی نیز در اختیارمان قرار دارد که بعداً مورد بررسی قرار خواهند گرفت.) برخی از روش های انتخاب را در همین فصل می‌بینیم. عمل انتخاب تا زمانی که کلید Enter را نزده‌ایم ادامه می‌یابد. پس برای پایان بخشیدن به انتخاب اجسام Enter یا Space یا دکمۀ سمت راست ماوس را می‌زنیم.

 

گروه انتخابی (Selection Set)

اجسامی که انتخاب کرده ایم مجموعاً یک «گروه انتخابی» تشکیل می‌دهند.

 

انتخاب (Select) جسم

یعنی برگزیدن جسم به منظور افزودن (Add) به گروه انتخابی

 

حذف (Remove) جسم

یعنی برگزیدن جسمی که قبلا انتخاب کرده ایم به منظور حذف آن از گروه انتخابی

 

مربع انتخابگر (Pick box)

هنگامی که اتوکد از ما می‌خواهد جسم یا اجسام را انتخاب کنیم مکان‌نما به شکل یک مربع کوچک درمی آید که آن را «مربع انتخابگر» (Pick box) می‌نامیم. (شکل 10-1)

 

autocad

شکل 10-1) مربع انتخابگر (pick box)

 

autocad

شکل 10-2) اجسام انتخاب شده درخشان (highlight) می‌شوند.

 

درخشان‌سازی (Highlighting)

علامت مشخصۀ جسم انتخاب شده این است که به صورت نقطه‌چین درمی آید و اصطلاحا «درخشان» یا «برجسته» (highlight) می‌گردد. (شکل 10-2)

 

بالای صفحه (Top)

روش‌های انتخاب اجسام

روش‌های بسیاری برای انتخاب اجسام وجود دارد ولی در اینجا تنها روش‌های ساده و پرکاربرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از آشنایی با تعدادی از فرمان‌های ویرایشی و تمرین کافی بروی روش‌هایی که در این فصل بررسی می‌شوند به سراغ روش‌های دیگر نیز خواهیم رفت.

 

بالای صفحه (Top)

1- انتخاب تکی

 

الف) انتخاب مستقیم

مربع انتخابگر را بر روی جسم مورد نظر برده تقه می‌زنیم (دکمۀ سمت چپ ماوس را فشار می‌دهیم.)

 

ب) انتخاب جسم از میان اجسام نزدیک بهم

برای انتخاب یک جسم در حالتی که نقشه فشرده است و مربع انتخابگر بروی چندین جسم قرار می‌گیرد. کافی است دکمۀ Ctrl را در روی صفحۀ کلید نگه داشته بروی جسم تقه بزنیم. عمل تقه‌زدن را تا زمانی که جسم مورد نظر درخشان (highlight) نشده ادامه می‌دهیم. برای تأیید انتخاب کلید Enter یا دکمۀ راست ماوس را می‌زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

2- انتخاب گروهی

انتخاب گروهی را می‌توانیم به کمک پنجرۀ ضمنی (Implied Windowing) انجام دهیم. برای گشودن پنجرۀ ضمنی مربع انتخابگر را به نقطه ای خالی در صفحۀ ترسیمی ‌برده دکمۀ سمت چپ ماوس را فشار می‌دهیم. اکنون با حرکت دادن ماوس شبح یک مستطیل را مشاهده می‌کنیم که بسته به اینکه ماوس را به کدام سمت حرکت دهیم شکل این مستطیل و عملکرد آن متفاوت می‌باشد.

 

الف) پنجره (Window)

اگر ماوس را به سمت راست حرکت دهیم یک مستطیل با خطوط توپر مشاهده می‌کنیم. (شکل 10-2-1)

با تعیین نقطۀ دیگری در صفحۀ ترسیم هر آنچه در داخل مستطیل (پنجره) قرار دارد انتخاب می‌گردد. دانستن این نکته مهم است که اگر قسمتی از یک جسم خارج از این مستطیل باشد انتخاب نمی‌گردد. (شکل 10-2-2)

 

autocad

شکل 10-2-1) انتخاب پنجره

 

autocad

شکل 10-2-2) نتیجۀ انتخاب پنجره: فقط 3 موضوعی که به طور کامل درون پنجره قرار داشتند انتخاب شده‌اند.

 

ب) پنجرۀ متقاطع (Crossing)

اگر ماوس را به سمت چپ حرکت دهیم شبح مستطیلی با خطوط به شکل خط چین رسم می‌گردد. (شکل 10-2-1)

پس از تعیین نقطۀ دوم در صفحۀ ترسیم همۀ اجسامی که در داخل مستطیل قرار دارند حتی اگر قسمت هایی از آنها در خارج پنجره قرار داشته باشند انتخاب می‌شوند. (شکل 10-2-2)

 

autocad

شکل 10-2-1) انتخاب پنجرۀ متقاطع

 

autocad

شکل 10-2-2) نتیجۀ انتخاب پنجرۀمتقاطع: 6 موضوعی که تمام یا قسمتی از آن‌ها درون پنجره قرار داشتند انتخاب شده‌اند.

 

اما چگونه اجسامی را که اشتباهاً انتخاب شده‌اند از گروه انتخابی حذف کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی

برای حذف اجسام از گروه انتخابی همۀ روش های ذکر شده در بالا به کار می‌روند با این تفاوت که هنگام انتخاب باید دکمۀ Shift در روی صفحه کلید فشرده نگه داشته شود. در این صورت جسمی که برمی‌گزینیم اگر در گروه انتخابی باشد از آن حذف می‌گردد. (اگر قبلا درخشان (highlight) بود اکنون به رنگ عادی مشاهده می‌شود.)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     شباهت‌ها و تفاوت‌های انتخاب اجسام را به‌کمک پنجره (Window) یا پنجرۀمتقاطع (Crossing) بنویسید.

2.     نگهداشتن کلید Control در هنگام انتخاب اجسام چه کمکی به ما می‌کند؟

3.     فشردن کلید Shift همزمان با انتخاب اجسام سبب انجام چه عملی می‌شود؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده