EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 16 - متن نویسی
«چگونه‌نوشتن» را بیاموزیم! - فرمانی برای نوشتن: TEXT - فرمان DTEXT (نوشتة پویا: Dynamic Text) - فرمان STYLE برای تعریف شیوةنوشتاری - گزینه‌های فرمان TEXT - گزینة نهفته در فرمان TEXT - فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی - فرمان DDEDIT برای ویرایش متن‌های تک‌سطری (Text) و پاراگرافی (Mtext) - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify - پرسش - تحقیق

 

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت زیر دارید:

 

فونت Sanserif

 

 

 

فصل 16 - متن‌نویسی

 

«چگونه‌نوشتن» را بیاموزیم!

فرمانی برای نوشتن: TEXT

فرمان DTEXT (نوشتة پویا: Dynamic Text)

فرمان STYLE برای تعریف شیوةنوشتاری

گزینه‌های فرمان TEXT

گزینة نهفته در فرمان TEXT

فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی

فرمان DDEDIT برای ویرایش متن‌های تک‌سطری (Text) و پاراگرافی (Mtext)

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

«چگونه‌نوشتن» را بیاموزیم!

با نگاهی به هر نقشه‌ای خواهیم دید که برای درج توضیحات و مشخص کردن بخش‌های مختلف آن نیاز به نوشتن داریم. «عنوان نقشه» (Title)، «جزئیات» (Detailing)، «اندیکس‌گذاری» (Indexing)، «توضیحات» (Comments) و بالآخره «راهنمای نقشه» (Legend) همگی با متن نویسی کامل می‌شوند. (شکل 16-1)

 

شکل 16-1) در این فصل نوشتن را خواهیم آموخت.

 

بالای صفحه (Top)

فرمانی برای نوشتن: TEXT

در ابتدا جمله‌ای را بطور آزمایشی می‌نویسیم. به این منظور فرمان TEXT را اجرا می‌کنیم. اما اتوکد پیش از پرسیدن متن مورد نظر ما، گزارشاتی در مورد وضع جاری می‌دهد و سپس درخواست دریافت اطلاعات در مورد «نقطة درج»، «ارتفاع (اندازة) متن» و «زاویة دوران متن» را می‌کند.

 

Command: text

Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5000

در اینجا توضیحاتی دربارة مشخصات متنی که نوشته خواهد شد مشاهده می‌گردد. .نام  شیوة نوشتاری جاری "Standard" و ارتفاع پیش‌فرض برای متن 2.5 واحد است. با شیوةنوشتاری کمی جلوتر آشنا خواهیم شد.

 

Specify start point of text or [Justify/Style]:

نقطة درج نوشته را تعیین می‌کنیم.

Specify height <2.500>:

ارتفاع (اندازه) نوشته را در این قسمت تعیین می‌کنیم.

Specify rotation angle of text <0>:

زاویة دوران (چرخش) متنی را که قرار است نوشته شود نسبت به افق تعیین می‌کنیم.

برای اینکه نوشته افقی باشد زاویة را می‌دهیم. زاویة پیش‌فرض برای اولین بار اجرای این فرمان است و دفعات بعدی زاویة داده شده به صورت پیش‌فرض در می‌اید.

Enter text: The quick brown fox jumps over the lazy dog

Enter text:

درصورتی‌که نوشتة موردنظر ما در چند سطر است سطر بعدی را وارد می‌کنیم.

برای خاتمه بخشیدن به فرمان Enter را می‌زنیم.

 

متن در نقشه درج می‌شود. (شکل 16-2)

 

شکل 16-2) متن داده شده با این دستخط نوشته می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DTEXT (نوشتة پویا: Dynamic Text)

می‌توانستیم به جای TEXT، فرمان DTEXT را نیز اجرا کنیم. این دو فرمان در نسخه‌های قبلی اتوکد با هم تفاوت داشتند ولی در اتوکد 2000 کاملاً مشابهند و فقط برای سازگاری با نسخه‌های قبلی هر دو فرمان حفظ شده‌اند. درواقع کارآیی فرمانTEXT بالا رفته و شبیه DTEXT شده است. برای دیدن قدرت نهفتة این دو فرمان یکبار دیگر فرمان TEXT یا DTEXT را اجرا می‌کنیم و هنگامی که اتوکد از ما ورود نوشته را تقاضا می‌کند، با حرکت دادن مکان‌نما و کلیک کردن بروی نقطة دلخواهی در صفحةترسیمی،  نقطةدرج نوشته را به صورت متحرک (Dynamic) نشان می‌دهیم.

اما چگونه دیگر مشخصة نوشتة درج‌شده، یعنی دستخط (Font) را طبق سلیقة خود انتخاب کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

فرمان STYLE برای تعریف شیوةنوشتاری 

فرمان STYLE نه تنها به ما امکان انتخاب فونت را می‌دهد، بلکه با اجرای آن توانایی استفاده از جلوه‌ها (Effetcts)  و دیگر کارآیی‌ها را می‌یابیم. با اجرای فرمان STYLE پنجرةگفتگویی شکل 16-3 ظاهر می‌شود. توضیحات ذیل این شکل را می‌خوانیم.

 

1jpg

شکل 16-3) پنجرةگفتگویی Text Style که با اجرای فرمان STYLE باز می‌شود.

1.      عنوان پنجرةگفتگویی: شیوةنوشتاری (Text Style)

2.      دکمة‌بستن: برای خروج از پنجرةگفتگویی این دکمه یا دکمة شمارة 25 را انتخاب می‌کنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمة مورد نظر، یک راهنمای یک یا چند جمله‌ای مشاهده می‌کنیم.

4.      ناحیة Style Name (نام شیوةنوشتاری): در این ناحیه شیوةنوشتاری جاری را انتخاب می‌کنیم، شیوة جدیدی معرفی می‌کنیم، نام شیوة موجود را تغییر می‌دهیم و یک شیوةنوشتاری را درصورت عدم نیاز حذف می‌کنیم.

5.      در این فهرست‌جهشی نام شیوه‌های موجود را مشاهده می‌کنیم. اولین بار که فرمان STYLE را اجرا می‌کنیم، تنها یک نام در این قسمت به چشم می‌خورد: Standard. متنی که ما در نقشه درج کردیم با این شیوه نوشته شده است. با انتخاب یک شیوه از میان این فهرست، نوشتة دکمة Cancel واقع در سمت راست بالای پنجره به Close تبدیل می‌شود. در این حالت شیوةنوشتاری جاری را تعیین کرده‌ایم. هر تغییری در مشخصات شیوة جاری بدهیم، در این صورت دکمة Apply که خاموش است قابل انتخاب می‌گردد.

6.      دکمة New… (جدید): با انتخاب این دکمه پنجرة شکل 16-3-1 باز می‌شود و می‌توانیم یک شیوةنوشتاری جدید معرفی کنیم. مشخصات این شیوةنوشتاری عیناً مانند شیوه‌ای است که نام آن پیش از زدن این دکمه در فهرست جهشی شمارة 5 دیده می‌شد. اکنون شیوة جدید به عنوان شیوةنوشتاری جاری انتخاب می‌شود و می‌توانیم تغییرات مورد نظرمان را بر روی خصوصیات آن اعمال کنیم. شیوه‌ای که به این طریق ایجاد می‌گردد در اتوکد ذخیره می‌شود، حتی اگر با زدن دکمة Escape فرمان را پایان بدهیم.

7.      دکمة Rename… (تغییرنام): با انتخاب این دکمه پنجرة شکل 16-3-2 باز می‌شود که در آن نام شیوةنوشتاری جاری را  تغییر می‌دهیم. نام شیوة Standard غیرقابل تغییر است.

8.      دکمة Delete (حذف): با انتخاب این دکمه شیوةنوشتاریی که نام آن در فهرست‌جهشی شمارة 5 دیده می‌شود حذف می‌گردد، مشروط بر اینکه هیچ متنی با استفاده از این شیوةنوشتاری نوشته نشده باشد. شیوةنوشتاری Standard غیرقابل حذف است.

9.      ناحیة Font (فونت، قلم، دستخط): در این ناحیه مشخصات فونت (قلم) مربوط به شیوةنوشتاری را تعیین می‌کنیم.

10.  فهرست‌جهشی Font Name (نام فونت): با گشودن این فهرست نام کلیة پرونده‌های تعریف قلم (فونت) را که در دسترس اتوکد می‌باشند، مشاهده می‌کنیم و می‌توانیم فونت دلخواهمان را از میان این فهرست انتخاب کنیم. این پرونده‌ها در پوشة (folder) Fonts در محل نصب اتوکد قابل بازیابی می‌باشند. با انتخاب هرکدام از فونت‌ها یک نمای پیش‌دید از آن را در پنجرة شمارة 21 مشاهده خواهیم کرد. (برای بررسی تک‌تک فونت‌ها بهتر است کلیدهای جهت‌دار روی صفحةکلید را به کار ببریم.) با نگاهی به نماد (icon) سمت چپ فونت‌ها با دو نماد مواجه می‌شویم که بیانگر نوع فونت می‌باشند: فونت‌های استاندارد اتوکد (SHX) و فونت‌های استاندارد ویندوز (TTF) که با نام فونت‌های اندازه‌پذیر(true type) شناخته می‌شوند.

11.  جعبةکنترلی Use Big Font (استفاده از فونت‌های آسیای شرقی): اگر فونت انتخابی از نوع SHX باشد، این جعبةکنترلی قابل انتخاب خواهد بود. با انتخاب این گزینه، در قسمت Font Style نام فونت‌هایی که دربرگیرندة حروف ژاپنی و چینی می‌باشند به چشم می‌خورد. در این حالت با استفاده از برنامة مخصوص می‌توانیم حروف انگلیسی و آسیایی را در کنار یکدیگر تایپ کنیم. (این برنامه همراه اتوکد انگلیسی موجود نیست.) برای فارسی‌نویسی همزمان با انگلیسی نیز می‌توانیم از این امکان استفاده کنیم. این کار را در دوره‌های «خصوصی‌سازی اتوکد» و «برنامه‌نویسی به زبان اتولیسپ» می‌آموزیم.

12.  فهرست‌جهشی Font Style (شیوةفونت): این فهرست تنها در دو صورت قابل استفاده است:

·         اگر نوع فونت انتخابی SHX باشد و جعبةکنترلی Use Big Font روشن باشد، در این قسمت فونت‌های آسیایی را مشاهده می‌کنیم که با انتخاب هرکدام از فونت‌های موجود می‌توانیم متنی مرکب از حروف انگلیس و آسیایی داشته باشیم. (توضیحات قسمت شمارة 11 مکمل این بخش می‌باشند.)

·         اگر فونت انتخابی از نوع TTF باشد، بسته به نوع طراحی فونت گزینه‌هایی مثل:

Regular, Bold, Bold Italic, Medium, Medium Italic, Book, Book Oblique, Demi, Demi Oblique,

Outline, …

مشاهده می‌کنیم. این نام‌ها هنگام طراحی فونت تعیین می‌گردند که با انتخاب هر کدام از گزینه‌های موجود جلوة خاصی به فونت داده می‌شود. به عنوان مثال با انتخاب Bold حروف ضخیم‌تر و با انتخاب Outline حروف به صورت توخالی نوشته می‌شوند. برای فونت‌های از نوع SHX برخی از این امکانات در قسمت‌های دیگر پنجرة Text Stle قابل دستیابی است.

13.  جعبةویرایشی Height (ارتفاع، اندازه): با ورود یک عدد در این قسمت از اتوکد می‌خواهیم که هنگام درج نوشته این عدد را به عنوان ارتفاع (اندازه) نوشته درنظر بگیرد و بدین طریق یکی از پرسش‌های فرمان TEXT حذف می‌شود. همانگونه که مشاهده می‌شود مقدار پیش‌فرض 0 است. تعیین عدد صفر به عنوان ارتفاع نوشته به معنی این است که می‌خواهیم میزان ارتفاع آن را هنگام درج نوشته تعیین کنیم (همانگونه که هنگام اجرای فرمان TEXT برای اولین بار دیدیم.)

14.  ناحیة Effects (جلوه‌ها): در این ناحیه نحوة نمایش و چیدن حروف را تعیین می‌کنیم.

15.  جعبةکنترلی Upside down (وارونه): با انتخاب این گزینه نوشته‌ها وارونه درج می‌گردند، مشابه حالتی که آینه‌ای را به صورت افقی در زیر نوشته‌ها قرار داده باشیم و متن را از درون آن ببینیم. (شکل 16-3-3)

16.  جعبةکنترلی Backwards (پس‌وپیش، برعکس): با انتخاب این جعبةکنترلی متن به جای حالت استاندارد که از چپ به راست نوشته می‌شود، از راست به چپ درج می‌گردد، مانند آنکه آینه‌ای را به صورت عمودی در نقطة درج نوشته قرار دهیم ونوشته‌ها را در آینه ببینیم. (شکل 16-3-4)

17.  برای فارسی‌نویسی با فونت‌های موجود در ایران می‌بایست این گزینه را روشن کنیم.

18.  جعبةکنترلی Vertical (عمودی): برای خط‌‌هایی که به‌صورت عمودی نوشته می‌شوند (مثل چینی)، این گزینه را انتخاب می‌کنیم. تنها فونت‌هایی قابلیت عمودی شدن را دارند که حروف آنها دارای عرض ثابت باشد (unispaced) (شکل 16-3- 5). بقیة فونت‌ها که Propertional (متناسب) هستند قابل عمودی‌شدن نیستند.

19.  جعبةویرایشی Width Factor (ضریب پهنا): با ورود عددی بزرگتر از 1 نوشته‌ها پهن و با تعیین عددی کوچکتر از 1 فشرده خواهند شد. مقدار پیش‌فرض 1 است. (شکل 16-3-6)

20.  جعبةویرایشی Oblique Angle (زاویة کجی، تورب): برای آنکه نوشته‌ها مورب بشوند عدد موجود در این جعبةویرایشی را تغییر می‌دهیم. با ورود عددی مثبت بین 0 و 85 نوشته به سمت راست و با اعداد بین -85 و 0 به سمت چپ کج خواهد شد. (شکل 16-3-7)

21.  ناحیة Preview (پیش‌نمایش): در این ناحیه شکل حروف شیوةنوشتاری انتخابی را مشاهده می‌کنیم و می‌توانیم این حروف را نیز تغییر دهیم.

22.  پنجرة پیش‌نمایش: در این پنجره شکل متن با توجه به تنظیمات انجام گرفته برای شیوة جاری نمایش داده می‌شود.

23.  جعبةویرایشی برای تایپ حروف دلخواه

24.  دکمة Preview (پیش‌نمایش): پس از ورود حروف در جعبةویرایشی شمارة 22، این دکمه را انتخاب می‌کنیم که در پی آن در پنجرة شمارة 21 یک پیش‌نمایش از حروف را می‌بینیم.

25.  دکمة Apply (اجرابشود): با انتخاب این دکمه تغییرات داده‌شده روی شیوةنوشتاری جاری اعمال می‌گردد.

26.  دکمة Cancel یا Close (انصراف یا بستن): کلمة این دکمه در صورتی Cancel است که شیوةنوشتاری جاری را تغییر نداده باشیم. در صورت تغییر شیوةنوشتاری جاری (از فهرست‌جهشی شمارة 5) نوشتة این دکمه به Close تبدیل می‌شود، که با انتخاب این دکمه شیوة انتخاب شده به شیوة جاری تبدیل می‌گردد.

27.  دکمة Help (راهنما): با انتخاب این دکمه فرمان Help اجرا شده، جزئیات فرمان STYLE را شرح می‌دهد.

 

شکل 16-3-1) پنجرة New Text Style (شیوةنوشتاری جدید): با انتخاب دکمة New… از پنجرة Text Style (شکل 16-3) این پنجره ظاهر می‌شود که می‌توانیم نام مورد نظر خود را در جعبةویرایشی Style Name وارد کنیم.

 

شکل 16-3-2) پنجرة Rename Text Style (تغییرنام شیوةنوشتاری): با انتخاب دکمة Rename… از پنجرة Text Style (شکل 16-3) این پنجره ظاهر می‌شود که می‌توانیم نام شیوةنوشتاری انتخابی را در جعبةویرایشی Style Name تغییر دهیم.

 

شکل 16-3-3) با روشن بودن جعبةکنترلی Upside down (وارونه): نوشته‌ها وارونه درج می‌گردند

 

شکل 16-3-4) با انتخاب جعبةکنترلی Backwards (پس‌وپیش، برعکس): متن به جای حالت استاندارد که از چپ به راست نوشته می‌شود، از راست به چپ درج می‌کردد.

 

شکل 16-3-5) اگر جعبةکنترلی Vertical (عمودی) را انتخاب کنیم نوشته‌ها به این صورت درج می‌شوند.

 

شکل 16-3-6) تأثیر تعیین ضریب‌پهنا (Width Factor) :

سطر اول:         ضریب‌پهنا برابر 2 عرض حروف 2 برابر حالت عادی

سطر دوم:        ضریب‌پهنا برابر 1 عرض حروف برابر حالت عادی

سطر سوم,       ضریب‌پهنا برابر 0.5 عرض حروف نصف حالت عادی

 

 

شکل 16-3-7) تأثیر تعیین مقداری برای زاویةکجی (Oblique Angle):

سطر اول:         زاویةکجی برابر 30

سطر دوم:        زاویةکجی  برابر 0

سطر سوم,       زاویةکجی برابر -30

 

 

پس از تغییر مشخصات یک شیوةنوشتاری، همة نوشته‌هایی که از قبل با شیوه‌ای که اکنون تغییر یافته نوشته شده باشند نیز به شکل جدید در می‌آیند. این موضوع البته استثنائاتی هم دارد که در اینجا مجال بحث در این مورد نیست.

اما کار ما با فرمان TEXT تمام نشده است. گزینه‌های این فرمان را هنوز بررسی نکرده‌ایم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های فرمان TEXT

گزینه‌های اصلی عبارتند از: Justify و Style که همانطوریکه در فصول قبل دیدیم می‌توانیم با زدن دکمة راست ماوس در میان فرمان TEXT، این گزینه‌ها را انتخاب کنیم. (شکل 16-4)

 

شکل 16-4) منوی میانبر (shortcut) مربوط به فرمان TEXT

 

گزینة Style برای انتخاب شیوةنوشتاری

پس از انتخاب گزینة Style، می‌باید نام یک شیوةنوشتاری موجود را وارد کنیم تا متن موردنظر با آن شیوه نوشته شود. برای مشاهدة نام شیوه‌های نوشتاری و مشخصات آنها علامت سؤال را وارد می‌کنیم و پس از آن علامت‌های چند‌منظوره را برای دیدن مشخصات شیوه‌های مطلوب وارد می‌کنیم. (علامت چندمنظوره به علامت‌هایی مانند *، ? و ... گفته می‌شود که به معنی جایگزین کردن حروف خاصی به جای علامت داده شده است.) برای مشاهدة همة شیوه‌ها علامت * (که پیش‌فرض است و با زدن Enter انتخاب می‌شود) را وارد می‌کنیم.

 

Command: text

Current text style:  "style1"  Text height:  5.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: s

Enter style name or [?] : ?

Enter text style(s) to list <*>:  را می‌زنیمEnter

Text styles:

 

Style name: "Standard"    Font files: txt

   Height: 0.0000  Width factor: 1.0000  Obliquing angle: 0

   Generation: Normal

 

Style name: "style1"      Font typeface: Verdana Bold

   Height: 5.0000  Width factor: 1.0000  Obliquing angle: 0

   Generation: Normal

 

Current text style: "style1"

 

Current text style:  "style1"  Text height:  5.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]:

 

گزینة Justify برای انتخاب نحوة ترازبندی متن

پیش از انتخاب این گزینه به شکل 16-5 و شرح زیر آن نگاهی می‌اندازیم.

 

 

شکل 16-5) برای استفاده از گزینه‌های مربوط به ترازبندی (Justification) در هنگام متن‌نویسی آشنایی با این ترازها ضروری است:

·         Top (بالا): بالاترین تراز افقی

·         Middle (میانه): تراز افقی در وسط تراز بالا (Top) و خط کرسی (Base)

·         Base (مبنا، کرسی): خطی که نوشته روی آن قرار می‌گیرد.

·         Buttom (پایین): پایین‌ترین تراز افقی

·         Left (چپ): تراز عمودی در سمت چپ نوشته

·         Center (وسط): تراز عمودی در وسط فاصلة بین ترازهای چپ (Left) و راست (Right) نوشته

·         Right (راست): تراز عمودی در سمت راست نوشته

 

حال با دانستن مفاهیم و کلمات مربوط به ترازبندی گزینه‌های Justify را بهتر متوجه می‌شویم.

شکل 16-6 نمایانگر زیرگزینه‌های Justify در منوی میانبر است.

 

Command: text

Current text style:  "style1"  Text height:  5.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

 

 با انتخاب هر کدام از گزینه‌های 14گانة بالا پرسشی به تناسب انتخاب پرسیده می‌شود. پس از مشخص کردن نقطة درج، پرسش‌های بعدی عیناً ‌مشابه آنچه قبلاً هنگام اجرای فرمان TEXT دیدیم مطرح می‌گردند.

 

زیرگزینه‌های Align و Fit را در انتها خواهیم دید.

 

شکل 16-6) منوی میانبر (shortcut) مربوط به فرمان TEXT، گزینة Justify

زیرگزینة Center

Specify center point of text:

نقطة تلاقی Base و Center را تعیین می‌کنیم.

زیرگزینة Middle

Specify middle point of text:

نقطة تلاقی Middle و Center را تعیین می‌کنیم.

زیرگزینة Right

Specify right endpoint of text baseline:

تعیین نقطة تلاقی Base با Right

زیرگزینة TL (TopLeft)

Specify top-left point of text:

تعیین نقطة تلاقی Top با Left

زیرگزینة TC (TopCenter)

Specify top-center point of text:

تعیین نقطة تلاقی Top با Center

زیرگزینة TR (TopRight)

Specify top-right point of text:

تعیین نقطة تلاقی Top با Right

زیرگزینة ML (MiddleLeft)

Specify middle-left point of text:

تعیین نقطة تلاقی Middle با Left

زیرگزینة MC (MiddleCenter) مشابه Middle

Specify middle point of text:

تعیین نقطة تلاقی Middle با Center

زیرگزینة MR (MiddleRight)

Specify middle-right point of text:

تعیین نقطة تلاقی Middle با Right

زیرگزینة BL (ButtomLeft)

Specify bottom-left point of text:

تعیین نقطة تلاقی Buttom با Left

زیرگزینة BC (ButtomCenter)

Specify bottom-center point of text:

تعیین نقطة تلاقی Buttom با Center

زیرگزینة BR (ButtomRight)

Specify bottom-right point of text:

تعیین نقطة تلاقی Buttom با Right

زیرگزینة Align

Specify first endpoint of text baseline:

تعیین نقطة اول در سمت چپ نوشته (Left)

Specify second endpoint of text baseline:

تعیین نقطة دوم در سمت راست نوشته (Right)

 

زیرگزینة Fit

Specify first endpoint of text baseline:

تعیین نقطة اول در سمت چپ نوشته (Left)

Specify second endpoint of text baseline:

تعیین نقطة دوم در سمت راست نوشته (Right)

 

 

برای فهم درست چگونگی کاربرد گزینه‌های Align و Fit به شکل‌های 16-7  و 16-8 نگاهی می‌اندازیم.

 

شکل 16-7) جادهی (Align) نوشته بین دو نقطة انتخابی:

در این حالت نسبت پهنا به ارتفاع (Width Factor) متن ثابت می‌ماند، ولی ارتفاع (Height) آن به اندازه‌ای تغییر می‌کند که نوشته بین دو نقطه قرار گیرد.

·         سطر بالا: متن کوچک شده است. (پیش‌فرض(Height <

·         سطر وسط: متن به صورت عادی نوشته شده است. (پیش‌فرض = Height)

·         سطر بالا: متن بزرگ شده است. (پیش‌فرض(Height >

 

شکل 16-8) اندازه‌کردن(Fit) نوشته بین دو نقطة انتخابی:

در این حالت ارتفاع (Height) متن ثابت می‌ماند ولی نسبت پهنا به ارتفاع (Width Factor) به اندازه‌ای تغییر می‌کند که نوشته بین دو نقطه قرار گیرد.

·         سطر بالا: متن قشرده شده است. (Width Factor < 1)

·         سطر وسط: متن به صورت عادی نوشته شده‌ است.(Width Factor = 1)

·         سطر پایین: متن پهن شده است. (Width Factor > 1)

 

بالای صفحه (Top)

گزینة نهفته در فرمان TEXT

اگر بلافاصله پس از اجرای فرمان TEXT و هنگامی که اتوکد نقطةدرج نوشته را از ما می‌پرسد، کلید Enter را بزنیم، 2 حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

 

اگر از لحظة ورود به اتوکد تاکنون فرمان TEXT را اجرا نکرده باشیم و این اولین مورد احضار فرمان TEXT باشد، پیغام اتوکد این خواهد بود:

Point or option keyword required.

و از ما می‌خواهد که نقطه یا گزینه‌ای انتخاب کنیم.

 

اگر قبلاً فرمان TEXT را اجرا کرده باشیم، اتوکد فرض می‌کند که قصد ادامة نوشتة قبلی را داریم و سطر بعدی را در زیر آخرین سطر نوشتة قبلی درج می‌کند. حتی اگر شیوةنوشتاری را نیز تغییر داده باشیم، بدون تغییر شیوةنوشتاری جاری، متن فعلی با شیوة متن قبلی نوشته می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی

هر چند فرمان‌های TEXT و DTEXT برای نوشتن چند سطر نوشته نیز به کار می‌روند ولی در هر سطر یک جسم Text ایجاد می‌کنند. برای اینکه بتوان متن یکپارچة چندسطری ایجاد کرد، از فرمان MTEXT (متن چندسطری یا Multiline Text) کمک می‌گیریم. این فرمان در ابتدا عرض پاراگراف را می‌پرسد. این عرض با تعیین دو گوشة یک مستطیلی مشخص می‌شود:

 

Command: mtext

Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5

Specify first corner:

نقطة اول را در اولین گوشة مستطیل تعیین می‌کنیم.

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:

نقطة دوم را در گوشة  مقابل مستطیل تعیین می‌کنیم.

 

گزینه‌هایی که در این مرحله در اختیار ما قرار می‌گیرند از طریق پنجره‌هایی که در صفحات بعدی می‌بینیم نیز قابل اجرا می‌باشند لذا نیازی به انتخاب گزینه‌ها در این قسمت نیست. به شکل‌های صفحات بعدی و توضیحات آنها توجه می‌کنیم.

1jpg

شکل 16-9) پنجرةگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می‌شود. زبانة Character

1.      عنوان پنجرةگفتگویی: ویرایشگرمتن چندسطری (Multiline Text Editor)

2.      دکمة‌بستن: برای خروج از پنجرةگفتگویی این دکمه را می‌زنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمة مورد نظر، یک راهنمای یک یا چند جمله‌ای مشاهده می‌کنیم.

4.      در این پنجره زبانة Character انتخاب شده است.

5.      فهرست‌جهشی  Font- درصورتی که قسمتی از متن را انتخاب و highlight کرده سپس از میان این فهرست نام فونتی را انتخاب کنیم، قسمت highlight شده با فونت انتخابی نوشته می‌شود. اگر بدون highlight کردن نوشته فونت را عوض کنیم، در این صورت هرچه پس از این تایپ کنیم با فونت جدید درج می‌شود. در این بخش فونت‌های TTF و SHX قابل انتخابند.

6.      جعبةویرایش و فهرست‌جهشی Font height - ارتفاع (اندازه) متن را از این فهرست انتخاب می‌کنیم. می‌توانیم عدد موردنظر را نیز در همین محل تایپ کنیم.

7.      دکمة Bold – برای ضخیم کردن نوشته دکمة B را انتخاب می‌کنیم. درصورتی که قسمتی از متن را انتخاب و highlight کرده سپس این دکمه را بزنیم، قسمت highlight شده با روشن شدن این دکمه ضخیم و با خاموش کردن آن به صورت عادی در می‌آید. اگر بدون highlight کردن نوشته این دکمه را روشن یا خاموش کنیم، نوشته‌ای که در محل مکان‌نما وارد می‌کنیم با فونت ضخیم یا معمولی نوشته می‌شود.

8.      دکمة Italic – برای مورب کردن نوشته‌ها دکمة I را انتخاب می‌کنیم. (روش مانند دکمة Bold)

9.      دکمة Underline – برای زیرخط‌دار کردن حروف دکمة U را انتخاب می‌کنیم. (مانند دکمة Bold)

10.  دکمة Undo – در صورت بروز اشتباه در هنگام تایپ کردن، می‌توانیم اعمال انجام شده را لغو Undo کنیم و گام به گام به عقب برگردیم.

11.  دکمة Stack/Unstack – برای ورود عدد کسری، ابتدا آنرا به شکل:    مخرج/صورت    می‌نویسیم، سپس آنرا highlight کرده این دکمه را می‌زنیم. برای برگرداندن عدد کسری به صورت اولیه عکس این عمل را انجام می‌دهیم.

12.  فهرست‌جهشی Text color – رنگ جاری یا نوشته‌های انتخابی را از این فهرست انتخاب می‌کنیم.

13.  دکمة Symbol – توضیحات مربوط به این دکمه را در شکل 16-9-1 مشاهده می‌کنیم.

14.  ناحیة درج متن – نوشته‌ای را که می‌خواهیم در نقشه درج شود، در این قسمت تایپ می‌کنیم. با زدن دکمة راست ماوس در این ناحیه دو اتفاق مختلف می‌افتد: اگر متنی را انتخاب (highlight) کرده باشیم منوی شکل 16-9-2-1 و در صورت عدم انتخاب متن منوی شکل 16-9-2-2 باز می‌شود، که شرح مربوطه را ذیل همان شکل‌ها مشاهده می‌کنیم.

15.  سطر وضعیت

16.  دکمة OK – با زدن این دکمه فرمان با موفقین پایان می‌یابد.

17.  دکمة Cancel – برای عقیم گذاشتن اجرای فرمان این دکمه را می‌زنیم.

18.  دکمة Import Text… - برای انتخاب پرونده‌ای که متن موردنظرمان را قبلاً در آن ذخیره کرده‌ایم، این دکمه را می‌زنیم. (شکل 16-9-3)

19.  دکمة Help – برای مشاهدة راهنمای اتوکد دربارة فرمان MTEXT این دکمه را می‌زنیم.

 

شکل 16-9-1) منوی Symbol

گزینه‌ها عبارتند از,

1.      Degree - علامت درجه (°)

2.      Plus/Minus - علامت به‌اضافه‌منها (±)

3.      Diameter - علامت فی یونانی (Ø)

4.      Non-breaking Space - فضای خالیی که هنگام سطربندی شکسته نمی‌شود.

5.      Other… - پنجرة شکل  16-9-1-1 را باز می‌کند

 

 

شکل 16-9-1-1) پنجرة Character Map که با انتخاب گزینة Other… از منوی Symbol باز می‌شود و از میان علامات موجود موارد مناسب را انتخاب می‌کنیم. در این پنجره،  امکان انتخاب پرونده‌های متفاوت TTF که حاوی علامت‌های فراوانی هستند وجود دارد.

 

شکل 16-9-2-1) منوی بلادرنگ «ناحیة درج متن»، هنگامی که چیزی در این ناحیه انتخاب و highlight شده است.

 

شکل 16-9-2-2) منوی بلادرنگ «ناحیة درج متن»، هنگامی که چیزی در این ناحیه انتخاب و highlight نشده است. در این حالت فقط دکمه‌های Undo و Select All قابل انتخابند. اگر قبلاً متنی را (به درون Clipboard) کپی کرده باشیم گزینة Paste هم قابل انتخاب است.

1)     گزینة Undo برای لغو آخرین کار انجام گرفته

2)     گزینة Cut برای کپی متن انتخابی به حافظه و پاک کردن آن از «ناحیة درج متن»

3)     گزینة Copy برای کپی متن انتخابی به حافظه

4)     گزینة Paste برای چسباندن متنی که در حافظه کپی شده است در محل مکان‌نما

5)     گزینة Select All برای انتخاب همة نوشته‌های موجود در «ناحیة درج متن»

6)     منوی‌فرعی Change Case شامل:

·         زیرگزینة UPPERCASE- برای تبدیل متن انتخابی به حروف بزرگ لاتین

·         زیرگزینة lowercase برای تبدیل متن انتخابی به حروف کوچک لاتین

7)     گزینة Remove Formatting برای تبدیل حروف Bold، Italic و Underline به شکل معمولی

8)       گزینة Combine Paragraphs پاراگراف‌های انتخابی را تبدیل به یک پاراگراف می‌کند.

 

شکل16-9-3) با انتخاب دکمة Import Text… این پنجره باز می‌شود که از طریق آن می‌توانیم پرونده‌ای را از نوع TXT یا RTF یا از قالب دلخواه دیگری انتخاب کنیم.

 

1jpg

شکل 16-10) پنجرةگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می‌شود. زبانة Properties

1)     در این پنجره زبانة Properties انتخاب شده‌است.

2)     فهرست‌جهشی Style در این فهرست نام شیوه‌های‌نوشتاری که قبلاً با اجرای فرمان STYLE تعریف کرده‌ایم،مشاهده می‌کنیم. اگر یک شیوةنوشتاری را از این فهرست انتخاب کنیم، کل نوشته‌های موجود در «ناحیةدرج‌متن» به شیوة انتخابی تبدیل می‌شوند.

3)     فهرست‌جهشی Justification با انتخاب یکی از گزینه‌های این فهرست (شکل 16-10-1) نحوة ترازبندی متن تعیین می‌شود.

4)     جعبةویرایشی و فهرست‌جهشی Width پهنای تعیین شده در هنگام شروع فرمان MTEXT را می‌توانیم در اینجا تغییر دهیم. درصورتی‌که گزینة (no wrap) را انتخاب کنیم، همة نوشته تک‌سطری خواهد شد.

5)     جعبةویرایشی و فهرست‌جهشی Rotation – زاویة دوران نوشته را در این قسمت تعیین می‌کنیم.

 

شکل 16-10-1) فهرست‌جهشی Justification در پنجرة Multiline Text Editor - گزینه‌ها قبلاً در شرح گزینة Justify از فرمان TEXT بررسی شده‌اند.

 

1jpg

شکل 16-11) پنجرةگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می‌شود. زبانة Line Spacing

1)     در این پنجره زبانة Line Spacing انتخاب شده‌است.

2)     فهرست‌جهشی  Type – برای تعیین نحوة محاسبة فاصلة بین خطوط

·         Exactly عدد داده شده دقیقاً به عنوان فاصلة بین خطوط درنظر گرفته می‌شود.

·         At least عدد داده شده به عنوان حداقل فاصله درنظر گرفته می‌شود.

3)     فهرست‌جهشیSpacing – برای تعیین میزان فاصلة بین خطوط

·         Single فاصلة یک‌سطری

·         1.5 Lines فاصلة 1.5 سطری

·         Double فاصلة 2 سطری

·         ورود یک عدد برای تعیین فاصله

 

شکل 16-12) پنجرةگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می‌شود. زبانة Find/Replace

1)     در این پنجره زبانة Find/Replace انتخاب شده‌است.

2)     جعبةویرایشی و فهرست‌جهشی Find کلمه‌ای را که می‌خواهیم در میان نوشته به دنبال آن بگردیم، در اینجا تایپ می‌کنیم یا درصورتی‌که قبلاً تایپ کرده باشیم، از فهرست انتخاب می‌کنیم.

3)     دکمة Find برای شروع جستجو این دکمه را می‌زنیم.

4)     جعبةویرایشی و فهرست‌جهشی Replace در صورتی که بخواهیم کلمة دیگری به‌جای کلمة مورد جستجو در میان متن جایگزین شود، کلمة جایگزین را در این محل وارد می‌کنیم. یا درصورتی‌که قبلاً تایپ کرده باشیم، از فهرست انتخاب می‌کنیم.

5)     دکمة Replace برای انجام جایگزینی این دکمه را می‌زنیم.

6)     جعبةکنترلیMatch Cace اگر این گزینه روشن باشد، عین کلمة وارد شده جستجو می‌شود و بزرگی یا کوچکی حروف در یافتن کلمه مؤثر است.

7)     جعبةکنترلی Whole Word اگر این گزینه روشن باشد، فقط عین کلمة انتخابی جستجو می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DDEDIT برای ویرایش متن‌های تک‌سطری (Text) و پاراگرافی (Mtext)

برای تغییر هر دو نوع نوشتة تک‌سطری و پاراگرافی فرمان DDEDIT را به‌کار می‌بریم:

 

Command: ddedit

Select an annotation object or [Undo]:

متن موردنظر را انتخاب می‌کنیم.

اگر متن انتخابی از نوع تک‌سطری (Text) باشد پنجرة شکل 16-13، و درصورتی‌که چندسطری (Mtext) باشد، پنجره‌ای مشابه پنجرة فرمان MTEXT باز می‌شود و می‌توانیم تغییرات لازم را از طریق این پنجره‌ها اعمال کنیم. در صورت بروز هرگونه اشتباهی می‌توانیم گزینة Undo را برای برگشتن به عقب به صورت مرحله به مرحله استفاده کنیم. با زدن Enter در مقابل پیام‌درخواست بالا فرمان پایان می‌یابد.

 

شکل 16-13) پنجرة Edit Text که با اجرای فرمان DDEDIT و در پی آن انتخاب یک متن تک‌سطری ظاهر می‌شود. متن انتخابی را در جعبة ویرایشی Text می‌توانیم تغییر دهیم. با زدن دکمة OK متن در داخل نقشه تغییر می‌کند.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان‌ها

نام مستعار یا مخفف فرمان‌های این فصل در جدول زیر نشان داده شده‌است.

 

Commands

Aliases

STYLE

st

MTEXT

t, mt

DDEDIT

ed

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify

در مجموعه‌شکل‌های 16-14 تا 16-18 شکل گزینه‌های فرمان‌های این فصل در منوهای ابزار و محل آنها در منوهای گشودنی نشان داده شده است.

 

ddedit modifyii

شکل 16-14) فرمان DDEDIT در منوی ابزار Modify II

 

mtext draw

شکل 16-15) فرمان MTEXT در منوی ابزار Draw

 

شکل 16-16) محل فرمان‌های MEXT و TEXT در منوی Draw

 

شکل 16-17) محل فرمان STYLE در منوی Format

 

شکل 16-18) محل فرمان DDEDIT در منوی Modify

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

اثر فرمان DDEDIT بر روی  متن‌هایی که با TEXT یا MTEXT نوشته می‌شوند چیست؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1- بررسی کنید که فرمان MATCHPROP بر روی نوشته‌ها چه اثری می‌گذارد. (پنجرة گزینة Settings این فرمان را نگاه کنید.)

1-      چگونه می‌توانیم علامات درجه (°)، مثبت/منفی (±) و فی یونانی (Ø) را به‌کمک فرمان TEXT درج کنیم؟ (راهنمایی: از شکل 16-9-1 کمک بگیرید.)

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده