EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 17 - بلوکها
یک شمال برای همه - اول ترسیم شمال - فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک - رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK - فرمان INSERT برای درج بلوک - مزایای استفاده از بلوک‌ها - فرمان WBLOCK برای ذخیرة بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر - RENAME برای تغییر نام بلوک - بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک‌ها - فرمان REFEDIT یا ویرایش مرجع (Reference Edit) برای تغییر شرح بلوک - فرمان REFCLOSE - منوی ابزار Refedit - مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center)) - رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط بلوکی (Byblock) - تجزیة بلوک به کمک فرمان EXPLODE - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق

 

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت زیر دارید:

 

فونت Sanserif

 

 

 

فصل 17 - بلوک‌ها

 

یک شمال برای همه

اول ترسیم شمال

فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک

رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK

فرمان INSERT برای درج بلوک

مزایای استفاده از بلوک‌ها

فرمان WBLOCK برای ذخیرة بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر

RENAME برای تغییر نام بلوک

بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک‌ها

فرمان REFEDIT یا ویرایش مرجع (Reference Edit) برای تغییر شرح بلوک

فرمان REFCLOSE

منوی ابزار Refedit

مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center))

رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط بلوکی (Byblock)

تجزیة بلوک به کمک فرمان EXPLODE

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

یک شمال برای همه

یکبار دیگر به شکل‌ 7-1-1 نگاهی می‌اندازیم. علامتی که بیانگر جهت شمال است، در گوشة چپ و بالای شکل قرار دارد.

در این فصل می‌خواهیم پس از آنکه ترسیم علامت شمال را انجام دادیم، کاری کنیم که از این پس در هر نقشه‌ای بتوانیم آنرا مورد استفاده قرار دهیم. بعداً با مزایای انجام چنین کاری بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

بالای صفحه (Top)

اول ترسیم شمال

برای ترسیم این علامت از شکل 17-1 کمک می‌گیریم. اندازه‌های لازم در شکل نشان داده شده‌اند.

 

شکل 17-1) می‌خواهیم این علامت شمال را ترسیم کنیم. اندازه‌های لازم در سمت چپ شکل داده شده‌اند. این علامت دارای تقارن می‌باشد و برای ترسیم آن تنها از یک فرمان ترسیمی (LINE) و فرمان ویرایشی ‌MIRROR کمک می‌گیریم. قسمت‌های توپر را هم به‌کمک BHATCH ترسیم می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک

برای ساختن بلوک فرمان BLOCK را اجرا می‌کنیم. اما پیش از اجرای این فرمان باید دستکم 3 نکته را مورد توجه قرار دهیم:

 

1- نام بلوک (Block name)

یک بلوک باید دارای نام منحصربه‌فردی باشد. کلیة حروف به جز علاماتی مانند *، ? و ... که برای ویندوز یا اتوکد دارای معانی مخصوی می‌باشند، مجاز است. طول نام یک بلوک می‌تواند حداکثر تا 255 حرف باشد. برای علامت شمال که در اینجا می‌خواهیم آنرا تبدیل به بلوک کنیم نام north در نظر می‌گیریم.

 

2- اجسام (Objects)

از دیگر مواردی که پیش از اجرای فرمان بلوک باید در نظر بگیریم این است که اجسامی که قرار است بلوک را بسازند در دسترس قرار دهیم.

 

3- نقطة مبنای درج بلوک (Base point)

هنگامی که می‌خواهیم بلوکی را که قبلاً تعریف کرده‌ایم در جایی درج کنیم، نیاز به گرفتن از یک نقطه (که معمولا روی اجسام تشکیل دهندة بلوک قرار دارد) داریم، لذا برای تعریف بلوک نیز نیازمند تعییت یک نقطه به عنوان مبنای درج می‌باشیم. نقطة مبنا را برای بلوک north در انتهای نوک پایینی شکل رسم شده انتخاب می‌کنیم.

اکنون به شکل 17-2 و توضیحات آن توجه می‌کنیم.

توجه: برای مشابه شدن نتیجة اجرای فرمان BLOCK با آنچه در این کتاب نوشته شده است، دکمة رادیویی Convert to block را که به صورت پیش‌فرض انتخاب شده است به همان صورت باقی می‌گذاریم. (دگمة شمارة 12 در شکل 17-2)

 

1.jpg

شکل 17-2) پنجرةگفتگویی تعریف بلوک که با اجرای فرمان BLOCK باز می‌شود.

1.      نوار عنوان: شرح بلوک (Block definition)

2.      دکمة Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می‌زنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: برای مشاهدة یک راهنمای کوتاه دربارة بخش‌های مختلف این پنجره این دکمه را می‌زنیم، سپس مکان‌نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده دکمة ماوس را می‌زنیم.

4.      جعبةویرایشی Name (نام): نام موردنظرمان را برای بلوک در این محل وارد می‌کنیم. با باز کردن این فهرست‌جهشی نام بلوک‌هایی که در این نقشه وجود دارند دیده می‌شود. برای اطمینان از اینکه نام وارد شده از قبل وجود نداشته باشد، بهتر است به نام‌های موجود نگاهی بیندازیم.

5.      ناحیة Base point (نقطة مبنا): در این ناحیه به دو طریق انتخاب یا ورود مختصات می‌توانیم نقطة مبنای درج را مشخص کنیم.

6.      دکمة Pick point (انتخاب نقطه): با زدن این دکمه پنجرةگفتگویی «شرح بلوک» موقتا محو می‌شود و می‌توانیم به هرکدام از روش‌های موجود (ورود مستقیم مختصات، استفاده از ابزارهای کمک‌رسم مانند Snap، Osnap، Otrack و ...)  نقطة درج را انتخاب کنیم. بهتر است نقطة انتخابی محلی در نزدیکی یا روی اجسام انتخابی باشد.

7.      جعبه‌های‌ویرایشی X,Y,Z: در صورتی که بخواهیم طول و عرض و ارتفاع (X,Y,Z) نقطة مبنای درج را جداگانه وارد کنیم، این کار را می‌توانیم در جعبه‌های ویرایشی انجام دهیم. پس از انتخاب نقطه با استفاده از دکمة Pick point (دکمة شماره 6) مختصات آن‌را در همین جعبه‌های‌ویرایشی مشاهده می‌کنیم. در صورتی که نقطه‌ای انتخاب نکنیم، مختصات نقطة درج 0,0,0 درنظر گرفته می‌شود. این موضوع در بسیاری از موارد باعث سردرگمی کاربران می‌شود، چرا که در صورتی که تعیین نقطة مبنای درج را  فراموش کرده باشند، اتوکد پیغام خطایی نمی‌دهد و این در حالی‌است که ممکن است مختصات 0,0,0 نسبت به اجسام انتخابی در فاصلة بسیار دوری قرار گرفته باشد.

8.      ناحیة Objects (اجسام): در این ناحیه اجسام را انتخاب می‌کنیم و تعداد آن‌ها را پس از انتخاب مشاهده می‌کنیم و دربارة آنچه بر سر اجسام انتخابی خواهد آمد تصمیم‌گیری می‌کنیم.

9.      دکمة Select objects (انتخاب اجسام): با انتخاب این دکمه پنجرةگفتگویی موقتاً به کنار می‌رود و می‌توانیم اجسامی را که قرار است بلوک را تشکیل دهند انتخاب کنیم.

10.  دکمة Quick Select (انتخاب سریع): هنگام انتخاب می‌توانیم از ابزار کمکی QSELECT نیز یاری بگیریم. با انتخاب این دکمه پنجرةگفتگویی Qselect ظاهر می‌شود و می‌توانیم به‌کمک آن اجسام موردنظر را به صورت دسته‌بندی شده انتخاب کنیم. QSELECT را در اتوکد پیشرفته خواهیم آموخت.

11.  دکمة رادیویی Retain (حفظ اجسام): اگر این دکمةرادیویی روشن باشد، پس از ساخته‌شدن بلوک، اجسام انتخابی به همان صورت اولیه و دست نخورده باقی می‌مانند.

12.  دکمةرادیویی Convert to block (تبدیل به بلوک): اگر این دکمةرادیویی روشن باشد، پس از ساخته‌شدن بلوک، اجسام انتخابی حذف می‌شوند و به جای آن‌ها بلوکی که ساخته‌ایم درج (insert) می‌گردد. این دکمه به‌صورت پیش‌فرض روشن است.

13.  دکمةرادیویی Delete (پاک‌کردن): با انتخاب این دکمة رادیویی اجسام انتخابی پاک می‌شوند.

14.  در این سطر تعداد اجسام انتخابی نشان داده می‌شود.

15.  ناحیة Preview icon (نمادپیش‌نمایش): در این ناحیه دربارة ایجاد یا عدم ایجاد نماد پیش‌نمایش تصمیم می‌گیریم. این نماد هنگام اجرای فرمان ADCENTER مورد استفاده قرار می‌گیرد.

16.  دکمةرادیویی Do not include an icon: با انتخاب و روشن کردن این دکمة رادیویی از اتوکد می‌خواهیم برای بلوک نماد (icon) نسازد.

17.  دکمة رادیویی Create icon from block geometry: اگر این دکمةرادیویی روشن باشد، نماد (icon) پیش‌نمایش بلوک ساخته می‌شود که در هنگام اجرای فرمان ADCENTER مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دکمه به صورت پیش‌فرض روشن است.

18.  درصورت انتخاب دکمةرادیویی شمارة 17 نماد‌پیش‌نمایش بلوک در این محل دیده می‌شود.

19.  فهرست‌جهشی Insert Units (واحدهای درج): هنگام درج بلوک از طریق اجرای فرمان ADCENTER واحدی که در این قسمت انتخاب می‌کنیم (واحد اندازه‌گیری طول) برای این بلوک درنظر گرفته می‌شود. واحدهای موجود عبارتند از: Unitless (بدون واحد)، Inches (اینچ)، Feet (فوت)، Miles (مایل)، Centimeters (سانتی‌متر)، Meters (متر)، Kilometers (کیلومتر)، Microinches (میکرواینچ)، Mils (میل)، Yards (یارد)، Angstroms (آنگستروم)، Nanometers (نانومتر)، Microns (میکرون)، Decimeters (دسی‌متر)، Dekameters (دکامتر)، Hectometers (هکتومتر)، Gigameters (گیگامتر)، Astronomical Units (واحد نجومی)، Light Years (سال نوری)، Parsecs.

20.  جعبةمتن Description (شرح): با نوشتن توضیحاتی دربارة بلوک، این توضیحات هنگام اجرای فرمان ADCENTER دراختیارمان قرار می‌گیرند.

21.  دکمة OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمة OK بلوک ساخته می‌شود و فرمان BLOCK پایان می‌یابد. اگر اشکالی در تعاریف مربوطه وجود داشته باشد اتوکد پیغام‌های مناسب را می‌دهد و به پنجرةگفتگویی Block Definition برمی‌گردد.

22.  دکمة Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می‌زنیم.

23.  دکمة Help (راهنما): برای مشاهدة راهنمای مربوط به فرمان BLOCK این دکمه را می‌زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK

با نگاهی به صفحة ترسیمی به‌نظر می‌رسد هیچ اتفاقی نیفتاده‌است. ولی با اجرای فرمان LIST مشاهده می‌کنیم که اجسام انتخابی همگی به یک جسم واحد تبدیل شده‌اند:

 

 

اکنون با یک نوع دیگر از اجسام به‌نام Block Reference آشنا می‌شویم.

درواقع ما هنگام اجرای فرمان BLOCK از اتوکد خواسته بودیم که پس از ساختن بلوک اجسام انتخابی را پاک کند و به جای آنها بلوک تازه بوجود آمده را درج کند. اما برای درج دوباره و چندبارة بلوک چه باید کرد؟

 

بالای صفحه (Top)

فرمان INSERT برای درج بلوک

برای درج بلوک در محل مورد نظر فرمان INSERT را به کمک می‌گیریم.

با اجرای فرمان INSERT پنجرةگفتگویی شکل 17-3 ظاهر می‌شود. توضیحات لازم دربارة این فرمان و گزینه‌های موجود در پنجرةگفتگویی Insert در زیر شکل نوشته شده است. اما بد نیست در اینجا به چند مورد از مزایای استفاده از بلوک اشاره‌ای داشته باشیم:

 

بالای صفحه (Top)

مزایای استفاده از بلوک‌ها

1- توانایی درج بلوک با اندازه‌های مختلف

می توانیم یک بلوک را با مقیاس‌های متفاوت درج کنیم. یک بلوک را دوبرابر و دیگری را نصف بلوک اولیه در نظر بگیریم. این کار را هنگام اجرای فرمان INSERT انجام می‌دهیم. حتی می‌توانیم مقیاس بلوک را در جهات سه‌گانة طول و عرض و ارتفاع متفاوت بدهیم.

 

2- چرخش بلوک هنگام درج

هنگام درج بلوک می‌توانیم زاویة دوران آن را نیز تعیین کنیم.

 

3- درج یک پروندة ترسیمی به عنوان بلوک

با توجه به توضیحات شکل 17-3 این موضوع روشن خواهد شد.

 

1.jpg

شکل 17-3) پنجرةگفتگویی درج بلوک که با اجرای فرمان INSERT باز می‌شود.

1.      نوار عنوان: درج (Insert)

2.      دکمة Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می‌زنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: برای مشاهدة یک راهنمای کوتاه دربارة بخش‌های مختلف این پنجره این دکمه را می‌زنیم، سپس مکان‌نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده دکمة ماوس را می‌زنیم.

4.      جعبةویرایشی Name (نام): نام بلوک موردنظرمان را از این قسمت انتخاب می‌کنیم.

5.      دکمة Browse… (جستجو): با انتخاب این دکمه می‌توانیم یک پروندة ترسیمی را به عنوان بلوک در نقشه درج کنیم.

6.      با انتخاب یک پروندةترسیمی به عنوان بلوک، مسیر پرونده در این سطر نوشته می‌شود.

7.      ناحیة Insertion point (نقطة درج): در این ناحیه مختصات نقطة درج را مشخص می‌کنیم.

8.      جعبةکنترلی Specify On-Screen (تعیین در صفحة ترسیمی): اگر این جعبةکنترلی انتخاب شود، پس از زدن OK و بسته شدن پنجرةگفتگویی، اتوکد از ما می‌خواهد که نقطةدرج را در صفحة ترسیمی مشخص کنیم. این جعبةکنترلی به صورت پیش‌فرض روشن است.

9.      جعبه‌های‌ویرایشی X,Y,Z: در صورتی که بخواهیم طول و عرض و ارتفاع (X,Y,Z) نقطة درج را جداگانه وارد کنیم، این کار را می‌توانیم در جعبه‌های ویرایشی انجام دهیم.

10.  ناحیة Scale (مقیاس): در این ناحیه نسبت اندازة بلوکی که درج می‌شود به بلوک تعریف‌شده تعیین می‌گردد. بلوکی که درج می‌شود در جهات مختلف می‌تواند دارای مقیاس‌های متفاوتی باشد.

11.  جعبةکنترلی Specify On-Screen (تعیین در صفحة ترسیمی): اگر این جعبةکنترلی انتخاب شود، اتوکد مقیاس را در صفحةترسیمی می‌پرسد. این جعبةکنترلی به صورت پیش‌فرض خاموش است.

12.  جعبه‌های‌ویرایشی X,Y,Z: مقیاس درج بلوک را در جهات طول و عرض و ارتفاع (X,Y,Z) در این جعبه‌های‌ویرایشی وارد می‌کنیم.

13.  جعبةکنترلی Uniform Scale (مقیاس یکنواخت): اگر این جعبةکنترلی را روشن کنیم، جعبه‌های ویرایشی Y و Z  خاموش و غیرقابل دسترس می‌شوند. معنی آن این است که می‌خواهیم بلوک درج شده در جهات مختلف طول و عرض و ارتفاع به یک نسبت کوچک یا بزرگ شود.

14.  ناحیة Rotation (دوران چرخش): در این ناحیه میزان چرخش بلوک را هنگام درج مشخص می‌کنیم.

15.  جعبةکنترلی Specify On-Screen (تعیین در صفحة ترسیمی): اگر این جعبةکنترلی روشن باشد، پس از زدن OK و بسته شدن پنجرةگفتگویی، اتوکد از ما می‌خواهد که زاویةدوران را در صفحة ترسیمی مشخص کنیم. این جعبةکنترلی به صورت پیش‌فرض خاموش است.

16.  جعبة‌ویرایشی Angle (زاویه): زاویة دوران بلوک را در این جعبةویرایشی وارد می‌کنیم.

17.  جعبةکنترلی Explode (تجزیه): اگر این جعبةکنترلی انتخاب‌شده ‌باشد، بلافاصله بعد از درج بلوک، بلوک درج شده به اجزاء تشکیل دهندة خود تجزیه می‌شود. در صورتی که مقیاس درج بلوک در جهات طول و عرض و ارتفاع یکی نباشد این جعبةکنترلی غیرقابل انتخاب خواهد شد.

18.  دکمة OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمة OK پنجره بسته می‌شودو در صورت نیاز درخواست‌های بعدی در صفحةترسیمی از کاربر خواسته می‌شود.

19.  دکمة Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می‌زنیم.

20.  دکمة Help (راهنما): برای مشاهدة راهنمای مربوط به فرمان INSERT این دکمه را می‌زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان WBLOCK برای ذخیرة بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر

همانگونه که در هنگام درج بلوک دیدیم، با برگزیدن دکمة Browse… می‌توانیم یک پروندة ترسیمی را به عنوان بلوک انتخاب کرده، در نقشه درج کنیم. برای تبدیل یک بلوک به پروندةترسیمی به منظور مراجعات بعدی، از فرمان WBLOCK استفاده می‌کنیم. این فرمان نیز یک پنجرةگفتگویی را باز می‌کند که شرح جزئیات آن در شکل 7-4 مشاهده می‌شود.

 

1.jpg

شکل 17-4) پنجرةگفتگویی صدوربلوک که با اجرای فرمان WBLOCK باز می‌شود.

1.      نوار عنوان: نوشتن بلوک (Write Block)

2.      دکمة Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام‌شده این دکمه را می‌زنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: برای مشاهدة یک راهنمای کوتاه دربارة بخش‌های مختلف این پنجره این دکمه را می‌زنیم، سپس مکان‌نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده دکمة ماوس را می‌زنیم.

4.      ناحیة Source (منشاء): در این ناحیه مشخصات آنچه که قرار است به صورت بلوک صادر شود تعیین می‌گردد.

5.      دکمةرادیویی Block (بلوک): اگر بخواهیم بلوک موجودی را به صورت یک پروندة ترسیمی (DWG) روی هارددیسک ذخیره کنیم، این دکمه را انتخاب می‌کنیم. در این صورت ناحیه‌های Base point و Objects خاموش می‌شوند.

6.      دکمةرادیویی Entire drawing (کل ترسیم): اگر بخواهیم کل نقشة موجود را به صورت یک پروندة ترسیمی جدید ذخیره کنیم، این دکمه را انتخاب می‌کنیم. یکی از مزایای این کار کم شدن حجم پروندة ترسیمی است. در صورت انتخاب این دکمةرادیویی ناحیه‌های Base point و Objects خاموش می‌شوند.

7.      دکمةرادیویی Objects (اجسام): با روشن شدن این دکمةرادیویی فرمان WBLOCK شباهت زیادی به فرمان BLOCK پیدا می‌کند.

8.      درصورتی‌که دکمةرادیویی Block را انتخاب کرده باشیم، می‌توانیم نام بلوک موردنظر را از این فهرست جهشی انتخاب کنیم.

9.      ناحیة Base point (نقطة مبنا): در این ناحیه به دو طریق انتخاب یا ورود مختصات می‌توانیم نقطة مبنای درج را مشخص کنیم. محتویات این ناحیه عیناً مانند پنجرة فرمان BLOCK (شکل 17-2) می‌باشند.

10.  ناحیة Objects (اجسام): در این ناحیه اجسام را انتخاب می‌کنیم و تعداد آن‌ها را پس از انتخاب مشاهده می‌کنیم و دربارة آنچه بر سر اجسام انتخابی خواهد آمد تصمیم‌گیری می‌کنیم. محتویات این ناحیه عیناً مانند پنجرة فرمان BLOCK (شکل 17-2) می‌باشند.

11.  ناحیة Destination (مقصد): در این ناحیه مشخصات مقصد (نام پرونده، محل آن و واحدهای درج) تعیین می‌گردند.

12.  جعبةویرایشی File name (نام پرونده): لازم است برای پرونده‌ای که قرار است روی دیسکت یا هارددیسک ذخیره شود نامی وارد کنیم. این نام به صورت پیش‌فرض "new block.dwg" می‌باشد.

13.  فهرست‌جهشی و جعبةویرایشی Location (محل): محل ذخیرة پرونده را در این قسمت وارد می‌کنیم. محل پیش‌فرض عبارتست از محل پروندةترسیمی.

14.  ... دکمة انتخاب محل: با انتخاب این دکمه پنجرةگفتگویی انتخاب مسیر ظاهر می‌گردد و می‌توانیم محل موردنظر را از آن انتخاب کنیم. (شکل 17-4-1)

15.  فهرست‌جهشی Insert Units (واحدهای درج): هنگام درج بلوک از طریق اجرای فرمان ADCENTER واحدی که در این قسمت انتخاب می‌کنیم (واحد اندازه‌گیری طول) برای این بلوک درنظر گرفته می‌شود. واحدهای موجود در توضیحات شکل 17-2 نوشته شده‌اند.

16.  دکمة OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمة OK بلوک صادر می‌شود و فرمان WBLOCK پایان می‌یابد.

17.  دکمة Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می‌زنیم.

18.  دکمة Help (راهنما): برای مشاهدة راهنمای مربوط به فرمان WBLOCK این دکمه را می‌زنیم.

 

شکل 17-4-1) پنجرةگفتگویی انتخاب مسیر (Browse for Folder) مربوط به فرمان WBLOCK

 

بالای صفحه (Top)

RENAME برای تغییر نام بلوک

برای تغییر نام یک «موضوع» فرمان RENAME را اجرا می‌کنیم. منظور از «موضوع» در اینجا چیزهایی است که یکبار تعریف می‌شوند و بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند لایه، نوع‌خط، شیوةنوشتاری، بلوک و ...

برای تغییر نام یک بلوک، فرمان RENAME را اجرا کرده در میان پنجرةگفتگویی و با استفاده از امکانات موجود در آن نام «موضوع بلوک» را تغییر می‌دهیم. در شکل 17-5 با بخش‌های مختلف پنجرةگفتگویی Rename آشنا می‌شویم.

 

1.jpg

شکل 17-5) پنجرةگفتگویی «تغییرنام» (Rename) که با صدور فرمان RENAME ظاهر می‌شود.

1.      نوار عنوان: تغییرنام (Rename)

2.      دکمة Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می‌زنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: برای مشاهدة یک راهنمای کوتاه دربارة بخش‌های مختلف این پنجره این دکمه را می‌زنیم، سپس مکان‌نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده دکمة ماوس را می‌زنیم.

4.      جعبةفهرست Named Objects (موضوعات دارای نام) شامل:

·         Blocks بلوک‌ها

·         Dimension styles شیوه‌های‌اندازه‌گذاری

·         Layers لایه‌ها

·         Linetypes نوع‌خط‌ها

·         Text styles شیوه‌های نوشتاری

·         UCSs دستگاه‌های مختصات کاربر

·         Viewports دریچه‌های‌دید

·         Views منظره‌ها، نماها

برخی از موضوعات را می‌شناسیم، با برخی دیگر در فصول بعدی آشنا خواهیم شد و بقیه را در اتوکد سه‌بعدی خواهیم آموخت.

5.      فهرست Items (اقلام): با انتخاب هرکدام از سطرهای موجود در قسمت 4، در این جعبةفهرست نام موضوعات مربوطه ظاهر می‌شود. مثلاً با انتخاب Blocks از جعبةفهرست Named Objects، در این قسمت نام بلوک‌های موجود مشاهده می‌شود. در اینجا تنها نام موجود north است که خودمان آنرا ایجاد کردیم.

6.      جعبةویرایشی Old Name (نام قبلی): با انتخاب هرکدام از گزینه‌های موجود در جعبةفهرست Items (شمارة 5) نام انتخابی در این جعبةویرایشی درج می‌شود. همچنین می‌توانیم نام موضوع را مستقیماً در همین محل تایپ کنیم.

7.      نام جدید موضوع انتخابی را در این محل وارد می‌کنیم. می‌توانیم با رفتن به داخل جعبةویرایشی 6 و با کمک گرفتن از امکانات ویندوز (انتخاب نوشته و زدن Ctrl+C یا Ctrl+Insert) و سپس ورود به جعبةویرایشی 7 و کپی کردن آن (با زدن Ctrl+V یا Shift+Insert) نام قدیمی را در این محل درج نموده تغییرا تلازم را به آن بدهیم.

8.      دکمة Rename To (تغییرنام به): با زدن این دکمه، نام موجود در جهبةویرایشی 7 جایگزین نام قبلی موضوع می‌شود.

9.      دکمة OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب OK تغییرات اعمال شده، فرمان RENAME خاتمه می‌یابد.

10.  دکمة Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می‌زنیم.

11.  دکمة Help (راهنما): برای مشاهدة راهنمای مربوط به فرمان RENAME این دکمه را می‌زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک‌ها

بزرگترین امتیاز بلوک این است که در هر زمانی که تمایل داشته باشیم می‌توانیم شرح مربوط به آن را تغییر دهیم، دراین‌صورت تمام موارد درج بلوک در نقشة جاری نوسازی می‌شوند. برای اعمال تغییرات در «شرح‌بلوک» (Block definition) فرمان REFEDIT را به کمک می‌گیریم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان REFEDIT یا ویرایش مرجع (Reference Edit) برای تغییر شرح بلوک

برای اجرای این فرمان در ابتدا باید نکات زیر را در نظر بگیریم:

1- باید دستکم یک بلوک درج شده در نقشه داشته باشیم تا هنگام اجرای فرمان REFEDIT انتخاب گردد.

2- بلوک درج شدة انتخابی نباید در جهات مختلف دارای مقیاس‌های متفاوت باشد. به عبارت دیگر باید تک مقیاسه (Uniform scaled) باشد.

 

با اجرای فرمان REFEDIT از ما خواسته می‌شود که یک بلوک درج شده را انتخاب کنیم:

Command: refedit

Select reference:

یک بلوک درج شده انتخاب می‌کنیم.

پنجرة شکل 17-6 باز می‌شود. به توضیحات ذیل شکل توجه می‌کنیم.

 

1.jpg

شکل 17-6) پنجرةگفتگویی «تغییرنام» (Rename) که با صدور فرمان RENAME ظاهر می‌شود.

1.      نوار عنوان: ویرایش مرجع (Reference Edit)

2.      دکمة Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می‌زنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: برای مشاهدة یک راهنمای کوتاه دربارة بخش‌های مختلف این پنجره این دکمه را می‌زنیم، سپس مکان‌نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده دکمة ماوس را می‌زنیم.

4.      در اینجا نام بلوک انتخابی دیده می‌شود. اگر در میان اجزاء تشکیل‌دهندةبلوک، بلوک دیگری هم باشد، نام آن بلوک نیز در این قسمت مشاهده می‌شود و بدینطریق می‌توانیم بلوک داخلی را نیز برای ویرایش انتخاب کنیم.

5.      در این محل یک پیش‌نمایش از بلوک انتخابی دیده می‌شود. مشروط بر اینکه هنگام تعریف بلوک گزینة ایجاد نماد پیش‌دید روشن بوده باشد. در غیر این صورت می‌توانیم هر زمانی که خواستیم فرمان BLOCKICON را اجرا کرده، بخواهیم که نماد پیش‌دید بلوک ساخته شود.

6.      درصورتی‌که مرجع انتخابی از نوع Xref باشد مسیر آن در این قسمت نوشته می‌شود.

7.      این جعبةکنترلی هنگامی که مرجع انتخابی از نوع Xref باشد برای عدم تداخل بین نام‌های مشابه بلوک‌های Xref های موجود در نقشه به کار می‌رود.

8.      درصورتی‌که در بلوک سند نیز مورد استفاده قرار کرفته باشد، این جعبةکنترلی قابل استفاده است.

9.      دکمة Next (بعدی): در صورتی‌که در داخل یک بلوک بلوک دیگری وجود داشته باشد (بلوک لانه‌ای یا تودرتو یا nested block) این دکمه قابل انتخاب می‌باشد.

10.  دکمة OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب OK به مرحلة بعدی فرمان REFEDIT می‌رویم.

11.  دکمة Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می‌زنیم.

12.  دکمة Help (راهنما): برای مشاهدة راهنمای مربوط به فرمان ERFEDIT این دکمه را می‌زنیم.

 

با زدن دکمة OK پیام زیر رامشاهده می‌کنیم:

Select nested objects:

از میان اجسام تشکیل‌دهندة بلوک‌درج‌شدةانتخابی آنهایی را که می‌خواهیم تغییر دهیم انتخاب می‌کنیم. با زدن Enter عمل انتخاب پایان می‌پذیرد.

 (تعدادانتخاب‌شده)entities added

در اینجا شکل صفحة ترسیمی به گونة محسوسی تغییر می‌یابد و پیام زیر داده می‌شود.

Use REFCLOSE or the Refedit toolbar to end reference editing session.

 

اکنون وارد صفحة ویرایش درجای بلوک شده‌ایم. در این صفحه تنها اجسام انتخاب شده به رنگ قبلی خود دیده می‌شوند. بقیة اجسام به رنگ تیره در می‌آیند و تمامی موارد درج شدة بلوک انتخابی نیز کاملاً ناپدید می‌شوند.

همة فرمان‌های ترسیمی، ویرایشی، نمایشی و ... اکنون نیز قابل اجرا می‌باشند ولی برخی از فرمان‌ها را مانند SAVE، OPEN و ... نمی‌توانیم صادر کنیم، در صورت اجرای این فرمان‌ها پیغام زیر را مشاهده می‌کنیم:

** نام‌فرمان command not allowed during reference editing **

 

بالای صفحه (Top)

فرمان REFCLOSE

برای خروج فرمان REFCLOSE را صادر می‌کنیم:

Command: refclose

Enter option [Save/Discard reference changes] :

گزینه‌های موجود عبارتند از:

 

گزینة Save

در صورتی‌که گزینة Save را انتخاب کنیم تغییرات ذخیره می‌شوند.

 

گزینة Discard

با انتخاب گزینة Discard بدون ذخیرة تغییرات از فرمان خارج می‌شویم.

 

بالای صفحه (Top)

منوی ابزار Refedit

هنگام ورود به صفحة Reference Edit یک منوی ابزار نیز باز می‌شود. شرح این منو را در شکل 17-7 مشاهده می‌کنیم.

 

1.jpg

شکل 17-7) منوی ابزار Refedit

1.      نوار عنوان: ویرایش مرجع (Refedit)

2.      دکمة Close: برای بستن منوی ابزار این دکمه را می‌زنیم. دراین‌صورت برای پایان بخشیدن به فرمان REFEDIT باید REFCLOSE را وارد کنیم.

3.      Edit block or Xref - با انتخاب این دکمه فرمان REFEDIT اجرا می‌شود.

4.      فهرست‌جهشی نام بلوک‌ها درصورتی‌که بلوک لانه‌ای (تودرتو) نیز داشته‌باشیم آنرا از این فهرست انتخاب می‌کنیم.

5.      Add objects to working set برای افزودن اجسام موجود در نقشه که جزو بلوک نیستند به بلوک این دکمه را می‌زنیم.

6.      Remove objects from working set برای حذف اجسام انتخاب شده در مرحلة قبل (4) از محتویات بلوک این دکمه را انتخاب می‌کنیم.

7.      Discard changes to reference در صورت انتخاب این دکمه، بدون ذخیرة تغییرات از فرمان REFEDIT خارج می‌شویم. در این صورت پنجرة شکل 17-8-1 باز خواهد شد.

8.      Save back changes to reference – با انتخاب این دکمه، پس از ذخیرة تغییرات فرمان REFEDIT پایان می‌یابد. در این صورت پنجرة شکل 17-8-2 باز خواهد شد.

 

 

شکل 17-8-1) پایان فرمان REFEDIT پس از ذخیرة تغییرات

 

شکل 17-8-2) خروج از فرمان REFEDITبدون ذخیرة تغییرات

 

با خاتمة موفقیت‌آمیز فرمان REFEDIT همة بلوک‌های درج شده از نوعی که ویرایش کردیم تغییر می‌کنند.

 

بالای صفحه (Top)

مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center))

برای آشنایی با یک فرمان پرقدرت و مفید کلید Control را گرفته عدد 2 را تایپ می‌کنیم. (کلید ترکیبی Ctrl+2). در این صورت فرمان ADCENTER اجرا می‌شود.با زدن مجدد کلیدهای Ctrl+C فرمان ADCCLOSE اجرا می‌گردد. شرح جزئیات این فرمان را ذیل شکل‌های 17-9 تا 17-12 مشاهده می‌کنیم.

 

1.jpg

شکل 17-9) پنجرةگفتگویی «مرکزطراحی‌اتوکد» (DesignCenter) که با صدور فرمان ADCENTER باز و با فرمان ADCCLOSE بسته می‌شود.

1.      نوار عنوان: مرکزطراحی (DesignCenter)

2.      دکمة Close: برای بستن مرکزطراحی‌اتوکد.

3.      دکمة Desktop (میزکار): با فشردن این دکمه، اگر این کار برای اولین بار اتفاق افتاده باشد، پوشة Sample/Design Center در محل نصب اتوکد باز می‌شود. در این محل پرونده‌های حاوی بلوک‌ها، نوع‌خط‌ها، لایه‌ها و ... قرار دارند که می‌توانیم از آن‌ها بلوک‌ها، نوع‌خط‌ها و ... مورد نیاز را به درون نقشه‌مان وارد کنیم. در صورت حرکت در میان پوشه‌ها، دفعات بعد که این دکمه را بزنیم آخرین محل دیده خواهد شد. (شکل 17-9-1)

4.      دکمة Open Drawings (نقشه‌های باز):با انتخاب  این دکمه که برای اولین بار به صورت پیش‌فرض انتخاب می‌شود، نام نقشه‌های موجود در حافظه (نقشه‌هایی که باز کرده‌ایم) مشاهده می‌شوند و می توانیم موضوعات موجود در آن‌ها را مشاهده کرده، مورد استفاده قرار دهیم. (در شکل این دکمه انتخاب شده است.)

5.      دکمة History (تاریخچه): با انتخاب این دکمه فهرست پرونده‌هایی که قبلاً از آن‌ها استفاده کرده‌ایم مشاهده می‌شود. (شکل 17-9-2)

6.      دکمة Tree View Toggle (کلید دومنظورة نمایش درختی): شکل نمایش فهرست‌ها و پوشه‌ها را تغییر می‌دهد. (شکل 17-9-3)

7.      دکمة Favorites (علاقمندی‌ها): می‌توانیم فهرست‌هایی را که مکرراً مورد رجوع قرار می‌گیرند به Favoriteها اضافه کنیم. در این صورت با انتخاب این دکمه فهرست‌های ذخیره‌شده در Favorites در سمت چپ دیده می‌شوند. (شکل‌های 17-9-4 و 17-9-4-1)

8.      دکمة Load (بارگذاری): با انتخاب این دکمه پنجرة Load DesignCenter Pallete باز می‌شود. به کمک این پنجره محل پیش‌فرض Desktop را تعیین می‌کنیم.

9.      دکمة Find (جستجو): برای احضار پنجرة Find به منظور جستجوی پرونده یا پرونده‌های درخواستی، این دکمه را می‌زنیم.

10.  دکمة Up (بالا): برای آنکه در میان پوشه‌ها یک تراز بالاتر برویم این دکمه را می‌زنیم.

11.  دکمة Preview (پیش‌نمایش): در صورتی که این دکمه درحالت انتخاب‌شده باشد، در قسمت شمارة 17 یک پیش‌نمایش از موضوع انتخابی مشاهده می‌شود.

12.  دکمة Description (شرح): برای مشاهدة توضیحات مربوط به پرونده‌ها و بلوک‌ها این دکمه را به حالت فشرده نگه‌ می‌داریم. در این حالت توضیحات در محل شمارة 16 دیده خواهد شد.

13.  دکمة Views (نماها): نحوة نمایش فهرست موضوعات موجود در پرونده‌ها (فهرست سمت راست) را تعیین می‌کند و دارای 4 حالت است:

14.  Details - جزئیات

15.  List فهرست اسامی

16.  Small icons نمادهای کوچک

17.  Large icons نمادهای بزرگ

18.  فهرست محل جستجو: در این محل می‌توانیم پروندة موردنظر را بیابیم.

19.  فهرست موضوعات: در این قسمت نام پرونده یا موضوع (بلوک، لایه، ...) را یافته، انتخاب می‌کنیم.

20.  اگر دکمة Description فشرده شده باشد، در این قسمت شرحی از موضوع درخشان (highlight) شده مشاهده خواهیم کرد. همانگونه که قبلاً دیدیم، شرح بلوک را هنگام تعریف آن در پنجرةگفتگویی و در قسمت Description درج می‌کنیم.اگر موضوع انتخابی دارای توضیحات نباشد، در این محل عبارت No description found را مشاهده می‌کنیم.

21.  با فشردن دکمة Preview این قسمت به نمایش یک پیش‌دید از موضوع انتخابی اختصاص می‌یابد.

22.  گزارشی از وضعیت جاری در این سطر به آگاهی رسانده می‌شود.

 

شکل 17-9-1) پنجرةگفتگویی «مرکزطراحی‌اتوکد» (DesignCenter) وقتی دکمة Desktop زده شود.

 

شکل 17-9-2) پنجرةگفتگویی «مرکزطراحی‌اتوکد» (DesignCenter) وقتی دکمة History زده شود.

 

شکل 17-9-3) پنجرةگفتگویی «مرکزطراحی‌اتوکد» (DesignCenter) وقتی دکمة Tree View Toggle زده شود.

 

شکل 17-9-4) پنجرةگفتگویی «مرکزطراحی‌اتوکد» (DesignCenter) وقتی دکمة Favorites زده شود.

 

شکل 17-9-4-1) برای افزودن directory یا فهرست (folder یا پوشه) به Favoriteها بر روی پوشة موردنظر دکمة راست ماوس را می‌زنیم. پس از ظاهر شدن این منوی Shortcut (میانبر) گزینة Add to Favorites را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 17-9-5) پنجرةجستجو (Find) در پی انتخاب دکمة Find باز می‌شود.

 

شکل 17-10) پنجرةگفتگویی «مرکزطراحی‌اتوکد» (DesignCenter) وقتی از حالت شناور (float) به صورت ثابت (fixed) یا پهلوگرفته(decked) در می‌آید.

 

شکل 17-11) درج یک نقشه به صورت بلوک با استفاده از مرکزطراحی‌اتوکد. کافی‌است نماد (آیکون) نقشه را از پنجرة سمت راست DesignCenter با ماوس گرفته، به درون صفحةترسیمی بکشیم و در پی آن دیگر مشخصات بلوک (مقیاس و زاویة دوران) را بدهیم.

 

شکل 17-11-1) با فشردن دکمة راست ماوس بروی نماد پروندة ترسیمی (شکل 17-11)، کشیدن آن به درون صفحةترسیمی و رهاکردن دکمة ماوس این منو ظاهر می‌شود که با انتخاب گزینة Insert as Block… پنجرةگفتگویی Insert باز می‌شود و می‌توانیم نقشة انتخابی را مانند یک بلوک درج کنیم.

 

شکل 17-12) درج یک بلوک با استفاده از مرکزطراحی‌اتوکد. کافی‌است نماد (آیکون) بلوک را از پنجرة سمت راست DesignCenter با ماوس گرفته، به درون صفحةترسیمی بکشیم. این بلوک با نسبتی برابر واحد بلوک به واحد نقشه در ترسیم درج می‌شود.

 

شکل 17-12-1) با فشردن دکمة راست ماوس بروی نماد بلوک (شکل 17-12)، کشیدن آن به درون صفحةترسیمی و رهاکردن دکمة ماوس این منو ظاهر می‌شود که با انتخاب گزینة Insert Block… پنجرةگفتگویی Insert باز می‌شود و می‌توانیم بلوک را درج کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط بلوکی (Byblock)

با مفهوم «لایه‌ای» (bylayer) در فصل 15 آشنا شدیم و وعده دادیم که مفهوم «بلوکی» (Byblock) را بعداً خواهیم شناخت.

وقتی رنگ یک جسم بلوکی است، در صورتی که این جسم یکی از عناصر تشکیل‌دهندة یک بلوک باشد، با تغییر رنگ بلوک درج شده رنگ این جسم نیز تغییر می‌کند. این توضیح درمورد نوع‌خط و وزن‌خط نیز صادق است. بدین طریق می‌توانیم یک بلوک را چندین بار درج کنیم و به هر کدام از بلوک‌های درج شده رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط متفاوتی بدهیم.

 

بالای صفحه (Top)

تجزیة بلوک به کمک فرمان EXPLODE

بلوک یک جسم مرکب است، لذا با اجرای فرمان EXPLODE و سپس انتخاب بلوک درج‌شده می‌توانیم آن‌را به اجزاء تشکیل‌دهنده‌اش تجزیه کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان‌ها

نام مستعار یا مخفف فرمان‌های این فصل در جدول زیر نشان داده شده‌است.

 

Commands

Aliases

BLOCK

B

INSERT

ddinsert, i

WBLOCK

w

RENAME

ren

ADCENTER

adc

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل‌های 17-13 تا 17-15  منوی ابزار فرمان‌های این فصل دیده می‌شوند.

 

make block - draw

شکل17-13) فرمان BLOCK در منوی ابزار Draw

 

insert block - draw

شکل17-14) فرمان INSERT در منوی ابزار Draw

 

adcenter - standard

شکل17-15) فرمان ADCENTER در منوی ابزار Standard

 

در شکل‌های 17-16 تا 17-20 محل هر کدام از فرمان‌ها در منوهای گشودنی نشان داده شده است.

 

شکل17-16) محل فرمان RENAME در منوی Format

 

شکل17-17) محل فرمان INSERT در منوی Insert

 

شکل17-18) محل فرمان ADCENTER در منوی Tools

 

شکل17-19) محل فرمان REFEDIT در منوی Modify

 

شکل17-20) محل فرمان BLOCK در منویDraw

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1- اگر هنگام تعریف بلوک نقطة مبنای درج را تعیین نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

2- رنگ‌های BYLAYER و BYBLOCK را تعریف کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1- اگر هنگام تعریف بلوک جسمی انتخاب نکنیم و OK را بزنیم، اتوکد چه عملی انجام می‌دهد؟

2- اگر هنگام ساختن بلوک، نام بلوک موجودی را به عنوان اسم بلوک جدید بدهیم چه اتفاقی می‌افتد؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده