EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 19 - چاپ (Plot)
وقت نتیجه‌گیری از زحماتمان! - معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز - معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد - فرمان PLOTTERMANAGER برای تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود - فرمان STYLESMANAGER (مدیریت شیوة پلات) - فرمانPREVIEW برای دیدن یک پیش‌نمایش‌چاپ از نقشه فرمان PLOT برای چاپ نقشه نام مستعار فرمان‌ها محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار پرسش تحقیق

 

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت زیر دارید:

 

فونت Sanserif

 

 

 

فصل 19 - چاپ (Plot)

 

وقت نتیجه‌گیری از زحماتمان!

معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز

معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد

فرمان PLOTTERMANAGER برای تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود

فرمان STYLESMANAGER (مدیریت شیوة پلات)

فرمانPREVIEW برای دیدن یک پیش‌نمایش‌چاپ از نقشه

فرمان PLOT برای چاپ نقشه

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

 

وقت نتیجه‌گیری از زحماتمان!

تا زمانی که نقشة ترسیم شده را در روی کاغذ نداشته باشیم، نمی‌توانیم کارمان را کامل بدانیم. این فصل به چاپ نقشه به روی کاغذ اختصاص دارد. صفحه‌بندی، چیدن بخش‌های مختلف نقشه در کنار یکدیگر و با مقیاس‌های متفاوت و مطالب دیگری در این ارتباط بعداً دربحث اتوکد 3بعدی مفصلاً مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

بالای صفحه (Top)

معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز

تعریف چاپگر را در محیط ویندوز انجام می‌دهیم. چاپگری که در ویندوز تعریف شده باشد، در داخل اتوکد نیز قابل استفاده است. برای معرفی چاپگر به ویندوز، سی‌دی نصب آن را مورد استفاده قرار می‌دهیم. راه دیگر برای معرفی چاپگر ورود به Control Panel و انتخاب نماد Printers است (شکل 19-1). در ویندوز 98 می‌توانیم در My Computer نیز گزینة Printers را انتخاب کنیم (شکل 19-2). در این صورت پنجرة Printers (شکل 19-3) باز می‌شود. با انتخاب و اجرای نماد Add Printer از پنجرة شکل 19-3 افسونگر نصب چاپگر (Add Printer Wizard) اجرا می‌گردد (شکل‌های 19-4-1 تا 19-4-.5). پس از نصب، نام چاپگر به فهرست موجود در پنجرة Printers افزوده می‌گردد (شکل 19-5).

 

شکل 19-1) نماد Printers در Control Panel (ویندوز 98)

 

شکل 19-2) نماد Printers در My Computer (ویندوز 98)

 

شکل 19-3) با اجرای Printers در Control Panel یا My Computer این پنجره باز می‌شود. (ویندوز 98)

 

شکل 19-4-1) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرة Add Printer Wizard صفحة اول - با اجرای Add Printer در پنجرة Printers  این پنجره باز می‌شود. برای شروع نصب چاپگرکلید Next و در صورت انصراف Cancel  را می‌زنیم.

 

شکل 19-4-2) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرة Add Printer Wizard صفحة دوم درصورتی‌که چاپگر مستقیماً به کامپیوتر وصل باشد Local printer و اگر دسترسی به آن  از طریق شبکه امکان‌پذیر باشد دکمة Network printer را انتخاب می‌کنیم. برای برگشت به پنجرة قبلی دکمة Back و برای ادامه دکمة Next و درصورت انصراف Cancel  را می‌زنیم.

 

شکل 19-4-3) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرة Add Printer Wizard صفحة سوم –  از فهرست سمت چپ نوع چاپگر(نام کارخانه) و از فهرست سمت راست نام چاپگر (مدل) را انتخاب می‌کنیم. درصورتی‌که سی‌دی یا دیسکت حاوی اطلاعات مربوط به چاپگر را داشته باشیم، دکمةHave Disk… را انتخاب می‌کنیم (شکل 19-4-3-1). برای برگشت به پنجرة قبلی دکمة Back و برای ادامه دکمة Next و برای انصراف Cancel  را می‌زنیم.

 

شکل 19-4-3-1) پنجرة Install From Disk درصورت وجود پروندة حاوی اطلاعات مربوط به نصب چاپگر مسیر پرونده را در اینجا وارد می‌کنیم و OK را انتخاب می‌کنیم. برای جستجوی پرونده دکمة Browse… را می‌زنیم (شکل 19-4-3-1-1)

 

شکل 19-4-3-1-1) پنجرة Open پرونده‌ای که اطلاعات مربوط به نصب چاپگر را در خود دارد، دارای پسوند .INF می‌باشد. پرونده را از این‌طریق پیدا می‌کنیم.

 

شکل 19-4-4) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرة Add Printer Wizard صفحة چهارم – درگاهی (port) را که چاپگر به آن وصل است باید در اینجا انتخاب کنیم. درگاه‌های موجود عبارتند از: COM (سری)، LPT (موازی) و FILE (پرونده‌ای که بر روی هارددیسک ذخیره می‌گردد). برای پیکربندی درگاه دکمة Configure Port… را انتخاب می‌کنیم. برای برگشت به پنجرة قبلی دکمة Back و برای ادامه دکمة Next و درصورت انصراف Cancel  را می‌زنیم.

 

شکل 19-4-5) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرة Add Printer Wizard صفحة پنجم نامی که پس از این برای رجوع به چاپگرمورد استغاده قرار می‌گیرد، در این پنجره باید وارد گردد. نام و مدل چاپگر به عنوان پیش‌فرض پیشنهاد می‌شود. چاپگر در صفحة Printers نیز به همین صورت نامیده می‌شود (شکل 19-5). در ضمن در اینجا تصمیم می‌گیریم که آیا چاپگری که اکنون معرفی کرده‌ایم به عنوان چاپگر پیش‌فرض برگزیده شود یا نه؟ (پاسخ پیش‌فرض منفی است). برای برگشت به پنجرة قبلی دکمة Back و برای ادامه دکمة Next و درصورت انصراف Cancel را می‌زنیم.

 

شکل 19-4-6) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرة Add Printer Wizard صفحة ششم در اینجا «افسونگر نصب چاپگر» پیشنهاد می‌کند که برای آزمایش درستی کارکرد چاپگر یک صفحه به چاپگر فرستاده شود. (این صفحه حاوی متن و گرافیک است.) درصورتی که نمی‌خواهیم این صفحة آزمایشی چاپ شود دکمةرادیویی No را انتخاب می‌کنیم. در صورت ارسال اطلاعات به چاپگر پنجرة شکل 19-4-6-1 ظاهر می‌شود. برای برگشت به پنجرة قبلی دکمة Back و برای خاتمه دکمة Finish و درصورت انصراف Cancel را می‌زنیم.

 

شکل 19-4-6-1) در صورتی که برای آزمایش درستی کارکرد چاپگرصفحه‌ای به چاپگر فرستاده شده باشد، این پنجره باز می‌شود و از ما می‌پرسد که آیا عمل چاپ با موفقیت انجام گرفته است یا نه؟ اگر اشکالی در کار مشاهده شود، دکمة No را می‌زنیم و درپی‌آن راهنمایی‌های لازم صورت می‌گیرد.

 

شکل 19-5) پس از نصب موفقیت‌آمیز چاپگر، نام آن به فهرست چاپگرهای موجود پنجرة Printers اضافه می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد

درصورتی‌که علاوه برچاپگر، رسام (Plotter) نیز داشته باشیم، هرچند رسام در ویندوز قابل تعریف و استفاده نیست، ولی در برنامه‌هایی همچون اتوکد می‌توانیم پس از تعریف، مورداستفاده قرار دهیم. اگر بخواهیم می‌توانیم چاپگری را که در ویندوز تعریف شده است در اتوکد با پیکربندی خاصی مورداستفاده قرار دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PLOTTERMANAGER برای تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود

با اجرای فرمان PLOTTERMANAGER پنجرة شکل 19-6 باز می‌شود. همانگونه که مشاهده می‌شود دو نوع پلاتر به نام‌های  DWF Classic و DWF ePlot در زمان رسم اتوکد، توسط این برنامه به‌طور خودکار معرفی می‌شوند. برای معرفی یک پلاتر جدید نماد Add-A-Plotter Wizard را اجرا می‌کنیم. برای هر پلاتری که به این طریق تعریف می‌شود یک پرونده با پسوند PC3 ساخته می‌شود. علاوه برپلاتر، می‌توانیم برای هر چاپگر (پرینتر)ی پیکربندی ویژة اتوکد معرفی کنیم. این کار را نیز از طریق اجرای فرمان PLOTTERMANAGER انجام دهیم. در مجموعه‌شکل‌های 19-7 کلیة پنجره‌های مربوط به این فرمان و شرح هر قسمت را مشاهده می‌کنیم.

 

شکل 19-6) با اجرای فرمان PLOTTERMANAGER پوشة PLOTTERS واقع در محل نصب اتوکد باز می‌شود. در این پوشه پرونده‌های پیکربندی پلاترها نگهداری می‌شوند. برای افزودن پلاتری به فهرست موجود به روی نماد Add-A-Plotter Wizard دوبار تقه می‌زنیم (کلیک می‌کنیم). برنامه‌ای که بدین طریق اجرا می‌شود عبارتست از: "ADDPLWIZ.EXE" که در محل نصب اتوکد قرار دارد.

 

شکل 19-7-1) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) صفحة مقدمه (Introduction): در این صفحه توضیح داده می‌شود که این افسونگر به ما توانایی پیکربندی یک پلاتر تعریف‌شده در ویندوز و نیز تعریف یک پلاتر غیرویندوز را می‌دهد. اطلاعات پیکربندی در یک پرونده از نوع PC3 ذخیره می‌شود. این پرونده به صورت یک نماد پلاتر به فهرست پلاترهای موجود در اتوکد اضافه می‌شود که می‌توانیم آنرا از Autodesk Plotter Manager انتخاب کنیم. می‌توانیم اطلاعات پیکربندی را از یک پروندة PCP یا PC2 وارد کنرده به پروندة پیکربندی پلاتری که درحال تعریف آن هستیم اضافه کنیم. برای رفتن به صفحة بعدی دکمة Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-2) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) شروع (Begin): برای شروع پیکربندی یکی از 3 گزینة زیر را با روشن‌کردن دکمةرادیویی مربوط به هرکدام انتخاب می‌کنیم:

·         دکمةرادیویی My Computer با انتخاب این گزینه پنجرة شکل 19-7-2-1-1 ظاهر می‌شود. تمامی تنظیمات مربوط به پلاتر توسط برنامة راه‌انداز (driver) پلاتر Heidi انجام می‌گیرد که این برنامه مدیریت پلاتر را به کامپیوتر می‌دهد.

·         دکمةرادیویی Network Plotter Server - با انتخاب این گزینه پنجرة شکل 19-7-2-2-1 باز می‌شود. تمامی تنظیمات مربوط به پلاتر توسط برنامة راه‌انداز (driver) پلاتر Heidi انجام می‌گیرد و  این برنامه مدیریت پلاتر را به سرویس‌دهندة پلاتر(Plotter server) می‌دهد.

·         دکمةرادیویی System Printer با انتخاب این گزینه پنجرة‌شکل 19-7-2-3-1 ظاهر می‌شود که در نتیجه می‌توانیم چاپگری را که در ویندوز معرفی شده است با تنظیمات ویژه‌ای که در اتوکد 2000 به‌صورت پیش‌فرض مورد استفاده قرار می‌گیرند، پیکربندی کنیم.

·         برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای رفتن به صفحة بعدی Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-2-1-1) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) مدل پلاتر (Plotter Model) که در صورت انتخاب دکمةرادیویی My Computer در مرحلة قبل باز می‌شود: از فهرست سمت چپ نوع چاپگر(نام کارخانه) و از فهرست سمت راست نام چاپگر (مدل) را انتخاب می‌کنیم. اگر نام پلاتر در فهرست نباشد می‌توانیم پلاتری مشابه آن انتخاب کنیم.درصورتی‌که سی‌دی یا دیسکت حاوی اطلاعات مربوط به چاپگر را داشته باشیم، دکمةHave Disk… را انتخاب می‌کنیم که در پی آن پنجرة‌ شکل 19-7-2-1-1-A باز می‌شود. برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای رفتن به صفحة بعدی Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-2-1-2) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) انتخاب راه‌انداز (Select Driver): از میان فهرست موجود یکی از راه‌اندازها را انتخاب می‌کنیم. توصیه می‌شود که از راه‌اندازهای اتودسک استفاده کنیم.

 

شکل 19-7-2-1-1-A) پنجرة گفتگویی انتخاب پروندة HIF (Heidi Information File) که با انتخاب دکمة Have disk… در مرحلة قبلی ظاهر می‌گردد. پس از انتخاب پرونده Open را می‌زنیم. در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم. (شکل بعدی19-7-3 می‌باشد.)

 

شکل 19-7-2-2-1) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) پلاترشبکه‌ای (Network Plotter) که با انتخاب دکمةرادیویی Network Plotter Server با آن مواجه می‌شویم: نام مشخصة سرویس‌دهندة شبکه (UNC) را در اینجا وارد می‌کنیم یا با زدن دکمة Browse… از میان یک لیست انتخاب می‌کنیم (شکل 19-7-2-2-1-A). برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای رفتن به صفحة بعدی Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-2-2-1-A) پنجرة جستجوی چاپگر (Browse for Printer) که با زدن دکمة Browse… در مرحلة قبل باز می‌شود. پس‌از انتخاب چاپگر از میان فهرست بالا، دکمة OK و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم. (در اینجا کامپیوتر به شبکه وصل نیست.)

 

شکل 19-7-2-3) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) چاپگر سیستم (System Printer) که با انتخاب دکمةرادیویی System Printer در مرحلة قبلی ظاهر می‌شود. از میان فهرست موجود یکی از پرینترها را انتخاب می‌کنیم. برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای رفتن به صفحة بعدی Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-3) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) ورود (Import) پرونده‌های PCP یا PC2: برای ورود اطلاعات از یک پروندة PCP یا PC2 دکمة Import File… را انتخاب می‌کنیم که درپی آن پنجرة شکل 19-7-3-A ظاهر می‌شود. برای ساختن پرونده‌های PCP و PC2 از برنامة STYSHWIZ.EXE واقع در محل نصب اتوکد استفاده می‌کنیم. برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای رفتن به صفحة بعدی Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-3-A) پنجرة انتخاب پروندة PCP یا PC2 برای ورود (Import) که با انتخاب دکمة Import File… در مرحلة قبل ظاهر می‌شود. پس از انتخاب پرونده، دکمة Import و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-4) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) درگاه‌ها (Ports):

·         اگر دکمةرادیویی Plot to a Port روشن باشد، می‌توانیم یکی از درگاه‌های موجود را از میان فهرست انتخاب کنیم: درگاه سری (COM) یا موازی (LPT).

·         درصورتی که دکمةرادیویی Plot to File را بزنیم، اطلاعات مربوط به چاپ در پرونده‌ای ذخیره می‌شود.

·         با انتخاب دکمةرادیویی AutoSpool برای ارسال اطلاعات به پلاتر از قرقرةرسم (توضیحات در شرح شکل 19-7-4-B) استفاده می‌شود.

·         با زدن دکمة Configure Port… پنجرة شکل 19-7-4-A و با انتخاب دکمة what is AutoSpool… پنجرة شکل 19-7-4-B باز می‌شود.

·         با انتخاب جعبةکنترلی Show all system ports and disable I/O port validation تمامی درگاه‌های موجود نمایش داده می‌شوند و درگاه‌های تداخل‌کننده.حذف می‌شوند.

·         برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای رفتن به صفحة بعدی Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-4-A) پنجرة پیکربندی درگاه (Configure port) زمان ضرب‌العجل (Timeout) را بر حسب میلی‌ثانیه در این پنجره وارد می‌کنیم. با زدن OK این زمان ذخیره می‌شود. با انتخاب Cancel به صفحة قبلی برمی‌گردیم و دکمة Help سبب نمایش راهنما می‌شود.

 

شکل 19-7-4-B) پنجرة راهنمای AutoSpool - در این پنجره مفهوم قرقرةرسم (AutoSpool) شرح داده شده است: با خواستن از اتوکد که قرقرةرسم بسازد، یک پرونده به‌طور خودکار در فهرست تعیین‌شده برای قرقرةرسم ساخته می‌شود. فهرست قرقرةرسم در پنجرة فرمان OPTIONS ساخته می‌شود. پس از ایجاد پروندة اشاره‌شده، فرمان قرقرةرسم اجرا می‌گردد. به‌صورت عادی، فرمانی که در OPTIONS تعیین می‌شود این پرونده را به یک پلاتر می‌فرستد.

 

شکل 19-7-5) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter)- نام پلاتر (Plotter Name): در اینجا نام پروندة PC3 را تعیین می‌کنیم. نام پیش‌فرض همان مدل انتخابی است. نامی که در اینجا تعیین می‌کنیم در فهرست پلاترهای موجود در هنگام اجرای فرمان پلات دیده می‌شود. اگر نامی که می‌دهیم دقیقاً مشابه نام پرینتری باشد که در ویندوز تعریف شده است، دیگر نمی‌توانیم پرینتر ویندوز را از فهرست پرینترهای موجود انتخاب کنیم. برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای رفتن به صفحة بعدی Next و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-7-6) پنجرة گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter)-پایان (Finish): برای تغییر پیکربندی پلاتر دکمة Edit Plotter Configuration…، برای کالیبره‌کردن پلاترCalibrate Plotter… ، برای برگشتن به صفحة قبلی دکمة Back، برای خاتمه Finish و در صورت انصراف Cancel را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 19-8) پس از اجرای موفقیت‌آمیز برنامة "ADDPLWIZ.EXE" نام پروندة PC3 مربوط به پیکربندی پلاتر تعریف‌شده به فهرست پرونده‌های موجود در پوشة PLOTTERS واقع در محل نصب اتوکد اضافه می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان STYLESMANAGER (مدیریت شیوة پلات)

این فرمان را برای تعریف شیوة پلات مورد استفاده قرار می‌دهیم که توضیحات کامل آنرا به اتوکد پیشرفته موکول می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمانPREVIEW برای دیدن یک پیش‌نمایش‌چاپ از نقشه

با اجرای فرمان PREVIEW هرچه در صفحة ترسیمی می‌بینیم، به گونه‌ای نمایش داده می‌شود که اگر به روی کاغذ چاپ می‌شد به آن‌صورت درمی‌آمد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PLOT برای چاپ نقشه

با اجرای فرمان PLOT پنجرة گفتگویی شکل 19-9 باز می‌شود. به توضیحات شکل 19-9 و 19-10 توجه می‌کنیم. تمامی موارد لازم دربارة پلات ذیل این دو شکل نوشته شده است.

 

1.jpg

شکل 19-9) پنجرةگفتگوییPlot که با اجرای فرمان PLOT باز می‌شود زبانة Plot Device

1.      نوار عنوان: رسم (Plot)

2.      دکمة Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می‌زنیم.

3.      دکمة راهنمای سریع: برای مشاهدة یک راهنمای کوتاه دربارة بخش‌های مختلف این پنجره این دکمه را می‌زنیم، سپس مکان‌نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده دکمة ماوس را می‌زنیم.

4.      ناحیة Layout name (نام چیدمان) در این ناحیه اطلاعات مربوط به نام چیدمان (صفحه‌ای که می‌خواهیم از آن پلات بگیریم) مشاهده می‌شود و نیز قابل تغییر است.

5.      در این قسمت نام چیدمان (layout) مشاهده می‌شود. اکنون در فضای مدل و صفحة مدل هستیم و کلمة Model در این قسمت مشاهده می‌شود.

6.      جعبةکنترلی Save changes to layout (ذخیرة تغییرات در چیدمان) درصورتی‌که یک صفحة کاغذ را انتخاب کرده باشیم، فرمان PLOT عمل تنظیم صفحه (Page setup) را هم انجام می‌دهد. اگر این جعبةکنترلی انتخاب شده باشد، کلیة تغییرات اعمال شده روی صفحه تأثیر داده می‌شود.

7.      ناحیة‌Page setup name (نام تنظیم صفحه) در این ناحیه مشخصات Page setup قابل مشاهده و و انتخاب است.

8.      فهرست‌جهشی Page setup name (نام تنظیم صفحه) اگر قبلاً تنظیماتی انجام داده، به صورت پروندة PC3 ذخیره کرده باشیم، برای بازیابی آن تنظیمات، نام پروندة PC3 را از میان این فهرست می‌توانیم انتخاب کنیم.

9.      دکمة Add… (افزودن) برای ذخیرة تنظیماتی که در حال حاضر انجام داده‌ایم، این دکمه را می‌زنیم و پس از دادن یک نام مناسب، این تنظیمات در یک پروندة PC3 ذخیره می‌شود که بعداً می‌توانیم تنظیمات را از پروندة ذخیره شده بخوانیم.

10.  محل انتخاب زبانه‌ها: در اینجا زبانة Plot Device (وسیلة پلات) انتخاب شده است که این پنجره مربوط به این موضوع است.

11.  ناحیة Plotter configuration (پیکربندی پلاتر) در این ناحیه پیکربندی پلاتر انجام می‌گیرد.

12.  فهرست‌جهشی Name (نام) می‌توانیم نام پلاتر را از میان این فهرست انتخاب کنیم. تعریف پلاتر و پرینتر را قبلاّ در همین فصل دیدیم.

13.  در جلوی Plotter نام وسیله (Device) و راه‌انداز (Driver) نمایش داده می‌شود.

14.  نام درگاه در مقابل where نشان داده می‌شود.

15.  شرحی دربازة وسیلة چاپگر، در صورت وجود در مقابل Description نوشته می‌شود.

16.  دکمة Properties… (ویژگی‌ها) با انتخاب این دکمه می‌توانیم خصوصیات مربوط به چاپگر یا رسام را مشاهده کرده، تغییر دهیم.

17.  دکمة Hints… (راهنما) با زدن این دکمه توضیحاتی دربارة وسیلة‌چاپگر و رسام مشاهده می‌کنیم.

18.  ناحیة Plot style table (pen assignments) (جدول شیوة پلات)- این قسمت به شیوة پلات اختصاص دارد.

19.  فهرست‌جهشی Name (نام) نام جدول شیوةپلات را از میان این فهرست انتخاب می‌کنیم. درصورتی‌که None را انتخاب کنیم، شیوه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

20.  دکمة Edit… (ویرایش) برای ویرایش و تغییر شیوةپلاتی که از فهرست جهشی شماره 19 انتخاب کرده‌ایم، این دکمه را می‌زنیم.

21.  دکمة New… (جدید) برای تعریف یک شیوةپلات جدید این دکمه را می‌زنیم.

22.  ناحیة‌What to plot (آنچه پلات می‌شود) در این ناحیه دربارة صفحه یا صفحاتی که قرار است پلات شوند تصمیم‌گیری می‌کنیم.

23.  دکمةرادیویی Current tab (زبانة جاری) با انتخاب این گزینه، صفحه‌ای که از درون آن فرمان PLOT را اجرا کرده‌ایم پلات می‌شود. (صفحة انتخابی ما Model نام دارد.)

24.  دکمةرادیویی Selected tabs (زبانه‌های انتخاب شده) اگر پیش از اجرای فرمان PLOT به کمک ماوس چند صفحة مختلف را انتخاب کنیم (از زبانه‌های موجود روی نوار چیدمان)، این گزینه قابل انتخاب می‌شود.

25.  دکمةرادیویی All layout tabs (همة صفحات) با انتخاب این دکمه، تمامی چیدمان‌های موجود پلات می‌شوند.

26.  جعبةویرایشی و فهرست‌جهشی Number of copies (تعداد کپی‌ها) تعداد پلات را در اینجا انتخاب یا وارد می‌کنیم.

27.  ناحیة Plot to file (ذخیرة‌ پلات در پرونده) در این ناحیه دربارة اینکه آیا پلات در پرونده‌ای ذخیره شود یا مستقیماً به پلاتر ارسال شود، تصمیم‌گیری می‌کنیم.

28.  جعبةکنترلی Plot to file (ذخیرة پلات در پرونده) اگر این جعبةکنترلی انتخاب شود، بخش‌های دیگر این ناحیه قابل انتخاب خواهند بود. در این صورت پلات در پرونده‌ای ذخیره می‌شود و می‌بایست پروندة ذخیره‌شده را به محلی که پلاتر قرار دارد انتقال داده با ارسال آن به پلاتر، چاپ بگیریم.

29.  جعبةویرایشی File name (نام پرونده) در این محل نام پرونده‌ای را که می‌خواهیم اطلاعات مربوط به پلات در آن ذخیره کردد تعیین می‌کنیم.

30.  جعبةویرایشی Location (محل) محل ذخیرة پرونده را در این قسمت وارد یا انتخاب می‌کنیم.

31.  دکمة Browse the folders (جستجو) برای جستجوی پوشة مورد نظر این دکمه را می‌زنیم.

32.  دکمة Browse the web (جستجوی اینترنت) برای جستجو در اینترنت این دکمه را انتخاب می‌کنیم.

33.  دکمة Full Preview… (پیش‌نمایش کامل) برای آنکه پیش از گرفتن پلات نهایی یک پیش‌دید از آن داشته باشیم این دکمه را می‌زنیم.

34.  دکمة Partial Preview… (پیش‌نمایش جزئی) با انتخاب این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که در آن محدودة کاغذ و محدودة نقشه‌ای که قرار است پلات شود با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

35.  دکمة OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمة OK اطلاعات لازم برای چاپ نقشه به چاپگر فرستاده می‌شود.

36.  دکمة Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می‌زنیم.

37.  دکمة Help (راهنما): برای مشاهدة راهنمای مربوط به فرمان PLOT این دکمه را می‌زنیم.

 

1.jpg

شکل 19-10) پنجرةگفتگوییPlot که با اجرای فرمان PLOT باز می‌شود زبانة Plot Settings

شماره‌های 1 تا 9 در شکل 19-9 شرح داده شده‌اند. دکمة Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می‌زنیم.

10.  محل انتخاب زبانه‌ها: در اینجا زبانةPlot Settings  (تنظیمات پلات) انتخاب شده است که این پنجره مربوط به این موضوع است.

11.  ناحیة Paper size and paper units اندازة کاغذ و واحدهای اندازه‌گیری در این ناحیه قابل بازیابی و تغییرند.

12.  در جلوی کلمة Plot device نام وسیلة چاپگر به چشم می‌خورد.

13.  فهرست‌جهشی Paper size (اندازة کاغذ) ابعاد کاغذ را از این فهرست انتخاب می‌کنیم.

14.  در جلوی Printable area ابعاد مستطیلی که چاپ خواهد شد دیده می‌شود.

15.  دکمةرادیویی Inches اگر این دکمه را انتخاب کنیم، واحد اندازه‌گیری روی کاغذ برحسب اینچ خواهد بود.

16.  دکمةرادیویی mm درصورتی‌که این گزینه را انتخاب کنیم، واحد اندازه‌گیری روی کاغذ میلیمتر می‌باشد.

17.  ناحیة Drawing orientation جهت پلات نسبت به جهت کاغذ را در این ناحیه تعیین می‌کنیم.

18.  دکمةرادیویی Portrait با انتخاب این دکمه نقشه در کاغذ 90 درجه می‌چرخد.

19.  دکمةرادیویی Landscape با انتخاب این گزینه، نقشه و کاغذ هم‌جهت خواهند بود.

20.  جعبةکنترلی Plot upside-down درصورت انتخاب این جعبةکنترلی نقشه روی کاغذ 180 درجه می‌چرخد.

21.  در این قسمت جهت کاغذ نمایش داده می‌شود.

22.  ناحیة Plot area محدودة چاپ را در این ناحیه تعیین می‌کنیم

23.  دکمةرادیویی Limits اگر بخواهیم محدوده‌هایی که با فرمان LIMITS قابل بازیابی و تعیین هستند چاپ گردند، این دکمه را انتخاب می‌کنیم.

24.  دکمةرادیویی Extents با انتخاب این گزینه هرچه در نقشه ترسیم کرده‌ایم چاپ می‌شود.

25.  دکمةرادیویی Display برای چاپ آنچه در صفحة مونیتور می‌بینیم این دکمه را انتخاب می‌کنیم.

26.  دکمةرادیویی View درصورتی‌که با فرمان VIEW منظره‌هایی تعریف کرده باشیم، برای انتخاب منظرة موردنظر این دکمه را می‌زنیم.

27.  فهرست‌جهشی View منظره‌ای که از این فهرست انتخاب می‌کنیم به روی کاغذ چاپ خواهد شد.

28.  دکمةرادیویی Window با انتخاب این دکمه، می‌توانیم پنجره‌ای در صفحةترسیمی انتخاب کنیم که آن پنجره به روی کاغذ چاپ خواهد شد.

29.  دکمة Window< - برای انتخاب پنجره‌ای که قرار است پلات شود این دکمه را می‌زنیم.

30.  ناحیة Plot scale مقیاس چاپ در این ناحیه بازیابی و تعیین می‌شود.

31.  جعبةفهرست Scale درصورتی‌که مقیاس موردنظر ما در این فهرست باشد، آنرا از داخل آن انتخاب می‌کنیم.

32.  در این جعبةویرایشی طول واحد روی کاغذ را  برحسب یکی از دو واحد میلیمتر یا اینچ (در این پنجره میلیمتر انتخاب شده است) وارد می‌کنیم.

33.  در این جعبةویرایشی طول واحد نقشه را وارد می‌کنیم.

34.  جعبةکنترلی Scale lineweights (مقیاسه‌کردن وزن‌خط‌ها) با انتخاب این گزینه پهنای خطوطی که دارای وزن‌خط هستند با توجه به مقیاس داده شده تغییر می‌یابد.

35.  ناحیة Plot offset در این ناحیه فاصلة نقطة شروع پلات از لبه‌های کاغذ تعیین می‌شود.

36.  جعبةکنترلی Center the plot با انتخاب این دکمه پلات در وسط کاغذ قرار می‌گیرد و فاصلة آن از لبه‌های کاغذ مساوی خواهد بود.

37.  جعبه‌های‌ویرایشی X و Y فاصلة افقی و عمودی پلات از لبه‌های بالا و چپ کاغذ را در این قسمت‌ها تعیین می‌کنیم.

38.  ناحیة Plot options گزینه‌های دیگر مربوط به پلات را در این بخش انتخاب می‌کنیم.

39.  جعبةکنترلی Plot object lineweights با انتخاب این دکمه وزن‌خط اجسام نیز در هنگام پلات در نظر گرفته می‌شود.

40.  جعبةکنترلی Plot with plot styles برای اینکه هنگام پلات شیوةپلات (در صورت انتخاب) نیز در نظر گرفته شود این گزینه را انتخاب می‌کنیم.

41.  جعبةکنترلی Plot paperspace last اگر در فضای کاغذ باشیم، با انتخاب این گزینه هر چه در فضای کاغذ رسم کرده باشیم پس از همة آنچه در فضای مدل قرار دارد پلات می‌شود.

42.  جعبةکنترلی Hide objects اگر اجسام رسم شده سه‌بعدی باشند، خطوطی که در پشت قرار گرفته‌اند در هنگام پلات حذف می‌شوند که اصطلاحاً‌به آن حذف خطوط ندید می‌گوییم.

شماره‌های 43 تا 47 در شکل 19-9 (با شماره‌های 33 تا 37) شرح داده شده‌اند.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان‌ها

نام مستعار یا مخفف فرمان‌های این فصل در جدول زیر نشان داده شده‌است.

 

Commands

Aliases

PLOT

print

PREVIEW

pre

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل19-11 و 19-12 منوهای ابزار PLOT و ‍PREVIEW مشاهده می‌شوند.

در شکل 19-13 منوی گشودنی File و محل فرمان‌های این فصل را در آن مشاهده می‌کنیم.

 

plot - standard toolbar

شکل 19-11) نماد فرمان PLOT در منوی ابزار Standard Toolbar

 

preview - standard toolbar

شکل 19-12) نماد فرمان PREVIEW در منوی ابزار Standard Toolbar

 

1.jpg

شکل 19-13) محل فرمان‌های این فصل در منوی گشودنی File

1.      فرمان PLOTERMANAGER

2.      فرمان STYLESMANAGER

3.      فرمان PREVIEW

4.      فرمان PLOT این فرمان با فشردن همزمان CTRL+P نیز قابل اجراست.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

فرمان‌های معرفی پلاتر و پلات را نام ببرید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

فرمان STYLESMANAGER را اجرا کنید و یک شیوة پلات بسازید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده