EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 1 - با اتوکد آشنا شویم...
دعوت به سفر! - چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2002) - کارهایی برای ساده ترشدن ورود به اتوکد - خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن - پنجرۀگفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup) - صفحۀتصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد - آشنایی با ماوس و دکمه های آن - شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد - کمک گرفتن از اتوکد 2002 - بهتردیدن در اتوکد - گشودن (Open) نقشه ای دیگر - تبدیل نمادرنگی به نماداستاندارد (Shademode) - کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام های اتوکد - خاموش کردن دید پرسپکتیو - استفاده از کلیدهای ترکیبی برای گشودن نقشه - گشودن مجدد پروندۀ گشوده شده - منوی گشودنی Window - بستن پرونده ها (Close) - اتوکد بدون نقشه ؟ !... به بی نمکی نان بی پنیر است! - شروع یک ترسیم جدید (New) - یک نکتۀ شایان ذکر درارتباط با رنگ ناحیۀترسیمی - حالت تک پرونده و چند پرونده - خروج از اتوکد (Exit یا Quit) - پایان سفر - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 1 - با اتوکد آشنا شویم...

 

دعوت به سفر!

چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2002)

کارهایی برای ساده ترشدن ورود به اتوکد

تنظیم اتوکد 2002 برای شروع به روش سنتی (مشابه اتوکد 2000)

تنظیم اتوکد 2002 برای عدم اجرای خودکار Active Assistance

خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن

پنجرۀگفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup)

صفحۀتصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد

آشنایی با ماوس و دکمه های آن

تقه زدن (فشردن دکمۀ سمت چپ ماوس و بلافاصله رهاکردن آن: Click)

تقۀ راست (فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس: right click)

تقۀ وسط (فشردن دکمۀ وسط ماوس)

فشار و کشش (press and drag) یا کشش و رها سازی (drag and drop)

شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد

کمک گرفتن از اتوکد 2002

بهتردیدن در اتوکد

اندازه نمایی (درشت نمایی و ریزنمایی: Zoom)

جابجایی تصویر (Pan)

اندازه نمایی قبلی (Zoom previous)

اندازه نمایی با انتخاب پنجره (Zoom Window)

نماد فضای کاغذ (Paper Space Icon)

نماددستگاه مختصات (UCS Icon)

گشودن (Open) یک نقشه در داخل اتوکد

دید هوایی (دو بعدی) (Plan)

گشودن (Open) نقشه ای دیگر

تبدیل نمادرنگی به نماداستاندارد (Shademode)

کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام های اتوکد

خاموش کردن دید پرسپکتیو

استفاده از کلیدهای ترکیبی برای گشودن نقشه

گشودن مجدد پروندۀ گشوده شده

منوی گشودنی Window

بستن پرونده ها (Close)

اتوکد بدون نقشه ؟ !... به بی نمکی نان بی پنیر است!

شروع یک ترسیم جدید (New)

یک نکتۀ شایان ذکر درارتباط با رنگ ناحیۀترسیمی

حالت تک پرونده و چند پرونده

خروج از اتوکد (Exit یا Quit)

پایان سفر

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

دعوت به سفر!

بیایید باهم به یک مسافرت تفریحی برویم: «سفری بر فراز اتوکد!»... و مروری سریع بر فنون استفاده از آن داشته باشیم. درطول این سفر خواهیم آموخت که چگونه به دیدنی های اتوکد دسترسی یابیم و نیز درخواهیم یافت که راههای متعدد و بعضاً متفاوتی برای رسیدن به یک نتیجۀ واحد در اختیارمان قرار دارد. این ویژگی اتوکد که آن را درحال حاضر پرقدرت ترین برنامۀ همه منظورۀ تبر یا طبر (معادل فارسی CAD، یعنی «ترسیم به کمک رایانه» یا Computer Aided Drafting و «طراحی به کمک رایانه» یا Computer Aided Design) ساخته به این علت است که اتوکد برای نیازهای افراد مختلف با سلیقه های متفاوت ساخته و طراحی شده است.

در اتوکد این قانون حاکم است که: «هرجا درخواستی هست راهی نیز وجود دارد.» یا «جوینده یابنده است.» بشرط آنکه بیاموزیم چگونه خواسته هایمان را با اتوکد مطرح کنیم و نیز با زبان اتوکد در بیان درخواستها و پاسخگویی هایش آشنا شویم.

انعطاف پذیری اتوکد در اصطلاح نرم افزارنویسی به نام «معماری باز» (Open Architecture) شناخته می شود. عبارت «معماری باز» به این معنی است که ابزاری دراختیار کاربران قرار بگیرد که به کمک آن بتوان نیازها و سلیقه های مختلف را برآورده کرد.

پس از آنکه مدتی با اتوکد کار کردیم، خواهیم آموخت که چگونه از معماری باز اتوکد استفاده کنیم. اما قبل از هرچیز برای کاربرد روش های مناسب باید یک پی مستحکم بسازیم. این پی شناخت مفاهیم بنیادین اتوکد است.

چه در اتوکد تازه کار باشیم و چه به عنوان یک کاربرکهنه کار آن بخواهیم با اتوکد 2002 کار کنیم، درهردوصورت بهتر است با اصطلاحات و مفاهیم این فصل آشنا شویم. شاید بهتر باشد پیش از آنکه به یک زبان مشترک با اتوکد برسیم با زبان نویسندۀ این کتاب نیز بیشتر آشنایی پیدا کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2002)

چگونگی نصب اتوکد 2002 را درپیوست II همین کتاب مشاهده می کنیم. فرض براین است که همزمان با آغاز مطالعۀ این کتاب، اتوکد را هم نصب می کنیم. اگر اتوکد را قبلاً نصب کرده ایم (یا پیکربندی آن با پیش فرض هایی که اتوکد هنگام نصب درنظر می گیرد متفاوت باشد)، ممکن است تصاویری که در این کتاب مشاهده می کنیم دقیقا‏ً مشابه آنچه بر صفحۀ مونیتورمان می بینیم نباشد. شاید بهتر باشد آن را از ویندوز حذف (uninstall) کنیم و مجدداً نصب (install) کنیم. (چگونگی حذف برنامه از ویندوز در پیوست I شرح داده شده است.)

روی میزکار ویندوز (desktop) نماد (icon) اتوکد 2002 را می یابیم. مکان نمای (cursor) ماوس را بروی آن برده با دوبار تقه زدن سریع (double click) آنرا اجرا (run) می کنیم (شکل 1-1). همینطور می توانیم هر کدام از روش های ذکرشده در پیوست I را به کار برده، اتوکد 2002 را اجرا نماییم.

 

شکل 1-1) نماد میانبر اتوکد 2002 در روی میزکار ویندوز

 

تصویر زیبایی را برای لحظاتی در صفحۀنمایش مشاهده می کنیم، در پی آن 2 صفحه به طور همزمان باز می شوند:

صفحۀ اتوکد 2002 (شکل 1-2)

صفحه ای با عنوان AutoCAD Today (شکل 1-3)

دربارۀ صفحۀ اتوکد درهمین فصل صحبت خواهیم کرد ولی برای آشنایی با پنجرۀ AutoCAD Today بهتر است پس از پایان این فصل سری به پیوست III بزنیم.

 

شکل 1-2) صفحۀ اصلی اتوکد 2002

 

شکل 1-3) صفحۀ AutoCAD Today

 

ممکن است صفحۀ اتوکد به شکل 1-4 باشد و در گوشۀ بالای سمت راست پنجرۀ دیگری باز شده باشد. (این اتفاق درمورد برخی از نسخه های اتوکد 2002 می افتد.) این پنجره مربوط به یک راهنمای هوشمند به نام Active Assistance است. برای آشنایی با این راهنما می توانیم سری به پیوست IV بزنیم. در اینجا 2 کار را با هم انجام می دهیم تا به راحتی با اتوکد کار کنیم. پس از آشنایی با اصول اولیه، درمورداینکه آیا ازطریق AutoCAD Today وارد اتوکد شویم یا نه و نیز دربارۀ فعال بودنActive Assistance تصمیم می گیریم.

 

کارهایی برای ساده ترشدن ورود به اتوکد

در اینجا از اتوکد می خواهیم که:

هنگام شروع به کار، صفحۀ AutoCAD Today را نیاورد.

 

شکل 1-4) پنجرۀ Active Assistance در اتوکد 2002

 

پنجرۀ Active Assistance را نیز تازمانی که نخواسته ایم نشان ندهد.

با این دوکار شکل اتوکد 2002 را شبیه اتوکد 2000 می کنیم. البته هردوی امکاناتی که فعلاً جلوی آن ها را می گیریم به سادگی قابل دسترسی هستند. در پیوست های III و IV به ترتیب هرآنچه را که لازم است دربارۀ AutoCAD Today و Active Assistance بدانیم، مشاهده می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

تنظیم اتوکد 2002 برای شروع به روش سنتی (مشابه اتوکد 2000)

دربالای صفحۀ اتوکد (سطر دوم)، کلمۀ Tools را می یابیم، به روی آن تقه می زنیم (کلیک می کنیم)، منویی باز می شود که گزینۀ آخر آن یعنی Options… را انتخاب می کنیم. (شکل 1-5)

 

شکل 1-5) انتخاب گزینۀ Options… از منوی Tools

 

پنجرۀ شکل 1-6 باز می شود. در ردیف سوم از این پنجره زبانۀ (tab) System را انتخاب می کنیم.

 

شکل 1-6) پنجرۀ Options

 

پنجره به صورت شکل 1-7 درمی آید. فهرست جهشی ای را که درمقابل کلمۀ Startup: قرار دارد باز می کنیم.

 

شکل 1-7) پنجرۀ Options – زبانۀ System

 

 

از میان گزینه های آن، گزینۀ دوم را انتخاب می کنیم و دکمۀ Ok را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

تنظیم اتوکد 2002 برای عدم اجرای خودکار Active Assistance

اگر پنجرۀ Active Assistance را درصفحه می بینیم، مکان نما را به روی آن برده دکمۀ راست ماوس را می زنیم (شکل 1-8) و گزینۀ آخر آن (Settings…) را انتخاب می کنیم.

 

شکل 1-8) زدن دکمۀ راست ماوس در روی پنجرۀ Active Assistance

 

پنجرۀ شکل 1-9 باز می شود. جعبۀکنترلی (check box) Show on start را خاموش و دکمۀرادیویی (radio bottom) On demand را انتخاب می کنیم و OK را می زنیم.

 

شکل 1-9) پنجرۀ تنظیمات Active Assistance

 

بالای صفحه (Top)

خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن

از اتوکد خارج می شویم. برای خروج از اتوکد از منوی File گزینۀ Exit را انتخاب می کنیم. (شکل 1-10)

 

شکل 1-10) انتخاب Exit از منوی File

 

درپاسخ به پیغام بعدی دکمۀ No را انتخاب می کنیم. (شکل 1-11)

 

شکل 1-11

 

دوباره اتوکد را اجرا می کنیم. این بار از AutoCAD Today خبری نیست و تنها پنجرۀ AutoCAD باز می شود و در میان آن پنجرۀگفتگویی (dialog box) آغازی اتوکد 2002 ظاهر می گردد. (شکل 1-12)

 

اکنون وارد اتوکد 2002 شده ایم و اتوکد گوش به فرمان ماست تا به او بگوییم چه کند.

 

شکل 1-12) پنجرۀگفتگویی آغازی اتوکد (Startup)- انتخاب پیش فرض «گشودن یک نقشۀ موجود» (Open a Drawing)

1.     نوار عنوان: آغاز به کار (Startup)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن تنظیمات و انتخاب ها این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه مکان نما به شکل علامت سؤال درمی آید. اکنون با انتخاب هرقسمت، توضیح کوتاهی دربارۀ آن مشاهده می کنیم.

4.     دکمۀ Open a Drawing (گشودن یک پروندۀ ترسیمی موجود)

5.     دکمۀ Start from Scratch (شروع از ابتدا)

6.     دکمۀ Use a Template (استفاده از پروندۀ الگو)

7.     دکمه Use a Wizard (استفاده از افسونگر)

8.     در این قسمت با انتخاب هرکدام از دکمه های 4و5و6و7 نام آن مشاهده می گردد. (در این پنجره: Open a Drawing)

9.     ناحیۀ انتخاب پرونده: این ناحیه شامل 2 ستون است: ستون اول نام پرونده و ستون دوم محل پرونده. با انتخاب هرکدام از دکمه های موجود درسطر اول این ناحیه فهرست موجود به ترتیب الفبایی آن ستون مرتب می شود.

10. دراین بخش فهرست نام پرونده هایی که قبلاً باز کرده ایم مشاهده می شود که می توانیم پروندۀ موردنظر را از بین آنها انتخاب کنیم. هنگام اولین اجرای اتوکد که هنوز پرونده ای را باز نکرده ایم این قسمت خالی است. درصورتی که در این فهرست نامی وجود داشته باشد و حجم نوشته ها از پنجرۀ مربوطه بزرگتر باشد نوارهای لغزشی مشاهده می شود که می توانیم به کمک آنها در فهرست حرکت کنیم. در این شکل، فهرست نوار لغزشی عمودی به چشم نمی خورد.

11. ناحیۀ پیش دید (preview): در این ناحیه با انتخاب هرکدام از نقشه هایی که نامشان در فهرست مشخص شده با شمارۀ 10 انتخاب می گردد، یک پیش نمایش از نقشۀ انتخابی مشاهده می شود. (اگر اتوکد را به تازگی نصب کرده باشیم و برای اولین بار آن را اجرا کنیم، نام هیچ نقشه ای در فهرست موردنظر دیده نمی شود و تصویری نیز مشاهده نمی گردد.)

12. برای جستجوی پروندۀ ترسیمی دکمۀ Browse… را انتخاب می کنیم.

13. در این ناحیه اندازۀ پرونده ای که در ناحیۀ شماره 10 انتخاب کرده ایم مشاهده می شود.

14. در این ناحیه تاریخ پروندۀ انتخابی به نمایش درمی آید.

15. دکمۀ OK (تأیید): برای گشودن پروندۀ انتخابی دکمۀ OK را می زنیم.

16. دکمۀ Cancel (انصراف): در صورتی که این دکمه را انتخاب کنیم بدون گشودن پروندۀ ترسیمی وارد صفحۀ خالی اتوکد می شویم.

 

بالای صفحه (Top)

پنجرۀگفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup)

همچنانکه درشکل 1-12 مشاهده می شود پنجرۀگفتگویی آغازی 4 گزینه دراختیار کاربر می گذارد. هرکدام از این گزینه ها با انتخاب نمادهایی که درگوشۀ بالایی سمت چپ پنجرۀگفتگویی قرار دارند قابل انتخاب می باشند. انتخاب پیش فرض اتوکد «گشودن یک نقشۀ موجود» (Open a Drawing) است (دکمۀ اول از سمت چپ). با انتخاب این گزینه می توانیم نقشه ای را که قبلاً رسم شده «باز» (Open) کنیم و ضمن مشاهدۀ آن تغییرات موردنظر را بروی آن اعمال نماییم. اما پیش از انتخاب یک نقشه، دیگر گزینه ها را مرور کنیم. دکمۀ دوم «آغاز یک نقشۀ جدید» (Start from Scratch) را همین جا مورد بررسی قرار خواهیم داد. دکمه های سوم و چهارم که به ترتیب عبارتند از «استفاده از الگو» (Use a Template) و «استفاده از افسونگر» (Use a Wizard) امکاناتی را به کار می گیرند که پس از آشنایی بیشتر با اتوکد دوباره به سراغ آنها خواهیم آمد. (اشکال 1-13، 1-14 و 1-15)

 

شکل 1-13) انتخاب دکمۀ دوم در پنجرۀگفتگویی آغازی اتوکد: «شروع از ابتدا» (توضیحات شکل 1-12 مکمل این بخش می باشند.)

1.     دکمۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch) - با فشردن این دکمه بخش های دیگر پنجره تغییر می کند.

2.     در این قسمت با انتخاب دکمۀ ««شروع از ابتدا»» عبارت Start from Scratch مشاهده می گردد.

3.     ناحیۀ تنظیمات پیش فرض شامل 2 عدد دکمۀرادیویی English و Metric

4.     در صورت انتخاب این دکمۀرادیویی دستگاه اندازه گیری انگلیسی (فوت و اینچ) (English) به عنوان واحد پیش فرض درنظرگرفته می شود.

5.     با انتخاب این دکمۀرادیویی دستگاه اندازه گیری متریک (Metric) به عنوان واحد پیش فرض انتخاب می گردد. (در ایران دستگاه Metric کاربرد دارد و این دکمه را انتخاب می کنیم.)

6.     ناحیۀ پیش دید (preview) که هنگام انتخاب Start from Scratch به این صورت دیده می شود.

7.     ناحیۀ نکته (Tip)- در این ناحیه توضیحاتی دربارۀ هرکدام از دکمه های رادیویی ای که در ناحیۀ 3 انتخاب کرده ایم داده می شود.

8.     با انتخاب OK (تأیید) وارد صفحه اتوکد می شویم درحالی که یکی از دستگاه های انگلیسی یا متریک درنظرگرفته شده است.

9.     با زدن دکمۀ انصراف (Cancel) آخرین تنظیم قبل از ورود اخیر به اتوکد درنظرگرفته می شود.

 

شکل 1-14) انتخاب دکمۀ سوم - «استفاده از پروندۀ الگو» (Use a Template) - این گزینه را بعداً بررسی خواهیم کرد.

 

شکل 1-15) انتخاب دکمۀ چهارم - «استفاده از افسونگر» (Use a Wizard) - با این گزینه در فصل های بعدی بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

اتوکد برای نشان دادن قدرت خود به افراد تازه کار و نیز کسانی که به این ضرب المثل چینی اعتقاد دارند که «یک تصویر به هزارگفته می ارزد» به هنگام ارائۀ هرنسخه تعدادی نقشۀ ترسیم شده توسط نسخه های قبلی را عرضه می کند. اگر شما هم موفق به ترسیم نقشۀ منحصربفردی با اتوکد شدید فراموش نکنید که آن را برای کمپانی سازندۀ اتوکد (اتودسک) بفرستید. چه بسا نقشۀ شما هم به همراه نسخه های بعدی اتوکد به سرتاسر جهان ارسال شود. پرونده های ترسیمی که دربالا ذکر آنها رفت به هنگام نصب اتوکد درفهرستی به نام Sample کپی می شوند. یعنی اگر اتوکد در این محل نصب شده باشد:

"C:\Program Files\AutoCAD 2002"

ترسیمات نمونه در محل زیر کپی می شوند:

"C:\Program Files\AutoCAD 2002\Sample"

دیدن این پرونده های ترسیمی (که از این به بعد آنها را «نقشه» نیز می نامیم) هم فال است و هم تماشا. پس برای انتخاب یک نقشه و گشودن آن گام های زیر را برمی داریم:

1.     اگر برای مشاهدۀ عملکرد نمادهای دوم، سوم و چهارم هرکدام از آنها را انتخاب کرده ایم دوباره نماد اول یعنی Open a Drawing را انتخاب می کنیم. (شکل 1-12)

2.     بروی دکمۀ Browse… تقه می زنیم (کلیک (click) می کنیم).

3.     اکنون یک پنجرۀگفتگویی مشابه پنجره های گفتگویی استاندارد ویندوز برای «انتخاب پرونده» باز می شود که نشان دهندۀ پرونده های ترسیمی موجود در «فهرست جاری اتوکد» است. «فهرست جاری اتوکد» همان محلی است که اتوکد درآن نصب شده است، یعنی جایی که ACAD.EXE قرار دارد.

4.     بروی پوشۀ (folder) Sample دوتقه می زنیم (double click می کنیم).

5.     فهرستی از پرونده های ترسیمی مشاهده می کنیم. (شکل 1-16)

 

شکل 1-16) پنجرۀگفتگویی Select File که با انتخاب دکمۀ Browse… در پنجرۀ Startup باز می شود.

 

6.     برای دیدن یک نمای کلی از پرونده های ترسیمی مکان نمای ماوس را بروی پروندۀ موردنظر برده، تقه می زنیم. لحظاتی صبر می کنیم تا نمای نقشۀ انتخابی را در پنجرۀ پیش دید (Preview) واقع در سمت راست پنجرۀگفتگویی ببینیم. زمان انتظار ما به عوامل متعددی بستگی دارد.

عوامل اصلی عبارتند از:

سرعت کامپیوتر: سرعت بیشتر کامپیوتر سبب می شود تا زمان انتظار ما کمتر باشد.

حجم پروندۀترسیمی: هرچه پرونده بزرگتر باشد زمان بیشتری طول می کشد تا پیش دید را مشاهده کنیم.

محل پروندۀترسیمی: اگر پرونده روی دیسک سخت (هارددیسک) قرار داشته باشد سرعت دسترسی به آن مناسب است، ولی اگر نقشه را از روی فلاپی دیسک می خوانیم باید به کامپیوتر فرصت بیشتری برای نمایش آن بدهیم. در شرایط عادی مشاهدۀ نمای پیش دید نقشه تقریباً همزمان با انتخاب آن صورت می گیرد.

7.     برای ادامۀ سفر پرونده ای مشابه آنچه در شکل 1-16 می بینیم انتخاب می کنیم. یعنی "1st floor.dwg". پرونده های ترسیمی (نقشه ها) که توسط اتوکد خوانده و ذخیره می گردند دارای پسوند dwg می باشند ولی ممکن است ویندوز پسوند dwg را حذف کرده باشد (البته فقط به هنگام نمایش نام پرونده). برای دیدن پسوند نام پرونده ها باید تغییراتی در پیکربندی ویندوز بدهیم که در پیوست I چگونگی انجام این تغییرات شرح داده شده است.

8.     بروی دکمه Open (گشودن) تقه می زنیم و صبر می کنیم تا پس از بسته شدن این پنجرۀگفتگویی، صفحۀ اصلی اتوکد ظاهر شود.

 

بالای صفحه (Top)

صفحۀتصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد

برای آشنایی با بخش های مختلف صفحۀ اصلی اتوکد شکل 1-17 و توضیحات ذیل آن را نگاه می کنیم.

صفحۀ اصلی اتوکد را اصطلاحاً GUI (مخفف Graphics User Interface) می نامیم که معنی آن «رابط گرافیکی کاربر» است. درحال حاضر هربرنامه ای دارای GUI مشخصی است. ویژگی مهم و منحصربفرد این صفحه آن است که هرکاربری به محض مواجهه با آن می تواند حدس بزند که درکدام برنامه است. (رابط گرافیکی کاربر ویندوز همان «میزکار» (desktop) است.)

 

شکل 1-17) بخش های مختلف صفحۀ اتوکد 2002

1.     Title bar - نوار عنوان اتوکد: در این نوار علامتی که نشان دهندۀ اتوکد 2002 است و در کنار آن نام برنامۀ AutoCAD 2002 مشاهده می شود.

2.     T یا Close - دکمۀ بستن اتوکد

3.     Restore Down یا Maximize - دکمۀ تغییر اندازۀ پنجرۀ اتوکد

4.     Minimize - دکمۀ کمینه سازی: با فشردن این دکمه صفحۀ اتوکد ناپدید شده فقط نماد اتوکد 2002 درروی نواروظایف باقی می ماند.

5.     Menu bar - نوارمنو: روی این نوار نام منوهای گشودنی به چشم می خورد.

6.     Standard Toolbar - نوار ابزار استاندارد: دکمه هایی که در این قسمت به چشم می خورند هرکدام قابل انتخابند.

7.     Object Properties Toolbar - نوار ابزار ویژگی های موضوعات یا خصوصیات اجسام: با این نوارابزار بعداً خیلی سروکار خواهیم داشت.

8.     Draw Toolbar - نوار ابزار ترسیم

9.     Modify Toolbar - نوارابزار ویرایش

10. Drawing titlebar - نوارعنوان پروندۀترسیمی

11. T یا Close - دکمۀ بستن پروندۀ ترسیمی بدون خروج از اتوکد

12. Maximize یا Restore Down - دکمۀ تغییر اندازۀ پنجرۀ پروندۀ ترسیمی

13. Minimize - دکمۀ کمینه سازی پروندۀترسیمی

14. ناحیۀ کار (Work area) یا ناحیۀترسیم (Drawing area)

15. مکان نما (Cursor): مکان نما در اتوکد دارای اشکال مختلفی است که دقت به آنها درهنگام کار کمک های شایان توجهی بما می کند.

16. نوارهای طومارزنی (Scroll bar) یا نوار لغزشی عمودی و افقی ترسیم

17. نماد فضای کاغذ (Paper space icon)

18. نوار چیدمان (Layout): برای تعریف نحوۀ چاپ نقشه درروی کاغذ به فضای کاغذ می رویم (Paper Space) ولی ترسیم را در فضای مدل (Model Space) انجام می دهیم. انتخاب زبانۀ Model سبب ورود به فضای مدل و انتخاب زبانه های دیگر باعث ورود به فضای کاغذ می شود. در این تصویر ما در فضای کاغذ هستیم.

19. ناحیۀ فرمان (Command area): در این ناحیه فرمان ها را وارد می کنیم و اتوکد پیغام های خود را به نمایش می گذارد. به صورت استاندارد این ناحیه دارای 3 سطر می باشد.

20. نوارهای طومارزنی یا نوار لغزشی عمودی و افقی ناحیۀ فرمان

21. نواروضعیت که دربرگیرندۀ نشانگر مختصات و دکمه های مربوط به ابزارهای کمک رسم می باشد.

 

بالای صفحه (Top)

آشنایی با ماوس و دکمه های آن

دراین قسمت مکان نما را به کمک ماوس در صفحۀاتوکد حرکت می دهیم و با زدن دکمه های آن نتیجه را مشاهده و بررسی می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

تقه زدن (فشردن دکمۀ سمت چپ ماوس و بلافاصله رهاکردن آن: Click)

اکنون به کمک ماوس مکان نما را به روی بخش های مختلف صفحۀ اتوکد که در قسمت قبل با نام هر یک آشنا شدیم می بریم و تقه می زنیم یعنی دکمۀ سمت چپ آن را فشار می دهیم. دکمۀ سمت چپ ماوس را دکمۀ اول آن می دانیم. شکل 1-18 و توضیحات همراه آن عملکرد دکمۀ اول ماوس را دربخش های مختلف صفحۀ اتوکد توضیح می دهند. پس از مشاهدۀ نتیجۀ زدن دکمۀ ماوس درهرقسمت برای بازگشت به حالت عادی یکبار دکمۀ Esc (در گوشۀ بالای سمت 4چپ صفحه کلید) را می زنیم.

 

شکل1-18) با زدن دکمۀ اول (سمت چپ) ماوس در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد نتیجه را بررسی می کنیم:

 

شکل 1-18-1) با تقه زدن روی نوارعنوان و روی نماداتوکد این منو باز می شود.

 

شکل 1-18-2) تقه زدن روی دکمۀ T (Close) سبب خروج از اتوکد می شود. درصورتی که فرمانی درحال اجرا باشد باید با زدن کلید Escape ابتدا از آن خارج شویم و سپس دکمۀ T را بزنیم.

 

شکل 1-18-3) درصورت تقه زدن روی این دکمه (Restore Down) پنجرۀ اتوکد کوچکتر می شود و اگر دوباره روی آن تقه بزنیم (Maximize) پنجرۀ اتوکد همۀ صفحۀتصویر را دربرمی گیرد.

 

شکل 1-18-4) تقه زدن روی دکمۀ - (Minimize) سبب ناپدیدشدن پنجرۀاتوکد می شود و تنها یک نماد (icon) در نواروظایف مشاهده می شود. با تقه زدن روی این نماد پنجرۀاتوکد دوباره باز می شود.

 

شکل 1-18-5) با تقه زدن روی نوار منو، عناوین منوی گشودنی ظاهر می گردند و با انتخاب هرکدام از گزینه های این منو یک فرمان اجرا می شود.

 

02-14

شکل 1-18-6) با انتخاب هرکدام از دکمه های موجود روی منوی ابزار فرمان مربوط به آن اجرا می گردد.

 

شکل 1-18-7) درصورتی که روی علامت فلش روبه پایین در ناحیۀ مشخص شده تقه بزنیم فهرستی باز می شود که بزودی با آن آشنا می شویم.

 

شکل 1-18-8) تقه زدن روی نوار عنوان پروندۀ ترسیمی درروی نماد اتوکد سبب باز شدن این منو می شود.

 

شکل 2-18-9) برای بستن پروندۀ ترسیمی بدون خروج از اتوکد دکمۀ ضربدر (T) را انتخاب می کنیم.

 

شکل 1-18-10) با تقه زدن روی دکمۀ Maximize پنجرۀ پروندۀترسیمی بزرگ می شود و با تقۀ مجدد روی آن که اینک Restore Down نام دارد به حالت قبلی برمی گردیم.

 

شکل 1-18-11) تقه زدن روی دکمۀ (-) یا Minimize باعث می شود پنجرۀ پروندۀترسیمی به یک نماد (icon) تبدیل شود. با انتخاب این نماد دوباره پنجره باز می شود.

 

شکل 1-18-12) تقه زدن روی ناحیۀ ترسیمی سبب باز شدن پنجره ای می شود که با تقه زدن مجدد در نقطۀ دیگری از ناحیۀترسیمی این پنجره بسته می شود. برای خروج از این حالت می توانیم دکمۀ ESC (روی صفحه کلید) را فشار دهیم.

 

شکل 1-18-13) با تقه زدن روی نوار لغزشی عمودی تصویر نقشه به بالا و پایین حرکت می کند.

 

شکل 1-18-14) تقه زدن روی نوار لغزشی افقی تصویر نقشه را به چپ و راست حرکت می دهد.

 

شکل 1-18-15) تقه زدن روی نوار چیدمان سبب تغییر صفحۀکار می شود. در اینجا زبانۀ Model انتخاب شده است.

 

شکل 1-18-16) با تقه زدن روی دکمه های نواروضعیت ابزار مربوطه روشن یا خاموش می شود. دکمه های LWT و Paper یا Model ابزار نیستند و بعداً با آن ها آشنا خواهیم شد.

 

بالای صفحه (Top)

تقۀ راست (فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس: right click)

مکان نما را به بخش های مختلف صفحۀ اتوکد می بریم و این بار دکمۀ سمت راست ماوس را فشار می دهیم (تقۀ راست). مجموعه شکل های 1-19 نمایانگر نتایجی هستند که با این عمل به دست می آوریم.

 

شکل 1-19) زدن دکمۀ سمت راست ماوس (دکمۀ دوم ماوس) در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد 2002

 

شکل 1-19-1) تقۀ راست روی نوارعنوان اتوکد سبب بازشدن منویی می شود که «منوی پیش فرض» نام دارد.

 

شکل 1-19-2) تقۀ راست روی ناحیه ای خارج از منوی ابزار و در اطراف آن. با بازکردن منوی فرعی ACAD، منویی مشابه شکل 1-19-3 ظاهر می شود.

 

شکل 1-19-3) تقۀ راست روی منوی ابزار – دراین صورت منویی ظاهر می شود که شامل نام کلیۀ منوهای ابزار می باشد و می توانیم منوی ابزار دلخواهمان را ازمیان آن انتخاب کنیم. (منوهای انتخاب شده با علامت تیک مشخص شده اند)

 

شکل 1-19-4) تقۀ راست روی ناحیۀ ترسیم سبب ظهور منوی مکان نما (Cursor)، بلادرنگ Popup)) یا میانبر (Shortcut) می گردد.

 

شکل 1-19-5) تقۀراست روی نوار چیدمان و درروی هرکدام از زبانه ها سبب ظاهرشدن منوی بالا می گردد.

 

شکل 1-19-6) تقۀ راست روی ناحیۀ فرمان

 

شکل 1-19-7) تقۀ راست روی بخش نشانگرمختصات درنواروضعیت (Status bar)

 

شکل 1-19-8) تقۀ راست روی دکمۀ Snap در نوار وضعیت

 

شکل 1-19-9) تقۀ راست روی دکمه های Grid، Ortho، Polar، Osnap، Otrack و LWT در نوار وضعیت. برای Ortho گزینۀ Settings… همیشه خاموش است.

 

بالای صفحه (Top)

تقۀ وسط (فشردن دکمۀ وسط ماوس)

اگر دارای ماوس سه کلیده می باشیم می توانیم فشردن دکمۀ سوم آن را نیز در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد آزمایش کنیم، مشروط برآنکه پیش از اجرای اتوکد برنامۀ مخصوصی را که به کاربر ویندوز توانایی استفاده از دکمۀ وسط ماوس را می دهد اجرا کنیم. اتوکد عمل فشردن همزمان دکمۀ SHIFT در روی صفحه کلید و دکمۀ دوم ماوس را مشابه با فشردن دکمۀ سوم ماوس درنظر می گیرد.

 

شکل 1-20) زدن دکمۀ سوم ماوس (دکمۀ دوم + Shift) در ناحیۀ ترسیم سبب بازشدن منوی پرش های اجسام یا پرش های موضوعی (Object Snap) می شود. با پرش های اجسام به زودی آشنا خواهیم شد.

 

شکل 1-20 نشان دهندۀ عملکرد کلید سوم ماوس (یا کلید دوم ماوس + SHIFT) است.

 

بالای صفحه (Top)

فشار و کشش (press and drag) یا کشش و رها سازی (drag and drop)

چنانچه درمجموعه شکل های 1-21 مشاهده می شود، اگر دربخش هایی از صفحۀ اتوکد دکمۀ چپ ماوس را بزنیم و آن را به همان صورت فشرده نگه داشته حرکت دهیم، برخی از دیگر ویژگی های عملکرد ماوس را مشاهده می کنیم. این ویژگی ها مختص اتوکد نیستند و اکثر برنامه های تحت ویندوز کمابیش ماوس را به روش های مشابه به خدمت می گیرند.

 

شکل 1-21-1) فشردن دکمۀ ماوس روی منوی ابزار و کشیدن آن به داخل صفحۀترسیمی

 

شکل 1-21-2) رهاکردن دکمۀ ماوس پس ازکشیدن منوی ابزار به درون ناحیۀترسیمی

 

شکل 1-21-3) جابجایی منوی شناور - مرحلۀ اول

 

شکل 1-21-4) جابجایی منوی شناور - مرحلۀ دوم

 

شکل 1-21-5) تغییر شکل منوی شناور

 

شکل 1-21-6) جابجایی تصویر، فشردن و نگهداشتن دکمۀ ماوس روی علامت های فلش در روی نوارلغزشی

 

بالای صفحه (Top)

شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد

با حرکت دادن ماوس و جابجایی مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد می توانیم شکل های متفاوتی از مکان نما را مشاهده کنیم. پس از آموختن تعدادی از فرمان های اتوکد شکل های مختلف مکان نما را موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

بالای صفحه (Top)

کمک گرفتن از اتوکد 2002

هیچکس بهتر از یک «راهنما» نمی تواند به ما که درحال گشت وگذار هستیم «کمک» (Help) کند. برای صدازدن راهنما کافی است کلید F1 را فشار دهیم. زدن F1 سبب احضار فرمان HELP می شود. راهنمای اتوکد مانند دیگر برنامه های تحت ویندوز شامل اطلاعات دسته بندی شده و مصوری است که به هر انگلیسی زبانی کمک می کند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. اگر با زبان انگلیسی میانۀ چندان بدی نداریم چه بسا با راهنمایی گرفتن از خود اتوکد به کشفیاتی نایل شویم که در این کتاب و کتاب های دیگر به آنها حتی اشاره ای هم نشده باشد (شکل 1-22). برای بستن راهنما، در اتوکد 2000 کافی است کلید Escape را فشار دهیم، ولی در اتوکد 2002 باید دکمۀ سمت راست بالای صفحه (علامت ضربدر یا T) را بزنیم.

 

شکل 1-22) پنجرۀ راهنما (Help) اتوکد

 

اما برای رفع خستگی هم شده نگاهی به نقشۀانتخابی مان بیندازیم و آن را از نزدیک ورانداز کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

بهتردیدن در اتوکد

برای بهتردیدن در اتوکد به سراغ 2 فرمان ZOOM و PAN می رویم.

 

بالای صفحه (Top)

اندازه نمایی (درشت نمایی و ریزنمایی: Zoom)

مکان نمای ماوس را بروی منوی ابزار استاندارد می بریم. (با این منو هنگام مطالعۀ توضیحات شکل 1-17 آشنا شدیم) منوی «اندازه نمایی زمان اجرا» (Zoom Realtime) را انتخاب می کنیم. برای دیدن نام منوهای ابزار کافی است روی منوی ابزار حرکت کرده روی یک یک نمادها کمی مکث کنیم. دراین صورت کلمه ای مشاهده می کنیم که نمایانگر نام گزینۀانتخابی است. (این کلمه را «نکتۀ ابزار» (Tool tip) می نامیم.) وقتی روی منویی که تصویر یک ذره بین و علامات به اضافه و منها درکنارآن دارد رسیدیم کلمۀ Zoom Realtime را مشاهده خواهیم کرد. (شکل 1-23)

 

شکل 1-23) نوار ابزار استاندارد

1.     New برای شروع یک ترسیم جدید

2.     Open برای گشودن یک پروندۀ ترسیمی موجود

3.     Save برای ذخیرۀ پروندۀ ترسیمی

4.     Plot برای چاپ گرفتن

5.     Print Preview برای پیش دید

6.     Find and Replace برای جستجو بدنبال کلمۀ موردنظر در نقشه

7.     Cut To Clipboard مانند Cut در ویندوز

8.     Copy To Clipboard مانند Copy در ویندوز

9.     Paste from Clipboard مانند Paste در ویندوز

10. Match Properties برای تطبیق ویژگی ها با جسم انتخابی

11. Undo برای لغو آخرین فرمان اجرا شده

12. Redo برای انصراف از لغو آخرین فرمان اجرا شده

13. Today پنجرۀ AutoCAD Today را باز می کند.

14. Autodesk Point A درصورت وصل بودن به اینترنت به سایت pointa.autodesk.com وصل می شود.

15. Meet Now برنامۀ Net Meeting را اجرا می کند.

16. Publish to Web پروندۀترسیمی را به Web بارگذاری (upload) می کند.

17. eTransmit برای ارسال پروندۀترسیمی از طریق email

18. Insert Hyperlink به جسم یا موضوع انتخابی HYPERLINK تخصیص می دهد.

19. Temporary Tracking Point ابزار کمک رسم (دارای منوی فرعی)

20. UCS مربوط به دستگاه های مختصات

21. Named Views منظره (نظرگاه)

22. 3d Orbit حرکت 3 بعدی تصویر

23. Pan Realtime جابجایی تصویر در زمان اجرا

24. Zoom Realtime اندازه نمایی زمان اجرا

25. Zoom Window بزرگنمایی پنجره (دارای منوی فرعی)

26. Zoom Previous اندازه نمایی قبلی

27. AutoCAD Design Center مرکز طراحی اتوکد

28. Properties ویژگی های موضوعات

29. Help فرمان HELP (راهنما)

30. Active Assistance مشاورفعال را احضار می کند.

 

شکل 1-24) اجرای فرمان Realtime Zoom (اندازه نمایی زمان اجرا)

 

پس از انتخاب این منو مکان نما را به داخل صفحۀ تصویر (ناحیۀ کار) می بریم و با فشردن و نگه داشتن دکمۀ ماوس و سپس حرکت آن تصویر را به جلو و عقب حرکت می دهیم. برای بزرگ شدن تصویر ماوس را به بالا حرکت می دهیم و برعکس با کشیدن ماوس به سمت پایین, تصویر کوچک می شود. برای پایان بخشیدن به این عمل کلید Enter یا Esc را می زنیم. (شکل 1-24). مکان نما در ناحیۀترسیمی به شکل ذره بین درمی آید.

 

بالای صفحه (Top)

جابجایی تصویر (Pan)

اکنون منوی ابزار سمت چپ منوی قبلی را انتخاب می کنیم یعنی Pan Realtime (جابجایی تصویر درزمان اجرا) (شکل1-23) مکان نما را به داخل ناحیۀکار برده دکمۀ سمت چپ ماوس را فشرده نگه داشته ماوس را حرکت می دهیم (شکل 1-25) مکان نما به شکل یک دست درمی آید. اکنون با زدن Enter یا Esc از فرمان PAN خارج می شویم.

 

شکل 1-25) اجرای فرمان Realtime Pan (جابجایی تصویر زمان اجرا)

 

بالای صفحه (Top)

اندازه نمایی قبلی (Zoom previous)

برای بازگشت به دیدهای قبلی از منوی ابزار استاندارد بزرگ نمایی قبلی (Zoom previous) را انتخاب می کنیم (شکل 1-23)

 

بالای صفحه (Top)

اندازه نمایی با انتخاب پنجره (Zoom Window)

با انتخاب گزینۀ Zoom Window از منوی ابزار استاندارد (شکل 1-23) و سپس انتخاب نقطه ای درناحیۀکار و پس از آن جابجایی ماوس درهمان ناحیه پنجره ای مشاهده می کنیم که یک گوشۀ آن با حرکت مکان نما جابجا می شود. می توانیم گوشۀ مقابل پنجره را درهرنقطۀ دلخواهی انتخاب نماییم. درپی آن اتوکد پنجرۀ انتخابی را آنقدر بزرگ می کند که کل ناحیۀ ترسیمی را دربر بگیرد. (اشکال 1-26- الف و ب)

 

شکل 1-26-الف) انتخاب پنجره برای بزرگ نمایی پنجره (Zoom Window)

 

شکل 1-26-ب) نتیجۀ اجرای Zoom Window

 

بالای صفحه (Top)

نماد فضای کاغذ (Paper Space Icon)

با نگاهی به گوشۀ سمت چپ و پایین ناحیۀترسیمی «نمادفضای کاغذ» را مشاهده می کنیم. (شکل 1-27- الف). در اتوکد دو فضای کار وجود دارد: «فضای کاغذ» و «فضای مدل». دربارۀ فضای کاغذ بعدها مفصلاً صحبت خواهیم کرد. اما تا آن زمان همۀ کارهایمان را در فضای مدل انجام می دهیم. برای انتقال به فضای مدل درروی نوارچیدمان (Layout) زبانۀ (tab) Model را انتخاب می کنیم. فضای مدل جایی است که عملیات طراحی و ترسیم را در آن انجام می دهیم.

 

شکل 1-27- الف) نماد فضای کاغذ

 

شکل 1-27- ب) نماد فضای مدل - نماددستگاه مختصات

 

بالای صفحه (Top)

نماددستگاه مختصات (UCS Icon)

به علامتی که اکنون درگوشۀ سمت چپ و پایین ناحیۀترسیمی مشاهده می شود «نماددستگاه مختصات» (UCS Icon) می گوییم. (شکل 1-27- ب)

 

بالای صفحه (Top)

گشودن (Open) یک نقشه در داخل اتوکد

به داخل منوی گشودنی File رفته گزینۀ Open را انتخاب می کنیم. (شکل 1-28). همان پنجرۀگفتگویی که قبلاً مشاهده کردیم ظاهر می شود. این بار پروندۀترسیمی:

"EXPO Headquarter model.dwg"

را انتخاب می کنیم. با انتخاب زبانۀ Model بروی نوار چیدمان وارد فضای مدل می شویم (شکل 1-29). به دنبال نماددستگاه مختصات می گردیم و آن را در سمت چپ نقشه می یابیم (شکل 1-30). نماددستگاه مختصات با آنچه در شکل 1-27- ب دیدیم متفاوت است. این علامت بیانگر آن است که نقشه به صورت سه بعدی نمایش داده می شود. برای مشاهدۀ جزئیات نقشه بازهم می توانیم از منوهای ابزار Zoom، Pan و... که اکنون به خوبی با آنها آشناییم کمک بگیریم.

 

شکل 1-28) محل فرمان Open در منوی گشودنی File

 

شکل 1-29) نقشۀ EXPO Headquarters model - زبانۀ Model را انتخاب کرده ایم.

 

شکل 1-30) نماد فضای مدل - نماددستگاه مختصات دراینجا 3بعدی است.

 

بالای صفحه (Top)

دید هوایی (دو بعدی) (Plan)

ازآنجا که ترسیم و نمایش اشکال به صورت سه بعدی در زمرۀ دروس پیشرفتۀ اتوکد می باشند و در این کتاب همۀ کارها درسطح دوبعدی انجام می گیرد و نگاه ما نیز به اشکال از دید هوایی می باشد، ضروری است دید را از حالت سه بعدی به دو بعدی تبدیل کنیم. به این منظور منوی گشودنی View را باز می کنیم، منوی فرعی 3d Views و سپس گزینۀ Top را انتخاب می کنیم (شکل 1-31). بعدازاین انتخاب گزینه ها از منوی گشودنی را به این صورت نشان می دهیم: Vieww3dViewswTop

 

شکل 1-31) تعیین دیدهوایی از طریق منو: Vieww3d ViewswTop

 

همچنین می توانیم از فرمان PLAN کمک بگیریم. درسطرفرمان (درمقابل کلمۀ :Command درناحیۀفرمان) کلمۀ PLAN را تایپ کرده Enter را می زنیم. از این به بعد هرگاه خواسته می شود فرمانی را وارد کنیم، منظوراین است که پس از تایپ کلمۀ موردنظر کلید Enter را بزنیم. باید توجه داشته باشیم درصورتی می توانیم فرمان را وارد کنیم که درآخرین سطر موجود درناحیۀفرمان کلمۀ :Command را مشاهده نماییم. مشاهدۀ هر کلمه یا جمله ای غیر از :Command درمحل اشاره شده نشانگر این است که فرمان دیگری درحال اجراست و فرمان موردنظر ما به درستی اجرا نخواهدشد. برای دیدن کلمۀ :Command درسطرفرمان (البته درصورتی که این کلمه را درآن محل مشاهده نمی کنیم) دوبار کلید Esc (Escape) را که واقع در گوشۀ سمت چپ و بالای صفحۀ کلید است فشار می دهیم.

پس از صدور فرمان PLAN نوشته هایی در ناحیۀ فرمان ظاهر می گردد. فعلا به آنها اهمیتی نمی دهیم و بازدن کلید Enter از فرمان خارج می شویم. عمل زدن Enter در مقابل بعضی از پیام ها (از جمله پیام مربوط به فرمان PLAN) به معنی انتخاب پیش فرض می باشد که به زودی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

 

بالای صفحه (Top)

گشودن (Open) نقشه ای دیگر

این بار درمنوی استاندارد به سراغ دکمۀ Open می رویم (شکل 1-23). اکنون پروندۀ ترسیمی "Truck model.dwg" را انتخاب می کنیم (شکل 1-32).

 

شکل 1-32) نقشۀ Truck model

 

باوجودی که درفضای مدل قرار داریم ولی نماد فضای مدل با آنچه تاکنون دیده ایم تفاوت دارد (شکل 1-33). این نماد رنگی است و ما می خواهیم آن را به حالت استاندارد تبدیل کنیم.

 

شکل 1-33) نماد فضای مدل درحالت رنگی (Shaded)

 

بالای صفحه (Top)

تبدیل نمادرنگی به نماداستاندارد (Shademode)

برای تبدیل نمادرنگی به استاندارد، مراحل زیر را انجام می دهیم:

31. منوی گشودنی دید (View) را باز می کنیم.

32. منوی فرعی Shade را انتخاب می کنیم.

33. گزینۀ 2d Wireframe را می گزینیم. (شکل 1-34)

 

شکل 1-34) تغییر نماددستگاه مختصات از حالت رنگی به حالت استاندارد: ViewwShadew2D Wireframe

 

اکنون به دنبال نماددستگاه مختصات می گردیم، ولی ظاهراً درپشت نقشه گم شده است (شکل 1-35).

 

شکل 1-35) نقشۀ Truck model درحالی که ازحالت رنگی (Shaded) به حالت عادی (2D Wireframe) تبدیل شده است.

 

برای دیدن نماددستگاه مختصات، آن را به گوشۀ سمت چپ پایین ناحیۀترسیمی می آوریم. درشکل 1-36 چگونگی انجام این کار مشاهده می شود.

 

شکل 1-36) برای قراردادن نماددستگاه مختصات در گوشۀ چپ پایین ناحیۀ ترسیمی، گزینۀ Noorigin از فرمان UCSICON را ازطریق منوی گشودنی View انتخاب می کنیم. دراین صورت علامت تیک ازکنار Origin برداشته می شود.

 

اکنون نماد استاندارد را می بینیم. ولی این هم با آنچه قبلاً دیده بودیم (شکل 1-37-الف) متفاوت است (شکل 1-37-ب). نمادی که می بینیم «نماد پرسپکتیو» خوانده می شود.

 

شکل 1-37- الف) نماددستگاه مختصات استاندارد درحالت دید 3بعدی

 

شکل 1-37- ب) نماددستگاه مختصات استاندارد در حالت دید پرسپکتیو (3 بعدی با نقطۀ فرار)

 

با استفاده از منوهای ابزار Zoom و Pan در این نقشه نیز به گشت وگذار می پردازیم...

... ولی مثل اینکه دکمه های Zoom Realtime و Pan Realtime از کار افتاده اند؟ Zoom و Pan اجرا نمی شوند. با نگاهی به ناحیۀ فرمان و مشاهدۀ پیامی که اتوکد می دهد، علت را درمی یابیم. پیام اتوکد این است:

**That command may not be invoked in a perspective view**

اتوکد درنمای پرسپکتیو نمی تواند اعمال اندازه نمایی (Zoom) یا جابجایی تصویر (Pan) را انجام بدهد. البته درست تراست که بگوئیم با فرمان های ZOOM و PAN نمی تواند. غیراز این دو فرمان، فرمان ها و اعمال دیگری هم هستند که در نمای پرسپکتیو نمی توانند اجرا گردند. منظور از نمای پرسپکتیو، دید سه بعدی با نقطۀفرار (نقطۀگریز) است. دراین مورد هنگام ورود به بحث اتوکد سه بعدی بیشتر خواهیم پرداخت.

 

بالای صفحه (Top)

کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام های اتوکد

اتوکد بیشتر پیام های خود را درناحیۀفرمان درمعرض دید ما قرار می دهد. درصورتی که پیام ها در ناحیۀفرمان جا نگیرند می توانیم با فشردن کلید تابعی F2 به «صفحۀنوشتاری» (text screen) برویم. دراین صورت حتی پیام های پیشین را هم مشاهده می کنیم. برای بازگشت به «صفحۀ گرافیکی» (graphics screen) باز هم کلید F2 را فشار می دهیم. کلید F2 که دو کار مختلف را در یک حلقه تکرار می کند اصطلاحاً «کلیددوکاره»، «کلیددومنظوره» یا «ضامن» نامیده می شود. بعضی از «ضامن ها» بیش از دوعمل انجام می دهند که بزودی با آنها نیز آشنا خواهیم شد. (کلمۀ ضامن معادل toggle می باشد.)

 

بالای صفحه (Top)

خاموش کردن دید پرسپکتیو

اما عجالتاً برای اینکه بتوانیم درطول مطالعۀ این کتاب و با اطلاعات محدودی که بدست می آوریم با هر پروندۀترسیمی کار کنیم، بترتیب:

1.     این فرمان را درسطرفرمان (درجلوی کلمۀ :Command درناحیۀفرمان) وارد می کنیم:

DVIEW

2.     دربرابر پیام درخواست (prompt) زیر:

Select objects or < Use DVIEWBLOCK >:

Enter را می زنیم (یعنی آنچه را که درمیان پرانتزهای شکسته نوشته شده می پذیریم).

3.     این عبارت به چشم می خورد:

*** Switching to the WCS ***

و درپی آن اتوکد درخواست بعدی را مطرح می کند:

Enter option

[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]:

اکنون درمقابل پیام بالا کلمۀ off را نوشته Enter را می زنیم. این عمل «انتخاب یک گزینه» نام دارد که بعداً به آن خواهیم پرداخت. (فرمان DVIEW را دربخش اتوکدسه بعدی بررسی خواهیم کرد.)

4.     دوباره Enter را می زنیم تا از فرمان خارج شویم.

 

با اجرای فرمان بالا از حالت پرسپکتیو خارج می شویم. (شکل 1-37). اکنون می توانیم منوهای Zoom و Pan را به کار ببریم و دراین نقشه نیز گشت و گذاری داشته باشیم.

برای داشتن دیدهوایی فرمان PLAN را به طریقی که قبلاً شرح داده شد اجرا می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

استفاده از کلیدهای ترکیبی برای گشودن نقشه

این بار نیز می خواهیم نقشه ای را باز کنیم اما نه یک نقشۀ دیگر ! ضمناً نمی خواهیم برای این کار (اجرای فرمان Open) از ماوس کمک بگیریم. کلید Ctrl را فشرده نگه می داریم و حرف O را تایپ می کنیم. این عمل برای اتوکد به معنای انتخاب گزینۀ Open… از منوی گشودنی File است. اگر به شکل 1-28 نگاه کنیم می بینیم که اتوکد این را در همان منو به آگاهی ما رسانده است.

 

شکل 1-37) نمای سه بعدی (با خطوط موازی)

 

بالای صفحه (Top)

گشودن مجدد پروندۀ گشوده شده

از پنجرۀگفتگویی Open drawing پروندۀ "1st floor.dwg" (همان پروندۀ آشنا) را انتخاب کرده بروی دکمۀ Open تقه می زنیم. پنجرۀگفتگویی شکل 1-38 ظاهر می گردد. اگر به معنی جملۀ نوشته شده توجه کنیم درمی یابیم که پرونده ای را که گشوده ایم قبلاً باز شده و اتوکد از ما می پرسد آیا آن را به صورت «فقط ویژۀخواندن» (read only) باز کند یا نه؟

 

شکل 1-38) دراین پنجره به آگاهی کاربر رسانده می شود که پرونده ای که تمایل به گشودن آن دارد درحال حاضر باز است و یا اینکه دارای شناسۀ Read Only است و این پرونده فقط به صورت Read Only قابل بازشدن است.

 

درصورت انتخاب پاسخ منفی (NO) دوباره به پنجرۀگفتگویی Open… برمی گردیم ولی درصورت تأیید (انتخاب دکمۀ Yes) نقشه باز می شود، اما این بار به صورت فقط ویژۀ خواندن. این موضوع درجلوی نام پرونده، درنوارعنوان نقشه به چشم می خورد (شکل 1-39). ما می توانیم این نقشه را تغییر دهیم ولی نمی توانیم آن را با نام فعلی اش ذخیره کنیم و باید نام دیگری به آن بدهیم.

 

شکل 1-39) نوارعنوان پروندۀ 1st floor.dwg که برای بار دوم گشوده شده است. درمقابل نام پرونده عبارت Read Only مشاهده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

منوی گشودنی Window

واما یک پرسش: از لحظۀ شروع به سفر، تاکنون چند نقشه را باز کرده ایم؟

کلیۀ نقشه هایی که از ابتدای این فصل باز کرده ایم در حافظۀ اتوکد قرار دارند. برای مشاهدۀ فهرست نام نقشه ها و احضار هرکدام از آنها منوی گشودنی Window را باز می کنیم. این منو دربیشتر برنامه های تحت ویندوز وجود دارد و دارای عملکردی تقریباً مشابه است. شکل 1-40 و توضیحات ذیل آن ما را کاملاً با منوی Window آشنا می کند.

 

شکل 1-40) گزینه های منوی گشودنی Window

1.     Close - برای بستن پروندۀترسیمی جاری

2.     Close All - برای بستن همۀ پرونده های ترسیمی که درحال حاضر باز هستند.

3.     Cascade – روی هم چینی (شکل 1-40-1)

4.     Tile Horizontally - چیدن زیر هم (شکل 1-40-2)

5.     Tile Vertically - چیدن در کنار یکدیگر(شکل 1-40-3)

6.     Arrange Icons - مرتب سازی نمادها (شکل های 1-40-4 و 5)

7.     نام پروندۀ ترسیمی 1st floor ، چون 2 بار این پرونده باز شده در جلوی نام آن شماره 1 نوشته شده است.

8.     نام پروندۀ ترسیمی EXPO Headquarters model

9.     نام پروندۀ ترسیمی Truck model

10. نام پروندۀ ترسیمی 1st floor که برای بار دوم آن را باز (Open) کرده ایم و به همین علت درجلوی نام آن عبارت - Read Only دیده می شود. علامت تیک در کنار نام آن بیانگر این است که نقشۀجاری است و درپنجرۀ اتوکد این نقشه روی نقشه های دیگر قرار دارد.

 

شکل 1-40-1) انتخاب گزینۀ (3) Cascade (روی هم چینی)

 

شکل 1-40-2) انتخاب گزینۀ (4) Tile Horizontally برای 2 پرونده

 

شکل 1-40-3) انتخاب گزینۀ (5) Tile Vertically برای 2 پرونده

 

شکل 1-40-4) در صورت انتخاب گزینۀ (6) Arrange Icons، نمادهای مربوط به نقشه ها مرتبسازی می شوند.

 

شکل 1-40- 5) نمادهای نقشه ها مرتب شده اند.

 

بالای صفحه (Top)

بستن پرونده ها (Close)

برای بستن پرونده ها می توانیم به یکی از روش های زیر عمل کنیم:

         بروی دکمۀ T در نوارعنوان نقشۀ موردنظر رفته، آن را انتخاب می کنیم.

         درمنوهای گشودنی File یا Window گزینۀ Close را برای تک تک نقشه ها اجرا می نماییم (شکل 1-41).

         درمنوی گشودنی Window گزینۀ Close All را انتخاب می کنیم.

         درسطر فرمان دستور CLOSE را وارد می کنیم.

 

شکل 1-41) گزینۀ Close (بستن پروندۀ ترسیمی ) در منوی File

 

همۀ پرونده ها را به همین ترتیب می بندیم. اگر با پیامی مشابه شکل 1-42 مواجه شدیم پاسخ منفی (NO) می دهیم.

 

شکل 1-42) اگر پروندۀترسیمی تغییر یافته باشد، هنگام بستن آن اتوکد از ما می پرسد که آیا می خواهیم آن را ذخیره کنیم یا نه ؟

 

بالای صفحه (Top)

اتوکد بدون نقشه ؟ !... به بی نمکی نان بی پنیر است!

اکنون صفحۀ اتوکد به صورت شکل 1-43 درمی آید و دیگر اثری از سطرفرمان، ناحیۀترسیمی و... نیست. تنها منوهای دردسترس نیز Open، New و... هستند.

 

شکل 1-43) اتوکد درحالی که هیچ پرونده ای برای ترسیم درآن موجود نیست.

 

بالای صفحه (Top)

شروع یک ترسیم جدید (New)

گزینۀ New را از منوی ابزار انتخاب می کنیم. (شکل 1-44)

 

شکل 1-44) انتخاب دکمۀ ابزار New (نقشۀ جدید)

 

پنجرۀگفتگویی شکل 1-45 ظاهر می گردد.

شکل 1-45) پنجرۀگفتگویی New. در این پنجرۀگفتگویی که مشابه آنچه درشکل 1-13 دیدیم است، دکمۀ اول (Open a Drawing) غیرقابل انتخاب می باشد.

 

برای شروع یک ترسیم جدید باید واحد اندازه گیری نقشه را انتخاب کنیم. در امریکا و انگلیس و برخی از کشورهای مشترک المنافع سیستم فوت و اینچ (امپریال یا سلطنتی) مورداستفاده قرار می گیرد درحالی که دیگر کشورهای اروپایی و اکثر دیگر کشورها از جمله ایران، سیستم متریک را به عنوان سیستم جاری اندازه گیری پذیرفته اند. پس ما هم دکمۀرادیویی Metric را انتخاب می کنیم. اکنون وارد صفحۀاصلی اتوکد می شویم ولی در ناحیۀترسیمی هیچ نقشه ای وجود ندارد. این صفحۀ سیاهرنگ ناحیه ای است که ما می توانیم کارمان را درآن شروع کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

یک نکتۀ شایان ذکر درارتباط با رنگ ناحیۀترسیمی

از آنجا که صفحۀ سیاهرنگ درمونیتور همانقدر چشم نواز و به صرفۀ اقتصادی است که صفحۀ سفیدرنگ درروی کاغذ، از این به بعد درترسیمات این کتاب زمینۀ سفید درنظرگرفته می شود. برای تغییر رنگ زمینه, اتوکد امکاناتی دراختیار ما می گذارد که بعداً موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

بالای صفحه (Top)

حالت تک پرونده و چند پرونده

اتوکد پیش از ظهور نسخۀ 2000 دارای حالت «تک پرونده» (single document) بود یعنی دریک زمان، تنها می توانستیم با یک نقشه کار کنیم و درصورت تمایل به گشودن یک نقشۀ دیگر می بایستی نقشۀ جاری را می بستیم یا مجبور به اجرای دوبارۀ اتوکد می شدیم. اتوکدهای پس از 2000 و ازجمله اتوکد 2002 دارای حالت «چند پرونده» (multiple document) نیز هستند ولی برای سازگاری با نسخه های قبلی گزینه ای دراختیار کاربران قرار گرفته است که به کمک آن اتوکد 2002 نیز به حالت تک پرونده درمی آید. برای جلوگیری از اشتباه افراد مبتدی و نیز برای راحتی کسانی که با نسخه های قبلی اتوکد کار کرده اند و به حالت تک پرونده عادت دارند، توصیه می شود اتوکد را به حالت تک پرونده درآورند. به این منظور گام های زیر را برمی داریم.

1.     به داخل منوی گشودنی Tools می رویم.

2.     گزینۀ آخر یعنی Options… را انتخاب می کنیم (شکل 1-5)

3.     یک پنجرۀگفتگویی به نام Options ظاهر می گردد. زبانۀ System را بروی آن انتخاب می کنیم (شکل 1-46).

4.     جعبۀ کنترلی (check box) اول که درناحیۀ واقع درستون سمت راست است یعنی (£Single-drawing compatibility mode) را انتخاب می کنیم تا درداخل مربع مقابل آن علامت تیک (ü) را مشاهده کنیم.

5.     با زدن دکمۀ OK از پنجرۀگفتگویی خارج می شویم.

 

شکل 1-46) پنجرۀگفتگویی Options – زبانۀ System

 

بالای صفحه (Top)

خروج از اتوکد (Exit یا Quit)

منوی گشودنی File را بازکرده آخرین گزینۀ آن (Exit AutoCAD) را انتخاب می کنیم. درصورتی که اتوکد از ما درمورد ذخیره یا عدم ذخیرۀ پروندۀترسیمی سؤال کرد به آن پاسخ منفی می دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

پایان سفر

به پایان سفر رسیدیم. امیدوارم از آن لذت برده باشید. پس فعلاً تا بعد!

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     گزینه های پنجرۀگفتگویی آغازی اتوکد (Startup) را نام برده شرح دهید.

2.     چگونه می توانیم راهنمای اتوکد (Help) را احضار کنیم؟ چگونه از آن خارج گشته, به اتوکد بازمی گردیم؟

3.     راه های مختلف برای بازکردن (Open) پرونده های ترسیمی دراتوکد کدامند؟

4.     از چه راه هایی می توانیم یک ترسیم جدید (New) را شروع کنیم؟

5.     برای خروج (Exit) از اتوکد چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

6.     حالت های «تک پرونده» و «چندپرونده» را شرح داده، چگونگی تنظیم اتوکد را برای هرکدام از دوحالت شرح دهید.

7.     برای آنکه ترسیمات را از بالا ببینیم؟ جه فرمانی را اجرا می کنیم؟

8.     کلید F2 چه عملی انجام می دهد؟ اینگونه کلیدها را چه می نامیم؟

9.     چه تفاوتی میان نماددستگاه مختصات درحالت 3بعدی و پرسپکتیو هست؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     فرمان های مختلف را از طریق منوها اجرا کنید و شکل مکان نما را دربخش های مختلف صفحۀتصویر و درفرمان های اجراشده مشاهده کرده، نتیجۀ مشاهدات خود را یادداشت کنید. برای خروج از هرفرمان دوبار کلید Esc را بزنید.

2.     پرونده های موجود درفهرست Sample واقع درمحل نصب اتوکد را باز کنید و هرکدام که نماددستگاه مختصات آن به شکل استاندارد نیست, به وضعیت استاندارد درآورید.

3.     از منوی گشودنی Draw گزینۀ Line را انتخاب کرده، کلید F1 را بزنید. چه اتفاقی می اُفتد؟

4.     دکمۀ سوم ماوس خود را دراتوکد امتحان کنید. آیا عملی انجام می دهد؟

5.     اگر ماوس شما از نوع Trackball است، دکمۀ وسط آن را دردوحالت امتحان کنید:

دکمه را بچرخانید. آیا عمل Zoom اتفاق می اُفتد؟

دکمه را فشرده نگه دارید و ماوس را حرکت دهید. آیا عمل Pan انجام می شود؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده