EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 2 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد
اولین قدم... - چه وقت اتوکد گوش به فرمان است؟ - چگونه فرمانی را اجرا کنیم؟ - راههای مختلف اجرای فرمان در اتوکد - اتوکد چگونه از ما درخواست ورود اطلاعات می کند؟ - پیام های اتوکد هنگام درخواست ورود اطلاعات توسط کاربر - روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان - روش های مختلف انتخاب مقدار پیش فرض - گزینه های نهفته - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 2 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد

اولین قدم...

چه وقت اتوکد گوش به فرمان است؟

چگونه فرمانی را اجرا کنیم؟

عمومی ترین فرمان در اتوکد: LINE (برای رسم پاره خط)

روش های مختلف اجرای فرمان LINE

ورود نام کامل فرمان

ورود نام مستعار فرمان

استفاده از منوی گشودنی Draw

استفاده از منوی ابزار Draw

فرمان OPEN برای گشودن پروندۀ ترسیمی

روش های اجرای فرمان OPEN

ورود نام کامل فرمان

انتخاب از منوی گشودنی File

انتخاب از منوی ابزار Standard Toolbar

استفاده از کلیدهای ترکیبی

راههای مختلف اجرای فرمان در اتوکد

ورود نام کامل فرمان

ورود نام مستعار یا مخفف فرمان (alias)

انتخاب از منوی گشودنی

انتخاب از منوی ابزار

استفاده از کلیدهای ترکیبی

زدن Enter یا Space برای تکرار فرمان

انتخاب اولین گزینۀ منوی میانبر (shortcut menu) ناحیۀترسیمی برای تکرار فرمان

استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین درروی صفحۀکلید برای تکرار فرمان

انتخاب از منوی میانبر ناحیۀ فرمان برای تکرار فرمان

اتوکد چگونه از ما درخواست ورود اطلاعات می کند؟

فرمان ترسیم پاره خط (LINE)

اولین پیام درخواست

دومین پیام درخواست

پیام های درخواست بعدی

پایان دادن به فرمان LINE

فرمان پاک کردن (Erase)

مربع انتخابگر و اجسام یا موضوعات

فرمان OFFSET

پیام های اتوکد هنگام درخواست ورود اطلاعات توسط کاربر

پیغام درخواست (Prompt)

گزینه (Option) یا حرف کلیدی (Keyword)

پیش فرض (Default)

روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان

ورود نام کامل گزینه در سطرفرمان

ورود حرف یا حروف بزرگ گزینه در سطرفرمان

احضار منوی میانبر

روش های مختلف انتخاب مقدار پیش فرض

زدن Enter یا Space

انتخاب گزینۀ Enter از منوی میانبر فرمان

گزینه های نهفته

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

اولین قدم...

در این فصل می خواهیم با برخی از مفاهیم بنیادی و قراردادها در اتوکد آشنا شویم. اما برای درک مفاهیم، بهتر است ابتدا کمی با چند فرمان ساده و پرکاربرد آشنا شویم. اگر داخل اتوکد نیستیم آن را اجرا کرده از پنجرۀ AutoCAD Today یا پنجرۀ Startup گزینۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch) و واحد Metric را انتخاب می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

چه وقت اتوکد گوش به فرمان است؟

تنها درصورتی می توانیم از اتوکد درخواست اجرای فرمانی را بکنیم که در سطرفرمان کلمۀ Command: را مشاهده کنیم. اگر در سطرفرمان هر پیغام دیگری غیرازاین دیده شود، احتمالاً فرمانی درحال اجراست. برای خروج از این وضعیت و مشاهدۀ Command: کافی است یکبار و دربعضی از موارد دوبار کلید Escape را فشار دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

چگونه فرمانی را اجرا کنیم؟

برای پاسخگویی به این پرسش بدنیست چند فرمان را به صورت آزمایشی اجرا کنیم. ولی پیش از آنکه به سراغ بخش های بعدی برویم، برای جلوگیری از بروز هر اتفاق ناشناخته ای وضعیت را به ساده ترین حالت درمی آوریم. منظور این است که ابزارهایی را که نمی شناسیم کنار می گذاریم. برای این کار به کمک ماوس مکان نما را به روی نوار وضعیت (Status line) برده بجز دکمۀ Model بقیۀ دکمه ها را خاموش می کنیم. (دکمه های LWT و Model ابزار نیستند و دکمۀ Model مانند دیگر دکمه ها قابل خاموش کردن نیست و عملکرد این دکمه با بقیۀ دکمه های سطرفرمان متفاوت است. بعداً با این دو دکمه بیشتر آشنا خواهیم شد.) (شکل 2-1)

 

شکل 2-1) نوار وضعیت (Status line) درحالی که همۀ دکمه ها (بجز Model) خاموشند.

 

از آنجا که هدف ما دراینجا آموزش چگونگی اجرای یک فرمان است و نه اجرای فرمانی که نام برده می شود، لذا پس از اجرای آن با زدن کلید Escape از فرمان خارج می شویم. چگونگی اجرای فرمان ها را نیز به زودی خواهیم آموخت.

 

بالای صفحه (Top)

عمومی ترین فرمان در اتوکد: LINE (برای رسم پاره خط)

ساده ترین و عمومی ترین فرمان ترسیمی در اتوکد LINE است. به کمک این فرمان می توانیم پاره خط هایی رسم کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

روش های مختلف اجرای فرمان LINE

برای اجرای فرمان LINE به یکی از روش های زیر عمل می نمائیم:

 

ورود نام کامل فرمان

در ناحیۀفرمان و درمقابل پیغام حاضر اتوکد نام کامل فرمان (یعنی LINE) را می دهیم. اتوکد با پیغام حاضر یاCommand: به ما می گوید «گوش به فرمان است.» درمقابل این کلمه نام فرمان را وارد می کنیم.

در اتوکد هم مانند دیگر برنامه های کاربردی، بزرگی و کوچکی حروف تأثیری در نتیجۀ کار ندارد. در این کتاب نام فرمان ها در میان متن با حروف بزرگ لاتین نوشته شده است ولی هنگام نشان دادن ورودی ها در سطرفرمان حروف کوچک لاتین به کار می رود. یک قرارداد دیگر را هم ازاین به بعد رعایت می کنیم:

کلماتی که با حروف معمولی چاپ شده اند پیام های اتوکد می باشند و هرآنچه توسط ما وارد می شود با حروف ضخیم (bold) نوشته می شود، به این شکل:

Command: line

 

ورود نام مستعار فرمان

مانند روش قبل عمل می کنیم ولی این بار به جای LINE حرف L را وارد می کنیم.

حرف L را اصطلاحاً نام مستعار یا مخفف (alias) فرمان LINE می نامیم. اتوکد برای فرمان هایی که مکرراً مورداستفاده قرار می گیرند نام مستعار تعریف کرده است تا سرعت عمل کاربر را بالا ببرد. معرفی alias یا نام مستعار توسط کاربران نیز عملی است و تحت عنوان «خصوصی سازی اتوکد» آموزش داده می شود.

Command: l

 

استفاده از منوی گشودنی Draw

منوی گشودنی Draw را باز کرده گزینۀ Line را از میان آن انتخاب می کنیم. (شکل 2-2) (این کار را می توانیم هم به کمک ماوس و هم به کمک صفحه کلید انجام دهیم.) این عمل را همانگونه که در فصل قبل هم اشاره کردیم، در این کتاب به این صورت نشان می دهیم: DrawwLine

 

شکل 2-2) محل فرمان LINE در منوی گشودنی Draw ((DrawwLine

 

استفاده از منوی ابزار Draw

در منوی ابزار Draw بروی اولین گزینه تقه می زنیم (کلیک می کنیم). (شکل 2-3)

 

شکل 2-3) محل فرمان LINE در منوی ابزار Draw

 

بالای صفحه (Top)

فرمان OPEN برای گشودن پروندۀ ترسیمی

برای بازکردن پرونده های ترسیمی که قبلاً ایجاد کرده ایم از فرمان OPEN استفاده می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

روش های اجرای فرمان OPEN

با فرمان OPEN درفصل پیش آشنا شدیم. برای اجرای فرمان OPEN روش های زیر را به کار می بریم:

 

ورود نام کامل فرمان

درمقابل کلمۀ Command: درسطرفرمان کلمۀ OPEN را وارد می کنیم و Enter را می زنیم.

Command: open

 

انتخاب از منوی گشودنی File

همچنانکه در شکل 2-4 مشاهده می شود، این فرمان را از طریق منوی File نیز می توانیم اجرا کنیم. (شکل 2-4)

 

شکل 2-4) محل فرمان OPEN در منوی گشودنی File

انتخاب از منوی ابزار Standard Toolbar

محل فرمان OPEN در منوی ابزار در شکل 2-5 نشان داده شده است.

 

شکل 2-5) محل فرمان OPEN در منوی ابزار Standard Toolbar

 

استفاده از کلیدهای ترکیبی

فشرده نگهداشتن یکی از کلیدهای Ctrl یا Alt و تایپ همزمان یک حرف را استفاده از «کلیدهای ترکیبی» می نامیم. این کلیدها در منوی اتوکد تعریف می شوند و با نام «کلیدهای شتاب دهنده» (Accelerator keys) نیز شناخته می گردند. چگونگی تعریف کلیدهای ترکیبی را در دورۀ «خصوصی سازی اتوکد» می آموزیم.

همچنانکه درشکل 2-4 درسطر مربوط به گزینۀ Open مشاهده می کنیم، برای اجرای فرمان OPEN می توانیم از کلیدهای ترکیبی Ctrl+O کمک بگیریم.

 

بالای صفحه (Top)

راههای مختلف اجرای فرمان در اتوکد

با توجه به دو مثال بالا (فرمان های LINE و OPEN) و روش های دیگری که در فصل قبل به برخی از آنها اشاره شد، می توانیم راه های موجود برای اجرای فرمان ها در اتوکد را به شرح زیر دسته بندی کنیم. بعضی از روش ها برای تمامی فرمان ها قابل اجرا نیستند که هنگام نام بردن از روش هایی که همیشه معتبرند، به این مورد اشاره می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

ورود نام کامل فرمان

مانند LINE، OPEN و ...

 

بالای صفحه (Top)

ورود نام مستعار یا مخفف فرمان (alias)

مانند L به جای LINE و ...

بالای صفحه (Top)

انتخاب از منوی گشودنی

مانند انتخاب Draw w Line برای اجرای فرمان LINE و انتخاب File w Open برای اجرای فرمان OPEN و ...

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب از منوی ابزار

مانند انتخاب line - draw - 2002 از منوی ابزار Draw برای اجرای فرمان LINE و انتخاب open - standard -2002 از منوی ابزار Standard برای اجرای فرمان OPEN و ...

 

بالای صفحه (Top)

استفاده از کلیدهای ترکیبی

مانند Ctrl+O برای اجرای فرمان OPEN و ... (این روش فقط درمورد برخی از فرمان هایی که در منوها حضور دارند کار می کند.)

 

بالای صفحه (Top)

زدن Enter یا Space برای تکرار فرمان

درصورتی که در مقابل Command: کلید Enter یا Space را بزنیم، آخرین فرمانی که اجرا کرده ایم تکرار می شود. اگر فرمانی را از طریق منو اجرا کرده باشیم، ممکن است این روش به درستی کار نکند. علت را بعداً خواهیم دید.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب اولین گزینۀ منوی میانبر (shortcut menu) ناحیۀترسیمی برای تکرار فرمان

با زدن دکمۀ راست ماوس درحالی که مکان نما در ناحیۀترسیمی قرار دارد، «منوی میانبر» (Shortcut menu) باز می شود. نام های دیگری که برای منوی میانبر به کار می بریم، عبارتند از: منوی مکان نما (Cursor menu) یا منوی بلادرنگ (Popup menu). همچنان که در شکل 2-6 نشان داده شده است، برای تکرار فرمان LINE کافی است اولین گزینۀ منوی میانبر (Repeat LINE) را انتخاب کنیم. این روش همیشه به درستی کار می کند. توجه به این نکته ضروری است که برای تکرار فرمان از این طریق باید هیچ فرمانی درحال اجرا نباشد و کلمۀ Command: را درسطرفرمان مشاهده کنیم.

 

شکل 2-6) منوی میانبرناحیۀترسیمی که پس از اجرا و خاتمۀ فرمان LINE ظاهر می شود.

 

بالای صفحه (Top)

استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین درروی صفحۀکلید برای تکرار فرمان

درصورتی که نام فرمان یا مخفف آنرا از طریق صفحۀکلید وارد کرده باشیم، می توانیم از کلیدهای جهت دار بالا و پایین (Up and Down Arrow keys) درروی صفحۀکلید (کلیدهای ñ و ò) استفاده کنیم و پس از دیدن کلمۀ موردنظر درمقابل Command: کلید Enter یا Space را بزنیم.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب از منوی میانبر ناحیۀ فرمان برای تکرار فرمان

بازدن دکمۀراست ماوس درناحیۀ فرمان و انتخاب منوی فرعی Recent Commands فهرستی از آخرین فرمان های اجراشده دراختیارمان قرار می گیرد (شکل 2-7).

 

شکل 2-7) انتخاب فرمان از منوی میانبر ناحیۀفرمان

 

بالای صفحه (Top)

اتوکد چگونه از ما درخواست ورود اطلاعات می کند؟

دراین مرحله نیز فرمان هایی را به عنوان مثال موردبررسی قرار می دهیم. بازهم تکرار می کنیم که هدف دراینجا آموزش چگونگی اجرای فرمان ها نیست، بلکه می خواهیم با پیام های اتوکد آشنا شویم، هرچند خوانندۀ هوشمند از همین مطالب آموزش های لازم را می گیرد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ترسیم پاره خط (LINE)

فرمان LINE را اجرا می کنیم:

Command: line

اکنون نوبت اتوکد است که از ما درخواستی بکند.

 

اولین پیام درخواست

پیام درخواست اتوکد این است:

Specify first point:

یعنی «نقطۀ ابتدای پاره خط را مشخص کنید: »

دراین زمان شکل مکان نما نیز تغییر می کند و به صورت دوخط عمود برهم درمی آید. (در شکل 2-8-الف مکان نما هنگامی که هیچ فرمانی در حال اجرا نیست و درشکل 2-8-ب مکان نما در زمانی که فرمان LINE را اجرا کرده ایم نشان داده شده است.)

 

شکل 2-8-الف) شکل مکان نما در ناحیۀترسیم درحالت عادی (وقتی هیچ فرمانی را اجرا نکرده ایم.)

 

شکل 2-8-ب) شکل مکان نما در ناحیۀترسیم هنگام درخواست اتوکد برای وارد کردن نقطه (درفرمان LINE)

 

مکان نما را به نقطۀ دلخواهی در ناحیۀترسیمی می بریم و تقه می زنیم.

 

دومین پیام درخواست

درخواست بعدی اتوکد این است:

Specify next point or [Undo]:

یعنی «نقطۀ بعدی را مشخص کنید یا ]لغو[: »

مکان نما را بدون آنکه نقطه ای را مشخص کنیم حرکت می دهیم. پاره خطی را مشاهده می کنیم که از نقطۀ انتخابی قبلی به محل مکان نما وصل شده است. با حرکت مکان نما انتهای این پاره خط نیز جابجا می شود. این پاره خط را «شبح» (rubber band) و این عمل را «رسم شبح» (dragging) می نامیم. بدین ترتیب کاربر می تواند پیش از انتخاب نقطۀ بعدی نتیجۀ تقریبی کار را ببیند. نقطه ای در ناحیۀترسیمی انتخاب می کنیم (این کار را با تقه زدن (click) دریک محل دلخواه درمیان ناحیۀترسیمی انجام می دهیم.)

 

شکل 2-9) چند پاره خط ترسیم شده دراتوکد به کمک فرمان LINE

 

پیام های درخواست بعدی

پیغام بعدی عیناً مشابه پیغام بالا است:

Specify next point or [Undo]:

نقطۀ سوم را مشخص می کنیم.

و درمقابل پیام زیر:

Specify next point or [Close/Undo]:

نقطۀ چهارم را تعیین می کنیم.

عمل تعیین نقاط را تا هرزمانی که بخواهیم می توانیم ادامه دهیم.

 

پایان دادن به فرمان LINE

برای پایان بخشیدن به فرمان ترسیم پاره خط کلید Enter یا Space را می زنیم.

درشکل 2-9 نتیجۀ اجرای فرمان LINE را می بینیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان پاک کردن (Erase)

برای «پاک کردن» پاره خط های رسم شده از فرمان ERASE کمک می گیریم. برای اجرای فرمان ERASE نیز می توانیم به یکی از روش های 4گانه، مشابه آنچه برای LINE گفته شد عمل کنیم.

درمقابل اعلان فرمان اتوکد ERASE را وارد کنیم:

Command: erase

فقط حرف E را وارد کنیم که نام مستعار (مخفف) ERASE است:

Command: e

از منوی گشودنی Modify گزینۀ Erase را انتخاب کنیم. ModifywErase (شکل 2-10):

 

از منوی ابزار Modify گزینۀ Erase (شکل پاک کن) را انتخاب کنیم. (شکل 2-11):

 

شکل 2-10) محل فرمان ERASE در منوی گشودنی Modify (Modify w Erase)

 

شکل 2-11) محل فرمان ERASE در منوی ابزار Modify

 

اکنون که فرمان ERASE اجرا شد, پیغام درخواست:

Select objects:

را مشاهده می کنیم و مکان نما (کرسر) به شکل یک مربع کوچک درمی آید که آن را «مربع انتخابگر» (pick box) می نامیم.

 

بالای صفحه (Top)

مربع انتخابگر و اجسام یا موضوعات

«موضوع» (object) یا «جسم» (entity) به هرچیزی که درداخل صفحۀترسیمی (ناحیۀ کار) وجود دارد گفته می شود.

«مربع انتخابگر» (pick box) علامتی است که به کمک آن اتوکد به کاربر می گوید برای ادامۀ عملیات باید موضوع یا جسمی را انتخاب کند. (شکل 2-12)

 

شکل 2-12) مربع انتخابگر و موضوعات یا اجسام

 

برای «انتخاب موضوعات» کافی است به کمک ماوس مربع انتخابگر را بروی موضوع موردنظر برده دکمۀ اول ماوس (دکمۀ چپ) را فشار دهیم (تقه بزنیم یا کلیک کنیم). اگر مربع انتخابگر را به نقطه ای از صفحۀترسیمی که موضوعی در آن قرار ندارد برده، تقه بزنیم و سپس ماوس را حرکت دهیم، یک چهارضلعی درمیان ناحیۀکار مشاهده می کنیم که با حرکت ماوس ابعاد آن تغییر می کند. این پنجره ای است که با انتخاب نقطه ای دیگر درمیان ناحیۀترسیمی بسته می شود. اگر پنجره با خطوط ممتد و توپر نشان داده شود موضوعاتی که کاملاًدرداخل آن قرار دارند انتخاب می شوند، ولی اگر خطوطی که نمایانگر پنجره هستند به شکل خط چین باشند هرموضوعی که حتی قسمتی ازآن نیز در داخل پنجره باشد انتخاب می گردد. اگر نقطۀ انتخابی اول درسمت چپ نقطۀ انتخابی دوم قرار داشته باشد، «پنجره» (Window) و اگر نقطۀ انتخابی اول درسمت راست نقطۀ دوم باشد، «پنجرۀ متقاطع» (Crossing) درنظر گرفته می شود. دراین باره بعداً به تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد. فعلاً به روش های گفته شده پاره خط های ترسیم شده را انتخاب می کنیم. پس ازآنکه همۀ اجسام انتخاب شدند، کلید Enter یا Space را می زنیم. اجسام انتخاب شده از صفحه پاک می شوند و فرمان ERASE پایان می یابد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان OFFSET

فرمان OFFSET را اجرا می کنیم و پس از مشاهدۀ پیغام آن Escape را می زنیم و از آن خارج می شویم:

Command: offset

Specify offset distance or [Through] <1.0000>: *Cancel*

همان گونه که مشاهده می شود کلمۀ Through دربین کروشه ها ([]) و عدد 1.0000 در میان علامات پرانتز شکسته (<>)قرار دارند.

 

بالای صفحه (Top)

پیام های اتوکد هنگام درخواست ورود اطلاعات توسط کاربر

 

بالای صفحه (Top)

پیغام درخواست (Prompt)

هرپیامی که درخواست ورود اطلاعات را می نماید درانتهای خود دارای علامت «:» می باشد، مانند

Select objects:

درفرمان ERASE و

Specify first point:

درفرمان LINE

 

بالای صفحه (Top)

گزینه (Option) یا حرف کلیدی (Keyword)

دوباره نگاهی به پیغام های درخواست اتوکد می اندازیم.

به کلماتی که درپیغام های درخواست فرمان ها درداخل کروشه ها ([]) قرار دارند «گزینه» (Option) یا «کلمۀکلیدی» (Keyword) می گوییم. درصورتی که تعداد گزینه ها بیش از یکی باشد با علامت "/" (اسلش یا Slash) از یکدیگر جدا می شوند. گزینه ها معمولاً در ادامۀ پیغام درخواست و پس از کلمۀ or (به معنی «یا») می آیند. به عنوان مثال پیغام درخواست زیر:

Specify next point or [Close/Undo]:

درفرمان LINE دارای گزینه های Undo و Close می باشد.

درصورت انتخاب هرکدام از گزینه ها از اتوکد می خواهیم که مسیر خود را تغییر و عمل دیگری انجام دهد. چگونگی انجام این کار را بعداً درهمین فصل می بینیم.

 

بالای صفحه (Top)

پیش فرض (Default)

کلمه یا عددی که درداخل پرانتز شکسته نوشته شده باشد مقدار «پیش فرض» خوانده می شود. مثلاً پیغام درخواست زیر:

Specify offset distance or [Through] <1.0000>:

درفرمان OFFSET، دارای گزینۀ Through و مقدارپیش فرض 1.000 می باشد.

چگونگی انتخاب پیش فرض را نیز کمی جلوتر خواهیم دید.

 

بالای صفحه (Top)

روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان

برای انتخاب گزینه ها می توانیم به یکی از روش های زیر عمل کنیم:

 

بالای صفحه (Top)

ورود نام کامل گزینه در سطرفرمان

کلمۀ موردنظر را به طورکامل در سطرفرمان و در مقابل پیغام درخواست وارد می کنیم:

Specify next point or [Undo]: undo

 

بالای صفحه (Top)

ورود حرف یا حروف بزرگ گزینه در سطرفرمان

حرف یا حروف بزرگ لاتین (Capital) گزینۀ انتخابی را درسطرفرمان وارد می کنیم:

Specify next point or [Close/Undo]: u

همانگونه که قبلا اشاره شد بزرگی یا کوچکی حروف درهنگام واردکردن آنها توسط ما تفاوتی ندارند، ولی اتوکد با بزرگ و کوچک نوشتن حروف در نام گزینه ها به ما امکان سرعت عمل بیشتری در تشخیص مخفف نام هرگزینه و انتخاب آن می دهد.

 

بالای صفحه (Top)

احضار منوی میانبر

وقتی درمیان فرمانی هستیم که دارای گزینه ای است، اگر دکمۀ راست ماوس را در ناحیۀترسیمی یکبار فشار دهیم (right click)، منوی میانبر ظاهر می شود. دراین زمان می توانیم گزینۀ مطلوب را از میان منو انتخاب کنیم. در شکل 2-13 منوی میانبر فرمان LINE نشان داده شده است.

 

شکل 2-13) منوی میانبر (Shortcut)، بلادرنگ (Popup) یا منوی مکان نما (Cursor) در درون فرمان LINE

 

بالای صفحه (Top)

روش های مختلف انتخاب مقدار پیش فرض

 

بالای صفحه (Top)

زدن Enter یا Space

با زدن Enter یا Space درمقابل پیغام درخواستی که دارای پیش فرض است، مقدار داخل پرانتزهای شکسته پذیرفته می شود.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب گزینۀ Enter از منوی میانبر فرمان

با انتخاب اولین گزینه یعنی Enter از منوی میانبر، پیش فرض را انتخاب می کنیم. (شکل 2-14)

 

شکل 2-14) منوی میانبر در درون فرمان OFFSET

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های نهفته

در برخی از فرمان ها تازمانی که پاسخ درخواست را می دهیم، در درون فرمان هستیم، اما چگونگی خاتمه و خروج از فرمان به آگاهی کاربر رسانده نمی شود. در اینگونه موارد کافی است که کلید Enter یا Space را بزنیم. (ٍبعدا ً می بینیم که هنگام متن نویسی یا تعداد انگشت شمار دیگری از فرمان ها، کلید Space با Enter متفاوت است ولی این فقط یک استثناء است.)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

روش های مختلف اجرای فرمان ها را برای فرمان های LINE، OPEN و ERASE بررسی کنید.

گزینه یا کلمۀکلیدی چیست؟

روش های مختلف انتخاب گزینه های فرمان ها را موردبررسی قرار دهید.

اجسام و موضوعات در اتوکد به چه چیزهایی اطلاق می گردد و چگونه آن ها را انتخاب می کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     همانگونه که دراین فصل گفته شد، برای تکرار آخرین فرمان اجراشده دراتوکد می توانیم کلید Enter یا Space را درمقابل پیام آماده به کاراتوکد (Command:) فشار دهیم. امتحان کنید، هنگامی که تازه وارد اتوکد شده ایم و هنوزفرمانی را اجرا نکرده ایم، درصورت زدن کلید Enter یا Space چه اتفاقی می افتد؟

فرمان های مختلف را ازطریق منوهای اتوکد اجرا کرده، شکل مکان نما را هنگام اجرای هرفرمان با دقت مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده