EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 7 - ایجاد و تغییر اجسام
بهانه ای برای آشنایی - گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط) - گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله) - گزینۀ Through از فرمان OFFSET - گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی) - گزینۀ Radius از فرمان FILLET - گزینه های دیگر FILLET - گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET - گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی) - گزینۀ Undo از فرمان EXTEND - گزینه های دیگر فرمان EXTEND - گام ششم: فرمان TRIM (برش) - گزینۀ Undo از فرمان TRIM - گزینه های دیگر فرمان TRIM - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 7 - ایجاد و تغییر اجسام

 

بهانه ای برای آشنایی

گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط)

گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله)

گزینۀ Through از فرمان OFFSET

گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی)

گزینۀ Radius از فرمان FILLET

گزینه های دیگر FILLET

گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET

گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی)

گزینۀ Undo از فرمان EXTEND

گزینه های دیگر فرمان EXTEND

گام ششم: فرمان TRIM (برش)

گزینۀ Undo از فرمان TRIM

گزینه های دیگر فرمان TRIM

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

بهانه ای برای آشنایی

می خواهیم به بهانۀ ترسیم شکل 7-1 با فرمان هایی بسیار مفید و کاربردی آشنا شویم.

 

06-01

شکل 7-1) در این فصل می خواهیم این نقشه را با روش های جدید ترسیم کنیم. (اعداد داده شده در بالا برای کمک به ما در ترسیم مورداستفاده قرار می گیرند.)

 

این شکل را می توانیم به کمک فرمان هایی که تاکنون یاد گرفته ایم ترسیم کنیم و ابزارهای ترسیمی مناسبی نیز دراختیارمان قرار دارند ولی پس از آشناشدن با فرمان های دیگر به طریقی ساده تر و سریع تر این کار را انجام خواهیم داد.

تنها فرمان ترسیمی ای که در این فصل مورد استفاده قرار می دهیم LINE است و برای ادامۀ ترسیم از فرمان های ویرایشی استفاده می کنیم.

مراحل انجام عملیات در شکل 7-2 به نمایش گذاشته شده اند.

 

 

شکل 7-2) گام هایی که باید برداریم تا از یک مستطیل ساده به شکل 7-1 برسیم در این شکل به نمایش گذاشته شده اند.

 

بالای صفحه (Top)

گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط)

در اولین قدم یک مستطیل ترسیم می کنیم که بیرونی ترین خطوط را دربر بگیرد (شکل 7-3).

Command: line

Specify first point:

نقطه ای به دلخواه در صفحۀترسیم انتخاب می کنیم.

Specify next point or [Undo]:

ابزار عمودکش (Ortho) را روشن می کنیم و ماوس را به سمت راست حرکت داده عدد 200 را وارد می کنیم.

Specify next point or [Undo]:

ماوس را به سمت بالا حرکت می دهیم و عدد 100 را وارد می کنیم.

Specify next point or [Close/Undo]:

ماوس را به سمت چپ حرکت داده عدد 200 را وارد می کنیم.

Specify next point or [Close/Undo]: c

 

اکنون به مرحلۀ نشان داده شده در شکل 7-3 رسیده ایم.

 

شکل 7-3) ترسیم مستطیل به کمک فرمان LINE

1.     فرمان LINE را اجرا می کنیم.

2.     به ترتیب نقاط 1، 2، 3 و4 را انتخاب می کنیم.

3.     گزینۀ C به معنی Close را وارد می کنیم.

4.     پایان مرحلۀ اول

 

بالای صفحه (Top)

گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله)

حالا برای رسیدن به شکل 7-4 از فرمان OFFSET کمک می گیریم. فرمان OFFSET عمل «کپی با تعیین فاصله» را انجام می دهد که به آن «کپی موازی» هم می گوییم. این فرمان دارای 4 مرحلۀ اصلی است:

Command: offset

Specify offset distance or [Through] :

1- فاصله ای را وارد می کنیم. برای این منظور می توانیم یک عدد حقیقی وارد کنیم یا 2 نقطه در صفحۀ ترسیمی انتخاب کنیم. اتوکد فاصلۀ بین این دو نقطه را اندازه گیری می کند و عدد به دست آمده را به عنوان پاسخ درخواستش می پذیرد.

Select object to offset or :

2- دراین زمان مکان نما به شکل مربع انتخابگر (pick box) درمی آید و اکنون می توانیم یک جسم را انتخاب کنیم.

جسمی که در این مرحله می توانیم انتخاب کنیم می تواند خط، کمان، دایره یا ... باشد. (فرمان OFFSET بر روی اجسامی همچون Trace و ... نمی تواند عمل کند.)

درصورت انتخاب جسمی که OFFSET نمی تواند از آن کپی ایجاد کند با پیام زیر مواجه می شویم:

Cannot offset that object.

و اتوکد منتظر می ماند تا جسم دیگری را انتخاب کنیم.

درصورت انتخاب جسم اتوکد آن را به صورت خط چین نشان می دهد. در این حالت می گوییم جسم انتخابی درخشان (highlight) شده است. اتوکد به این طریق به کاربر کمک می کند تا از انتخاب خود مطمئن گردد.

Specify point on side to offset:

3- اکنون باید سمت موردنظر برای کپی را تعیین کنیم. این عمل را با اشاره به محلی در روی صفحۀتصویر که می خواهیم جسم جدید در آن سمت کپی شود انجام می دهیم. پس نقطه ای در یکی از دو سوی جسم انتخاب می کنیم.

Select object to offset or < exit >:

4- دوباره به مرحلۀ 2 برمی گردیم. بازهم می توانیم جسمی را انتخاب کرده سپس با مشخص کردن سمت موردنظر کپی دیگری از آن بدست آوریم. درصورت زدن Enter یا Escape فرمان OFFSET پایان می یابد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Through از فرمان OFFSET

درصورتی که در مرحلۀ 1 گزینۀ Through را انتخاب کنیم، فاصلۀ offset هنگام تعیین سمت موردنظر برای کپی تعیین می گردد. این فاصله برابر با مسافت بین نقطه ای که با انتخاب آن جسم را انتخاب کرده ایم و نقطۀ جدیدی که انتخاب کرده ایم محاسبه خواهد شد.

به کمک شکل 7-3 و توضیحات ذیل آن فرمان OFFSET را اجرا می کنیم.

 

شکل 7-4) کپی با تعیین فاصله (OFFSET)

1.     اجرای فرمان OFFSET

2.     ورود عدد 10 به عنوان فاصله

3.     انتخاب نقاط 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 (نقاط 1، 3، 5 و 7 روی خطوط موجود قرار دارند و خطوطی که پهن تر رسم شده اند پس از تعیین نقاط 2، 4، 6 و8 بوجود می آیند.)

4.     زدن Enter برای پایان بخشیدن به فرمان

5.     پایان مرحلۀ دوم

 

بالای صفحه (Top)

گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی)

حال می خواهیم کمان های گوشه های خطوط بیرونی و درونی را رسم کنیم و قسمت های اضافی خطوط را حذف کنیم. برای ترسیم کمان ها به کمک فرمان ARC اطلاعات ما کامل نیست. تنها چیزی که می دانیم این است که کمان ها بر خطوط دوطرف خود مماسند و شعاع آنها برابر مقدار معلومی (در اینجا 10 و 20) است. فرمانی که در اینگونه مواقع به کار گرفته می شود FILLET است. معادل FILLET در فارسی «گوشه زنی»، «گردکردن گوشه ها» و «راکوردزنی» می باشد. در این کتاب آنرا «گوشه زنی» می نامیم. این فرمان خطوط و کمان ها و... را با یک کمان به یکدیگر متصل می کند.

پس از اجرای فرمان FILLET اتوکد گزارشی از تنظیمات موجود در آن را می دهد و از کاربر می خواهد که اولین جسم و سپس دومین جسم را انتخاب کند و در پی آن عمل گوشه زنی با توجه به تنظیمات موجود انجام می گیرد. می توانیم به جای انتخاب اولین جسم گزینه های داده شده را انتخاب کنیم.

درصورتی که شعاع پیش فرض FILLET با شعاع موردنظر ما یکی نباشد باید آن را عوض کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Radius از فرمان FILLET

برای تغییر شعاع (Radius) گوشه زنی:

Command: fillet

Current Settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r

1- گزینۀ Radius را انتخاب می کنیم. چون شعاع پیش فرض 10 است و می خواهیم آنرا با 20 عوض کنیم.

Specify fillet radius <10.0000>: 20

2- عدد یا فاصله ای که در مقابل این درخواست وارد می کنیم شعاع کمانی است که بین دو جسم انتخابی ترسیم می گردد.

برای آنکه خطوط انتخابی مستقیماً به سمت یکدیگر امتداد داده شوند و کمانی بین آنها ترسیم نگردد، باید مقدار شعاع را برابر صفر بدهیم.

اکنون دوباره پیغام اول فرمان را می بینیم و این بار دو جسمی را که می خواهیم با یکدیگر گوشه زنی شوند انتخاب می کنیم.

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:

1- اولین جسم را انتخاب می کنیم. جسم انتخاب شده به صورت درخشان (خط چین) درمی آید.

Select second object:

2- جسم دوم را انتخاب می کنیم.

اگر اتوکد عمل گوشه زنی را بتواند انجام دهد فرمان پایان می یابد، درغیراین صورت پیغامی مشابه پیام زیر می دهد.

No valid fillet with radius 20.0000

و دوباره منتظر انتخاب جسم دوم می شود.

فرمان FILLET بروی همۀ اجسام کار نمی کند. اجسامی که قابل گوشه زنی هستند عبارتند از: خط، کمان، دایره. درصورتی که جسمی غیر از موارد بالا انتخاب گردد، اتوکد این پیغام را می دهد و منتظر انتخاب جسم درست می ماند:

Fillet requires 2 lines, arcs, or circles.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های دیگر FILLET

گزینه های دیگر (یعنی Polyline و Trim) را بعداً موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

با استفاده از فرمان FILLET به مرحلۀ نشان داده شده در شکل 7-5 می رسیم.

 

شکل 7-5) گوشه زنی (FILLET)

1.     اجرای فرمان FILLET

2.     ورود گزینۀ R به معنی Radius

3.     ورود عدد 20

4.     انتخاب نقاط 1و2

5.     فرمان FILLET پایان می یابد

6.     زدن مجدد کلید Enter برای تکرار فرمان FILLET

7.     انتخاب نقاط 3و4 (پایان فرمان FILLET)

8.     زدن Enter

9.     ورود گزینۀ R به معنی Radius

10. ورود عدد 10

11. انتخاب نقاط 5و6

12. زدن Enter

13. انتخاب نقاط 7 و 8

14. زدن Enter

15. ورود گزینۀ R به معنی Radius

16. ورود عدد صفر

17. انتخاب نقاط 9و10

18. کار ما در این مرحله پایان می یابد.

 

بالای صفحه (Top)

گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET

با نگاهی به شکل 7-6 و توضیحات ذیل آن و استفاده از فرمان OFFSET این گام را نیز برمی داریم.

 

شکل 7-6) بازهم کپی با تعیین فاصله (OFFSET)

1.     اجرای فرمان OFFSET

2.     ورود عدد 60 به عنوان فاصله

3.     انتخاب نقاط 1و2 و زدن Enter

4.     زدن Enter برای تکرار فرمان OFFSET

5.     ورود عدد 40 به عنوان فاصله

6.     انتخاب نقاط 3و4 و زدن Enter

7.     تکرار فرمان OFFSET

8.     ورود عدد10

9.     انتخاب نقاط 5و6 و سپس زدن Enter

10. تکرار فرمان OFFSET

11. ورود عدد 60

12. انتخاب نقاط 7و8 و سپس زدن Enter

13. پایان مرحلۀ 4

 

بالای صفحه (Top)

گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی)

فرمان EXTEND به معنی «گسترش» یا «امتداددهی» برای امتداد دادن اجسام تا مرز تعیین شده به کار می رود.

این فرمان به شکل زیر اجرا می گردد:

Command: extend

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select boundary edges ...

اتوکد گزارشی از تنظیمات مربوط به فرمان EXTEND می دهد و سپس می خواهد لبه های مرزها را مشخص کنیم. اجسامی که می توانیم انتخاب کنیم خط، دایره، کمان و ... می باشند.

Select objects:

1- اجسام مرزی را انتخاب می کنیم. این مرحله تازمانی که همۀ اجسام مرزی را انتخاب کنیم ادامه می یابد. برای پایان بخشیدن به این مرحله کلید Enter را می زنیم.

لبه های انتخاب شده به صورت درخشان (خط چین) درمی آیند.

Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:

2- با انتخاب مستقیم جسم، جسم انتخابی تا مرزهای مشخص شده امتداد داده می شود. تازمانی که کلید Enter یا Escape را نزده ایم مرحلۀ انتخاب جسم برای امتداددهی تکرار می شود. اگر هنگام انتخاب جسم، کلید Shift را فشرده نگه داریم این فرمان مانند TRIM عمل می کند که کمی جلوتر با این فرمان هم آشنا می شویم.

اتوکد انتهایی را که به محل انتخابی نزدیکتر است درنظر می گیرد و جسم را از همان سمت امتداد می دهد.

درصورت غیرعملی بودن امتداددهی این پیام ظاهر می شود:

Object does not intersect an edge.

یا اگر جسمی انتخاب شود که قابل امتداددهی نیست (اجسامی که می توانند امتداد داده شوند خط، کمان و... می باشند.) و این پیام داده می شود:

Cannot EXTEND this object.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Undo از فرمان EXTEND

درمرحلۀ 2 درصورت بروز اشتباه در هنگام انتخاب اجسام، می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم. دراین صورت آخرین عمل امتداددهی لغو می شود ولی از فرمان EXTEND خارج نمی شویم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های دیگر فرمان EXTEND

گزینه های دیگر (Project و Edge) را بعداً موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

با نگاهی به شکل 7-7 و توضیحات آن و اجرای فرمان EXTEND از این مرحله نیز می گذریم.

 

شکل 7-7) امتداددهی اجسام (EXTEND)

1.     اجرای فرمان EXTEND

2.     تعیین مرز با انتخاب نقطه 1 و زدن Enter برای پایان دادن به مرحلۀ تعیین مرزها

3.     انتخاب نقاط 2 و 3 و 4 و زدن Enter برای پایان بخشیدن به فرمان EXTEND

4.     زدن Enter به منظور تکرار اجرای فرمان EXTEND

5.     تعیین مرز با انتخاب نقطۀ 5 و سپس زدن Enter

6.     انتخاب نقاط 6 و 7 و سپس زدن Enter

7.     پایان مرحله 5

 

بالای صفحه (Top)

گام ششم: فرمان TRIM (برش)

برای «برش» اجسام بین مرزهای تعیین شده از فرمان TRIM (به معنای قیچی) بهره می گیریم.

شکل پیام های فرمان TRIM و مراحل اجرای آن شباهت زیادی به فرمان EXTEND دارد.

Command: trim

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select boundarg edges...

اتوکد گزارشی از تنظیمات مربوط به فرمان EXTEND می دهد و سپس می خواهد لبه های مرزها را مشخص کنیم. اجسامی که می توانیم انتخاب کنیم خط، دایره، کمان و ... می باشند.

Select objects:

1- اجسام مرزی را انتخاب می کنیم. این مرحله تازمانی که همۀ اجسام مرزی را انتخاب کنیم ادامه می یابد. برای پایان بخشیدن به این مرحله کلید Enter را می زنیم.

 

لبه های انتخاب شده به صورت درخشان (خط چین) درمی آیند.

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

2- با انتخاب مستقیم جسم، جسم انتخابی بین مرزهای برش قیچی می شود. تازمانی که کلید Enter یا Escape را نزده ایم مرحلۀ انتخاب جسم برای امتداددهی تکرار می شود. اگر هنگام انتخاب جسم، کلید Shift را فشرده نگه داریم این فرمان مانند EXTEND عمل می کند که قبلاً با آن آشنا شدیم.

 

اگر بخشی از جسم در بین دو مرز حذف شود آن جسم به 2 جسم تبدیل می شود.

درصورت غیرعملی بودن برش، این پیام ظاهر می شود:

Object does not intersect an edge.

یا اگر جسمی انتخاب شود که قابل برش نیست (اجسامی که می توانند بریده شوند خط، کمان و... می باشند.) و این پیام داده می شود:

Cannot TRIM this object.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Undo از فرمان TRIM

در مرحلۀ 2 درصورت بروزاشتباه در هنگام انتخاب اجسام، می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم. دراین صورت آخرین عمل برش لغو می شود، ولی از فرمان TRIM خارج نمی شویم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های دیگر فرمان TRIM

گزینه های دیگر (Project و Edge) را بعداً موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

شکل 7-8 و توضیحات همراه آن ما را در به کارگیری فرمان TRIM و رسیدن به شکل نهایی یاری می کنند.

 

 

شکل 7-8) برش اجسام (TRIM)

1.     اجرای فرمان TRIM

2.     تعیین مرزها با انتخاب نقاط 1و2 و سپس زدن Enter

3.     انتخاب نقاط 3 و 4 و زدن Enter

4.     تکرار فرمان TRIM

5.     تعیین مرزها با انتخاب نقاط 5و6 و سپس زدن Enter

6.     انتخاب نقطۀ 7 و زدن Enter

7.     تکرار فرمان TRIM

8.     تعیین مرز با انتخاب 8 و سپس زدن Enter

9.     انتخاب نقطۀ 9 و زدن Enter

10. تکرار فرمان TRIM

11. تعیین مرزها با انتخاب نقاط 10و11 و سپس زدن Enter

12. انتخاب نقاط 12و13 و زدن Enter

13. تکرار فرمان TRIM

14. تعیین مرز با انتخاب نقطۀ 14 و سپس زدن Enter

15. انتخاب نقطۀ 15 و زدن Enter

16. پایان مرحلۀ 6

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل های 7-9-الف و ب محل فرمان های OFFSET، FILLET، EXTEND و TRIM در منوهای گشودنی و ابزار مشاهده می شود. در مجموعه شکل های 7-10 تصویر منوهای ابزار مربوط به این فرمان ها نشان داده شده است.

 

شکل های 7-9- الف و ب) محل فرمان های ویرایشی OFFSET، TRIM، EXTEND و FILLET در منوهای ابزار و گشودنی Modify:

1.     فرمان OFFSET (کپی موازی)

2.     فرمان TRIM (برش)

3.     فرمان EXTEND (امتداددهی)

4.     فرمان FILLET (گوشه زنی)

 

offset - modify

شکل 7-10-1) نماد فرمان OFFSET

 

fillet - modify

شکل 7-10-2) نماد فرمان FILLET

 

extend - modify

شکل 7-10-3) نماد فرمان EXTEND

 

trim - modify

شکل 7-10-4) نماد فرمان TRIM

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     گزینۀ Through در فرمان OFFSET را چه زمانی مورداستفاده قرار می دهیم؟

2.     در فرمان FILLET چه گزینه هایی در اختیارمان قرار دارند؟ گزینه ای را که می شناسید شرح دهید.

3.     گزینۀ Undo در فرمان های EXTEND و TRIM چه می کند؟

4.     شباهت ها و تفاوت های فرمان های EXTEND و TRIM را بنویسید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     چند پاره خط به صورت پراکنده بکشید به طوری که با یکدیگر متقاطع باشند. فرمان EXTEND را اجرا کنید. در برابر پیغام درخواست اول یعنی:

Select boundarg edges...

Select Objects:

بدون انتخاب جسمی، فقط کلید Enter را بزنید. چه اتفاقی می افتد؟ در برابر پیغام های بعدی اجسامی را انتخاب کنید و نتیجه گیری کنید.

2.     آنچه در بالا برای فرمان EXTEND آزمایش کردید برای TRIM نیز امتحان کنید.

3.     دو خط موازی رسم کنید. فرمان FILLET را اجرا کنید و دو خط موازی را برای گوشه زنی انتخاب کنید. چه اتفاقی می افتد؟

4.     فرمان EXTEND را اجرا کنید و پس از تعیین اجسام مرزی، گزینۀ Edge را انتخاب کنید و در برابر پیغام بعدی پاسخ E به معنی Extend را بدهید:

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: e

Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] : e

اکنون به انتخاب اجسام بپردازید. مرزهای گسترش (extend) چگونه درنظر گرفته می شوند؟

5.     آزمایش قبل را برای فرمان TRIM تکرار کنید. مرزهای برش (trim) چگونه درنظر گرفته می شوند؟

6.     بررسی کنید که اکنون پس از اجرای فرمان های EXTEND و TRIM در سطری که تنظیمات جاری (Current settings) نوشته می شود لبه ها (edge) به چه صورتی درنظر گرفته می شوند؟ درصورت لزوم تنظیمات را تغییر دهید.

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

تمرین های فصل قبل را، این بار به کمک فرمان هایی که در این فصل آموخته اید، ترسیم کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده