EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 16 - لایه ها
کاغذ کالک در نقشه کشی دستی - لایه (Layer) در اتوکد - فرمان ایجاد لایه ها (LAYER یا DDLMODES) - چند نکته - تغییر خصوصیات لایه ها ازطریق فهرست جهشی لایه ها - تعیین لایۀجاری با انتخاب جسم (فرمان AI_MOLC) - برگشت به وضعیت قبلی لایه ها (فرمان LAYERP) - دکمۀ LWT در نوار وضعیت - تغییر لایۀ اجسام موجود - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 16 - لایه ها

 

کاغذ کالک در نقشه کشی دستی

لایه (Layer) در اتوکد

فرمان ایجاد لایه ها (LAYER یا DDLMODES)

چند نکته

تغییر خصوصیات لایه ها ازطریق فهرست جهشی لایه ها

تعیین لایۀجاری با انتخاب جسم (فرمان AI_MOLC)

برگشت به وضعیت قبلی لایه ها (فرمان LAYERP)

دکمۀ LWT در نوار وضعیت

تغییر لایۀ اجسام موجود

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

کاغذ کالک در نقشه کشی دستی

پیش ازآنکه کامپیوتر به صورت امروزی دراختیار همگان قرار گیرد و درسال های نه چندان دور، نقشه کشی به صورت دستی انجام می گرفت. (درحال حاضر نیز در پاره ای ازموارد هنوز نیاز به نقشه کشی دستی وجود دارد.)

نقشه های معماری، ساختمانی، شهرسازی، راهسازی، نقشه برداری، تأسیسات و قطعات مکانیکی و ... همگی برروی کاغذهای شفافی که «کالک» نامیده می شوند تهیه می شدند. (برخی از ترسیمات مکانیکی روی کاغذی به نام «اشتن باخ» انجام می گرفت.) در موارد بسیاری هنوز هم از کاغذ کالک استفاده می شود.

ویژگی شفافیت کاغذ کالک درهنگام نقشه کشی دستی به ما کمک می کند تا بااستفاده از یک نقشه، نقشۀ جدیدی را ترسیم کنیم. به عنوان مثال کافی است درترسیم مجموعه نقشه های مربوط به یک واحد مسکونی و درزمان رسم پلان های مربوطه، پس از تهیۀ پلان طبقۀ همکف، پلان های زیرزمین، طبقات تیپ (طبقاتی که پلان آنها مشابه یکدیگر است)، پشت بام و ... را با استفاده از پلان همکف ترسیم کنیم.

مزیت دیگر شفافیت کاغذ کالک این است که به کمک دستگاه های مخصوصی، کپی هایی کاملاً مشابه و هم اندازه با نقشۀ اولیه تهیه می کنیم که «اوزالید» خوانده می شوند. البته باظهور «دستگاه های زیراکس طولی» به مرور «دستگاه های اوزالید» منسوخ می شوند. درکنار کاغذ کالک از کاغذ شفاف دیگری به نام «کاغذ پوستی» نیز استفاده می کنیم که برای انتقال ترسیمات و چرکنویس به کار می رود.

 

بالای صفحه (Top)

لایه (Layer) در اتوکد

یکی از کاربردهای «لایه» (Layer) در اتوکد همان است که کاغذ کالک در نقشه کشی دستی به عهده دارد. هرچند این تنها یکی از مزایای استفاده از لایه هاست. مزایای دیگر عبارتند از:

         دسته بندی اجسام ترسیم شده در نقشه به طوری که به راحتی بتوانیم آنها را از یکدیگر جدا کنیم.

         تعیین رنگ (Color) مشابه برای اجسام موجود در یک لایه مثل قرمز، زرد، سبز، آبی، بنفش و ...

         تعیین نوع خط (Linetype) مشابه برای اجسام موجود در یک لایه مثل خط ممتد (Continuous)، خط چین (Dashed)، خط نقطه (Dashdot) و ... (دربارۀ نوع خط در همین فصل صحبت خواهیم کرد.)

         تعیین وزن خط (Lineweight) مشابه برای اجسام موجود در یک لایه. (وزن خط به پهنای خط می گوییم که می تواند جایگزین پهنای قلم راپید در نقشه کشی دستی شود.)

         خاموش کردن (Off) لایه ها و نامرئی کردن اجسام ترسیم شده درآنها به طوری که درعین موجودبودن قابل مشاهده نباشند.

         قفل کردن (Lock) لایه ها به گونه ای که اجسام موجود دریک لایه باوجود دیده شدن قابل تغییر نباشند.

         غیرقابل چاپ (No print) کردن لایه ها به منظور عدم ارسال محتویات لایۀ موردنظر به چاپگر.

         و مزایای دیگر که به زودی خواهیم دید.

 

پیش از آشنایی با فرمان های مربوط به ایجادوتغییرلایه ها نگاهی به نقشۀ مندرج در شکل 16-1 بیندازیم. این نقشه را در فصل های پیشین دیدیم و به کمک فرمان های ترسیمی و ویرایشی ترسیم کردیم. البته در آن زمان هیچ آشنایی ای با لایه ها و چگونگی ایجاد آنها نداشتیم ولی درهمین فصل خواهیم دید که برای دسته بندی قسمت های مختلف یک نقشه چگونه لایه های مختلف ایجاد کنیم.

 

07-01-01

شکل 16-1) نقشه ای که در فصل های پیشین رسم کردیم و شامل دیوار، درب، پنجره، ستون و ... است که همگی در لایۀ واحدی (لایۀ 0) رسم شده اند.

 

چطور است که برای تفکیک دیوارها، درب ها، ستون ها، پنجره ها و ... از یکدیگر برای هر کدام یک لایۀ جداگانه تعریف کنیم؟ اما پیش ازآن با فرمان ایجادلایه ها آشنا شویم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ایجاد لایه ها (LAYER یا DDLMODES)

فرمانی که لایه ها را ایجاد می کند و توانایی تغییرمشخصات آن ها را به ما می دهد LAYER نام دارد. نام مستعار این فرمان LA می باشد. ازآنجا که درنسخه های قبلی اتوکد شکل اجرای فرمان LAYER با اکنون متفاوت بود و فرمان دیگری به نام DDLMODES به این شکل کار می کرد، برای حفظ سازگاری با نسخه های پیشین اتوکد، این نام نیز می تواند برای اجرای فرمان LAYER به کار رود.

برای اجرای این فرمان به یکی از روش های زیر اقدام می کنیم:

 

1.     صدور نام کامل فرمان در سطر فرمان:

Command: layer

2.     ورود نام مستعار در سطر فرمان:

Command: ddlmodes

یا:

Command: la

3.     انتخاب از منوی گشودنی Format (شکل 16-2) (FormatwLayers…)

 

شکل 16-2) انتخاب فرمان LAYER از منوی گشودنی Format - (FormatwLayers…)

 

4.     انتخاب از منوی ابزار Object Properties (ویژگی های اجسام) (شکل 16-3)

 

شکل 16-3) انتخاب فرمان LAYER از منوی ابزار ویژگی های اجسام (Object Properties)

 

پس از اجرای فرمان LAYER پنجرۀگفتگویی شکل 16-4-الف ظاهر می گردد. توضیحات زیر شکل را می خوانیم و مرحله به مرحله بازدن دکمه های اشاره شده و مشاهدۀ پنجره های گفتگویی دیگر توضیحات آنها را نیز مشاهده می کنیم. (مجموعه شکل های 16-4)

 

شکل 16-4- الف) پنجرۀگفتگویی فرمان LAYER

1.     عنوان پنجرۀگفتگویی: Layer Properties Manager – مدیرویژگی های لایه

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی بدون ثبت تغییرات ایجادشده، این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     دکمۀ New - برای ایجاد یک لایۀ جدید دکمۀ New را می زنیم. دراین صورت در ناحیۀ سفیدرنگ (جدول لایه ها) یک ردیف اضافه می شود که درستون اول سمت چپ آن نام لایۀ جدید به چشم می خورد. این نام به صورت پیش فرض کلمه ای مانند Layer1 یا Layer2 و ... است که می توانیم بلافاصله نام موردنظرمان را در آنجا وارد نماییم.

5.     دکمۀ Delete - برای حذف یک لایه پس از انتخاب آن (که با highlight کردن نام آن انجام می شود) دکمۀ Delete را می زنیم. لایه ای را می توانیم حذف کنیم که هیچ جسمی درون آن ایجاد نکرده باشیم. همینطور لایۀ جاری و لایۀ 0 را نمی توانیم حذف کنیم.

6.     دکمۀ Current - برای آنکه لایه ای را به صورت لایۀ جاری (current) در آوریم، ابتدا آن را انتخاب می کنیم تا به صورت highlight درآید. سپس دکمۀ Current را می زنیم. لایۀ منجمد (Freeze) را نمی توانیم جاری کنیم.

7.     دکمۀ Show details - برای دیدن جزئیات بیشتر در این پنجرۀگفتگویی دکمۀ Show details را انتخاب می کنیم. در این صورت پنجرۀگفتگویی به شکل 16-4-ب درمی آید.

8.     دکمۀ Save state… - با انتخاب این دکمه وضعیت جاری لایه ها را ذخیره می کنیم. برای این منظور، در پنجرۀ شکل 16-4-1 که باز می شود تنظیمات لازم را انجام می دهیم، که در «اتوکد پیشرفته» با آن آشنا خواهیم شد.

9.     دکمۀ Restore state… - وضعیت لایه ها را که با زدن دکمۀ Save state… ذخیره کرده ایم، با استفاده از این دکمه بازیابی می کنیم. پنجرۀ شکل 16-4-2 با زدن این دکمه باز می شود.

10. ناحیۀ Named layer filters - ناحیۀ صافی های لایه ها: صافی ها را بعداً (در «اتوکد پیشرفته») بررسی خواهیم کرد.

11. جعبۀفهرست جهشی صافی ها

12. دکمۀ تعریف صافی: با انتخاب این دکمه یک پنجرۀگفتگویی دیگر (شکل 16-4-3) ظاهر خواهد شد که هنگام بررسی صافی ها خواهیم دید.

13. جعبۀکنترلی Invert filter - دکمۀ معکوس سازی صافی

14. جعبۀکنترلی Apply to Object Properties toolbar - برای اینکه صافی انتخابی بروی نوار ابزار ویژگی های اجسام نیز اثر بگذارد این دکمۀکنترلی را روشن می کنیم.

15. Current layer - نام لایۀ جاری در این قسمت قابل مشاهده است.

16. دراین ناحیۀ سفیدرنگ نام و مشخصات لایه ها مشاهده می شوند و تغییرات لازم را دراین ناحیه انجام می دهیم. بازدن دکمۀ راست ماوس دراین ناحیه، منوی شکل 16-4-4 باز می شود. برای انتخاب بیش از یک لایه می توانیم از کلیدهای Ctrl و Shift کمک بگیریم.

17. ستون Name - اسامی لایه ها در زیر این دکمه نوشته شده اند. با انتخاب این دکمه لایه ها به ترتیب صعودی یا نزولی الفبایی مرتب می شوند.

18. ستون On - ستون زیر دکمۀ On مرئی یا نامرئی بودن لایه ها را نشان می دهد. درصورتی که درردیف مربوط به هرلایه، در این ستون تصویر چراغ روشن مشاهده شود آن لایه روشن (on) و درغیراین صورت خاموش (off) است. با انتخاب دکمۀ On در ردیف اول این ستون، لایه ها برحسب وضعیتشان از نظر قابلیت دید (on/off) مرتب می شوند. اگر لایۀ جاری خاموش شود اتوکد پیغامی می دهد تا کاربر را متوجه این موضوع بکند. لایه ای که خاموش است باوجودی که قابل مشاهده نیست ولی قابل ویرایش می باشد.

19. ستون Freeze in all VP - ستون زیر دکمۀ Freeze… منجمد بودن (freeze) یا ذوب شدن (thaw) لایه ها را نشان می دهد. لایه ای که منجمد است ضمن اینکه قابل مشاهده نیست، قابل ویرایش نیز نمی باشد. زدن دکمۀ Freeze… لایه ها را برحسب منجمدبودن یا نبودن مرتب می کند. علامت خورشید به معنی ذوب و شکلی که مشابه ملکول برف است نمایانگر منجمدبودن لایه است.

20. ستون Lock - ستون زیر دکمۀ Lock قفل بودن یا نبودن لایه ها را نشان می دهد. لایه ای که قفل است قابل ویرایش نیست و نمی توانیم اجسام موجود در آن را تغییر دهیم. برای منظم کردن لایه ها بر حسب قفل بودن یا نبودن آنها این دکمه را می زنیم.

21. ستون Color - برای آنکه هر چه در لایۀ موردنظرمان است به رنگ دلخواه رسم شود مکان نما را به ردیف مربوط به آن لایه و ستون زیر دکمۀ Color برده، دکمۀ ماوس را می زنیم. در این حالت پنجرۀگفتگویی دیگری برای انتخاب رنگ ظاهر می شود (شکل 16-4-5). می توانیم رنگ مطلوب را از این پنجره انتخاب کنیم.

22. ستون Linetype - نوع خط (linetype) را در این ستون تعیین می کنیم (شکل 16-4-6).

23. ستون Lineweight - وزن خط یا پهنای خط را در قسمت زیر این دکمه انتخاب می کنیم (شکل 16-4-7).

24. ستون Plot Style - در ستون شیوۀ چاپ می توانیم در روی رسام (پلاتر) یا چاپگر (پرینتر) به اجسام موجود در هر لایه قلمی را اختصاص دهیم. این مورد را بعداً بررسی می کنیم.

25. Plot – درصورتی که بخواهیم محتویات یک لایه هنگام چاپ گرفتن از نقشه برروی کاغذ دیده نشوند در ردیف مربوطه و این ستون دکمۀ ماوس را می زنیم تا به روی شکل چاپگر علامت ورودممنوع مشاهده شود.

26. در این قسمت گزارشی از وضعیت پنجرۀگفتگویی به نمایش گذاشته می شود.

27. دکمۀ OK برای ذخیره و خروج از پنجرۀگفتگویی به کار می رود.

28. برای لغو و خروج بدون ذخیرۀ تغییرات دکمۀ Cancel را می زنیم.

29. برای مشاهدۀ راهنمای (Help) مفصل این دکمه را می زنیم.

 

شکل 16-4-1) پنجرۀ Save Layer States که با انتخاب دکمۀ Save state… درهنگام اجرای فرمان LAYER باز می شود. شرح جزئیات این پنجره را در «اتوکد پیشرفته» خواهیم دید.

 

شکل 16-4-2) پنجرۀ Layer States Manager که با انتخاب دکمۀ Restore state… درهنگام اجرای فرمان LAYER باز می شود. (اتوکد پیشرفته)

 

شکل 16-4-ب) پنجرۀگفتگویی فرمان LAYER هنگامی که دکمۀ Show details را انتخاب کرده ایم.

شرح قسمت های 1 تا 6 و 8 تا 29 را در ذیل شکل 16-4-الف دیدیم و بقیه در زیر شرح داده می شوند:

7.     با انتخاب دکمۀ Hide details پنجرۀگفتگویی به شکل 16-4-الف درمی آید.

30. ناحیۀ جزئیات (Details)

31. Name - نام لایه یا لایه های انتخابی در این قسمت قابل مشاهده یا انتخاب می باشد. برای انتخاب لایه هایی که قسمت هایی از نام آن ها مشترک است از علامات و حروف مخصوص استفاده می شود که این موضوع در «اتوکد پیشرفته» بررسی خواهد شد.

32. Color - رنگ لایه های انتخابی را به صورت گروهی در این محل می توانیم تعیین کنیم. این عمل می تواند با انتخاب رنگ موردنظر از جعبۀفهرست مربوطه انجام گیرد. در صورت انتخاب گزینۀ Other… در انتهای فهرست، جعبه رنگ استاندارد اتوکد (شکل 16-4-5) ظاهر می شود.

33. Lineweight - وزن خط لایه های انتخاب شده (highlight شده) را در این محل باانتخاب از جعبۀفهرست مقابل تعیین می کنیم.

34. Linetype - نوع خط لایه های انتخاب شده را در این محل (مشابه انتخاب وزن خط و رنگ) تعیین می کنیم. نوع خط هایی قابل انتخابند که قبلاً بارگذاری (load) شده باشند.

35. Plot Style - شیوۀ رسم (پلات) در این ناحیه قابل انتخاب است. شیوۀ رسم در «اتوکدپیشرفته» آموزش داده خواهد شد.

36. Off for display - برای روشن یا خاموش کردن لایه ها به صورت گروهی ابتدا لایه های موردنظر را انتخاب می کنیم سپس این جعبۀکنترلی را انتخاب کرده یا از حالت انتخاب شده خارج می کنیم.

37. Lock for editing - با این جعبۀ کنترلی می توانیم لایه های انتخابی را قفل یا یا درصورت قفل بودن باز کنیم.

38. Do not plot - برای غیرقابل چاپ کردن لایه ها این جعبۀکنترلی را انتخاب می کنیم. در صورت خاموش کردن این جعبۀ کنترلی محتویات لایه های انتخابی در روی کاغذ چاپ خواهد شد، مشروط برآنکه منجمد یا خاموش نباشند.

39. Freeze in all viewports - لایه های انتخابی را به کمک این جعبۀکنترلی منجمد یا ذوب می کنیم. این عمل در همۀ دریچه های دید اتفاق می افتد. دریچۀدید را در «اتوکد 3بعدی» خواهیم آموخت. در حال حاضر فقط یک دریچۀدید داریم.

40. Freeze in current viewport - لایه های انتخابی را به کمک این جعبۀکنترلی در دریچۀدید فعال (جاری) منجمد یا ذوب می کنیم. چون در اینجا فقط یک دریچۀ دید داریم این قسمت خاکستری و غیرقابل استفاده است. برای تعریف دریچۀدید باید از فضای مدل به فضای کاغذ برویم. با فضای کاغذ در «اتوکد 3بعدی» آشنا می شویم.

41. Freeze in new viewports - برای منجمد یا ذوب کردن لایه های انتخابی در دریچه های دیدی که پس از این ایجاد می گردند این جعبۀکنترلی را روشن یا خاموش می کنیم. همانند گزینۀ قبلی چون در فضای مدل هستیم این گزینه خاکستری و غیرقابل استفاده است.

 

شکل 16-4-3) پنجرۀ Named Layer Filters که با انتخاب دکمۀ ... در ناحیۀ تحت عنوان Named Layer Filters درهنگام اجرای فرمان LAYER باز می شود. شرح جزئیات این پنجره را در «اتوکد پیشرفته» خواهیم دید.

 

شکل 16-4-4) بازدن دکمۀ راست ماوس در ناحیۀ سفیدرنگ پنجرۀگفتگویی Layer Properties Manager این منو ظاهر می شود.

1.     New Layer – مانند دکمۀ New در شکل 16-4 کار می کند.

2.     Select All – همۀ لایه ها را انتخاب کرده به صورت درخشان شده (highlight) درمی آورد.

3.     Clear All – همۀ لایه ها را از حالت انتخاب شده درمی آورد.

4.     Select all but current – همۀ لایه ها به جز لایۀ جاری (current) را انتخاب می کند.

5.     Invert Selection – لایه های انتخاب شده را از حالت درخشان (highlight) خارج می کند و لایه های دیگر را انتخاب و highlight می کند.

6.     Invert layer filter – مربوط به صافی هاست و مانند جعبۀکنترلی Invert filter در شکل 16-4 عمل می کند.

7.     Layer filters – گزینه های موجود در فهرست جهشی شمارۀ11 در شکل 16-4 را دراختیار کاربر می گذارد.

8.     Save layer states… - مانند دکمۀ Save state… در شکل 16-4

9.     Restore layer states - مانند دکمۀ Restore state… در شکل 16-4

 

شکل 16-4-5) احضار پنجرۀگفتگویی انتخاب رنگ از درون فرمان LAYER

1.     نوار عنوان پنجرۀگفتگویی: انتخاب رنگ (Select Color)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی بدون انتخاب رنگ، این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چندجمله ای مشاهده می کنیم.

4.     رنگ های استاندارد را از این ناحیه انتخاب می کنیم. منظور از رنگ های استاندارد رنگ هایی است که دارای نام می باشند مانند قرمز (red)، زرد (yellow)، سبز (green) و ...

5.     سایه های خاکستری دراین ناحیه جای داده شده اند.

6.     رنگ های منطقی در این قسمت قرار دارند. رنگ های منطقی هنگام تعیین رنگ لایه قابل انتخاب نیستند.

7.     دکمۀ انتخاب رنگ لایه ای (ByLayer) که درحالت انتخاب رنگ برای لایه خاموش است.

8.     دکمۀ انتخاب رنگ بلوکی (ByBlock) که درحالت انتخاب رنگ برای لایه خاموش است.

9.     ناحیۀ جعبه رنگ

10. با انتخاب هرکدام از مربع های رنگی در ناحیه های 4 و 5 و 9 نام یا شمارۀ آن رنگ در بخش اا مشاهده خواهد شد و مربع شمارۀ 12 به آن رنگ درمی آید. رنگ شمارۀ 7 دوگانه است، اگر زمینه سفید باشد، سیاه و اگر زمینه سیاه باشد، به رنگ سفید دیده می شود.

11. جعبۀویرایشی حاوی نام یا شمارۀ رنگ انتخابی

رنگ انتخاب شده

دکمۀ OK برای پذیرش و انتخاب رنگ جدید و خروج از پنجرۀ گفتگویی به کار می رود.

12. برای لغو و خروج بدون انتخاب رنگ دکمۀ Cancel را می زنیم.

13. برای مشاهدۀ راهنمای (Help) مفصل این دکمه را می زنیم.

 

شکل 16-4-6) احضار پنجرۀگفتگویی انتخاب نوع خط از درون فرمان LAYER

1.     نوار عنوان پنجرۀگفتگویی: انتخاب نوع خط (Select Linetype)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی بدون ثبت تغییرات ایجادشده این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     ناحیۀ Loaded linetypes – نام و مشخصات نوع خط های بارگذاری شده دراین قسمت مشاهده می شوند.

5.     Linetype - ستون و دکمۀ نوع خط

6.     Appearance - ستون و دکمۀ ظاهر نوع خط

7.     Description - ستون و دکمۀ شرح

8.     جعبۀفهرست نوع خط های بارگذاری شده. برای انتخاب هرکدام از نوع خط های موجود، سطر مربوطه را درخشان (highlight) کرده، دکمۀ OK را می زنیم. برای مشاهدۀ شرح مربوط به نوع خط ها از نوار لغزشی افقی کمک می گیریم.

9.     برای انتخاب نوع خط درخشان شده (highlighted) و بستن این پنجرۀ گفتگویی دکمۀ OK (پذیرش) را انتخاب می کنیم.

10. برای خروج بدون انتخاب، دکمۀ Cancel (لغو یا انصراف) را می زنیم.

11. برای بارگذاری نوع خط های جدید از پرونده های حاوی تعاریف نوع خط دکمۀ Load… (بارگذاری) را می زنیم. در پی انتخاب این دکمه پنجرۀگفتگویی شکل 16-4-6-1 باز می شود.

12. برای راهنمایی در مورد این پنجره دکمۀ Help را می زنیم.

 

شکل 16-4-6-1) پنجرۀگفتگویی بارگذاری نوع خط که با انتخاب دکمۀ Load… در پنجرۀ انتخاب نوع خط (Select Linetype) که در شکل 16-4-6 مشاهده می شود ظاهر می گردد.

1.     نوار عنوان پنجرۀگفتگویی: بارگذاری یا بارگذاری مجدد نوع خط (Load or Reload Linetypes)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی بدون انجام بارگذاری این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     با زدن این دکمه می توانیم پروندۀ حاوی شرح نوع خط ها را انتخاب کنیم. این پرونده دارای پسوند lin است و نام پیش فرض برای آن در حالتی که واحدهای اینچی را انتخاب کرده ایم ACAD.LIN و درصورتی که واحدهای دهدهی (decimal) را برگزیده باشیم ACADISO.LIN می باشد که هنگام نصب اتوکد در فهرست Support کپی می گردد. در دوره ای با نام «خصوصی سازی اتوکد» با نحوۀ تعریف نوع خط آشنا می شویم. با انتخاب این دکمه پنجرۀگغتگویی استاندارد انتخاب پرونده ظاهر می شود.

5.     در این جعبۀویرایشی نام پروندۀ شرح نوع خط (در اینجا ACADISO.LIN) مشاهده می شود و می توانیم نام موردنظرمان را در این محل وارد کنیم، البته اگر پرونده موجود باشد.

6.     نوع خط های دردسترس در این ناحیه فهرست شده اند.

7.     ستون و دکمۀ نوع خط: در این ستون نام نوع خط ها مشاهده می شود.

8.     ستون و دکمۀ شرح نوع خط: در این ستون شرح، شامل یک جمله و شکل تقریبی نوع خط دیده می شود.

9.     در این بخش نام و شرح نوع خط ها دیده می شود و می توانیم برای انتخاب بیش از یک نوع خط از کلیدهای Shift و Ctrl نیز کمک بگیریم. (مشابه دیگر برنامه ها که با گرفتن Shift و انتخاب دو سطر هرچه بین دوسطر قرار دارد انتخاب می شود و با گرفتن Ctrl و انتخاب سطر انتخابی، آن سطر به انتخاب های قبلی اضافه می شود. سطرهای انتخابی درخشان (highlight) می شوند. برای حرکت افقی در این فهرست از نوارلغزشی زیرین و برای حرکت عمودی از نوارلغزشی سمت راست استفاده می کنیم.

10. برای بارگذاری نوع خط هایی که انتخاب کرده ایم و به صورت درخشان (highlight) درآمده اند دکمۀ OK را می زنیم. اگر هرکدام از نوع خط های انتخابی قبلاً بارگذاری شده باشند پیامی ظاهر می گردد و از کاربر درخواستی می شود که در شکل 16-4-6-2 این پیام و چگونگی پاسخ دادن به آن نشان داده شده است.

11. برای خروج بدون بارگذاری نوع خط ها دکمۀ Cancel (لغو یا انصراف) را می زنیم.

12. برای راهنمایی در مورد این پنجره دکمۀ Help را می زنیم.

 

شکل 16-4-6-2) پنجرۀگفتگویی بارگذاری مجدد نوع خط(Reload Linetype) درصورتی که هرکدام از نوع خط های انتخابی قبلاً بارگذاری شده باشد، این پنجرۀگفتگویی ظاهر می شود و از کاربر می خواهد که درمورداینکه نوع خط جدید جایگزین قبلی گردد، تصمیم بگیرد. کاربر باید با انتخاب یکی از دکمه ها پاسخ موردنظر خود را بدهد.

1.     عنوان: بارگذاری مجدد (Reload Linetype)

2.     پرسشی که باید توسط کاربر پاسخ داده شود: آیا نوع خط .... که قبلا بارگذاری شده است مجدداً بارگذاری شود؟

3.     Yes – یعنی نوع خط جدید جایگزین نوع خط قبلی گردد.

4.     Yes to All – تمامی نوع خط های جدید جایگزین نوع خط های قدیمی شوند و نیازی به پرسش در مورد تک تک آن ها نیست.

5.     No – نوع خط قدیمی حفظ شود و نوع خط جدید جایگزین آن نشود.

6.     No to All – همگی نوع خط های قدیمی حفظ شوند و دیگر دراین مورد از کاربر سؤالی پرسیده نشود.

7.     Cancel – برای اعلام انصراف از بارگذاری نوع خط های بعدی این دکمه را می زنیم و بدین طریق بارگذاری نوع خط ها متوقف می شود.

 

شکل 16-4-6-3) پنجرۀگفتگویی انتخاب نوع خط پس از بارگذاری تعدادی از نوع خط ها. در شکل بالا نوع خط های بارگذاری شده را مشاهده می کنیم. شرح جزئیات این پنجره در زیر شکل 16-4-6 نوشته شده است.

 

شکل 16-4-7) پنجرۀگفتگویی وزن خط که از درون فرمان LAYER قابل احضار است.

1.     نوار عنوان پنجرۀگفتگویی وزن خط (Lineweight)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی بدون انتخاب وزن خط این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     ناحیۀ وزن خط ها (Lineweights)

5.     فهرستی که شامل پهنای وزن خط های مختلف موجود می باشد. می توانیم وزن خط موردنظر خود را از میان این فهرست انتخاب کنیم. با وزن خط Default بعداً آشنا خواهیم شد. برای حرکت عمودی در فهرست وزن خط ها از نوارلغزشی سمت راست کمک می گیریم.

6.     در این قسمت نام وزن خط قبلی (پیش از ورود به این پنجرۀگفتگویی) مشاهده می گردد.

7.     در این بخش نام وزن خط جدید انتخابی مشاهده می گردد.

8.     دکمۀ OK برای تأیید وزن خط انتخابی و خروج از پنجرۀگفتگویی به کار می رود.

9.     برای لغو و خروج بدون انتخاب وزن خط جدید دکمۀ Cancel را می زنیم.

10. برای مشاهدۀ راهنمای (Help) مفصل این دکمه را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

چند نکته

اکنون که با بخش های مختلف پنجرۀگفتگویی لایه ها و دیگر پنجره های مرتبط با آن آشنا شدیم، ذکر چند نکته مناسب به نظر می رسد:

 

1.     اتوکد به صورت پیش فرض دارای یک لایه به نام 0 است. لایۀ 0 قابل حذف نیست و نام آنرا نیز نمی توانیم تغییر دهیم ولی دیگر ویژگی های لایۀ 0 (مانند روشن یا خاموش بودن، قفل یا باز بودن، منجمد یا ذوب بودن، رنگ، نوع خط، وزن خط، قابلیت چاپ و ...) قابل تغییر است.

2.     هرچه ترسیم می کنیم در لایۀجاری ایجاد می گردد. نام لایۀجاری در منوی ابزار «ویژگی های اجسام» (Object Properties) دیده می شود (شکل 16-5).

3.     با این توضیحات اکنون می توانیم حدس بزنیم که هرچه تاکنون رسم کرده ایم در لایۀ 0 قرار دارد.

 

شکل 16-5) نام لایۀ جاری در فهرست لایه ها (combo box) در منوی ابزار ویژگی های اجسام (Object Properties). در اینجا نام لایۀ جاری 0 است.

 

4.     نام همۀ لایه ها (به جز لایۀ 0) را می توانیم تغییر دهیم. به این منظور در پنجرۀگفتگویی «لایه ها» درروی نام لایه دوبار تقه می زنیم (double click) و سپس نام جدید را تایپ می کنیم.

5.     برای تغییر عرض هرستون در بخش فهرست لایه ها از امکانات موجود در ویندوز کمک می گیریم. به این منظور مکان نما را به روی خط عمودیی که بین دو ستون قرار دارد (مثلاً بین On و Freeze…) می بریم، پس از آنکه شکل مکان نما تغییر کرد و به صورت دو خط متقاطع که در دو طرف خط افقی فلش دیده می شود درآمد، دکمۀ ماوس را فشار داده، دراین حالت ماوس را حرکت می دهیم. وقتی عرض ستون ها به اندازه ای که می خواهیم درآمد، دکمۀ ماوس را رها می کنیم.

6.     عنوان ستون مربوط به منجمدسازی لایه ها عبارتست از: Freeze in all VP که منظور از VP دریچه های دید (Viewports) می باشد. با دریچه های دید در «اتوکد 3بعدی» آشنا خواهیم شد. درحال حاضر بیش ازیک دریچۀدید نداریم که همان ناحیۀکار یا صفحۀترسیم است.

7.     آنچه دربارۀ تعیین رنگ، نوع خط و وزن خط دیدیم، دوباره در بخش های بعدی به طور مفصل بررسی خواهند شد.

 

بالای صفحه (Top)

تغییر خصوصیات لایه ها ازطریق فهرست جهشی لایه ها

با گشودن فهرست جهشی لایه ها، واقع در منوی ویژگی های اجسام و کلیک کردن به روی علامات مربوط به هر لایه می توانیم بدون نیاز به اجرای فرمان LAYER تغییرات لازم را در خصوصیات لایه ها بدهیم. رنگ لایه را نمی توانیم به این روش تغییر دهیم. به این منظور درحالتی که هیچ جسمی را انتخاب نکرده ایم و هیچ فرمانی هم درحال اجرا نیست فهرست جهشی لایه ها را باز کرده، در روی تصاویر چراغ، قفل، خورشید و ... در ردیف مربوط به لایۀ موردنظر تقه می زنیم. در این صورت تنظیمات لایۀ انتخابی تغییر می کند. (شکل 16-6)

 

شکل 16-6) فهرست جهشی لایه ها در منوی ابزار ویژگی های اجسام (Object Properties)

1.     روشن یا خاموش بودن لایه در این ستون نمایش داده می شود. با انتخاب چراغ مربوط به ردیف هر کدام از لایه ها می توانیم آن لایه را روشن یا خاموش کنیم.

2.     نمایش منجمد یا ذوب بودن لایه ها در این ستون انجام می گیرد. برای تغییر وضعیت هر کدام از لایه ها می توانیم در ردیف مربوط به لایۀ موردنظر و در این ستون کلیک کنیم.

3.     قفل بودن یا نبودن لایه ها در این ستون مشاهده می شود. با کلیک کردن بر روی هر کدام از این علامات لایۀ مربوطه در مورد قفل بودن یا نبودن تغییر وضعیت می یابد.

4.     حالت قابل چاپ یا غیرقابل چاپ بودن را در اینجا می بینیم و برای تغییر وضعیت لایه بر روی این علامات کلیک می کنیم.

5.     رنگ لایه ها را در این ستون مشاهده می کنیم. برای تغییر رنگ لایه ها باید فرمان LAYER را اجرا کنیم و از طریق این منو نمی توانیم تغییر رنگ را انجام دهیم.

6.     نام لایه ها در این قسمت دیده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

تعیین لایۀجاری با انتخاب جسم (فرمان AI_MOLC)

اگر بخواهیم بدون تعیین مستقیم نام لایه ای، با انتخاب جسمی که در آن لایه قرار دارد، لایۀجاری تغییر یابد، این فرمان را اجرا می کنیم. محل این فرمان در منوی ابزار ویژگی های اجسام در شکل 16-7 نشان داده شده است. (اولین گزینه از سمت چپ در منوی ابزار ویژگی های اجسام)

 

شکل 16-7) فرمان AI_MOLC در منوی ابزار ویژگی های اجسام (Object Properties)

 

با اجرای این فرمان پیغام درخواست زیر به نمایش درمی آید:

Select object whose layer will become current:

جسمی را که در لایۀ موردنظرمان قرار دارد انتخاب می کنیم.

 

توجه: فرمان AI_MOLC جزء فرمان های استاندارد و داخلی اتوکد نیست و فرمانی است که به زبان اتولیسپ نوشته شده است. زبان برنامه نویسی اتولیسپ که انحصاراً به اتوکد تعلق دارد، در نسخه های جدید اتوکد دارای یک محیط ویرایشگر شده است که از طریق اتوکد قابل دسترس می باشد. این محیط به نام ویژوال لیسپ خوانده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

برگشت به وضعیت قبلی لایه ها (فرمان LAYERP)

برای لغو وضعیت فعلی لایه ها و بازگشت به وضعیت قبلی در تنظیمات مربوط به لایه ها، فرمان LAYERP را اجرا می کنیم. این فرمان دارای استثنائاتی است و نمی تواند تغییرنام (rename)، پاک کردن (delete) و ایجاد لایۀ جدید (new) را لغو کند. محل این فرمان در منوی ابزار ویژگی های اجسام در شکل 16-8 نشان داده شده است.

 

شکل 16-8) فرمان LAYERP در منوی ابزار ویژگی های اجسام (Object Properties)

 

با صدور این فرمان، عمل تغییر وضعیت لایه ها انجام می گیرد و پیام زیر داده می شود:

Restored previous layer status.

اگر از هنگام ورود به اتوکد تا زمان اجرای فرمان LAYERP، تنظیمات لایه ها را تغییر نداده باشیم، یا قبلاً این فرمان را برای برگشت به وضعیت اولیه اجرا کرده باشیم، اتوکد این پیغام را می دهد:

*No previous layer status*

 

بالای صفحه (Top)

دکمۀ LWT در نوار وضعیت

درشکل 16-9 دکمۀ LWT را در نواروضعیت مشاهده می کنیم.

 

شکل 16-9 دکمۀ LWT در نواروضعیت

 

با روشن کردن این دکمه، خطوطی که دارای وزن خط (Lineweight) هستند با پهنای واقعی نشان داده می شوند. درغیراین صورت و درحالتی که دکمۀ LWT خاموش است، همۀ خطوط صرفنظر ازاینکه دارای چه وزن خطی هستند، به یک پهنا نمایش داده می شوند.

 

بالای صفحه (Top)

تغییر لایۀ اجسام موجود

دراین فصل چگونگی ایجاد لایه های جدید را فراگرفتیم. همچنین با لایۀ جاری آشنا شدیم و آموختیم که چگونه لایه ای را به صورت لایۀ جاری درآوریم تا هرچه ازاین به بعد ترسیم می کنیم در آن لایه قرارگیرد. اما از چگونگی تغییر لایۀ اجسامی که قبلاً در لایۀ 0 ایجاد شده اند سخنی به میان نیاوردیم. در فصل بعدی چگونگی انجام این کار را نیز خواهیم آموخت.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     چه دلایلی برای استفاده از لایه ها دراتوکد وجود دارد؟ کدامیک از دلایل را برای این کار قوی تر می دانید؟

2.     اصطلاح لایۀ جاری (current layer) به چه معنی است؟

3.     اصطلاحات روشن و خاموش، منجمد و ذوب، قفل و باز را در لایه ها شرح دهید.

4.     فرمان های AI_MOLC و LAYERP را شرح دهید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     نقشه ای با چندین لایه ایجاد کنید و درهرلایه ترسیماتی انجام دهید. پس ازآنکه درهرلایه تعدادی جسم ایجاد کردید، یکی از لایه ها را خاموش (Off)، لایۀ دیگری را منجمد (Freeze) و لایۀ سوم را قفل (Lock) کنید. اکنون فرمان ERASE را که یک فرمان ویرایشی است اجرا کرده، در مقابل پیغام Select objects: گزینۀ ALL را وارد کنید. مشاهداتتان درمورد اجسامی که در لایۀ قفل شده (Locked) قرار دارند چیست؟ اتوکد دربارۀ آن ها چه پیغامی می دهد؟ آیا آن ها را پاک می کند؟ لایه ای را که خاموش (Off) کرده بودید، مجدداً روشن (On) کنید. آیا اثری از اجسام درون آن می بینید؟ لایه ای که منجمد (Freeze) شده بود را ذوب (Thaw) نمایید. آیا اجسام موجود در آن نیز پاک شده اند؟ آیا با اجرای فرمان ERASE و ورود گزینۀ ALL درمقابل پیغام درخواست آن مبنی بر انتخاب اجسام، همۀ اجسام موجود در نقشه پاک می شوند.

2.     چگونه می توانیم نام لایۀ جاری را بدون اجرای فرمان LAYER تشخیص دهیم؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده