EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 21 - متن نویسی
«چگونه نوشتن» را بیاموزیم! - فرمانی برای نوشتن: TEXT - فرمان DTEXT (نوشتۀ پویا: Dynamic Text) - فرمان STYLE برای تعریف شیوۀنوشتاری - گزینه های فرمان TEXT - گزینۀ Style برای انتخاب شیوۀنوشتاری - گزینۀ Justify برای انتخاب نحوۀ ترازبندی متن - گزینۀ نهفته در فرمان TEXT - فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی - ویرایش متن های تک سطری و پاراگرافی (فرمان DDEDIT) - یافتن و جایگزینی کلمات در نقشه (فرمان FIND) - یافتن و اصلاح غلط های املایی (فرمان SPELL) - تغییراندازۀ نوشته بدون جابجایی(SCALETEXT) - تغییر ترازبندی نوشته (JUSTIFYTEXT) - اثر فرمان MIRROR برروی نوشته ها - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 21 - متن نویسی

 

«چگونه نوشتن» را بیاموزیم!

فرمانی برای نوشتن: TEXT

فرمان DTEXT (نوشتۀ پویا: Dynamic Text)

فرمان STYLE برای تعریف شیوۀنوشتاری

گزینه های فرمان TEXT

گزینۀ Style برای انتخاب شیوۀنوشتاری

گزینۀ Justify برای انتخاب نحوۀ ترازبندی متن

زیرگزینۀ Center

زیرگزینۀ Middle

زیرگزینۀ Right

زیرگزینۀ TL (TopLeft)

زیرگزینۀ TC (TopCenter)

زیرگزینۀ TR (TopRight)

زیرگزینۀ ML (MiddleLeft)

زیرگزینۀ MC (MiddleCenter) تقریباً مشابه Middle

زیرگزینۀ MR (MiddleRight)

زیرگزینۀ BL (BottomLeft)

زیرگزینۀ BC (BottomCenter)

زیرگزینۀ BR (BottomRight)

زیرگزینۀ Align

زیرگزینۀ Fit

گزینۀ نهفته در فرمان TEXT

فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی

ویرایش متن های تک سطری و پاراگرافی (فرمان DDEDIT)

یافتن و جایگزینی کلمات در نقشه (فرمان FIND)

یافتن و اصلاح غلط های املایی (فرمان SPELL)

تغییراندازۀ نوشته بدون جابجایی(SCALETEXT)

تغییر ترازبندی نوشته (JUSTIFYTEXT)

اثر فرمان MIRROR برروی نوشته ها

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

«چگونه نوشتن» را بیاموزیم!

با نگاهی به هرنقشه ای خواهیم دید که برای درج توضیحات و مشخص کردن بخش های مختلف آن نیازبه نوشتن داریم. «عنوان نقشه» (Title)، «جزئیات» (Detailing)، «اندیکس گذاری» (Indexing)، «توضیحات» (Comments) و بالآخره «راهنمای نقشه» (Legend) همگی با متن نویسی کامل می شوند. (شکل 21-1)

 

1

 

شکل 21-1) دراین فصل نوشتن را خواهیم آموخت.

 

بالای صفحه (Top)

فرمانی برای نوشتن: TEXT

برای شروع به نوشتن نیاز به انجام تنظیماتی داریم ولی فعلاً جمله ای را به طور آزمایشی می نویسیم و پیش فرض های اتوکد را می پذیریم. به این منظور فرمان TEXT را اجرا می کنیم. اما اتوکد پیش از پرسیدن متن موردنظر ما، گزارشاتی درمورد وضع جاری می دهد و سپس درخواست دریافت اطلاعات درمورد «نقطۀدرج»، «ارتفاع (اندازۀ) متن» و «زاویۀدوران متن» را می کند.

Command: text

Current text style: "Standard" Text height: 2.5000

دراینجا توضیحاتی دربارۀ مشخصات متنی که نوشته خواهد شد مشاهده می گردد. نام شیوۀنوشتاری جاری "Standard" و ارتفاع پیش فرض برای متن 2.5 واحد است. با شیوۀنوشتاری کمی بعد آشنا خواهیم شد.

Specify start point of text or [Justify/Style]:

نقطۀ درج نوشته را تعیین می کنیم.

Specify height <2.500>:

ارتفاع (اندازه) نوشته را در این قسمت تعیین می کنیم یا با زدن Enter پیش فرض را قبول می کنیم..

Specify rotation angle of text <0>:

زاویۀ دوران (چرخش) متنی را که قرار است نوشته شود نسبت به افق تعیین می کنیم. برای اینکه نوشته افقی باشد زاویۀ را می دهیم. زاویۀ پیش فرض برای اولین بار اجرای این فرمان است و دفعات بعدی زاویۀ داده شده به صورت پیش فرض درمی آید.

Enter text: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Enter text:

درصورتی که نوشتۀ موردنظر ما در چند سطر است سطر بعدی را وارد می کنیم. برای خاتمه بخشیدن به فرمان Enter را می زنیم.

متن در نقشه درج می شود. (شکل 21-2)

 

شکل 21-2) متن داده شده با این دستخط نوشته می شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DTEXT (نوشتۀ پویا: Dynamic Text)

می توانستیم به جای TEXT، فرمان DTEXT را نیز اجرا کنیم. این دو فرمان درنسخه های قبلی اتوکد با هم تفاوت داشتند، ولی در اتوکد 2000 کاملاً مشابهند و فقط برای سازگاری با نسخه های قبلی هر دو فرمان حفظ شده اند. درواقع کارآیی فرمانTEXT بالا رفته و شبیه DTEXT شده است. برای دیدن قدرت نهفتۀ این دو فرمان یکبار دیگر فرمان TEXT یا DTEXT را اجرا می کنیم و هنگامی که اتوکد از ما ورود نوشته را تقاضا می کند، با حرکت دادن مکان نما و کلیک کردن بروی نقطۀ دلخواهی در صفحۀترسیمی، نقطۀدرج نوشته را به صورت متحرک (Dynamic) نشان می دهیم.

اما چگونه دیگر مشخصۀ نوشتۀ درج شده، یعنی دستخط (Font) را طبق سلیقۀ خود انتخاب کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

فرمان STYLE برای تعریف شیوۀنوشتاری

فرمان STYLE نه تنها به ما امکان انتخاب فونت را می دهد، بلکه با اجرای آن توانایی استفاده از جلوه ها (Effects) و دیگر کارآیی ها را می یابیم. با اجرای فرمان STYLE پنجرۀگفتگویی شکل 21-3 ظاهر می شود. توضیحات ذیل این شکل را می خوانیم.

 

شکل 21-3) پنجرۀگفتگویی Text Style که با اجرای فرمان STYLE باز می شود.

1.     عنوان پنجرۀگفتگویی: شیوۀنوشتاری (Text Style)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی این دکمه را می زنیم. توضیحات مربوط به دکمۀ شمارۀ 25 دربارۀ این دکمه نیز صادق است.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     ناحیۀ Style Name (نام شیوۀ نوشتاری): در این ناحیه شیوۀ نوشتاری جاری را انتخاب می کنیم، شیوۀ جدیدی معرفی می کنیم، نام شیوۀ موجود را تغییر می دهیم و یک شیوۀنوشتاری را درصورت عدم نیاز حذف می کنیم.

5.     در این فهرست جهشی نام شیوه های موجود را مشاهده می کنیم. اولین بار که فرمان STYLE را اجرا می کنیم، تنها یک نام در این قسمت به چشم می خورد: Standard. متنی که ما در نقشه درج کردیم، با این شیوه نوشته شده است. با انتخاب یک شیوه از میان این فهرست، نوشتۀ دکمۀ Cancel واقع در سمت راست بالای پنجره به Close تبدیل می شود. در این حالت شیوۀنوشتاری جاری را تعیین کرده ایم. هر تغییری در مشخصات شیوۀ جاری بدهیم، در این صورت دکمۀ Apply که خاموش است، قابل انتخاب می گردد.

6.     دکمۀ New… (جدید): با انتخاب این دکمه پنجرۀ شکل 21-3-1 باز می شود و می توانیم یک شیوۀ نوشتاری جدید معرفی کنیم. مشخصات این شیوۀنوشتاری عیناً مانند شیوه ای است که نام آن پیش از زدن این دکمه در فهرست جهشی شمارۀ 5 دیده می شد. اکنون شیوۀ جدید به عنوان شیوۀنوشتاری جاری انتخاب می شود و می توانیم تغییرات موردنظرمان را بر روی خصوصیات آن اعمال کنیم. شیوه ای که به این طریق ایجاد می گردد در اتوکد ذخیره می شود، حتی اگر با زدن دکمۀ Escape فرمان را پایان بدهیم.

7.     دکمۀ Rename… (تغییرنام): با انتخاب این دکمه پنجرۀ شکل 21-3-2 باز می شود که در آن نام شیوۀنوشتاری جاری را تغییر می دهیم. نام شیوۀ Standard غیرقابل تغییر است.

8.     دکمۀ Delete (حذف): با انتخاب این دکمه پنجرۀ شکل 21-3-3-الف باز می شود و پس از زدن دکمۀ OK درروی آن، شیوۀنوشتاریی که نام آن در فهرست جهشی شمارۀ 5 دیده می شود حذف می گردد، مشروط بر اینکه هیچ متنی با استفاده از این شیوۀنوشتاری نوشته نشده باشد یا شیوۀنوشتاری انتخابی پیش از اجرای فرمان STYLE، شیوۀ جاری نبوده باشد(شکل 21-3-3-ب). شیوۀنوشتاری Standard نیز غیرقابل حذف است.

9.     ناحیۀ Font (فونت، قلم، دستخط): در این ناحیه مشخصات فونت (قلم) مربوط به شیوۀنوشتاری را تعیین می کنیم.

10. فهرست جهشی Font Name (نام فونت): با گشودن این فهرست نام کلیۀ پرونده های تعریف قلم (فونت) را که در دسترس اتوکد می باشند، مشاهده می کنیم و می توانیم فونت دلخواهمان را از میان این فهرست انتخاب کنیم. این پرونده ها در پوشۀ Fonts در محل نصب اتوکد قابل بازیابی می باشند. با انتخاب هرکدام از فونت ها یک نمای پیش دید از آن را در پنجرۀ شمارۀ 21 مشاهده خواهیم کرد. (برای بررسی تک تک فونت ها بهتر است کلیدهای جهت دار روی صفحۀکلید را به کار ببریم.) با نگاهی به نماد (icon) سمت چپ فونت ها با دو نماد مواجه می شویم که بیانگر نوع فونت می باشند: فونت های استاندارد اتوکد (SHX) و فونت های استاندارد ویندوز (TTF) که با نام فونت های اندازه پذیر(true type) شناخته می شوند.

11. جعبۀکنترلی Use Big Font (استفاده از فونت های آسیای شرقی): اگر فونت انتخابی از نوع SHX باشد، این جعبۀکنترلی قابل انتخاب خواهد بود. با انتخاب این گزینه، در قسمت Font Style نام فونت هایی که دربرگیرندۀ حروف ژاپنی و چینی می باشند به چشم می خورد. در این حالت با استفاده از برنامۀ مخصوص می توانیم حروف انگلیسی و آسیایی را در کنار یکدیگر تایپ کنیم. (این برنامه همراه اتوکد انگلیسی موجود نیست.) برای فارسی نویسی همزمان با انگلیسی نیز می توانیم از این امکان استفاده کنیم. این کار را در دوره های «خصوصی سازی اتوکد» و «برنامه نویسی به زبان اتولیسپ» می آموزیم.

12. فهرست جهشی Font Style (شیوۀفونت): این فهرست تنها در دوصورت قابل استفاده است:

         اگر نوع فونت انتخابی SHX باشد و جعبۀکنترلی Use Big Font روشن باشد، در این قسمت فونت های آسیایی را مشاهده می کنیم که با انتخاب هرکدام از فونت های موجود می توانیم متنی مرکب از حروف انگلیس و آسیایی داشته باشیم. (توضیحات قسمت شمارۀ 11 مکمل این بخش می باشند.)

         اگر فونت انتخابی از نوع TTF باشد، بسته به نوع طراحی فونت گزینه هایی را مثل: Regular, Bold, Bold Italic, Medium, Medium Italic, Book, Book Oblique, Demi, Demi Oblique, Outline, … مشاهده می کنیم. این نام ها هنگام طراحی فونت تعیین می گردند که با انتخاب هرکدام از گزینه های موجود جلوۀ خاصی به فونت داده می شود. به عنوان مثال با انتخاب Bold حروف ضخیم تر و با انتخاب Outline حروف به صورت توخالی نوشته می شوند. برای فونت های از نوع SHX برخی از این امکانات در قسمت های دیگر پنجرۀ Text Style قابل دستیابی است.

13. جعبۀویرایشی Height (ارتفاع، اندازه): با ورود یک عدد در این قسمت از اتوکد می خواهیم که هنگام درج نوشته این عدد را به عنوان ارتفاع (اندازه) نوشته درنظر بگیرد و بدین طریق یکی از پرسش های فرمان TEXT حذف می شود. همانگونه که مشاهده می شود مقدار پیش فرض 0 است. تعیین عدد صفر به عنوان ارتفاع نوشته به معنی این است که می خواهیم میزان ارتفاع آن را هنگام درج نوشته تعیین کنیم (همانگونه که هنگام اجرای فرمان TEXT برای اولین بار دیدیم.)

14. ناحیۀ Effects (جلوه ها): در این ناحیه نحوۀ نمایش و چیدن حروف را تعیین می کنیم.

15. جعبۀکنترلی Upside down (وارونه): با انتخاب این گزینه نوشته ها وارونه درج می گردند، مشابه حالتی که آینه ای را به صورت افقی در زیر نوشته ها قرار داده باشیم و متن را از درون آن ببینیم. (شکل 21-3-3)

16. جعبۀکنترلی Backwards (پس وپیش، برعکس): با انتخاب این جعبۀکنترلی متن به جای حالت استاندارد که از چپ به راست نوشته می شود، از راست به چپ درج می گردد، مانند آنکه آینه ای را به صورت عمودی در نقطۀدرج نوشته قرار دهیم ونوشته ها را در آینه ببینیم. (شکل 21-3-4) برای فارسی نویسی با فونت های موجود در ایران می بایست این گزینه را روشن کنیم.

17. جعبۀکنترلی Vertical (عمودی): برای خط هایی که به صورت عمودی نوشته می شوند (مثل چینی)، این گزینه را انتخاب می کنیم. بسیاری از فونت ها قابلیت عمودی شدن را ندارند. تنها فونت هایی این قابلیت را دارند که حروف آنها دارای عرض ثابت باشد (unispaced) (شکل 21-3- 5). بقیۀ فونت ها که Proportional (متناسب) هستند قابل عمودی شدن نیستند.

18. جعبۀویرایشی Width Factor (ضریب پهنا): با ورود عددی بزرگتر از 1 نوشته ها پهن و با تعیین عددی کوچکتر از 1 فشرده خواهند شد. مقدار پیش فرض 1 است. (شکل 21-3-6)

19. جعبۀویرایشی Oblique Angle (زاویۀ کجی، تورب): برای آنکه نوشته ها مورب بشوند عدد موجود در این جعبۀویرایشی را تغییر می دهیم. با ورود عددی مثبت بین 0 و 85 نوشته به سمت راست و با اعداد بین -85 و 0 به سمت چپ کج خواهد شد. (شکل 21-3-7)

20. ناحیۀ Preview (پیش نمایش): در این ناحیه شکل حروف شیوۀنوشتاری انتخابی را مشاهده می کنیم و می توانیم این حروف را نیز تغییر دهیم.

21. پنجرۀ پیش نمایش: در این پنجره شکل متن با توجه به تنظیمات انجام گرفته برای شیوۀ جاری نمایش داده می شود.

22. در این جعبۀویرایشی می توانیم حروف دلخواه خود را تایپ کنیم، پس از تایپ حروف، دکمۀ Preview را می زنیم یا در ناحیۀ دیگری کلیک می کنیم تا حروف در پنجرۀ Preview دیده شوند.

23. دکمۀ Preview (پیش نمایش): پس از ورود حروف در جعبۀویرایشی شمارۀ 22، این دکمه را انتخاب می کنیم که در پی آن در پنجرۀ شمارۀ 21 یک پیش نمایش از حروف را می بینیم.

24. دکمۀ Apply (اجرابشود): با انتخاب این دکمه تغییرات داده شده روی شیوۀنوشتاری جاری اعمال می گردد.

25. دکمۀ Cancel یا Close (انصراف یا بستن): برچسب این دکمه درصورتی Cancel است که شیوۀنوشتاری جاری را تغییر نداده باشیم. درصورت تغییر شیوۀنوشتاری جاری (از فهرست جهشی شمارۀ 5) نوشتۀ این دکمه به Close تبدیل می شود، که با انتخاب این دکمه شیوۀ انتخاب شده به شیوۀ جاری تبدیل می گردد.

26. دکمۀ Help (راهنما): با انتخاب این دکمه فرمان Help اجرا شده، جزئیات فرمان STYLE را شرح می دهد.

 

شکل 21-3-1) پنجرۀ New Text Style (شیوۀنوشتاری جدید): با انتخاب دکمۀ New… از پنجرۀ Text Style (شکل 21-3) این پنجره ظاهر می شود که می توانیم نام موردنظر خود را در جعبۀویرایشی Style Name وارد کنیم.

 

شکل 21-3-2) پنجرۀ Rename Text Style (تغییرنام شیوۀنوشتاری): با انتخاب دکمۀ Rename… از پنجرۀText Style (شکل 21-3) این پنجره ظاهر می شود که می توانیم نام شیوۀنوشتاری انتخابی را در جعبۀویرایشی Style Name تغییر دهیم.

 

 

 

شکل های 21-3-2-الف و ب) پنجره هایی که با انتخاب دکمۀ Delete از پنجرۀText Style (شکل 21-3) باز می شوند:

الف) درصورت عملی بودن درخواست حذف، اتوکد مجدداً از کاربر می خواهد که پذیرش خود را اعلام کند.

ب) اگر اتوکد نتواند شیوۀنوشتاری انتخابی را حذف کند، این پیغام را می دهد.

 

شکل 21-3-3) با روشن بودن جعبۀکنترلی Upside down (وارونه): نوشته ها وارونه درج می گردند.

 

شکل 21-3-4) با انتخاب جعبۀکنترلی Backwards (پس وپیش، برعکس): متن به جای حالت استاندارد که از چپ به راست نوشته می شود، از راست به چپ درج می کردد.

 

شکل 21-3-5) اگر جعبۀکنترلی Vertical (عمودی) را انتخاب کنیم نوشته ها به این صورت درج می شوند.

 

شکل 21-3-6) تأثیر تعیین ضریب پهنا (Width Factor)

         سطر اول: ضریب پهنا برابر 2) عرض حروف 2 برابر حالت عادی

         سطر دوم: ضریب پهنا برابر 1) عرض حروف برابر حالت عادی

         سطر سوم: ضریب پهنا برابر 0.5) عرض حروف نصف حالت عادی

 

شکل 21-3-7) تأثیر تعیین مقداری برای زاویۀکجی (Oblique Angle)

         سطر اول: زاویۀکجی برابر 30

         سطر دوم: زاویۀکجی برابر 0

         سطر سوم, زاویۀکجی برابر -30

 

پس از تغییر مشخصات یک شیوۀنوشتاری، همۀ نوشته هایی که از قبل با شیوه ای که اکنون تغییریافته نوشته شده باشند نیز به شکل جدید در می آیند. این موضوع البته استثنائاتی هم دارد که در اینجا مجال بحث در این مورد نیست.

اما کار ما با فرمان TEXT تمام نشده است. گزینه های این فرمان را هنوز بررسی نکرده ایم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان TEXT

گزینه های اصلی عبارتند از: Justify و Style که همان طوری که درفصول قبل دیدیم می توانیم با زدن دکمۀ راست ماوس درمیان فرمان TEXT، این گزینه ها را انتخاب کنیم. (شکل 21-4)

 

شکل 21-4) منوی میانبر (shortcut) مربوط به فرمان TEXT

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Style برای انتخاب شیوۀنوشتاری

پس از انتخاب گزینۀ Style، می باید نام یک شیوۀنوشتاری موجود را وارد کنیم تا متن موردنظر با آن شیوه نوشته شود. برای مشاهدۀ نام شیوه های نوشتاری و مشخصات آنها علامت سؤال را وارد می کنیم و پس از آن علامت های چند منظوره را برای دیدن مشخصات شیوه های مطلوب وارد می کنیم. (علامت چندمنظوره به علامت هایی مانند *، ? و ... گفته می شود که به معنی جایگزین کردن حروف خاصی به جای علامت داده شده است.) برای مشاهدۀ همۀ شیوه ها علامت * (که پیش فرض است و با زدن Enter انتخاب می شود) را وارد می کنیم.

Command: text

Current text style: "style1" Text height: 5.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: s

Enter style name or [?] <Standard>: ?

Enter text style(s) to list <*>: را می زنیمEnter

Text styles:

 

Style name: "Standard" Font files: txt

Height: 0.0000 Width factor: 1.0000 Obliquing angle: 0

Generation: Normal

Style name: "style1" Font typeface: Verdana Bold

Height: 5.0000 Width factor: 1.0000 Obliquing angle: 0

Generation: Normal

 

Current text style: "style1"

 

Current text style: "style1" Text height: 5.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]:

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Justify برای انتخاب نحوۀ ترازبندی متن

پیش از انتخاب این گزینه به شکل 21-5 و شرح زیر آن نگاهی می اندازیم.

 

1

شکل 21-5) برای استفاده از گزینه های مربوط به ترازبندی (Justification) در هنگام متن نویسی آشنایی با این ترازها ضروری است:

1.     Top (بالا): بالاترین تراز افقی

2.     Middle (میانه): تراز افقی در وسط تراز بالا (Top) و خط کرسی (Base)

3.     Base (مبنا، کرسی): خطی که نوشته روی آن قرار می گیرد.

4.     Bottom (پایین): پایین ترین تراز افقی

5.     Left (چپ): تراز عمودی در سمت چپ نوشته

6.     Center (وسط): تراز عمودی در وسط فاصلۀ بین ترازهای چپ (Left) و راست (Right) نوشته

7.     Right (راست): تراز عمودی در سمت راست نوشته

 

حال با دانستن مفاهیم و کلمات مربوط به ترازبندی گزینه های Justify را بهتر متوجه می شویم.

شکل 21-6 نمایانگر زیرگزینه های Justify در منوی میانبر است.

Command: text

Current text style: "style1" Text height: 5.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

با انتخاب هر کدام از گزینه های 14گانۀ بالا پرسشی به تناسب انتخاب پرسیده می شود. پس از مشخص کردن نقطۀ درج، پرسش های بعدی عیناً مشابه آنچه قبلاً هنگام اجرای فرمان TEXT دیدیم مطرح می گردند. زیرگزینه های Align و Fit را در انتها خواهیم دید.

 

توجه: اثر گزینه های مربوط به Justify تنها پس از پایان فرمان DTEXT مشاهده خواهد شد.

 

شکل 21-6) منوی میانبر(shortcut) مربوط به فرمان TEXT، گزینۀ Justify

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Center

Specify center point of text:

نقطۀ تلاقی Base و Center را تعیین می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Middle

Specify middle point of text:

نقطۀ تلاقی Middle و Center را تعیین می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Right

Specify right endpoint of text baseline:

تعیین نقطۀ تلاقی Base با Right

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ TL (TopLeft)

Specify top-left point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Top با Left

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ TC (TopCenter)

Specify top-center point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Top با Center

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ TR (TopRight)

Specify top-right point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Top با Right

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ ML (MiddleLeft)

Specify middle-left point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Middle با Left

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ MC (MiddleCenter) تقریباً مشابه Middle

Specify middle point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Middle با Center

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ MR (MiddleRight)

Specify middle-right point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Middle با Right

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ BL (BottomLeft)

Specify bottom-left point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Bottom با Left

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ BC (BottomCenter)

Specify bottom-center point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Bottom با Center

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ BR (BottomRight)

Specify bottom-right point of text:

تعیین نقطۀ تلاقی Bottom با Right

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Align

برای فهم درست چگونگی کاربرد گزینۀ Align به شکل 21-7 نگاهی می اندازیم و سپس به سراغ اجرای این گزینه درسطرفرمان اتوکد می رویم:

Specify first endpoint of text baseline:

تعیین نقطۀ اول در سمت چپ نوشته (Left)

Specify second endpoint of text baseline:

تعیین نقطۀ دوم در سمت راست نوشته (Right)

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Fit

برای فهم درست چگونگی کاربرد گزینۀ Fit هم ابتدا نگاهی به شکل 21-8 می اندازیم.

شکل 21-7) جادهی (Align) نوشته بین دو نقطۀ انتخابی:

در این حالت نسبت پهنا به ارتفاع (Width Factor) متن ثابت می ماند، ولی ارتفاع (Height) آن به اندازه ای تغییر می کند که نوشته بین دو نقطه قرار گیرد.

         سطر بالا: متن کوچک شده است. (پیش فرض(Height <

         سطر وسط: متن به صورت عادی نوشته شده است. (پیش فرض = Height)

         سطر بالا: متن بزرگ شده است. (پیش فرض(Height >

 

شکل 21-8) اندازه کردن(Fit) نوشته بین دو نقطۀ انتخابی:

در این حالت ارتفاع (Height) متن ثابت می ماند ولی نسبت پهنا به ارتفاع (Width Factor) به اندازه ای تغییر می کند که نوشته بین دو نقطه قرار گیرد.

         سطر بالا: متن فشرده شده است. (Width Factor < 1)

         سطر وسط: متن به صورت عادی نوشته شده است.(Width Factor = 1)

         سطر پایین: متن پهن شده است. (Width Factor > 1)

 

با انتخاب گزینۀ Fit پیغام های زیر داده می شوند:

Specify first endpoint of text baseline:

تعیین نقطۀ اول در سمت چپ نوشته (Left)

Specify second endpoint of text baseline:

تعیین نقطۀ دوم در سمت راست نوشته (Right)

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ نهفته در فرمان TEXT

اگر بلافاصله پس از اجرای فرمان TEXT و هنگامی که اتوکد نقطۀدرج نوشته را از ما می پرسد، کلید Enter را بزنیم، 2 حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

1.     اگر از لحظۀ ورود به اتوکد تاکنون فرمان TEXT را اجرا نکرده باشیم و این اولین مورد احضار فرمان TEXT باشد، پیغام اتوکد این خواهد بود:

Point or option keyword required.

و از ما می خواهد که نقطه یا گزینه ای انتخاب کنیم.

2.     اگر قبلاً فرمان TEXT را اجرا کرده باشیم، اتوکد فرض می کند که قصد ادامۀ نوشتۀ قبلی را داریم و سطر بعدی را در زیر آخرین سطر نوشتۀ قبلی درج می کند. حتی اگر شیوۀنوشتاری را نیز تغییر داده باشیم، بدون تغییر شیوۀنوشتاری جاری، متن فعلی با شیوۀ متن قبلی نوشته می شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی

هرچند فرمان های TEXT و DTEXT برای نوشتن چند سطر نوشته نیز به کار می روند ولی درهرسطر یک جسم جداگانه (ازنوع Text) ایجاد می کنند. برای اینکه بتوان متن یکپارچۀ چندسطری ایجاد کرد، از فرمان MTEXT (به معنی متن چندسطری یا Multiline Text) کمک می گیریم. این فرمان در ابتدا عرض پاراگراف را می پرسد. این عرض با تعیین دو گوشۀ یک مستطیل مشخص می شود:

Command: mtext

Current text style: "Standard" Text height: 2.5

Specify first corner:

نقطۀ اول را در اولین گوشۀ مستطیل تعیین می کنیم.

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:

نقطۀ دوم را در گوشۀ مقابل مستطیل تعیین می کنیم.

گزینه هایی که در این مرحله در اختیار ما قرار می گیرند، به جز گزینۀ Justify (که مشابه همین گزینه درفرمان DTEXT است)، از طریق پنجره هایی که درصفحات بعدی می بینیم نیز قابل اجرا می باشند لذا نیازی به انتخاب گزینه ها دراین قسمت نیست. به شکل های صفحات بعدی و توضیحات آنها توجه می کنیم. متن پاراگرافی از جنس Mtext می باشد.

 

شکل 21-9) پنجرۀگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می شود. زبانۀ Character

1.     عنوان پنجرۀگفتگویی: ویرایشگرمتن چندسطری (Multiline Text Editor)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     در این پنجره زبانۀ Character انتخاب شده است.

5.     فهرست جهشی Font- درصورتی که قسمتی از متن را انتخاب و highlight کرده سپس از میان این فهرست نام فونتی را انتخاب کنیم، قسمت highlight شده با فونت انتخابی نوشته می شود. اگر بدون highlight کردن نوشته فونت را عوض کنیم، در این صورت هرچه پس از این تایپ کنیم با فونت جدید درج می شود. در این بخش فونت های TTF و SHX قابل انتخابند.

6.     جعبۀویرایش و فهرست جهشی Font height - ارتفاع (اندازه) متن را از این فهرست انتخاب می کنیم. می توانیم عدد موردنظر را نیز در همین محل تایپ کنیم.

7.     دکمۀ Bold – برای ضخیم کردن نوشته دکمۀ B را انتخاب می کنیم. درصورتی که قسمتی از متن را انتخاب و highlight کرده سپس این دکمه را بزنیم، قسمت highlight شده با روشن شدن این دکمه ضخیم و با خاموش کردن آن به صورت عادی در می آید. اگر بدون highlight کردن نوشته این دکمه را روشن یا خاموش کنیم، نوشته ای که در محل مکان نما وارد می کنیم با فونت ضخیم یا معمولی نوشته می شود.

8.     دکمۀ Italic – برای مورب کردن نوشته ها دکمۀ I را انتخاب می کنیم. توضیحات نوشته شده در بالا برای دکمۀ Bold برای این دکمه هم صدق می کند.

9.     دکمۀ Underline – برای زیرخط دار کردن حروف دکمۀ U را انتخاب می کنیم. توضیحات نوشته شده در بالا برای دکمۀ Bold، برای این دکمه هم صادق است.

10. دکمۀ Undo – درصورت بروزاشتباه درهنگام تایپ کردن، می توانیم اعمال انجام شده را لغو Undo کنیم و گام به گام به عقب برگردیم.

11. دکمۀ Stack/Unstack – برای ورود عدد کسری، ابتدا آنرا به شکل: مخرج/صورت می نویسیم، سپس آنرا highlight کرده این دکمه را می زنیم. برای برگرداندن عدد کسری به صورت اولیه عکس این عمل را انجام می دهیم.

12. فهرست جهشی Text color – رنگ جاری یا نوشته های انتخابی را با استفاده از این فهرست تغییر می دهیم.

13. دکمۀ Symbol – توضیحات مربوط به این دکمه را در شکل 21-9-1 مشاهده می کنیم.

14. ناحیۀ درج متن – نوشته ای را که می خواهیم در نقشه درج شود، در این قسمت تایپ می کنیم. با زدن دکمۀ راست ماوس در این ناحیه دو اتفاق مختلف می افتد: اگر متنی را انتخاب (highlight) کرده باشیم منوی شکل 21-9-2 باز می شود. درصورت عدم انتخاب متن برخی از گزینه های این منو خاموشند، که شرح مربوطه را ذیل شکل 21-9-2 مشاهده می کنیم.

15. دراین قسمت شرحی درمورد ناحیه ای که برروی آن هستیم مشاهده می شود.

16. شمارۀ سطر و ستون در اینجا نوشته می شود.

17. با دوبارتقه زدن سریع برروی این دکمه، می توانیم آن را روشن یا خاموش کنیم. درصورتی که این دکمه روشن باشد، متن واردشده، اگر به حروف لاتین باشد، به طورخودکار با حروف بزرگ (capital) نوشته می شود. این گزینه فقط بروی آنچه پس از تنظیم آن تایپ می کنیم، اثر می گذارد.

18. دکمۀ OK – با زدن این دکمه فرمان با موفقیت پایان می یابد.

19. دکمۀ Cancel – برای عقیم گذاشتن اجرای فرمان این دکمه را می زنیم.

20. دکمۀ Import Text… - برای انتخاب پرونده ای که متن موردنظرمان را قبلاً در آن ذخیره کرده ایم، این دکمه را می زنیم. (شکل 21-9-3)

21. دکمۀ Help – برای مشاهدۀ راهنمای اتوکد دربارۀ فرمان MTEXT این دکمه را می زنیم.

 

شکل 21-9-1) منوی Symbol

گزینه ها عبارتند از:

         Degree - علامت درجه (°)

         Plus/Minus - علامت به اضافه منها (±)

         Diameter - علامت فی یونانی (Ø)

         Non-breaking Space - فضای خالی ای که هنگام سطربندی به عنوان فاصلۀ خالی درنظر گرفته نمی شود.

         Other… - سبب باز شدن پنجرۀ شکل 21-9-1-1 می شود

 

شکل 21-9-1-1) پنجرۀ Character Map که با انتخاب گزینۀ Other… از منوی Symbol باز می شود و از میان علامات موجود موارد مناسب را انتخاب می کنیم. در این پنجره، امکان انتخاب پرونده های متفاوت TTF که حاوی علامت های فراوانی هستند وجود دارد.

 

شکل 21-9-2) منوی بلادرنگ «ناحیۀ درج متن»

         هنگامی که چیزی در این ناحیه انتخاب و highlight نشده است، فقط دکمه های Undo و Select All قابل انتخابند. اگر قبلاً متنی را (به درون Clipboard) کپی کرده باشیم گزینۀ Paste هم قابل انتخاب است.

         هنگامی که متنی در این ناحیه انتخاب و highlight شده است، گزینه های زیر قابل انتخابند:

1.     گزینۀ Undo – برای لغو آخرین کار انجام گرفته

2.     گزینۀ Cut – برای کپی متن انتخابی به حافظه و پاک کردن آن از «ناحیۀ درج متن»

3.     گزینۀ Copy – برای کپی متن انتخابی به حافظه

4.     گزینۀ Paste – برای چسباندن متنی که درحافظه کپی شده است درمحل مکان نما

5.     گزینۀ Select All – برای انتخاب همۀ نوشته های موجود در «ناحیۀ درج متن»

6.     منوی فرعی Change Case شامل:

a.      زیرگزینۀ UPPERCASE- برای تبدیل متن انتخابی به حروف بزرگ لاتین

b.      زیرگزینۀ lowercase – برای تبدیل متن انتخابی به حروف کوچک لاتین

7.     گزینۀ Remove Formatting – برای تبدیل حروف Bold، Italic و Underline به شکل معمولی

8.     گزینۀ Combine Paragraphs – پاراگراف های انتخابی را تبدیل به یک پاراگراف می کند.

 

شکل21-9-3) با انتخاب دکمۀ Import Text… این پنجره باز می شود که از طریق آن می توانیم پرونده ای را از نوع TXT یا RTF یا از قالب دلخواه دیگری انتخاب کنیم.

 

شکل 21-10) پنجرۀگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می شود. زبانۀ Properties (توضیحات شکل 21-9 مکمل این شکل است.)

1.     در این پنجره زبانۀ Properties انتخاب شده است.

2.     فهرست جهشی Style – در این فهرست نام شیوه های نوشتاری که قبلاً با اجرای فرمان STYLE تعریف کرده ایم، مشاهده می کنیم. اگر یک شیوۀنوشتاری را از این فهرست انتخاب کنیم، کل نوشته های موجود در «ناحیۀدرج متن» به شیوۀ انتخابی تبدیل می شوند.

3.     فهرست جهشی Justification – با انتخاب یکی از گزینه های این فهرست (شکل 21-10-1) نحوۀ ترازبندی متن تعیین می شود.

4.     جعبۀویرایشی و فهرست جهشی Width – پهنای تعیین شده درهنگام شروع فرمان MTEXT را می توانیم در اینجا تغییر دهیم. درصورتی که گزینۀ (no wrap) را انتخاب کنیم، همۀ نوشته تک سطری خواهد شد.

5.     جعبۀویرایشی و فهرست جهشی Rotation – زاویۀ دوران نوشته را در این قسمت تعیین می کنیم.

 

شکل 21-10-1) فهرست جهشی Justification در پنجرۀ Multiline Text Editor - گزینه ها قبلاً در شرح گزینۀ Justify از فرمان TEXT بررسی شده اند.

 

شکل 21-11) پنجرۀگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می شود. زبانۀ Line Spacing (توضیحات شکل 21-9 مکمل این شکل است.)

1.     در این پنجره زبانۀ Line Spacing انتخاب شده است.

2.     فهرست جهشی Type – برای تعیین نحوۀ محاسبۀ فاصلۀ بین خطوط

         Exactly – عدد داده شده دقیقاً به عنوان فاصلۀ بین خطوط درنظرگرفته می شود.

         At least – عدد داده شده به عنوان حداقل فاصله درنظرگرفته می شود.

3.     فهرست جهشیSpacing – برای تعیین میزان فاصلۀ بین خطوط

         Single – فاصلۀ یک سطری

         1.5 Lines – فاصلۀ 5/1 سطری

         Double – فاصلۀ 2 سطری

         ورود یک عدد برای تعیین فاصله

 

شکل 21-12) پنجرۀگفتگویی Multiline Text Editor که با اجرای فرمان MTEXT باز می شود. زبانۀ Find/Replace توضیحات شکل 21-9 مکمل این شکل است.)

1.     در این پنجره زبانۀ Find/Replace انتخاب شده است.

2.     جعبۀویرایشی و فهرست جهشی Find – کلمه ای را که می خواهیم درمیان نوشته به دنبال آن بگردیم، دراینجا تایپ می کنیم یا درصورتی که قبلاً تایپ کرده باشیم، از فهرست انتخاب می کنیم.

3.     دکمۀ Find – برای شروع جستجو این دکمه را می زنیم.

4.     جعبۀویرایشی و فهرست جهشی Replace – درصورتی که بخواهیم کلمۀ دیگری به جای کلمۀ موردجستجو درمیان متن جایگزین شود، کلمۀ جایگزین را در این محل وارد می کنیم. یا درصورتی که قبلاً تایپ کرده باشیم، از فهرست انتخاب می کنیم.

5.     دکمۀ Replace – برای انجام جایگزینی این دکمه را می زنیم.

6.     جعبۀکنترلیMatch Case – اگر این گزینه روشن باشد، عین کلمۀ وارد شده جستجو می شود و بزرگی یا کوچکی حروف در یافتن کلمه مؤثر است.

7.     جعبۀکنترلی Whole Word – اگر این گزینه روشن باشد، فقط عین کلمۀ انتخابی جستجو می شود و کلماتی که حروف انتخابی بخشی از آن ها راتشکیل می دهند درنظرگرفته نمی شوند.

 

بالای صفحه (Top)

ویرایش متن های تک سطری و پاراگرافی (فرمان DDEDIT)

برای تغییر هر دو نوع نوشتۀ تک سطری و پاراگرافی فرمان DDEDIT را به کار می بریم:

Command: ddedit

Select an annotation object or [Undo]:

متن موردنظر را انتخاب می کنیم.

اگر متن انتخابی از نوع تک سطری (Text) باشد پنجرۀ شکل 21-13، و درصورتی که چندسطری (Mtext) باشد، پنجره ای مشابه پنجرۀ فرمان MTEXT باز می شود و می توانیم تغییرات لازم را از طریق این پنجره ها اعمال کنیم. درصورت بروز هرگونه اشتباهی می توانیم گزینۀ Undo را برای برگشتن به عقب به صورت مرحله به مرحله استفاده کنیم. با زدن Enter درمقابل پیام درخواست بالا فرمان پایان می یابد.

 

شکل 21-13) پنجرۀ Edit Text که با اجرای فرمان DDEDIT و در پی آن انتخاب یک متن تک سطری ظاهر می شود. متن انتخابی را در جعبۀویرایشی Text تغییر می دهیم. با زدن دکمۀ OK متن در داخل نقشه تغییر می کند.

 

بالای صفحه (Top)

یافتن و جایگزینی کلمات در نقشه (فرمان FIND)

برای یافتن و درصورت تمایل، جایگزینی کلمات نوشته شده در نقشه فرمان FIND را به کمک می گیریم. بررسی مفصل این فرمان را به «اتوکدپیشرفته» واگذار می کنیم. (شکل 21-14)

 

بالای صفحه (Top)

یافتن و اصلاح غلط های املایی (فرمان SPELL)

برای تصحیح اشتباهات املایی در متون درج شده در نقشه، فرمان SPELL را اجرا می کنیم. بررسی این فرمان را هم به «اتوکدپیشرفته» واگذار می کنیم، هرچند این فرمان و فرمان قبلی (FIND) هردو از فرمان های مشترک بین برنامه های تحت ویندوز می باشند و خوانندۀ هوشمند می تواند بدون نیاز به مرجع خاصی به زیروبم هر دو فرمان پی ببرد. (شکل 21-15)

 

شکل 21-14) پنجرۀگفتگویی Find and Replace که با اجرای فرمان FIND باز می شود.

 

شکل 21-15) پنجرۀگفتگویی Check Spelling که با اجرای فرمان SPELL و سپس انتخاب نوشته هایی که دربرگیرندۀ غلط های املایی باشند ظاهر می گردد.

 

بالای صفحه (Top)

تغییراندازۀ نوشته بدون جابجایی(SCALETEXT)

قبل از اتوکد 2002، درصورتی که می خواستیم نوشته ها را بدون استفاده از فرمان SCALE بزرگ یا کوچک کنیم، ناگزیر به استفاده از برنامه هایی می شدیم که به زبان اتولیسپ نوشته شده بودند. اکنون با استفاده از فرمان جدیدالظهور SCALETEXT می توانیم نوشته ها را به صورت گروهی تغییراندازه دهیم، بدون اینکه نیازی به تعیین نقطۀمبنا باشد و نوشته ها نیز درجای خود باقی می مانند و جابجا نمی شوند.

با اجرای این فرمان اتوکد از ما می خواهد که اجسام موردنظر را انتخاب کنیم.

Command: scaletext

Select objects:

درصورتی که اجسام غیرمتنی نیز انتخاب کرده باشیم، اتوکد فقط «متن» ها را نگه می دارد و بقیه را از گروه انتخابی حذف می کند و پیام زیر را می دهد:

تعدادwas filtered out.

پس ازآنکه Enter را برای پایان بخشیدن به انتخاب اجسام زدیم:

Enter a base point option for scaling

[Existing/Left/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing>:

دراینجا فقط مجازیم یکی از گزینه ها را انتخاب کنیم. با گزینه ها کمابیش آشنا هستیم. درصورتی که گزینۀ Existing را که پیش فرض است انتخاب کنیم، برای هرکدام از نوشته ها نقطۀ درج مربوط به آن به عنوان نقطۀمبنای تغییراندازه درنظرگرفته می شود.

Specify new height or [Match object/Scale factor] <پیش فرض>:

درپاسخ به پیغام بعدی مجاز به پاسخگویی به یکی از روش های زیر می باشیم:

1.     تعیین اندازۀ جدید: ورود یک عدد یا تعیین یک فاصله در صفحۀ ترسیمی یا پذیرش مقدار پیش فرض با زدن Enter (مقدار پیش فرض اولیۀ اتوکد 2.5 است.)

2.     انتخاب گزینۀ Match object و سپس در مقابل پیام زیر:

Select a text object with the desired height:

انتخاب نوشته ای که می خواهیم متن های انتخابی همگی به اندازه ای برابر با اندازۀ آن درآیند:

3.     انتخاب گزینۀ Scale factor و سپس درمقابل پیام زیر:

Specify scale factor or [Reference] <پیش فرض>:

تعیین ضریبی برای تغییر اندازه (مشابه فرمان SCALE). برای پذیرش پیش فرض (که در ابتدا مقدار 2 است)، یا انتخاب گزینۀ Reference که عیناً مشابه همین گزینه در فرمان SCALE می باشد.

 

بالای صفحه (Top)

تغییر ترازبندی نوشته (JUSTIFYTEXT)

برای تغییر ترازبندی نوشته که هنگام شروع به نوشتن تعیین می کنیم، فرمان JUSTIFYTEXT را که در اتوکد 2002 معرفی شده است به کار می بریم.

Command: justifytext

Select objects:

نوشته های موردنظر را انتخاب می کنیم.

Enter a justification option

[Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]

<پیش فرض>:

یکی از گزینه ها را انتخاب می کنیم، آخرین گزینۀ انتخاب درهنگام اجرای این فرمان به عنوان گزینۀ پیش فرض درنظرگرفته می شود. بدین ترتیب ترازبندی همۀ نوشته های انتخابی تغییر می کند.

 

بالای صفحه (Top)

اثر فرمان MIRROR برروی نوشته ها

اتوکد به صورت پیش فرض نوشته ها را نیز به هنگام اجرای فرمان MIRROR به صورت قرینه درمی آورد. درصورتی که بخواهیم نوشته ها همیشه به درستی دیده و خوانده شوند، از یک متغیرمحیطی اتوکد به نام MIRRTEXT بهره می گیریم. مقادیری که این متغیر می تواند داشته باشد 0 یا 1 می باشند:

Command: mirrtext

Enter new value for MIRRTEXT <پیش فرض>:

شکل های 21-16-الف و ب بیانگر عملکرد فرمان MIRROR برروی نوشته ها باتوجه به مقدار MIRRTEXT می باشند.

 

 

 

شکل های 21-16-الف و ب) اثر MIRRTEXT درهنگام اجرای فرمان MIRROR بروی نوشته ها:

الف) MIRRTEXT=1 نوشته ها قرینه می شوند.(پیش فرض اتوکد)

ب) MIRRTEXT=0 نوشته ها قرینه نمی شوند.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان ها

نام مستعار یا مخفف فرمان های این فصل در جدول زیر نشان داده شده است.

 

Commands

Aliases

DTEXT

dt

STYLE

st

MTEXT

t, mt

DDEDIT

ed

SPELL

sp

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify

در مجموعه شکل های 21-17 تا 21-26 شکل گزینه های فرمان های این فصل در منوهای ابزار و محل آنها در منوهای گشودنی نشان داده شده است.

 

dtext

شکل 21-17) فرمان DTEXT در منوی ابزار Text

 

mtext draw

شکل 21-18) فرمان MTEXT در منوهای ابزار Draw و Text

 

style

شکل 21-19) فرمان STYLE در منوی ابزار Text

 

ddedit

شکل 21-20) فرمان DDEDIT در منوی ابزار Text

 

find

شکل 21-21) فرمان FIND در منوی ابزار Standard

 

scaletext

شکل 21-22) فرمان SCALETEXT در منوی ابزار Text

 

justifytext

شکل 21-23) فرمان JUSTIFYTEXT در منوی ابزار Text

 

شکل 21-24) محل فرمان های DTEXT و MTEXT در منوی Draw

 

شکل 21-25) محل فرمان STYLE در منوی Format

 

شکل 21-26) محل فرمان های DDEDIT، SCALETEXT، JUSTIFYTEXT در منوی Modify

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     اثر فرمان DDEDIT بر روی متن هایی که با TEXT یا MTEXT نوشته می شوند چیست؟

2.     متغیرسیستمی اتوکد به نام MIRRTEXT چه کاربردی دارد و چه مقدارهایی را می پذیرد؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     بررسی کنید که فرمان MATCHPROP بر روی نوشته ها چه اثری می گذارد. (پنجرۀ گزینۀ Settings این فرمان را نگاه کنید.)

2.     چگونه می توانیم علامات درجه (°)، مثبت/منفی (±) و فی یونانی (Ø) را به کمک فرمان TEXT درج کنیم؟ (راهنمایی: از شکل 21-9-1 کمک بگیرید.)

3.     فرمان LIST را بروی اجسام ایجاد شده توسط فرمان های TEXT و MTEXT اجرا کرده، نوع اجسام را مشاهده کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده