EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - پیوست III – پنجره ی AutoCAD Today
پنجره ای با چندین کاربرد - فرمان TODAY - ناحیۀ کار - تابلوی اعلانات - پنجره ای رو به جهان

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

پیوست III – پنجره ی AutoCAD Today

 

پنجره ای با چندین کاربرد

فرمان TODAY

ناحیۀ کار

تابلوی اعلانات

پنجره ای روبه جهان

 

بالای صفحه (Top)

پنجره ای با چندین کاربرد

همراه با اتوکد 2002 امکان و فرمانی با عنوان TODAY عرضه شد. این فرمان پنجره ای را دراختیار کاربران می گذارد. این پنجره ضمن اینکه شامل راه های سنتی (traditional) برای ورود به اتوکد (شروع یک نقشۀ جدید، بازکردن یک نقشۀ موجود، استفاده از افسونگر و ...) می شود، دارای یک تابلوی اعلانات است که امکان تبادل اطلاعات و اخبار را بین کامپیوترهایی که با شبکۀ محلی به یکدیگر وصلند مهیا می کند. علاوه برآن درصورت اتصال به شبکۀ Internet کاربر می تواند با دیگر کامپیوترها در چهارگوشۀ دنیا تبادل اطلاعاتی کند. دراین پیوست سعی می کنیم این امکانات را به طورمختصر بررسی کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان TODAY

برای بازکردن پنجرۀ AutoCAD Today، یکی از روش های زیر را به کار می بریم:

1.     اجرای فرمان TODAY در سطرفرمان

2.     انتخاب نماد این فرمان در منوی ابزار استاندارد (شکل III-1)

 

شکل III-1) نماد فرمان TODAY در منوی ابزار استاندارد

 

3.     انتخاب گزینۀ اول از منوی گشودنی Tools (شکل III-2)

 

درپی اجرای فرمان پنجرۀ AutoCAD Today باز می شود. (شکل III-3)

 

شکل III-2) محل فرمان TODAY در منوی گشودنی Tools

 

شکل III-3) صفحۀ AutoCAD Today

1.     Title bar - نوار عنوان: اتوکد امروز AutoCAD 2002 Today

2.     T یا Close - دکمۀ بستن پنجرۀ «امروز»

3.     Restore Down یاMaximize - دکمۀ تغییر اندازۀ پنجره که در این پنجره کار نمی کند.

4.     Minimize - دکمۀ کمینه سازی: با فشردن این دکمه، صفحۀ« امروز» ناپدید شده فقط نماد آن در روی نواروظایف باقی می ماند.

5.     ناحیۀ My Drawings یا My Workplace– این ناحیه دارای 3 زبانه است:

         زبانۀ Open Drawings

         زبانۀ Create Drawings

         زبانۀ Symbol Libraries

شرح هرکدام از این زبانه ها و جزئیات آن ها در مجموعه شکل های III-3-1 داده شده است.

6.     ناحیۀ Bulletin Board – این ناحیه تحت عنوان تابلوی اعلانات شرح داده شده است.

7.     ناحیۀ The Web – شرح این ناحیه هم تحت عنوان پنجره ای روبه جهان مشاهده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

ناحیۀ کار

مجموعه شکل های III-3-1 ناحیۀ My Drawing یا My Workspace را شرح می دهند.

 

شکل III-3-1-1) ناحیۀ My Drawings از پنجرۀ AutoCAD 2002 Today – زبانۀ Open Drawings

1.     زبانۀ Open Drawing

2.     Select how to begin – با باز کردن این فهرست جهشی گزینه های زیر برای نمایش نام و محل آخرین نقشه هایی که در اتوکد باز کرده ایم قابل انتخاب می باشند:

         Most Recently Used – فهرست آخرین پرونده هایی که باز شده اند نشان داده می شود.

         History (by Date) - به ترتیب زمانی، هر نقشه ای که جدیدتر باز شده است، در ابتدای لیست قرار می گیرد.

         History (by Filename) – مرتب سازی به ترتیب الفبایی اسامی پرونده ها انجام می گیرد.

         History (by Location) – مرتب سازی به ترتیب الفبایی محل قرارگیری پرونده ها انجام می گیرد.

3.     دکمۀ Browse… - با انتخاب این گزینه، می توانیم نام پروندۀ موردنظر را برای بازکردن از پنجرۀ شکل III-3-1-1-1 انتخاب کنیم.

4.     در این ناحیه نام پرونده های ترسیمی دیده می شوند. درصورتی که در این ناحیه دکمۀ راست ماوس را بزنیم، یک منوی میانبر باز می شود.

5.     با حرکت دادن مکان نما و بردن آن به روی یکی از نام های موجود در ناحیۀ شمارۀ 4، یک پیش نمایش از پرونده در این ناحیه دیده می شود.

 

شکل III-3-1-1-1) با انتخاب گزینۀ Browse در شکل III-3-1-1 این پنجره باز می شود که می توانیم پروندۀ ترسیمی موردنظر را یافته، آن را باز کنیم.

 

شکل III-3-1-2-1) ناحیۀ My Drawings از پنجرۀ AutoCAD 2002 Today – زبانۀ Create Drawings – گزینۀ Template

1.     زبانۀ Create Drawing که در این پنجره انتخاب شده است.

2.     Select how to begin – با باز کردن این فهرست جهشی گزینه های زیر برای چگونگی ایجاد یک نقشۀ جدید قابل انتخاب می باشند:

         Template – همانند Use a Template در پنجرۀ Startup که در اتوکد پیشرفته با آن بیشتر آشنا خواهیم شد. در این پنجره همین گزینه انتخاب شده است.

         Start from Scratch – مانند موردمشابه در پنجرۀ Startup (به فصل 1 مراجعه شود.) - (شکل III-3-1-2-2)

         Wizard – مشابه Use a Wizard در پنجرۀ Startup (فصل 8) – (شکل III-3-1-2-3)

3.     دکمۀ Browse… - با انتخاب این گزینه، پنجره ای مشابه شکل III-3-1-1-1 باز می شود و پروندۀ موردنظر را برای اینکه به عنوان الگو درنظر گرفته شود انتخاب می کنیم.

4.     در این ناحیه نام پرونده های الگو دیده می شوند که به ترتیب الفبایی مرتب شده اند.

5.     با حرکت دادن مکان نما و بردن آن به روی یکی از نام های موجود در ناحیۀ شمارۀ 4، یک پیش نمایش از پرونده در این ناحیه دیده می شود.

 

autocad2002-003

شکل III-3-1-2-2) ناحیۀ My Drawings از پنجرۀ AutoCAD 2002 Today – زبانۀ Create Drawings – گزینۀ Start from Scratch – گزینه های موجود در این پنجره مشابه گزینه های پنجرۀ Startup درحالت انتخاب Start from Scratch می باشند.

 

autocad2002-004

شکل III-3-1-2-3) ناحیۀ My Drawings از پنجرۀ AutoCAD 2002 Today – زبانۀ Create Drawings – گزینۀ Wizards - گزینه های موجود در این پنجره مشابه گزینه های پنجرۀ Startup درحالت انتخاب Use a Wizard می باشند.

 

شکل III-3-1-3) ناحیۀ My Drawings از پنجرۀ AutoCAD 2002 Today – زبانۀ Symbol Libraries

1.     زبانۀ Symbol Libraries که در این پنجره انتخاب شده است.

2.     گزینۀ Edit – با انتخاب این گزینه پنجرۀ شکل III-3-1-3-1 باز می شود.

3.     دراین ناحیه نام پرونده های حاوی بلوک ها مشاهده می شود که می توانیم یکی از آن ها را انتخاب کنیم. با انتخاب پرونده، وارد صفحۀ اتوکد 2002 می شویم درحالی که فرمان ADCENTER اجرا شده و محتویات پروندۀ انتخابی دراختیار کاربر قرار می گیرد تا از میان آن بلوک های موردنظر را در نقشۀ خود درج کند.

 

شکل III-3-1-3-1) با انتخاب گزینۀ Edit در شکل III-3-1-3 این پنجره باز می شود که درآن می نوانیم تنظیماتی برای AutoCAD Design Center انجام دهیم. جزئیات این پنجره را در «اتوکد پیشرفته» خواهیم آموخت.

 

بالای صفحه (Top)

تابلوی اعلانات

ناحیۀ شمارۀ 6 در شکل III-3 حاوی اطلاعاتی است که در یک شبکۀمحلی توسط مدیر تهیه و درمعرض دید همۀ کاربران قرار می گیرد. درصورتی که کامپیوترمان به شبکه وصل نباشد می توانیم با انتخاب عبارت Click here واقع در همین ناحیه، متن دلخواه خود را تایپ کرده، دراین ناحیه نمایش دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

پنجره ای روبه جهان

درصورت اتصال به اینترنت ناحیۀ شمارۀ 7 در شکل III-3 با آنچه در این شکل دیده می شود متفاوت خواهد بود. در این ناحیه امکانات بیشماری وجود دارد. از جمله:

         گشودن پروندۀترسیمی از گوشۀ دیگری از دنیا ازطریق اینترنت

         مشاهدۀ اخبار جدید درمورد کامپیوتر و اتوکد

         بهره گیری از پشتیبانی محصولات اتودسک (فقط برای خریداران اتوکد و دیگر برنامه های اتودسک)

         مشاهدۀ تبلیغات درارتباط با اتوکد و برنامه های مرتبط

         ...

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده