EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - پیوست V - فرمان های مربوط به پرونده ها
فرمان هایی برای همۀ افراد و همۀ فصول - فرمان NEW - فرمان OPEN - فرمان CLOSE - فرمان CLOASEALL - فرمان PARTIALLOAD - فرمان QSAVE - فرمان SAVEAS - فرمان SAVE - فرمان ETRANSMIT - فرمان PUBLISHTOWEB - فرمان EXPORT - فرمان QUIT
www.irancad.com - خودآموز اتوکد 2002 - مهندس مهرداد آهن خواه - پیوستV - فرمان‌های مربوط به پرونده‌ها

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

پیوست V - فرمان های مربوط به پرونده ها

 

فرمان هایی برای همۀ افراد و همۀ فصول

فرمان NEW

فرمان OPEN

فرمان CLOSE

فرمان CLOASEALL

فرمان PARTIALLOAD

فرمان QSAVE

فرمان SAVEAS

فرمان SAVE

فرمان ETRANSMIT

فرمان PUBLISHTOWEB

فرمان EXPORT

فرمان QUIT

 

بالای صفحه (Top)

فرمان هایی برای همۀ افراد و همۀ فصول

فرمان هایی که در این پیوست موردبررسی قرار می دهیم، از همان ابتدای کار با اتوکد و توسط همۀ افراد، از مبتدی گرفته تا کارکُشته دائماً مورداستفاده قرار می گیرند، نه تنها در اتوکد بلکه در هر برنامۀ دیگری نیاز به فرمان هایی برای گشودن پرونده (Open)، شروع یک کارجدید (New)، ذخیره (Save)، خروج (Exit) و ... داریم. از زمانی که ویندوز به صورت سیستم عامل عرضه شد، ظاهر این گروه از فرمان ها، محلشان در منوها، نماد آن ها در منوهای ابزار به یک شکل استاندارد و واحد درآمد. شرح کامل فرمان ها و پنجره های فرمان ها را به «اتوکد پیشرفته» موکول می کنیم. در این پیوست نام و شرح مختصری از فرمان های مربوط به پرونده ها را می خوانیم، اما پیش ازآن با محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار آشنا شویم. در شکل V-1 منوی گشودنی File را مشاهده می کنیم. مواردی که به آنها اشاره نشده است مربوط به اتوکد پیشرفته می باشند، یا در همین کتاب درجای دیگر موردبررسی قرار گرفته اند. برخی از فرمان ها در منو حضور ندارند.

 

شکل V-1) منوی گشودنی File – برخی از گزینه ها عبارتند از:

         New… - فرمان NEW

         Open… - فرمان OPEN

         Close – فرمان CLOSE

         Partial Load – فرمان PARTIALLOAD

         Save – فرمان QSAVE

         Save As … - فرمان SAVEAS

         eTransmit… - فرمان ETRANSMIT

         Publish to Web… - فرمان PUBLISHTOWEB

         Export… - فرمان EXPORT

         فرمان های مربوط به چاپ (پلات)

         Send… - برای ارسال پرونده ازطریق پست الکترونیکی (email) یا دورنگار

         ناحیۀ History – شامل نام پرونده هایی که اخیراً باز کرده ایم.

         Exit – فرمان QUIT

 

در مجموعه شکل های V-2 نمادهای فرمان ها در منوی ابزار استاندارد مشاهده می شوند.

 

شکل V-2-1) نماد فرمان NEW در منوی ابزار استاندارد

 

شکل V-2-2) نماد فرمان OPEN در منوی ابزار استاندارد

 

شکل V-2-3) نماد فرمان QSAVE در منوی ابزار استاندارد

 

بالای صفحه (Top)

فرمان NEW

برای شروع به کار، فرمان NEW را اجرا می کنیم. درپی آن بسته به تنظیمات انجام گرفته (که در شکل 1-7 شرح داده شد) یکی از حالات زیر اتفاق می افتد:

پنجرۀ AutoCAD 2002 Today باز می شود که از میان آن گزینه ای انتخاب می کنیم. (شرح در پیوست III)

پنجرۀ Startup باز می شود که می توانیم یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنیم.

1.     Start from Scratch – شروع از ابتدا (فصل 8)

2.     Use a Template – استفاده از الگو (اتوکد پیشرفته)

3.     Use a Wizard – استفاده از افسونگر (فصل 8)

نام پروندۀ الگو در سطرفرمان پرسیده می شود.

و سپس وارد صفحۀ اتوکد می شویم. از کلید ترکیبی Ctrl+N نیز برای اجرای این فرمان یاری می گیریم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان OPEN

با اجرای فرمان OPEN پنجرۀ شکل 1-16 باز می شود و از میان آن پروندۀترسیمی موردنظر را برای گشودن انتخاب می کنیم. برای اجرای این فرمان می توانیم از کلید ترکیبی Ctrl+O نیز استفاده کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان CLOSE

برای بستن پروندۀترسیمی بدون خروج از اتوکد این فرمان را صادر می کنیم. درصورتی که پرونده را تغییرداده ولی ذخیره نکرده باشیم، اتوکد پیغامی می دهد و می خواهد که تصمیم بگیریم، آیا پرونده را ذخیره کند یا نه. این فرمان در منوی Window هم حاضر است.

بالای صفحه (Top)

فرمان CLOASEALL

با اجرای این فرمان کلیۀ پرونده های باز در اتوکد بسته می شوند و مشابه فرمان CLOSE پرسشی درمورد ذخیره یا عدم ذخیرۀ هرکدام از پرونده ها مطرح می گردد. این فرمان را از منوی Window نیز می توانیم اجرا کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PARTIALLOAD

اگر قصد کار برروی بخشی از یک نقشه داشته باشیم این فرمان را اجرا می کنیم. (اتوکد پیشرفته)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان QSAVE

برای ذخیرۀ پروندۀترسیمی با نام فعلی این فرمان را اجرا می کنیم. اگر از ابتدای شروع به کار تاکنون پرونده را ذخیره نکرده باشیم، نقشه نام ندارد و اتوکد از ما می خواهد که نامی برای آن تعیین کنیم و به این منظور پنجره ای باز می شود که در آن نام و محل پرونده را تعیین یا انتخاب می کنیم. دفعات بعدی هنگام اجرای این فرمان، نقشه با نام فعلی ذخیره می گردد. گزینۀ Save در منوها این فرمان را اجرا می کند. کلید ترکیبی Ctrl+S نیز برای اجرای این فرمان مورداستفاده قرار می گیرد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SAVEAS

درصورت تمایل به تغییرنام نقشه و ذخیرۀ آن با نام جدید این فرمان را اجرا می کنیم. می توانیم ضمن تغییرنام، محل جدیدی برای پرونده نیز تعیین کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SAVE

این فرمان درمنوها حضور ندارد. اگر قصد تهیۀ یک کپی از پرونده ای که درحال کار با آن هستیم داریم، ولی نمی خواهیم نام پرونده را تغییر دهیم، از این فرمان استفاده می کنیم. دراین صورت اتوکد از طریق گشودن یک پنجره، نام و محل ذخیرۀ پرونده را می پرسد. این فرمان را برای کپی نقشه به روی دیسکت مورداستفاده قرار می دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ETRANSMIT

برای ارسال پروندۀترسیمی از طریق پست الکترونیکی (email) به همراه هرآن چه که برای گشودن آن بدون اشکال لازم است، این فرمان را اجرا می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PUBLISHTOWEB

برای ارسال نقشه ازطریق اینترنت به Web (اتوکد پیشرفته)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان EXPORT

برای صدور اجسام موجود در نقشه با قالب هایی که در برنامه های دیگر نیز قابل بازیابی باشند، فرمان EXPORT را اجرا می کنیم. (اتوکد پیشرفته)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان QUIT

با اجرای فرمان QUIT یا EXIT از اتوکد خارج می شویم. بدیهی است اگر درحال ویرایش نقشه ای هستیم، اتوکد از ما می خواهد که آن را ذخیره کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده