EN
» آموزش » اتوکد » خودآموز اتوکد 2000

تقدیم به پدر و مادرم:

 

سرهنگ بازنشسته شادروان ابوالفضل آهنخواه

 

و

 

فرهنگی بازنشسته نیر محسنی زنوزی

این کتاب اولین بار در سال 1381 توسط آموزش و پرورش شهرستان تهران چاپ، تکثیر و در مدارس تهران توزیع شده است.

خودآموز اتوکد 2000 - فهرست مطالب
خودآموز اتوکد 2000 - فهرست مطالب
خودآموز اتوکد 2000 - دیباچه
خودآموز اتوکد 2000 - دیباچه
چرا اتوکد؟ - اتوکد برای چه کسانی؟ - چرا به مطالعۀ این کتاب و کتاب‌های مشابه نیاز داریم؟ - برای تماس با نویسنده... - برای برقراری تماس با بقیۀ علاقمندان به اتوکد و دیگر برنامه‌های کاربردی فنی و مهندسی (CAD)... - تشکر از همکاران
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 1 - یادآوری‌هایی دربارة ویندوز و آشنایی با چگونگی نصب اتوکد 2000
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 1 - یادآوری‌هایی دربارة ویندوز و آشنایی با چگونگی نصب اتوکد 2000
این فصل را چه کسانی باید بخوانند؟ - ویندوز 95, 98, NT, ME, 2000 یا XP, کدامیک مناسبترند؟ - اشکال موجود در ویندوز 98 عربی (و فارسی) نشر اول و چگونگی رفع آن - بخش های مختلف میز کار ویندوز (Desktop) - چگونه برنامه ای را نصب کنیم؟ - چگونه نام کامل پرونده ها را مشاهده کنیم؟ - چگونه از نصب برنامه ای اطمینان پیدا کنیم؟ - چگونه پرونده ای را برروی هارد دیسک بیابیم؟ - چگونه برنامه نصب شده ای را اجرا کنیم؟ - چگونه میانبر (Shortcut) بسازیم؟ - چگونه محل جاری اجرای یک میانبر را تعیین کنیم؟ - چگونه برنامة نصب شده‌ای را از ویندوز حذف (Uninstall) کنیم؟ - امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای نصب اتوکد 2000 کدامند؟ - نصب اتوکد 2000 - تغییر شکل و عملکرد مکان نما در ویندوز - تغییر حالت نوار وظایف - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 2 - با اتوکد آشنا شویم...
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 2 - با اتوکد آشنا شویم...
دعوت به سفر! - چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2000) - پنجرۀ گفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار - صفحۀ تصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد - آشنایی با ماوس و دکمه های آن - شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد - اجرای اولین فرمان در اتوکد 2000 (Help) - اندازه نمایی جابجایی تصویر - اندازه نمایی قبلی - اندازه نمایی با انتخاب پنجره - نماد فضای کاغذ - نماد دستگاه مختصات - گشودن یک نقشه در داخل اتوکد - دید هوایی (دوبعدی) - گشودن نقشه‌ای دیگر - تبدیل نماد سه بعدی به دوبعدی - کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام‌های اتوکد - خاموش کردن دید پرسپکتیو - بار دیگر گشودن پروندۀ ترسیمی این بار بدون کمک گرفتن از ماوس - گشودن مجدد پرونده گشوده شده - منوی گشودنی Window - بستن پرونده‌ها - اتوکد بدون نقشه؟!... به بی نمکی نان بی پنیر است! - شروع یک ترسیم جدید - یک نکتۀ شایان ذکر در ارتباط با رنگ ناحیۀ ترسیمی - حالت تک‌پرونده و چند‌پرونده - خروج از اتوکد - ورود دوباره به اتوکد - نمایش مجدد پنجرۀ گفتگویی آغازی اتوکد 2000 - پایان سفر - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 3 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 3 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد
اولین قدم... - فرمان رسم پاره خط (LINE) - روش های مختلف اجرای فرمان LINE - فرمان LINE - گزینه های فرمان یا کلمات کلیدی - روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان - فرمان پاک کردن (Erase) - مربع انتخابگر و موضوعات موجود در اتوکد - شروع یک کار جدی در اتوکد - مبدأ مختصات - خاموش کردن نماد دستگاه مختصات (UCS icon) - فرمان ZOOM (اندازه نمایی) - منوی ابزار فرعی - بزرگنمایی گستره ها (Zoom Extents) - درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out) - مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian) - مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian) - مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar) - مختصات قطبی نسبی (Relative Polar) - پرسش - تحقیق - تمرین
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 4 - ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی)
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 4 - ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی)
می خواهیم سرعت و دقت را افزایش دهیم... - روش های ورود مستقیم مختصات - روش های دیگر: استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی - اولین یاری رسان: نشانگر مختصات (Coordinate Indicator) - ابزارهای پرش (Snap) و شبکه (Grid) - ابزار عمودکش (Ortho) - استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید در انتخاب نقطه - ابزار قطبی (Polar) - پرسش - تحقیق - تمرین
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 5 - ترسیم اشکال هندسی
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 5 - ترسیم اشکال هندسی
با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟ - فرمان CIRCLE (دایره) - فرمان REGEN (بازسازی ترسیم) - فرمان ARC (کمان) - فرمان POINT (نقطه) - فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه) - فرمان ELLIPSE (بیضی) - فرمان DONUT (حلقه) - فرمان TRACE (نوار) - انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر - فرمان FILL (توپرسازی) - ترسیم دقیق تر: باز هم ابزار کمک رسم - ابزار OSNAP (پرش موضوعی) - ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی) - فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS - پرسش - تحقیق - تمرین
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 6- فرمان‌های ویرایشی برای ایجاد موضوعات جدید و تغییر ترسیمات
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 6- فرمان‌های ویرایشی برای ایجاد موضوعات جدید و تغییر ترسیمات
بهانه‌ای برای آشنایی - گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط) - گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله) - گزینۀ Through - گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی) - گزینۀ Radius - برای گوشه زنی: - گزینه‌های دیگر - گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET - گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی) - گزینۀ Undo - گزینه‌های دیگر - گام ششم: فرمان TRIM (برش) - گزینۀ Undo - گزینه‌های دیگر - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق - تمرین
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 7 - به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 7 - به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)
شروع اولین کار جدی - گام 1: ورود به اتوکد - گام 2: گزینۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch) - گام 3: اجرای فرمان UNITS (واحدها) - گام 4: اجرای فرمان LIMITS (محدوده‌ها) - گام 5: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده‌ها) - گام 6: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده) - گام 7: دیگر موارد ضروری برای بررسی ... - گام 8: اطمینان از اینکه در حال «تک‌پرونده» هستیم. - شروع به ترسیم نقشه - گام‌های 1 و 2 و 3 و 4: ورود به اتوکد با گزینۀ (Use a Wizard)افسونگر - گام 5: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده‌ها - گام 6: ذخیرۀ پرونده - گام 7: تنظیم ابزارها - گام 8: بررسی اینکه آیا در حالت تک‌پرونده هستیم؟ - در پایان ... آشنایی با نقشه‌خوانی معماری - پیشنهادی برای یک شروع خوب - پرسش - تحقیق - تمرین
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 8 - فرمان‌های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 8 - فرمان‌های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب
با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم! - فرمان RECTANG (مستطیل) - گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل) - فرمان POLYGON (چند ضلعی منتظم) - روش‌های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم) - فرمان PLINE (چند خطی) - گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) در هنگام ترسیم خط و کمان - گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line) - گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc) - فرمان SOLID (جامد 2 بعدی) - فرمان RAY (نیم خط) - فرمان XLINE (خط) - گزینه های فرمان XLINE (خط) - فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - گزینه‌های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی) - فرمان MLINE (خطوط چندگانه) - توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) – REGEN برای بازسازی - ترسیم - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 9 - ابزارهای گزارشگیری
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 9 - ابزارهای گزارشگیری
آنچه تاکنون آموخته‌ایم و آنچه در این فصل می‌آموزیم… - ابزار گزارش‌گیری یا پرسشی (Inquiry tools) - فرمان LIST (فهرست مشخصات) - فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم) - فرمان DIST (فاصله) - فرمان AREA (مساحت) - گزینه‌های فرمان AREA - گزینۀ Object - گزینۀ Add - گزینۀ Subtract - فرمان TIME (ساعت) - گزینه‌های فرمان TIME - گزینۀ Display - گزینۀ ON - گزینۀ OFF - گزینۀ Reset - فرمان STATUS (وضعیت) - نام مستعار فرمان‌ها - پرسش - تحقیق - تمرین
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 10 - روش‌های انتخاب اجسام (مقدماتی)
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 10 - روش‌های انتخاب اجسام (مقدماتی)
آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد - جسم یا موضوع (Object) - انتخاب اجسام(Select objects) - انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point) - پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select object:) - گروه انتخابی (Selection Set) - انتخاب (Select) جسم - حذف (Remove) جسم - مربع انتخابگر (Pick box) - درخشان‌سازی (Highlighting) - روش‌های انتخاب اجسام - 1- انتخاب تکی - الف) انتخاب مستقیم - ب) انتخاب جسم از میان اجسام نزدیک بهم - 2- انتخاب گروهی - الف) پنجره (Window) - ب) پنجرۀ متقاطع (Crossing) - حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی - پرسش
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 11 - فرمان‌هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 11 - فرمان‌هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)
اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم - فرمان COPY (همتاسازی) - گزینه Multiple - اشکال اتوکد 2000 در نمایش پیغام فرمان COPY - فرمان MOVE (جابجایی) - فرمان ROTATE (چرخش) - گزینۀ Reference - فرمان SCALE (تغییر اندازه) - گزینۀ Reference - فرمان MIRROR (آینه) - مخفف فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 12 - روش‌های انتخاب اجسام (تکمیلی)
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 12 - روش‌های انتخاب اجسام (تکمیلی)
چگونه گزینه‌های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟ - گزینه‌های نهفتۀ Select objects: - انتخاب مستقیم - (Window) W – پنجره - (Crossing) C – پنجرۀ متقاطع - (WPolygon) WP – پنجرۀ چندضلعی - (CPolygon) CP – چندضلعی متقاطع - (Fence) F – حصار، پرچین - (Remove) R – حذف - (Add) A – افزودن - (Last) L – آخرین - (Previous) P – قبلی - (SIngle) SI – تکی، منفرد - ALL – همه - BOX – جعبه - AU (Auto) – خودکار - (Undo) U – لغو - (Multiple) M – چندتایی - یک اشکال (bug) در اتوکد 2000 - (Group) G – گروه - تحقیق - تمرین
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 13 - باز هم ویرایش
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 13 - باز هم ویرایش
فرمان‌های مفید برای ویرایش - فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی) - حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم - حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم - شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن - فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول) - انتخاب جسم بدون دادن گزینه - گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول - گزینۀ P (Percent) – درصد طول - گزینۀ T (Total) – طول مطلق - گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک - چگونگی انتخاب جسم - پیغام‌های خطای فرمان LENGTHEN - فرمان CHAMFER (پخ‌زنی) - پیغام‌های خطای فرمان CHAMFER - گزینه‌های فرمان CHAMFER - گزینۀ Method - گزینۀ Distance - گزینۀ Angle - گزارش های فرمان CHAMFER - گزینه‌های مشترک فرمان‌های CHAMFER و FILLET - گزینۀ Polyline - گزینۀ Trim - فرمان ARRAY - گزینۀ R - آرایۀ متعامد (Rectangular) - فرمان STRETCH - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 14 - لایه‌ها و ویژگی‌های اجسام
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 14 - لایه‌ها و ویژگی‌های اجسام
کاغذ کالک در نقشه‌کشی دستی - لایه (Layer) در اتوکد - فرمان ایجاد لایه‌ها (LAYER یا DDLMODES) - چند نکته - تعیین خصوصیات جاری - فرمان COLOR برای تعیین رنگ جاری - منظور از Bylayer (لایه‌ای) چیست؟ - فرمان LINETYPE برای تعیین نوع‌خط جاری - فرمان LWEIGHT برای تعیین وزن‌خط جاری - زبانة LWT در نوار وضعیت - منوی ابزار ویژگی‌های اجسام (Object Properties) - تعیین لایه، رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط جاری به کمک منوی ابزار ویژگی‌های اجسام - تغییر لایه، رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط اجسام به کمک منوی ابزار ویژگی‌های اجسام - تغییر تنظیمات مربوط به لایه‌ها به فهرست‌جهشی لایه‌ها واقع در منوی ابزار ویژگی‌های اجسام - تغییر لایة اجسام نقشة شکل 14-1 - ویژگی‌های عمومی و ویژگی‌های اختصاصی - فرمان PROPERTIES برای مشاهده و تغییر ویژگی‌های عمومی و اختصاصی - فرمان AI_MOLC برای تعیین لایة جاری با انتخاب جسم - فرمان MATCHPROP برای تطبیق خصوصیات با ویژگی‌های جسم انتخابی - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوی گشودنی Format - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 15 - هاشورزنی و پرکردن محدوده‌های بسته
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 15 - هاشورزنی و پرکردن محدوده‌های بسته
3 دلیل برای استفاده از هاشور - پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم... - فرمان BHATCH برای هاشورزنی - رنگ زدن نواحی به کمک هاشور - هاشورزنی ساده - آنچه با هاشورزنی ایجاد می‌شود - جسم مرکبی به‌نام HATCH (هاشور) - فرمان EPLODE برای تجزیة هاشورها و دیگر اجسام مرکب - تغییر ویژگی‌های عمومی هاشور - فرمان HATCHEDIT برای تغییر ویژگی‌های اختصاصی هاشور رسم شده - اثر فرمان‌های ویرایشی بر روی هاشور - اثر فرمان‌های ویرایشی بر روی مرزهای هاشور - ترسیم چندخطی‌مرزی با فرمان BOUNDARY - باز هم نقشة قدیمی - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 16 - متن نویسی
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 16 - متن نویسی
«چگونه‌نوشتن» را بیاموزیم! - فرمانی برای نوشتن: TEXT - فرمان DTEXT (نوشتة پویا: Dynamic Text) - فرمان STYLE برای تعریف شیوةنوشتاری - گزینه‌های فرمان TEXT - گزینة نهفته در فرمان TEXT - فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی - فرمان DDEDIT برای ویرایش متن‌های تک‌سطری (Text) و پاراگرافی (Mtext) - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 17 - بلوکها
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 17 - بلوکها
یک شمال برای همه - اول ترسیم شمال - فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک - رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK - فرمان INSERT برای درج بلوک - مزایای استفاده از بلوک‌ها - فرمان WBLOCK برای ذخیرة بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر - RENAME برای تغییر نام بلوک - بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک‌ها - فرمان REFEDIT یا ویرایش مرجع (Reference Edit) برای تغییر شرح بلوک - فرمان REFCLOSE - منوی ابزار Refedit - مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center)) - رنگ، نوع‌خط و وزن‌خط بلوکی (Byblock) - تجزیة بلوک به کمک فرمان EXPLODE - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 18 - اندازه گذاری
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 18 - اندازه گذاری
چرا اندازه‌گذاری؟ - پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات! - موارد کاربرد فرامین اندازه‌گذاری - فرمان DIMLINEAR - گزینه‌های فرمان DIMLINEAR - پیش از آنکه به انتخاب گزینه‌ها برسیم... - گزینة Mtext - گزینة Text - گزینة Angle - گزینة Horizontal - گزینة Vertical - گزینة Rotated - ... پس از انتخاب گزینه‌ها - فرمان DIMALIGNED - فرمان DIMORDINATE - گزینه‌های فرمان DIMORDINATE - فرمان DIMRADIUS - فرمان DIMDIAMETER - فرمان DIMANGULAR - فرمان QLEADER - فرمان DIMCENTER - فرمان DIMBASELINE - فرمان DIMCONTINUE - جنس جسم «اندازه‌گذاری» چیست؟ - DDEDIT برای تغییر متن‌اندازه (Dimension Text) - تعریف شیوةاندازه‌گذاری با DIMSTYLE - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 19 - چاپ (Plot)
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 19 - چاپ (Plot)
وقت نتیجه‌گیری از زحماتمان! - معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز - معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد - فرمان PLOTTERMANAGER برای تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود - فرمان STYLESMANAGER (مدیریت شیوة پلات) - فرمانPREVIEW برای دیدن یک پیش‌نمایش‌چاپ از نقشه فرمان PLOT برای چاپ نقشه نام مستعار فرمان‌ها محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار پرسش تحقیق
 صفحه ۱ از ۱ 

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
آموزش اتوکد 2000 - جلد رو تا آخر فهرست مطالب و جلد پشت خودآموز اتوکد 2000 - دیباچه خودآموز اتوکد 2000 - فصل 1 - یادآوری‌هایی دربارة ویندوز و آشنایی با چگونگی نصب اتوکد 2000 خودآموز اتوکد 2000 - فصل 2 - با اتوکد آشنا شویم... خودآموز اتوکد 2000 - فصل 3 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد خودآموز اتوکد 2000 - فصل 4 - ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی) خودآموز اتوکد 2000 - فصل 5 - ترسیم اشکال هندسی خودآموز اتوکد 2000 - فصل 6- فرمان‌های ویرایشی برای ایجاد موضوعات جدید و تغییر ترسیمات خودآموز اتوکد 2000 - فصل 7 - به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار) خودآموز اتوکد 2000 - فصل 8 - فرمان‌های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب خودآموز اتوکد 2000 - فصل 9 - ابزارهای گزارشگیری خودآموز اتوکد 2000 - فصل 10 - روش‌های انتخاب اجسام (مقدماتی) خودآموز اتوکد 2000 - فصل 11 - فرمان‌هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct) خودآموز اتوکد 2000 - فصل 12 - روش‌های انتخاب اجسام (تکمیلی) خودآموز اتوکد 2000 - فصل 13 - باز هم ویرایش خودآموز اتوکد 2000 - فصل 14 - لایه‌ها و ویژگی‌های اجسام خودآموز اتوکد 2000 - فصل 15 - هاشورزنی و پرکردن محدوده‌های بسته خودآموز اتوکد 2000 - فصل 16 - متن نویسی خودآموز اتوکد 2000 - فصل 17 - بلوکها خودآموز اتوکد 2000 - فصل 18 - اندازه گذاری خودآموز اتوکد 2000 - فصل 19 - چاپ (Plot)